Numerisk analys och datalogi

Välkommen
Rättelser
Kursinnehåll
Schema
Litteratur
Examination
Laborationer
Övningsuppgifter

Användbara länkar

Redovisningstider för övningsuppgifter

Övning
Lärargenomgång
Elevredovisning
1
Modellering, Uppg. 1 och 4
 
2
 
Modellering, Uppg. 2 och 3
3
Relationsalgebra. 
Uppgifterna 1-6
 
4
 Tupel- och domänkalkyl. 
Uppgifterna 1-6
Relationsalgebra, uppgifterna 7-11
5
SQL uppgifterna 1-6
 Tupel- eller domänkalkyl 7-9 + 12-13
6
SAL och QBE uppgifterna 1-6
SQL uppgifterna 7-11
7
Normalisering uppgifterna 1,2 och 4
SAL uppgifterna 7-11
8
Normalisering uppgifterna 5 och 7
QBE uppgifterna 7-11
9
 Informationsys. utv. uppgift

10
 Transaktionshantering uppg. 1 Normalisering uppgifterna 3 och 6
11
 Transaktionshantering uppg. 1, 2 och 3  
12
   Transaktionshantering uppg. 4 och 5


Ansvarig: <kjellq@nada.kth.se>
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>