Numerisk analys och datalogiVälkommen
Rättelser
Kursinnehåll
Schema
Litteratur
Examination
Laborationer
Övningsuppgifter
 
Användbara länkar

Kurslitteratur

Elmasri, Navathe: Fundamentals of Database Systems
Under kursen utdelat mtl

Följande bör du läsa till resp föreläsning (4:e upplagan):

Föreläsning
Sid (intensivt)
Sid (extensivt)
1, 2


3
Sammanfattning av det du bör läsa i kursboken:

4:e upplagan (den officiella kursboken)Föreläsning
Kap (intensivt)
Kap (extensivt)
1, 2
1, 2
 
3
 
3 t o m 3.4.4
4
13, 14
 
5
5, 6 t o m 6.5
 
6
6.6 t o m 6.8
 
7
8, 9 t o m 9.2
 
8
 10 t o m 10.2.2, 10.3 t o m 10.4 10.5, 10 t o m 10.1.2, 11.2.4 
9
 12, 16
 
10
 9.4 t o m 9.6.3
 
11
 15.7, 15.10
 15 t o m 15.6, 15.8
12
 17, 18, 19

13
23 
22 
14
 
25

3:e upplaganFöreläsning
Kap (intensivt)
Kap (extensivt)
1, 2
1, 2
 
3
 
3 t o m 3.4.4
4
5, 6
 
5
7
 
6
9.3, 9.4
 
7
8, 9.5
 
8
 14 to m 14.4.3 14.4.5, 15-15.1.2, 15.1.4 
9
 16  
10
 18.3 18-18.2, 18.4-18.6 
11
 19, 20, 21  17
12
 22 13, 11, 12 
13
  24 
14
   

2:a upplaganFöreläsning Kap (intensivt)
Kap (extensivt)
1, 2
2
1
3
3
 
4
4, 5
 
5
6
 
6
6, 8.1, 8.3
 
7
7, 8.4, 9
 
8
12 - 12.4
14
9
15, 16
 
10
 
17, 18, 19
11
 
22
12
 
23
13
   
14
   

 
 
 


Ansvarig: <kjellq@nada.kth.se>
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>