Numerisk analys och datalogi

Välkommen
Rättelser
Kursinnehåll
Schema
Litteratur
Examination
Laborationer
Övningsuppgifter

Användbara länkar

JDBC hur man kommer igång

JDBC \ dokumentation

SQL-tutorial

SQL-tutorial, forts

QBE hemma

QBE översikt

Ansvarig: <kjellq@nada.kth.se>
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>