Numerisk analys och datalogi

 
Välkommen
Rättelser
Kursinnehåll
Schema
Litteratur
Examination
Laborationer
Övningsuppgifter

Användbara länkar


I laborationskursen ingår två frågespråkslabbar (SQL och SAL) samt en projektuppgift.


Bibliotekssystem
Laborationen utförs som ett projektarbete med 5-10 studenter i varje grupp.
Bibliotekssystemet är tänkt att hantera böcker och lån i NADAs eget bibliotek.
Systemutvecklingen startar med interviuer med bibliotekarie och låntagare och skall resultera i en prototyp av systemet.
Varje projektgrupp skall ha en handledare som utses av kursledaren.

Handledarkontakt skall ske vid följande tillfällen:

1: Då ni gjort den logiska designen av databasen.
2: Då ni modellerat transaktionerna.
3: Då ni implementerat databasen men före applikationsprogrammeringen.

Då ni skall rapportera era resultat (diskutera era lösningar).

Tänk på att ni, om ni implementerar prototypen i Java, måste använda jdk/1.2.2 och köra på dupond.SAL körs i Cantor.
Starta med: source /info/sudbt05/.cantor
Databasen du skall använda heter varuhuset.
Skriv frågorna i Emacs och kopiera in till Canor så slipper ni skriva om frågan om det blir ngt fel.
På filen /misc/commercial/cantor/cantor.doc finns information om Cantor och dess frågespråk SAL
Obs! Databasen du använder för SAL och SQL innehåller inte samma datamängd.


SQL körs i Informix
Logga in på dupond ("rxtelnet dupond") och använd dbaccess för att ställa frågor till databasen.
Om det inte går att få dupond att öppna fönster på din maskin så måste du sätta din DISPLAY-variabel.
Sätt din DISPLAY-variabel till namnet på din maskin:0.0
Ex: red02> setenv DISPLAY red02.nada.kth.se:0.0

Databasen du skall använda heter varuhuset.
Du får hjälp med syntaxen i SQL om du står i frågespråksmod på menyalternativet modify och där skriver "?"

Svara på följande frågor i de två frågespråken.
Du redovisar bara frågorna inte svaren.


Gemensamt för de två laborationerna gäller följande databasstruktur och frågor.

Databasstruktur:

Employee ((name), salary, manager, department)
Sales ((department, item), volume)
Supply ((department, item, company), volume)
Supplier ((company), address)
Department ((department), floor)
Class ((item), type)

Frågor:

 1. Vad är genomsnittslönen för alla anställda på varuhuset?
 2. Vad är maxlönen för anställda som arbetar på andra eller tredje våningen?
 3. Vilka företag levererar varor som endast säljs på avdelningen för skor?
 4. Vilken är den totala volymen av artiklar av typ "tekopp" som säljs på avdelningen porslin?
 5. Vilken är den totala lönesumman för de anställda som arbetar på avdelningar som har leveranser från Dagab?
 6. På vilka våningar finns det avdelningar som säljer sammanlagt mer än 100 enheter av artiklar av typen "damsko"?
 7. Vilka avdelningar har en högre genomsnittslön än hela företagets genomsnitt ?
 8. Vilken/vilka avdelning/-ar har det största utbudet av varor?
 9. Finns det något företag som levererar alla i databasen förekommande artiklar? I så fall, vad har det för namn?
10. Vilka företag levererar mer än en typ av vara till någon avdelning på 3:e våningen?


Ansvarig: <kjellq@nada.kth.se>
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>