Numerisk analys och datalogi

Välkommen
Rättelser
Kursinnehåll
Schema
Litteratur
Examination
Laborationer
Övningsuppgifter

Användbara länkar

Kursinnehåll

 
Föreläsning Innehåll
1 Introduktion, Modeller
2 Informationsstrukturering
Överföring till databasstruktur
3 Indexeringsstrukturer
4 Relationsalgebra, intervjuvteknik
5 Tupel- och domänkalkyl
6 Frågespråk
7 Frågespråk
8 Normalisering
9 Informationssystemutveckling
10 Applikationsprogrammering
11 Frågeoptimering
12 Transaktionshantering
13 Säkerhet och integritet
14 Distribution


Ansvarig: <kjellq@nada.kth.se>
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>