Numerisk analys och datalogi

Välkommen
Rättelser
Kursinnehåll
Schema
Litteratur
Examination
Laborationer
Övningsuppgifter

Användbara länkar

Examination

För godkänt på kursen skall du ha blivit godkänd på alla laborationer, inlämningsuppgift och skrivit G på tentamen.
För väl godkänt krävs att du har blivit godkänd på alla laborationer, inlämningsuppgift och skrivit VG på tentamen.

Bonuspoäng

Övningarna kan ge 15 bonuspoäng på tentan och går till så:

      -Alla redovisar i början av varje övningstillfälle vad de anser sig ha helt eller delvis gjort. Detta sker genom att man sätter ett kryss för respektive uppgift i en lista.
         Man behöver inte ha gjort rätt utan snarare ha gjort ett "ärligt" försök - så ärligt att man är villig att redovisa det man åstadkommit.
      -Det är tillåtet att samarbeta i grupp men alla måste vara beredda att gå fram och redovisa vid tavlan.
      -Du får bonuspoäng motsvarande den andel av uppgifter, i resp moment, du har prickat av på redovisningslistorna.
      För att titta på dina resultat skriver du:
            module add applix
            applix /info/sudbt05/bonus.as

Bonuspoängen fördelas på följande sätt:
Modellering: 10/14 poäng per uppgift
Relationsalgebra: 10/35 poäng per uppgift
Tupel- eller domänkalkyl: 10/35 poäng per uppgift
SQL: 10/35 poäng per uppgift
SAL: 10/35 poäng per uppgift
QBE: 10/35 poäng per uppgift
Normalisering: 10/14 poäng per uppgift
Informationsys. utv: 3p
Transaktionshantering: 2p


Ansvarig: <kjellq@nada.kth.se>
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>