Laboration 8

Mål

Att använda (externa) moduler

Innehåll

Det finns flera olika moduler att använda i denna uppgift, där en del av uppgifter blir att själv söka efter dessa.

Uppgifter att lösa

Även denna sista uppgift är en utvidgning av föregående laboration, förändringen består här i att man ska kunna ange en URL (webadress) till en artikel/text i ett textfält i programmet och sedan läses textmassan i denna in, d v s den behöver ej längre sparas ned manuellt med en webläsare innan inläsning till programmet. Dessutom ska resultaten presenteras i form av ett stapeldiagram, d v s du ska fortfarande använda ett GUI men grafritningsmoduler kan underlätta detta arbette.