Laboration 7

Mål

Grafiska användargränssnitt

Innehåll

Fönster, layouthanterare, komponenter, händelsestyrning.

Uppgifter att lösa

Vidareutveckla uppgifter i laboration 6 till att använda ett grafiskt användargränssnitt. Den kan utformas lite olika beroende på vilka Widgets man använder och flera varianter är godkända, glöm dock ej att beakta punkten nedan.

Krav på programmmet

Det är inte ok att endast låta programmet ha en textruta med x antal rader och y antal kolumner där man "stoppar in" lösningen från laboration 6 utan ett grafiskt användargränssnitt ersätter tangentbordsanvändning med pekarinmatning när så är möjligt.