Laboration 6

Mål

Vidareutveckla uppgiften från laboration 5 till något praktiskt tillämpbart genom att skapa en kortfattad innehållsförteckning av en godtycklig text på svenska språket (jmf sökmotor).

Innehållsförteckning

Filhantering och felhantering.

Uppgifter att lösa

Ni ska här utgå från programmet i laboration 5 men för att topplistan med ord ska vara beskrivande så ska vanligt förekommande ord i svenska språket rensas bort från resultatet. Dessa ord finns i filen vanliga.txt. Tycker ni att ord saknas i denna får ni lägga till fler.

När programmet startar ska användaren få möjlighet att ange namnet på en indatafil (t ex en artikel från tidning) som förutsätts vara av typen ".txt" . Resultatet presenteras ej endast till skärmen utan skrivs också till en fil som har samma namn som indatafilen men med "_desc" adderat till dess prefix, t ex var indatafilen "sportartikel.txt" så blir utdatafilen "sportartikel_desc.txt" Visa förekomsterna för de 10 mest förekommande orden i texten (efter bortrensning av de vanliga). Förekomsten visas som procent av totalen där totalen definieras som summan av antalet mest förekommande ord.

Krav på programmet

Programmet ska ej krascha om man anger en fil som ej existerar (felhantering med try-except).