Laboration 5

Mål

Att öva på att skapa egna objekt

Innehåll

Klass och objekt, instansvariabler, instansmetoder, konstruktor.

Uppgifter att lösa

Ni ska här utgå från programmet i laboration 4 men föra över dictionary:n till en lista av objekt. Objekten kommer att ha två instansvariabler

För att skapa dessa objekt behöver ni skriva en klass. Ni bör lägga "transformeringen" från dictionary:n till listan i en funktion som tar dictionary:n som parameter och returernar listan. Avslutningsvis sorterar ni denna lista m a p förekomsten i fallande ordning för att sedan skriva ut den. Ni ska även göra felhantering för inmatningen av filen. Finns det ej en fil med namnet man angivet uppmanas man ange filnamn igen (ända tills man anger en fil som existerar)

Tips: Det finns en metod sort() i list-klassen. För att sortera m a p en instansvariabel läsa på om lambda och key.