Laboration 4

Mål

Att använda sammansatta datatyper och öva på läsning från fil.

Innehåll

Listor, dictionaries, filinläsning

Uppgifter att lösa

I denna uppgift ska ni analysera en textfil och räkna förekomsten av ord i den. Programmet startar med att användaren får ange en textfil som ska analyseras (föreslagsvis kan ni med webläsaren hämta textmassan i en artikel på någon nyhetssida och spara denna i t ex 'infil.txt'). Till er hjälp får ni följande funktion som ni själva får räkna ut vad den gör.

def raknare (allaOrden):
  d = {}
  for ord in allaOrden:
    if ord in d.keys():
      d[ord] = d[ord] + 1
    else:
      d[ord] = 1
  return d

Tips: Ni bör ha en funktion som givet namnet på en fil returnerar samtliga ord i denna fil i form av en lista. Programmet presenterar avslutningsvis samtliga ord och deras förekomst utan att ta hänsyn till någon ordning. Ni behöver inte ta hänsyn till tecken som ".,!?" e t c.