Laboration 3

Mål

Att öva på att använda slingor och villkor.

Innehåll

Slingor med for och while, avbrottsvillkor, if-satser och möjligen listor.

Uppgifter att lösa

Programmet har en dialog enligt följande:

Väderprogrammet
1 - Mata in nederbörd månadsvis under ett år
2 - Se statistik för detta år
3 - Avsluta
Ditt val: 1
Ange för månad 1: 12.7
Ange för månad 2: 23.4
Ange för månad 3: .........


Väderprogrammet
1 - Mata in nederbörd månadsvis under ett år
2 - Se statistik för detta år
3 - Avsluta
Ditt val: 2
Medelvärde under året:  13.2725
Min nederbörd under en månad:  0.87
Max nederbörd under en månad:  45.3

Krav på programmet

Det ska ha en funktion inmatning() och en funktion statistik() med lämpliga parametrar och eventuell utdata. I huvudprogrammet placeras lämpligen menyvalet. Detta exempel innehåller mycket övning på villkor och slingor. Ni ska inte använda en variabel för nederbörden varje månad.

Att tänka på

  • Ni behöver inte använda en lista för att lösa detta problem (det är dock tillåtet).
  • För att öva på villkor kan man för min och max-temperaturen använda en if-sats vardera men alternativa vägar finns.
  • Funktionen inmatning bör som namnet antyder inte göra någon utmatning, det är dock lämpligt att den gör följande: inläsning, typomvandling och returvärde.