Laboration 2

Mål

Att öva på att skriva funktioner.

Innehåll

Funktioner, parametrar, returvärden, lokala och globala variabler

Uppgifter att lösa

1. Kilometer konverterare

Skriv ett program som uppmanar användaren att ange ett avstånd i kilometer och sedan konverterar att avståndet till miles. Omvandlingens formel är följande:

Miles = Kilometer * 0,6214

Krav på programmet

Använd en funktion för konverteringen.

2. Stadium Seating

Det finns tre sittplats-kategorier på en stadion. Klass A platserna kostar 290 kronor, klass B platserna kostar 220 kronor, och klass C platserna kostar 140 kronor. Skriv ett program som frågar hur många biljetter av varje klass av platser som har sålts totalt, och sedan visas mängden intäkter från biljettförsäljningen.

Krav på programmet

Använd en funktion för att beräkna de totala intäkterna.