Laboration 1

Mål

Huvudsyftet med denna laboration är att ni ska bekanta er med datormiljön i salarna och kunna skriva, köra samt ändra i ett mindre pythonprogram. Det är upp til er själva om ni vill använda skolans datorer eller om ni föredrar att använda egen dator.

Innehåll

Datormiljön, variabler, inläsning, utskrift. Uppskattad tidsåtgång: Max 2h.

För att få hjälp

Starta webläsaren och gå till http://

För att redovisa

Även här använder ni kösystemet, fast med alternativet redovisa.

Första python-uppgiften

Ladda ner filen L1.py. Komplettera detta program så att det fungerar.