Programmeringsteknik för matematiker, GN, 7,5 hp (DA2004), kursomgång supgmmat17

Kursledare

Sten Andersson (stene@kth.se)
http://www.csc.kth.se/~stene
08-790 92 76

Assistenter

Simon Berggren (simon@math.su.se)
Fredrika Agestam (fredrika.agestam@math.su.se)
Mollie Wejdenstolpe (mollie@kth.se)
Kwabena Asante-Poku (kwap@kth.se)

Kursens mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i programmering och datalogiska begrepp. Som språk används Python då det är relativt okomplicerat och därmed lämpligt som första programmeringsspråk.

Kurslitteratur

Som kurslitteratur används Python Programming for the Absolute Beginner av Michael Dawson, ISBN 9781435455009.

Kursuppläggning

Kursen är uppdelad i föreläsningar och laborationer. På föreläsningarna presenteras nya begrepp och under laborationerna får man sedan själv lösa ett antal uppgifter som redovisas muntligt för en kursassistent.

Schema

Schemat finns på TimeEdit

Examination

Kursen består av tre LADOK-moment (studiemedelspoängsmoment)

Betyg

Betyget sätts enligt följande matris, INDU-betyg vänster->höger och THEO-betyg upp->ned (INDU har dubbel vikt mot THEO).
THEO\INDUABCDE
AABBCD
BABCCD
CBBCDD
DBCCDE
EBCDDE

Inledande laborationer (LABO)

Labbarna arbetar ni med i grupper om två (det underlättar, dock får ni arbeta själva). Under de schemalagda laborationstiderna har ni möjlighet att få hjälp, men det mesta av arbetet utför ni på egen tid. En laboration per vecka ska redovisas (hjälp prioriteras på måndagar och redovisning på torsdagar).

Tentamen (THEO)

Efter de inledande labbarna förväntas man ha grundläggande programmeringskunskaper och dessa examineras med en tentamen. Detta utgörs av 20 frågor (15 flervalsfrågor och 5 fritextfrågor) som ska besvaras på 5h. Ett övningsprov finns här och ett annat finns här.

Extentor:

Projekt (INDU)

Kursens tredje moment är en större individuell programmeringsuppgift i Python som redovisas i två steg.

Uppgifter till de inledande laborationerna.