Nada

Numeriska metoder I, BE3002/3003, HT2014


Nyheter

Restlabbar

De studenter som har labbar kvar efter kursens slut har möjlighet att redovisa dessa tisdag 10 mars. Kontakta mig via e-mail (msandb 'at' kth.se) om du/ni vill redovisa. Föreslå också en tid under dagen som skulle passa dig/er. Redovisningarna sker genom att komma till mitt kontor på KTH. Man förväntas ha med sig all Matlab-kod, alla plottar, resultatutskrifter etc. som behövs för redovisningen utskrivna på papper.

Kursstart

Kursen börjar vecka 45, måndagen 3 november 2014 kl 10.15 i sal FB42.

Lärare

Kursledare och föreläsare är Mattias Sandberg. Kontor på Institutionen för Matematik, KTH i rum nr 3443, plan 4, Lindstedtsvägen 25. Telefon 790 6633. Epost: < msandb 'at' kth.se> Laborationsassistenter är Samuel Flis, < samuel.flis 'at' fysik.su.se> , Olof Lundberg, < olle.lundberg 'at' fysik.su.se> , och Karl Jonsson, < karljo 'at' kth.se> ,

Kurslitteratur

Utöver kurslitteraturen ovan kan följande extralitteratur vara av intresse:

Extralitteraturen finns också att köpa på KTH Matematiks studentexpedition.

Kursplan och schema

finner du här. Schemat med aktuella undervisningssalar och datoralar på Alba Nova och KTH finns här.

Ursprungliga SU-schemat.

Tentamen

Januaritentan: del 1, del 1 (svar), del 2, del 2 (lösningar).

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen fredagen 16 januari klockan 9-12 i sal F1 på KTH. Ingen föranmälan krävs. Tentan består av två delar. Inga hjälpmedel är tillåtna på någon del, ej heller kalkylator. Den första delen består av flervalsfrågor, där man endast kryssar i rätt svar. Denna del ger betyget F eller E, där 14p (inkl bonus från labbarna, dvs har man 4p bonus räcker det med 10p på del 1) av 20p krävs för godkänt. Den andra delen rättas endast om del 1 är godkänd och görs för att kunna få högre betyg: D, C, B, A. Upplägget i del 2 är som i en "vanlig tenta", dvs ett antal uppgifter bestående av problem som besvaras med fullständiga lösningar. Här kan man t.ex. uppmanas att ge en algoritm i termer av ett Matlab- (eller Octave-) program som löser ett givet problem.

De avsnitt i kursbok respektive föreläsningsanteckningar som ingår till tentan framgår av kursplanen.

Här är en länk till gamla tentor i kursen DN1240, vilka har samma upplägg med två delar som i denna kurs. Tanken är dock att tentan i BE3002/3 ska ha större betoning av den matematiska förståelsen av de numeriska metoderna. Se också tentorna på förra årets kurs.

Omtentamen

Apriltentan: del 1, del 1 (svar), del 2, del 2 (lösningar).

Omtentan gick fredag 10 april klockan 8-11 i sal V32 på KTH.

Laborationer

Kursen innehåller tre laborationer. Genomförandet av dessa är obligatoriskt för att få godkänt på kursen. Vid de schemalagda laborationstillfällena ges handledning. Det är även vid dessa tillfällen som redovisning sker. Fortlöpande redovisning uppmuntras, dvs. deluppgift ett kan redovisas så snart den är genomförd. Laborationer som redovisas inom givna deadlines genererar bonuspoäng. Totalt kan maximalt fyra bonuspoäng erhållas från labbarna. Dessa bonuspoäng räknas på ordinarie tentan samt första omtentan (men inte senare tentor). Laborationerna görs i tvåmannagrupper.

Matlab-repetition

Före arbetet med laborationerna bör ni repetera grundläggande Matlab-kunskaper. Uppgifterna i denna gamla labb från kursen DD1345 ger en bra repetition. Här finns ytterligare Matlab-övningar (med facit). Speciellt rekommenderas nr 1-5, 10 och 14 (visst överlapp med DD1345-uppgifterna).

Laboration 1

Om hela denna laboration är redovisad och godkänd senast vid laborationstillfället 20 november (Obs! ändrat datum) ges en bonuspoäng till tentan.

Laboration 1

Filer till labben: eiffel1.mat, eiffel2.mat, eiffel3.mat, eiffel4.mat, trussplot.m, trussanim.m

Samuel Flis har skrivit varianter av de sista två Matlab-filerna ovan, vilka ska fungera bättre i Octave: trussplotoct.m, trussanimoct.m

Varje labbgrupp som önskar redovisa under laborationstillfället 20 november (deadline för lab 1), måste boka tid. Detta för att effektivisera. Vid detta laborationstillfälle krävs att all Matlab-kod, alla plottar, resultatutskrifter etc. måste finnas utskrivna på papper. Varje labbgrupp måste också vara förberedda så att de kan klara av att redovisa sin lösning under den reserverade tiden (12 min).

Tryck här för att hämta bokningslistor:
Bokningen till laboration 1 stänger onsdag 19 november klockan 16:00.

Laboration 2

Om hela denna laboration är redovisad och godkänd senast vid laborationstillfället 11 december ges en bonuspoäng till tentan.

Laboration 2

Varje labbgrupp som önskar redovisa under laborationstillfället 11 december (deadline för lab 2), måste boka tid. Detta för att effektivisera. Vid detta laborationstillfälle krävs att all Matlab-kod, alla plottar, resultatutskrifter etc. måste finnas utskrivna på papper. Varje labbgrupp måste också vara förberedda så att de kan klara av att redovisa sin lösning under den reserverade tiden (18 min).

Tryck här för att hämta bokningslistor:
Bokningen till laboration 2 stänger onsdag 10 december klockan 16:00.

Laboration 3

Om hela denna laboration är redovisad och godkänd senast vid laborationstillfället 13 januari (OBS ändrad tid) ges två bonuspoäng till tentan.

Laboration 3

Varje labbgrupp som önskar redovisa under laborationstillfället 13 januari (deadline för lab 3), måste boka tid. Detta för att effektivisera. Vid detta laborationstillfälle krävs att all Matlab-kod, alla plottar, resultatutskrifter etc. måste finnas utskrivna på papper. Varje labbgrupp måste också vara förberedda så att de kan klara av att redovisa sin lösning under den reserverade tiden (20 min).

Tryck här för att hämta bokningslistor:
Bokningen till laboration 3 stänger måndag 12 januari klockan 15:00.
Sidansvarig: <infomaster@nada.kth.se>
Senast ändrad 10 april 2015
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>