KTH - Kungl Tekniska Högskolan
KTH\ Studerandeinformation

Schema för Numerisk analys och datalogi för vårterminen 2003

Sammanställt 2003-01-14

 Exjobb för D4, E4, F4 Per 3-4 2D1021 
 F on 13-14 v 5   E31 
 F ti 13-14 v 15   E32 


 NumI för I2 Per 3-4 2D1210 
 F 08-10 v 4-8   D2 
 F on 10-12 v 3   D2 
 F ti 13-15 v 12-15,19-20   D2 
 Ö 13-15 v 4-8   B22-25 
 Ö on 13-15 v 3   B22-25 
 Ö ti 15-17 v 12-15,19-20   Q21-22, 24-25 
 L ti 13-15 v 4-5,7-8   Grön, Gul 
 L to 10-12 v 3   Grön, Röd 
 L to 13-15 v 3   Grön, Röd 
 L to 13-15 v 5,7-8   Grön, Orange 
 L fr 13-15 v 4   Grön, Gul 
 L to 08-10 v 12-13,15,19-20   Grön, Gul 
 L fr 08-10 v 12-13,15,19-20   Grön, Gul 


 NumI för M2 Per 3-4 2D1210 
 F 11-13 v 4-9   Q1 
 F 11-13 v 12-15,19-20   Q1 
 Ö on 09-11 v 4-9 gr 1-3 M34-36 
 Ö on 14-16 v 4-9 gr 4-7 M31-33, 37 
 Ö on 09-11 v 12-15,19-20 gr 1-3 M34-36 
 Ö on 14-16 v 12-15,19-20 gr 4-7 M31-33, 37 
 L fr 10-12 v 4-9 gr 1-3 Butter, Prosit, Trötter 
 L fr 13-15 v 4-9 gr 4-7 Butter, Prosit, Toker, Trötter 
 L fr 10-12 v 12-15,19-20 gr 1-3 Prosit, Trötter, Butter 
 L fr 13-15 v 12-15,19-20 gr 4-7 Butter, Prosit, Toker, Trötter 


 NumI för L2 Per 3 2D1210 
 F fr 08-10 v 3-7,9   V1 
 Ö fr 10-12 v 3-7,9   L41-42, 51 
 L 08-10 v 4-8,10 gr 1-2 Gul, Brun 
 L ti 08-10 v 4-8,10 gr 3 Brun 


 NumI för NT Per 3 2D1210 


 NumI för K2, Keko2 Per 3-4 2D1210 
 F ti 10-12 v 7-9   D2 
 F 10-12 v 12-15,19-20   D2 
 F to 13-15 v 12-13   K1 
 Ö ti 13-15 v 7-9   K51-53 
 Ö 13-15 v 12-15,19-20 gr 1-2 K51, 53 
 Ö ti 08-10 v 12-15,19-20 gr 3 K51 
 Ö to 13-15 v 14-15 gr 1-2 K51, 53 
 Ö to 15-17 v 12-13 gr 1-2 K51, 53 
 Ö fr 13-15 v 12-15 gr 3 K51 
 L to 11-13 v 7-9 gr 1-2 Brun, Gul 
 L fr 14-16 v 7-9 gr 3 Gul 
 L on 08-10 v 12-15,19-21 gr 1-2 Gul, Brun 
 L on 13-15 v 12-15,19-21 gr 3 Gul 


 Tillämpade num metoder I för D4, E4, F4, L4, MMT, MMT, V4 Per 3-4 2D1220 
 F 15-17 v 4   E3 
 F ti 15-17 v 5-9   E3 
 F on 08-10 v 3   E3 
 F to 13-15 v 3   E3 
 F fr 08-10 v 4-9   E2 
 F to 13-15 v 11-14   E3 
 F fr 13-15 v 12-13   E2 
 L ti 08-10 v 4   Orange, Röd 
 L on 15-17 v 6-8,10   Brun, Orange 
 L 08-10 v 13-15   Orange, Röd 
 L 13-15 v 12   Orange, Röd 
 L on 15-17 v 15   Brun, Gul 


 NumII för T2 Per 3-4 2D1240 
 F to 08-10 v 4-5,7-8   B2 
 F to 10-12 v 3,6   B2 
 F 11-13 v 12-15,19-20   B2 
 F to 13-15 v 11   B2 
 Ö to 10-12 v 4-5,7-8   Q31-33 
 Ö on 10-12 v 12-14,19-20   Q12-14 
 L ti 10-12 v 7 gr 1-3 Gul, Brun, Röd 
 L on 08-10 v 9 gr 1-3 Röd, Brun, Gul 
 L on 15-17 v 5 gr 1-3 Röd, Orange, Brun 
 L ti 13-15 v 21 gr 1-3 Gul, Orange, Röd 
 L to 15-17 v 12-15,19-20 gr 1-3 Brun, Orange, Röd 


 NumII för F2 Per 3-4 2D1240 
 F 11-13 v 4-9   F3 
 F ti 11-13 v 3   K1 
 F ti 14-16 v 3   K1 
 F fr 10-12 v 3-6   F3 
 F 13-15 v 12   D2 
 F fr 14-16 v 12   D2 
 Ö 14-16 v 4-9 gr 1-4 Q21-24 
 Ö fr 14-16 v 13 gr 1-4 Q21-24 
 L on 08-10 v 3-8 gr 1-2 Brun, Gul 
 L to 13-15 v 5-6 gr 3-4 Brun, Gul 
 L to 15-17 v 3-4,7-8 gr 3-4 Gul, Brun 
 L 13-15 v 13 gr 3-4 Orange, Röd 
 L ti 13-15 v 12-13 gr 1-2 Orange, Röd 
 L on 13-15 v 12-13 gr 3-4 Orange, Röd 
 L to 13-15 v 13 gr 1-2 Orange, Röd 


 Tillämpade num met II för D4, F3, MMT Per 3-4 2D1250 
 F ti 13-15 v 3-9   D3 
 F on 10-12 v 4-10   D3 
 F on 10-12 v 12-15,19-21   D3 
 F to 10-12 v 12-15,19-21   D3 
 L ti 13-15 v 10   Grön, Gul 
 L ti 15-17 v 4-9   Grön, Röd 
 L on 13-15 v 10   Grön, Gul 
 L fr 08-10 v 9   Grön, Röd 
 L 15-17 v 21   Grön, Röd 
 L on 15-17 v 21   Grön, Gul 
 L fr 08-10 v 12-15,19-21   Orange, Röd 


 Num beh av diff ekv II för D4 Per 3-4 2D1255 
 F 10-12 v 9   D31 
 F ti 10-12 v 4   V35 
 F ti 10-12 v 5-9   D31 
 F to 15-17 v 3   D31 
 F ti 10-12 v 12-15,19   D41 
 F ti 15-17 v 20-21   E36 
 L to 08-10 v 4,6,8-9   Grön 
 L on 13-15 v 13-15,19-21   Grön 

Ges ej 01/02.

 Num beh av diff ekv II för F3, F4 Per 3-4 2D1255 
 F 10-12 v 9   D31 
 F ti 10-12 v 4   V35 
 F ti 10-12 v 5-9   D31 
 F to 15-17 v 3   D31 
 F ti 10-12 v 12-15,19   D41 
 F ti 15-17 v 20-21   E36 
 L to 08-10 v 4,6,8-9   Grön 
 L on 13-15 v 13-15,19-21   Grön 


 Visualisering för D4, F4, MMT Per 3 2D1257 
 F on 10-12 v 4-7   K52 
 F to 10-12 v 9   D31 
 F to 13-15 v 5-8   E36 
 L on 09-13 v 9   Karmosin 
 L on 12-13 v 4-7   Karmosin 


 ScComp för D4, F4, K4 Per 3-4 2D1263 

Schemaläggs av Nada

 Matem modr, anal och simul, del 2 för D4 Per 3-4 2D1269 

Ges ej 02/03

 Matem modr, anal och simul, del 2 för F4 Per 3-4 2D1269 

Ges ej läsåret 02/03.

 Fysikal ber på högprestdatorer för D4 Per 4 2D1272 

Schemaläggs av Nada

 Fysikal ber på högprestdatorer för F4 Per 4 2D1272 

Schemaläggs av Nada.

 Strömningsmek beräkn för D4 Per 3 2D1280 


 Num algoritm för parallelldat för D4 Per 4 2D1285 

Schemaläggs av Nada.

 Avancerade num metoder för D4, F4 Per 4 2D1290 

Schemaläggs av Nada

 PRG för I1 Per 3-4 2D1310 
 F 08-10 v 4-9   E1 
 F ti 08-10 v 3   D1 
 F ti 13-15 v 4-8   D1 
 F on 08-10 v 3   E1 
 F on 13-15 v 12   D31 
 F to 10-12 v 12   E33 
 F fr 10-12 v 12   E33 
 Ö 10-12 v 4-9   E31-33, 52-53 
 Ö ti 13-15 v 3   E31, 33, 35, 51-52 
 Ö 10-12 v 12   E31, 33, 51-53 
 L fr 08-10 v 3   Grön, Gul, Orange, Röd 
 L fr 10-12 v 4-9   Grön, Gul, Orange, Röd 
 L 10-12 v 13-15,19-20   Grön, Gul, Orange, Röd 
 L ti 08-10 v 12   Grön, Gul, Orange, Röd 
 L to 10-12 v 13-15,19-20   Grön, Gul, Orange, Röd 


 PRG för M1 Per 3-4 2D1310 
 F 10-12 v 4-10   M1 
 F on 10-12 v 4-9   M1 
 F ti 12-14 v 12   Q33 
 F to 14-16 v 12   Q33 
 F fr 10-12 v 11   Q33 
 Ö 13-15 v 10 gr 1-3 M34-36 
 Ö ti 08-10 v 4-9 gr 4-6 M34-36 
 Ö ti 10-12 v 4-9 gr 1-3 M34-36 
 Ö on 10-12 v 10 gr 4-6 M31-33 
 Ö to 12-14 v 11 gr 1-3 M34-36 
 Ö to 14-16 v 11 gr 4-6 M34-36 
 L on 10-12 v 10 gr 1-3 Prosit, Trötter, Butter 
 L on 13-15 v 10 gr 4-6 Butter, Prosit, Trötter 
 L to 10-12 v 4-9 gr 1-3 Prosit, Trötter, Butter 
 L to 13-15 v 4-8 gr 4-6 Butter, Prosit, Trötter 
 L to 14-16 v 9 gr 4-6 Butter, Prosit, Trötter 
 L 12-14 v 13-15,19-21 gr 1-3 Butter, Prosit, Trötter 
 L 14-16 v 13-15,19-21 gr 4-6 Trötter, Prosit, Butter 
 L to 12-14 v 13,15,19-20 gr 4-6 Trötter, Prosit, Butter 
 L to 13-15 v 14 gr 4-6 Butter, Prosit, Trötter 
 L to 14-16 v 13,15,19-20 gr 1-3 Trötter, Prosit, Butter 
 L to 15-17 v 14 gr 1-3 Butter, Prosit, Trötter 


 PRG för Media1 Per 3 2D1310 
 F 14-16 v 4   D3 
 F ti 08-10 v 4   D1 
 F fr 08-10 v 3   D1 
 Ö ti 08-10 v 3   Q31-32 
 L to 08-10 v 3-8 gr 3 Orange, Röd 
 L fr 08-10 v 4-8 gr 1-3 Röd, Orange, Brun, Gul 


 PRG för K2 Per 3 2D1310 
 F ti 13-15 v 3   F2 
 F on 14-16 v 3   D1 
 L 11-13 v 4-9 gr 1 Orange, Röd 
 L 14-16 v 4-9 gr 2 Brun, Gul 
 L on 10-12 v 4-9 gr 1-3 Gul, Brun, Orange, Röd 

Kursen fortsätter i period 3.

 PRG för K1 Per 3 2D1310 
 F fr 08-10 v 3   D1 
 Ö ti 13-15 v 3   E32, 36, 53 
 L on 08-10 v 3-8 gr 1 Orange, Röd 
 L on 13-15 v 3-8 gr 2 Brun, Gul 
 L fr 08-10 v 4-8 gr 1-3 Röd, Orange, Brun, Gul 


 PRG för Keko2 Per 3 2D1310 


 PRG för B1 Per 3-4 2D1310 
 F 08-10 v 4-9   E1 
 F ti 08-10 v 3   D1 
 F ti 13-15 v 4-8   D1 
 F on 08-10 v 3   E1 
 F on 13-15 v 12   D31 
 F to 10-12 v 12   E33 
 F fr 10-12 v 12   E33 
 Ö 10-12 v 4-9   E31-33, 52-53 
 Ö ti 13-15 v 3   E31, 33, 35, 51-52 
 Ö 10-12 v 12   E31, 33, 51-53 
 L to 09-11 v 4-9   Brun, Gul 
 L fr 15-17 v 3   Brun, Gul 
 L ti 13-15 v 12-13   Brun, Gul 
 L ti 13-15 v 14-15,19-20   Orange, Röd 
 L to 13-15 v 14-15,19-20   Orange, Röd 
 L fr 13-15 v 13   Orange, Röd 


 PRG för CL Per 3 2D1310 
 F ti 13-15 v 3   F2 
 F on 14-16 v 3   D1 
 L ti 13-15 v 4-9 gr 3 Brun 
 L on 10-12 v 4-9 gr 1-3 Gul, Brun, Orange, Röd 


 PRG med PBL för Bio2 Per 3-4 2D1311 
 F 09-12 v 4-5   E51 
 F 09-11 v 4-5   D34 
 F ti 13-16 v 3   D2 
 F ti 13-15 v 4   D2 
 F on 08-10 v 5-9   D2 
 F to 12-15 v 4   E52 
 F to 12-14 v 4   E51 
 F fr 08-11 v 3   E32 
 F fr 08-10 v 4   E31 
 F fr 09-11 v 3   E31 
 F 08-10 v 12   D2 
 F on 08-10 v 12   D34 
 F to 08-10 v 12   D34 
 F fr 13-15 v 12   D34 
 Ö 08-10 v 13-15,19-20 gr 3-4 K51, 53 
 Ö ti 11-12 v 12 gr 3-4 K51, 53 
 L 10-13 v 4-5   Brun, Gul 
 L to 10-12 v 5-9   Orange, Röd 
 L to 13-16 v 4   Orange, Röd 
 L fr 10-13 v 3   Brun, Gul 
 L ti 10-12 v 13-15,19-21 gr 3-4 Röd, Orange 
 L on 10-12 v 13-15,19-20 gr 3-4 Brun, Gul 


 PRG med PBL för Bio1 Per 3-4 2D1311 
 F 14-17 v 4   E31 
 F 14-16 v 4   D34 
 F ti 13-16 v 3   D2 
 F ti 13-15 v 4   D2 
 F on 08-10 v 5-9   D2 
 F on 13-16 v 4   E31 
 F on 13-15 v 4   D34 
 F fr 08-10 v 4   E31 
 F fr 13-16 v 3-4   E31 
 F fr 13-15 v 3-4   D34 
 F 08-10 v 12   D2 
 F on 08-10 v 12   D34 
 F to 08-10 v 12   D34 
 F fr 13-15 v 12   D34 
 Ö 08-10 v 13 gr 1-2 D32-33 
 Ö ti 12-13 v 12 gr 1-2 D32-33 
 L 15-18 v 4   Orange, Röd 
 L on 13-15 v 3 gr 1-2 Röd, Orange 
 L on 14-17 v 4   Orange, Röd 
 L fr 13-15 v 5-9 gr 1-2 Röd, Orange 
 L fr 14-17 v 3-4   Orange, Röd 
 L ti 08-10 v 13-15,19-21 gr 1-2 Orange, Röd 
 L to 08-10 v 13-15,19-20 gr 1-2 Orange, Röd 


 PRG med PBL för L1, NT Per 3-4 2D1311 
 F to 08-11 v 3   E2 
 F to 08-10 v 4-6,9   E2 
 F to 09-11 v 7-8   D3 
 F to 16-17 v 3-6,9   D2 
 F to 17-18 v 7-8   D3 
 F to 09-10 v 11   D2 
 Ö to 10-11 v 4,6   V22 
 Ö to 10-11 v 5   E33 
 Ö to 10-11 v 9   D34 
 Ö to 11-12 v 7-8   E35 
 Ö to 14-15 v 3-6   E33 
 Ö to 14-15 v 9   D34 
 Ö to 15-16 v 3   E31-32 
 Ö to 15-16 v 4-6   D31, 41 
 Ö to 15-16 v 7-8   D31 
 Ö to 15-16 v 9   D31, 33 
 Ö to 16-17 v 7-8   D31, 41 
 Ö 12-13 v 12-15,19-20 gr 1-2 D31 
 Ö 12-13 v 14-15,19-20 gr 3-4 D34 
 Ö 12-13 v 21 gr 1-4 D31 
 Ö 14-15 v 12-13 gr 3-4 D41 
 Ö 15-16 v 12-15,19-20 gr 1-2 D32 
 Ö 15-16 v 14-15,19-20 gr 3-4 D34 
 Ö 17-18 v 12-13 gr 3-4 D34 
 Ö ti 09-10 v 12-15,19,21 gr 1-2 D34 
 Ö ti 12-13 v 12-15,19,21 gr 1-2 D31 
 Ö ti 14-15 v 12-13,15,19 gr 3-4 E32 
 Ö ti 14-15 v 14 gr 3-4 V11 
 Ö ti 17-18 v 12-15,19 gr 3-4 D34 
 Ö to 09-10 v 21 gr 3-4 D31 
 Ö to 12-13 v 11 gr 1-4 D31 
 Ö to 12-13 v 21 gr 3-4 D31 
 L to 11-13 v 3   Gul, Orange 
 L to 11-13 v 4-6   Brun, Gul 
 L to 12-14 v 9   Orange, Röd 
 L to 13-15 v 7-8   Brun, Gul 
 L 13-15 v 12-15,19-20 gr 1-2 Brun, Gul 
 L 13-15 v 14-15,19-20 gr 3-4 Orange, Röd 
 L 13-15 v 21 gr 1-4 Brun, Gul, Orange, Röd 
 L 15-17 v 12-13 gr 3-4 Röd, Orange 
 L ti 10-12 v 12-15,19,21 gr 1-2 Brun, Gul 
 L ti 15-17 v 12-15,19 gr 3-4 Gul, Brun 
 L to 10-12 v 11 gr 1-4 Brun, Gul, Orange, Röd 
 L to 10-12 v 21 gr 3-4 Brun, Gul 


 Tillämpad datalogi för K3, K4, L4, MMT, MMT, V4 Per 3-4 2D1320 
 F on 15-17 v 3-10   M1 
 F fr 13-15 v 3-9   F1 
 Ö fr 15-17 v 3-9   E51-53 
 L 08-10 v 4 gr 1-2 Röd, Orange 
 L 15-17 v 5-10 gr 1-2 Röd, Orange 
 L ti 13-15 v 4-10 gr 3-4 Orange, Röd 
 L 15-17 v 12-14 gr 1-2 Brun, Gul 
 L on 15-17 v 12-14 gr 3-4 Brun, Gul 


 Datorgrafik med interaktion för E4, F4, Media3, Media4, MMT Per 4 2D1323 
 F 10-12 v 12   E3 
 F 13-15 v 13-15,19-21   D2 
 F ti 10-12 v 15   E1 
 F ti 12-14 v 14   E2 
 F on 10-12 v 12-15,19,21   E3 
 F to 08-10 v 12,19   E2 
 F to 10-12 v 11   E3 
 F to 10-12 v 13,20   D2 
 F fr 10-12 v 11   E3 
 L on 13-15 v 14-15,21   Orange, Röd 
 L to 10-12 v 19   Akvariet, Terrariet, Voljären 
 L to 10-12 v 21   Orange, Röd 
 L to 13-15 v 13   Akvariet, Terrariet, Voljären 
 L to 13-15 v 19   Akvariet, Terrariet, Voljären 
 L to 15-17 v 20   Grön, Gul 
 L fr 08-10 v 13   Akvariet, Terrariet, Voljären 
 L fr 10-12 v 14-15,20   Orange, Röd 


 Databasteknik för E4, F4, K4 Per 3-4 2D1334 
 F on 13-15 v 4-6,8-9   E1 
 F on 13-15 v 7   F1 
 F fr 13-15 v 4-9   E1 
 Ö on 15-17 v 5-6,8-9   D32-33, E33-34, 36 
 Ö on 15-17 v 7   B22-26 
 Ö fr 15-17 v 5-8   D32-33, E33-34, 36 
 Ö fr 15-17 v 9   D31-33, E32, 36 
 L 08-10 v 9-10   Orange, Röd 
 L to 15-17 v 11   Orange, Röd 
 L fr 15-17 v 11-12   Orange, Röd 


 Databasteknik för I2 Per 3-4 2D1334 
 F on 13-15 v 4-6,8-9   E1 
 F on 13-15 v 7   F1 
 F fr 13-15 v 4-9   E1 
 Ö on 15-17 v 5-6,8-9   D32-33, E33-34, 36 
 Ö on 15-17 v 7   B22-26 
 Ö fr 15-17 v 5-8   D32-33, E33-34, 36 
 Ö fr 15-17 v 9   D31-33, E32, 36 
 L 08-10 v 9-10   Orange, Röd 
 L to 15-17 v 11   Orange, Röd 
 L fr 15-17 v 11-12   Orange, Röd 

2D1334: 8 labb- tillfällen schemalagda.
2D1334: ytterligare 4 tim L e.ö. i början av per4.

 Databasteknik för MMT Per 3-4 2D1334 
 F on 13-15 v 4-6,8-9   E1 
 F on 13-15 v 7   F1 
 F fr 13-15 v 4-9   E1 
 Ö on 15-17 v 5-6,8-9   D32-33, E33-34, 36 
 Ö on 15-17 v 7   B22-26 
 Ö fr 15-17 v 5-8   D32-33, E33-34, 36 
 Ö fr 15-17 v 9   D31-33, E32, 36 
 L 08-10 v 9-10   Orange, Röd 
 L to 15-17 v 11   Orange, Röd 
 L fr 15-17 v 11-12   Orange, Röd 

Ytterligare 4 L enligt överenskommelse i P 4

 Databasteknik för Media2 Per 3-4 2D1334 
 F on 13-15 v 4-6,8-9   E1 
 F on 13-15 v 7   F1 
 F fr 13-15 v 4-9   E1 
 Ö on 15-17 v 5-6,8-9   D32-33, E33-34, 36 
 Ö on 15-17 v 7   B22-26 
 Ö fr 15-17 v 5-8   D32-33, E33-34, 36 
 Ö fr 15-17 v 9   D31-33, E32, 36 
 L 08-10 v 9-10   Orange, Röd 
 L to 15-17 v 11   Orange, Röd 
 L fr 15-17 v 11-12   Orange, Röd 

2D1334: ytterligare 4 tim L e. ö. i början av per4.

 Programkonstruktion för F1 Per 3 2D1339 
 F 08-10 v 4-9   M1 
 Ö 13-15 v 4,6,8 gr 1-2 M35-36 
 Ö 15-17 v 5,7,9 gr 1-2 M35-36 
 Ö ti 13-15 v 4-9 gr 3-4 E51-52 
 L on 15-17 v 4 gr 1-2 Gul, Brun 
 L to 13-15 v 4 gr 3-4 Gul, Brun 
 L to 15-17 v 5-9 gr 3-4 Röd, Orange 
 L fr 15-17 v 5-9 gr 1-2 Röd, Orange 


 Datae för E1 Per 3 2D1343 
 F 13-15 v 4-9   E1 
 F ti 10-12 v 3   E1 
 Ö on 08-10 v 4-9   E32, 36, 51-52 
 Ö on 10-12 v 3   E32, 36, 51-52 
 L to 13-15 v 3-9   XQ3-6 
 L fr 13-15 v 3-9   XQ3-6 

2D1343; kursen fortsätter i period 3.

 GruDat för F3 Per 3 2D1344 
 F 10-12 v 4-8   D2 
 Ö fr 10-12 v 4-8 gr 1-3 D31, 34, E31 
 L ti 08-10 v 4-9 gr 1 Gul 
 L ti 15-17 v 4-9 gr 2 Gul 
 L on 15-17 v 5-9 gr 3 Gul 
 L to 16-18 v 4 gr 3 Röd 

Kursen fortsätter i period 3.

 Introduktion till datalogi för D1 Per 3-4 2D1345 
 F 10-12 v 6   D1 
 F 10-12 v 8   D1 
 F 13-15 v 4   Q1 
 F ti 10-12 v 7   E1 
 F ti 13-15 v 3   D1 
 F ti 13-15 v 5   E1 
 F 08-10 v 12   D1 
 F ti 08-10 v 13-15,19-20   D1 
 Ö 13-15 v 6,8 gr 1 Q11-15 
 Ö ti 13-15 v 7 gr 1 Q11-15 
 Ö ti 15-17 v 3 gr 1 D31-34, 41 
 Ö ti 15-17 v 4-5 gr 1 E31-33, 35-36 
 Ö on 13-15 v 3-8 gr 2 Q21-25 
 Ö to 13-15 v 3-8 gr 3 D31, 33-34, E32, 34 
 Ö ti 10-12 v 12 gr 1 D32-34, E31-32 
 Ö ti 14-16 v 13-15,19-20 gr 1 D31-34, 41 
 Ö on 08-10 v 12-15 gr 2 D31-33, 35, 41 
 Ö on 10-12 v 19-20 gr 2 D31-35 
 Ö on 13-15 v 12-15,19-20 gr 3 D32-34, E31, 33-34 
 L on 13-15 v 3-8 gr 1 Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L to 13-15 v 3-8 gr 2 Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L fr 10-12 v 3-8 gr 3 Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L to 08-10 v 12-15,19-20 gr 1 Grå, Karmosin, Magent 
 L to 14-16 v 19-20 gr 2 Grå, Karmosin, Magent 
 L fr 08-10 v 12-15 gr 2 Grå, Karmosin, Magent 
 L fr 08-10 v 19-20 gr 3 Grå, Karmosin, Magent 
 L fr 14-16 v 12-15 gr 3 Grå, Karmosin, Magent 


 Komm för D1 Per 3 2D1347 
 F on 08-10 v 5,7-8   D1 
 F fr 08-10 v 5   D1 
 Ö 10-12 v 10 gr 1-3 D31, 34, 41 
 Ö 13-15 v 10 gr 4-6 D31-33 
 Ö ti 13-15 v 9 gr 1-3 E31, 36, 53 
 Ö ti 15-17 v 6 gr 1-3 E31-33 
 Ö ti 15-17 v 7 gr 1-3 E31-33 
 Ö ti 15-17 v 8 gr 1-3 D32-34 
 Ö on 08-10 v 4 gr 4-6 Q11-13 
 Ö on 08-10 v 9 gr 4-6 E33-34, 53 
 Ö to 10-12 v 3 gr 1-3 E31-33 
 Ö fr 08-10 v 6 gr 4-6 B22-24 
 Ö fr 08-10 v 8 gr 4-6 Q15, 21-22 
 Ö fr 13-15 v 3 gr 4-6 E32-34 
 Ö fr 13-15 v 4 gr 1-3 D31-33 
 WS fr 10-12 v 9   D31-33, 41 
 WS fr 13-15 v 6   D31-33, 41 
 WS fr 13-15 v 8   D31-33, 41 
 WS fr 15-17 v 7   D31, 34, 41, E32 

Kursen 2D1347 fortsätter i period 3.

 KomInf för Media1 Per 3 2D1348 
 F ti 10-12 v 3-8   Q2 
 Ö to 10-12 v 3-8 gr 1 D32 
 Ö to 13-15 v 3-8 gr 2 D41 
 Ö fr 10-12 v 3-8 gr 3 D32 

2D1348, Kursen fortsätter i period 3.

 Algoritm, datastrukt o komplexitet för D2 Per 3-4 2D1352 
 F 10-12 v 4-10   F1 
 F on 10-12 v 4-8   F1 
 F 10-12 v 12-14,20   M1 
 F 10-12 v 15   E1 
 F 10-12 v 21   Q1 
 F to 08-10 v 15   Q1 
 F to 10-12 v 12-14   F2 
 Ö 16-18 v 10 gr 1-3 E31-32, 36 
 Ö on 13-15 v 10 gr 4 E32 
 Ö on 13-15 v 4 gr 1-4 E33-34, 36, 53 
 Ö on 13-15 v 6 gr 1-4 E31, 33-34, 36 
 Ö on 13-15 v 7 gr 1-4 Q11-14 
 Ö on 13-15 v 8 gr 1-4 E31, 33-34, 36 
 Ö on 13-15 v 9 gr 1-4 E31-32, 34, 36 
 Ö 13-15 v 20-21 gr 4 E33 
 Ö on 10-12 v 20-21 gr 1-3 E31-33 
 Ö to 13-15 v 12-15 gr 1-4 D34, 41, E52-53 
 L ti 08-10 v 10 gr 1-2 Grå, Karmosin, Vit 
 L on 15-17 v 6-10 gr 3-4 Grå, Karmosin, Vit 
 L fr 08-10 v 6-9 gr 1-2 Vit, Grå, Karmosin 
 L to 15-17 v 12 gr 3-4 Grå, Karmosin, Vit 
 L to 15-17 v 13-15 gr 1-2 Vit, Grå, Karmosin 
 L fr 10-12 v 12 gr 1-2 Grå, Karmosin, Vit 
 L fr 10-12 v 13-15 gr 3 Grå, Karmosin, Vit 

2D1352 Grupp 1-3 är D. Grupp 4 är SU-studenter.

 Algoritm, datastrukt o komplexitet för SU1 Per 3-4 2D1352 
 F 10-12 v 4-10   F1 
 F on 10-12 v 4-8   F1 
 F 10-12 v 12-14,20   M1 
 F 10-12 v 15   E1 
 F 10-12 v 21   Q1 
 F to 08-10 v 15   Q1 
 F to 10-12 v 12-14   F2 
 Ö on 08-10 v 10 gr 4 E31 
 Ö on 13-15 v 4 gr 1-4 E33-34, 36, 53 
 Ö on 13-15 v 6 gr 1-4 E31, 33-34, 36 
 Ö on 13-15 v 7 gr 1-4 Q11-14 
 Ö on 13-15 v 8 gr 1-4 E31, 33-34, 36 
 Ö on 13-15 v 9 gr 1-4 E31-32, 34, 36 
 Ö 13-15 v 20-21 gr 4 E33 
 Ö on 10-12 v 20-21 gr 1-3 E31-33 
 Ö to 13-15 v 12-15 gr 1-4 D34, 41, E52-53 
 L on 15-17 v 6-10 gr 3-4 Grå, Karmosin, Vit 
 L to 15-17 v 12 gr 3-4 Grå, Karmosin, Vit 
 L to 15-17 v 13-15 gr 1-2 Vit, Grå, Karmosin 
 L fr 10-12 v 12 gr 1-2 Grå, Karmosin, Vit 
 L fr 10-12 v 13-15 gr 3 Grå, Karmosin, Vit 

2D1352 övning,grupp 4 är SU-studenter. Grupp 1-3 är D studenter.

 Funktionell programmering för D4 Per 4 2D1370 
 F ti 13-15 v 12-15,19-20   E52 
 F to 15-17 v 12-15,19-20   E52 
 L ti 15-17 v 13-15,19-20   Egen 
 L fr 15-17 v 13-15,19-20   Egen 

Ges sista gången 02/03

 Funktionell programmering för D3 Per 4 2D1370 
 F ti 13-15 v 12-15,19-20   E52 
 F to 15-17 v 12-15,19-20   E52 
 L ti 15-17 v 13-15,19-20   Egen 
 L fr 15-17 v 13-15,19-20   Egen 


 Artific spr o syntaxanalys för D3, D4, F4 Per 3-4 2D1373 
 F 10-12 v 4-8   E3 
 F ti 10-12 v 3   E3 
 F on 10-12 v 3   E2 
 F to 15-17 v 4-8   E2 
 L fr 15-17 v 4-9   Egen 
 L to 15-17 v 11-12   Egen 


 Programutvecklingsteknik för E3, Media3 Per 3 2D1385 
 F 10-12 v 4-8   K1 
 F ti 08-10 v 3   D2 
 F fr 08-10 v 3-8   D2 
 Ö on 10-12 v 3-8   Q35-36 
 L ti 08-10 v 10   XQ3-5 
 L on 10-12 v 10   XQ3-5 
 L to 08-10 v 3-9   XQ3-5 
 L fr 08-10 v 9   XQ3-5 


 Programutvecklingsteknik för F3, F4, I2, K4, MMT, MMT Per 4 2D1385 
 F 13-15 v 12-13   F1 
 F 13-15 v 14-15,19-20   E1 
 F fr 10-12 v 12-15,19-20   M1 
 Ö 15-17 v 12-15,19-20   E31, 35, 52 
 L on 08-10 v 12-15,19-20 gr 1-2 Röd, Orange 
 L on 15-17 v 12-15,19-20 gr 3-4 Röd, Orange 


 Utvärderingsmetoder inom MDI för E4 Per 3-4 2D1408 


 Utvärderingsmetoder inom MDI för D4 Per 3-4 2D1408 

Ges ej 02/03

 Utvärderingsmetoder inom MDI för F4 Per 3-4 2D1408 

Ges ej läsåret 02/03.

 Användarcentr progrutveckl för D3, D4, E4, F4 Per 3-4 2D1410 
 F ti 10-12 v 4-6,9   E3 
 F ti 10-12 v 7   D1 
 F ti 10-12 v 8   E1 
 F on 08-10 v 3   D1 
 F to 10-12 v 3-8   E3 
 F on 13-17 v 20   E1 
 F to 13-15 v 11-14   D2 
 F to 13-17 v 20   E1 


 Datorstöd för samarbete för D4, F4 Per 3-4 2D1416 
 F 13-15 v 4-8   D41 
 F ti 10-12 v 3   D31 
 F 13-15 v 12-15,19-20   D33 
 F on 10-12 v 20   D41 
 F to 10-12 v 20   D41 
 L to 13-15 v 3-8   E53 
 L fr 13-15 v 3-8   Egen 


 Datorseende, gk för D3, D4, E4 Per 3 2D1420 
 F 10-12 v 4-9   D3 
 F ti 15-17 v 4-9   E2 
 F to 10-12 v 4-9   E2 
 F fr 15-17 v 4-9   E2 


 Datorseende, gk för F4 Per 3 2D1420 
 F 10-12 v 4-9   D3 
 F ti 15-17 v 4-9   E2 
 F to 10-12 v 4-9   E2 
 F fr 15-17 v 4-9   E2 

Laborationer enligt överenskommelse.

 Datorgeometri i bildanalys och visualisering för D4, E4 Per 4 2D1423 


 Datorgeometri i bildanalys o. visualisering för D3, D4, E4, F4 Per 4 2D1424 
 F ti 13-15 v 12-15,19   E51 
 F ti 13-15 v 20   E53 
 F on 10-12 v 12-15,19-20   E51 
 L fr 08-10 v 13,15,20-21   Egen 


 Robotik och auton system för D3, D4, E4, F4 Per 4 2D1426 

Kursen ges enligt överenskommelse.

 ANN och andra lärande system för D3, D4, E4, F4, MMT Per 3 2D1432 
 F ti 10-12 v 3-7   D3 
 F on 13-15 v 3-5   D3 
 F to 10-12 v 3   D3 
 F to 15-17 v 5   D3 
 F fr 10-12 v 6-8   D3 
 L fr 13-17 v 4,6-8   Brun 


 Neuronnäts- och biomodellering för D3, D4, E4 Per 4 2D1434 


 Neuronnäts- och biomodellering för D4 Per 4 2D1435 

Ges ej 02/03

 Neuronnäts- och biomodellering för F4 Per 4 2D1435 

Ges ej 02/03.

 Seminariekurs i teoretisk datalogi för D3, D4, E4, F4 Per 4 2D1441 
 F ti 15-17 v 12-15,19-21   E53 
 F to 10-12 v 11-15,19-21   D33 


 Komplexitetsteori för D4 Per 3 2D1446 

Ges ej 02/03

 Komplexitetsteori för F4 Per 3 2D1446 

Ges ej läsåret 02/03.

 Kryptografins grunder för D4, F4 Per 3 2D1449 
 F ti 15-17 v 3-8   Q2 
 F on 15-17 v 3-5   E3 
 F fr 10-12 v 3-8   E3 


 Algoritmisk bioinformatik för D3, D4, F4 Per 4 2D1450 
 F ti 10-12 v 12   Q24 
 F ti 10-12 v 13-15,19-20   E34 
 F to 13-15 v 12-15,19-20   E34 
 F fr 10-12 v 12-15,19-20   E35 


 Programvarudesign - ekonomi - ledarskap för I4 Per 3-4 2D1460 
 F 09-12 v 4-6,9   D35 
 F on 09-12 v 21   D32 
 F on 13-16 v 13,19   E53 
 F on 13-16 v 21   D32 


 Komplettering av databasteknik för L för L2 Per 4 2D1468 


 Objektorienterade databassystem för D3 Per 4 2D1470 
 F 13-15 v 12   E32 
 F 13-15 v 13-15,19-21   D31 
 F ti 08-10 v 12-15,19-20   E32 
 F on 15-17 v 13,15   D31 


 Webbservertillämpningsprogrammering för D3, D4, F4 Per 4 2D1482 
 F ti 13-15 v 12-14   E53 
 F on 08-10 v 12   E33 
 F on 08-10 v 13-14   D34 
 F fr 15-17 v 14   E33 
 L to 10-12 v 12-14   Terrariet, Voljären 
 L to 10-12 v 15,19-21   Musiksalen, Sporthalle 
 L fr 08-10 v 12,14   Terrariet, Voljären 
 L fr 08-10 v 15,19-21   Musiksalen, Sporthalle 
 L fr 15-17 v 13   Terrariet, Voljären 


 IP-routning inom enkla datornät för D4, E4, F4 Per 3 2D1490 
 F 09-11 v 4-6,8   D31 
 F 10-12 v 7   D31 
 F 10-12 v 9   E36 
 F to 08-10 v 8   Q34 
 F to 09-11 v 4-6   D41 
 F to 10-12 v 7,9   E36 
 Ö 10-12 v 10   E36 
 Ö to 13-15 v 6-8   E52 
 L 13-17 v 6-10   Egen 
 L on 08-12 v 10   Egen 
 L to 13-17 v 5,9   Egen 

Labblokal: Nadas routerlabb Brinellvägen 32

 IP-routning på Internet och andra. för D4, E4, F4 Per 4 2D1491 
 F 09-11 v 12-14,19   D35 
 F 10-12 v 15,20   D35 
 F on 13-16 v 12-14,19   D41 
 F on 13-15 v 15,20   D41 
 Ö on 13-15 v 21   D41 
 Ö fr 10-12 v 14-15,19   D41 
 L 13-17 v 13-15,19-20   Egen 
 L fr 08-12 v 12-13,20   Egen 

Labrationer ges i Routerlabbet.

 Grafisk maskin- och materiallära för MMT Per 4 2D1515 


 Audio-, video och multimedieproduktion för K4 Per 3 2D1516 


 XML för publicering för MMT Per 3 2D1517 


 Audio, video o multimedia för D4, MMT Per 3 2D1518 
 L 08-16 v 7 gr 1 Egen 
 L 08-16 v 8 gr 1-2 Egen 
 L to 08-16 v 7 gr 2 Egen 
 Fäl on 09-12 v 4-6,8-9   P11 


 kommunikation o information för MMT, MMT Per 3 2D1521 
 F ti 13-15 v 3-9   P12 
 F fr 13-15 v 3   P12 
 Ö on 13-15 v 4-9 gr 1 P12 
 Ö on 15-17 v 4-9 gr 2 P12 

Schemaläggs av Nada.

 Datorteknik och kommunikation för MMT, MMT Per 4 2D1522 
 F 09-12 v 12-15,19,21   P12 
 F on 09-12 v 12-13,15   P12 
 F to 09-12 v 11   P12 
 L ti 08-12 v 20   Brun 
 L ti 13-17 v 20   Brun, Gul 
 L to 08-12 v 12,14,19-20   Brun 
 L fr 13-17 v 12,14,19-20   Brun, Gul 


 Bild- och reproteknik för MMT Per 3 2D1524 

Ges ej 01/02.

 publiceringsteknik för MMT Per 3-4 2D1526 
 F 13-15 v 4-9   P12 
 F ti 15-17 v 4-9   P12 
 F fr 13-15 v 4-9   P12 
 L 08-17 v 10    
 L to 08-17 v 8    
 L to 13-17 v 4-6    
 L to 13-16 v 7,9    
 Fäl to 09-12 v 7,9    


 Publiceringsteknik, högre kurs för MMT Per 3-4 2D1527 
 F 10-12 v 4-6,9-10   P11 
 F ti 13-15 v 3-10   P11 
 F on 09-12 v 7   P11 
 F to 13-15 v 3-6,8   P11 
 F to 13-16 v 9   P11 
 F 10-12 v 13-15,19-21   P11 
 F 13-15 v 12   P11 
 F on 13-15 v 12-13,19   P11 
 F to 08-12 v 21   P11 
 F fr 08-12 v 21   P11 
 F fr 13-15 v 11-15,19-21   P11 


 Mediemanagement för MMT Per 3-4 2D1552 

Schemaläggs av Nada.

 IT och organisationer för K4, MMT Per 4 2D1555 

Schemaläggs av Nada.

 Marknadskommunikation och konsumenten för MMT Per 3-4 2D1556 


 Gestaltning och design för Media1 Per 3-4 2D1572 
 F 08-11 v 12-15,19-21   Egen 
 F on 08-11 v 21   Egen 
 F on 14-17 v 12-15,19-20   Egen 
 F to 08-10 v 12-15,19   Egen 
 F to 13-16 v 11   Egen 
 Ö 14-17 v 12   Egen 
 Ö 14-17 v 13-15,20 gr 2 Egen 
 Ö 14-17 v 19 gr 2 Egen 
 Ö 14-17 v 21   Egen 
 Ö ti 15-18 v 12   Egen 
 Ö to 14-17 v 12-13 gr 1 Egen 
 Ö to 14-17 v 14 gr 1 Egen 
 Ö to 14-17 v 15 gr 1 Egen 
 Ö to 14-17 v 19-20 gr 1 Egen 

Kurs 2D1572, "Egen sal SV Galleriet".

 Närvaroproduktion på distans för Media3 Per 3-4 2D1573 
 F ti 09-12 v 4-9   Egen 
 Ö to 09-16 v 15   Egen 
 Ö fr 09-16 v 15   Egen 
 L ti 09-16 v 12-15   Egen 
 L to 09-16 v 11-14   Egen 

2D1573: Tis 11/3 9-13 skriftlig tentamen på teoridelen. Egen sal.
2D1573: Tis 11/3 9-13, skriftlig tentamen på teoridelen. Egen sal.

 Programsammanfattande kurs i medieteknik för Media4 Per 3-4 2D1575 
 F ti 13-15 v 8   E1 


 Programsammanfattande kurs i medieteknik för Media3 Per 3-4 2D1575 
 F ti 13-15 v 8   E1 
 F ti 13-15 v 12,20   D1 
 F ti 13-15 v 15   Q1 
 F ti 13-15 v 19   Q2 


 Programsammanfattande kurs i medieteknik för Media2 Per 3-4 2D1575 
 F ti 13-15 v 8   E1 
 F ti 13-15 v 12,20   D1 
 F ti 13-15 v 14   Q2 
 F ti 13-15 v 15   Q1 


 Programsammanfattande kurs i medieteknik för Media1 Per 3-4 2D1575 
 F ti 13-15 v 10   Q2 
 F ti 13-15 v 8   E1 
 F ti 13-15 v 12,20   D1 
 F ti 13-15 v 15   Q1 


 Mediejuridik, ekonomi - och affärsrätt för Media4 Per 3-4 2D1576 
 F 09-12 v 6   Egen 
 F 10-12 v 7,9-10   Egen 
 F on 10-12 v 6,8   Egen 
 F fr 13-15 v 7,9   Egen 
 F 08-10 v 14   Egen 
 F 08-10 v 15   Egen 
 F 08-10 v 20   Egen 
 F ti 08-10 v 12   Egen 
 F ti 10-12 v 13   Egen 
 F on 08-10 v 12-14,19   Egen 
 F to 08-10 v 11   Egen 
 F to 10-12 v 15   Egen 
 F to 13-15 v 12   Egen 
 F fr 08-10 v 14   Egen 
 F fr 13-15 v 11   Egen 
 Sem 10-12 v 8   Egen 
 Sem on 08-10 v 9   Egen 
 Sem fr 13-15 v 6,8   Egen 
 Sem 08-10 v 12-13,19,21   Egen 
 Sem ti 08-10 v 15,20   Egen 
 Sem on 08-10 v 21   Egen 
 Sem to 08-10 v 21   Egen 
 Sem to 15-17 v 13   Egen 
 Sem fr 13-15 v 13   Egen 

2D1576, egen sal : alla F ges i Studion plan 3 i Learning Lab.

 Innehåll och uttryck i media för Media4 Per 3-4 2D1577 
 F ti 10-12 v 3-5   Q33 
 F ti 10-12 v 9   Q12 
 F on 09-11 v 7   L51 
 F fr 13-16 v 3   D32 
 F fr 13-16 v 4   E33 
 F ti 08-11 v 14,21   Q15 
 F ti 10-12 v 12,19-20   Q15 
 F to 13-16 v 11   E32 
 Ö ti 10-12 v 6   Q33 
 Ö ti 13-15 v 3-5,9   Q12 
 Ö on 10-12 v 3   Q21 
 Ö on 10-12 v 4   Q11 
 Ö on 10-12 v 5   E31 
 Ö on 10-12 v 9   E31 
 Ö fr 08-10 v 3-4   Q11 
 Ö fr 08-10 v 5,8   D31 
 Ö fr 08-10 v 6-7,9   Q15 
 Ö ti 12-14 v 21   Q11 
 Ö ti 13-15 v 12,15,19-20   Q22 
 Ö ti 14-16 v 14   E32 
 Ö to 08-10 v 13-15   E32 
 Ö to 10-12 v 12   Q11 
 Ö fr 08-10 v 11   E32 
 Ö fr 10-12 v 13   E33 
 Ö fr 13-15 v 20   E33 


 Medieperception för Media3 Per 3 2D1590 


 Sensorer, laagring och system för Media3 Per 4 2D1591 


 Grafik o interaktpgm för D3, I3 Per 3 2D1953 
 F 13-15 v 4-8   D2 
 F ti 13-15 v 3-5   E3 
 F on 10-12 v 3   E3 
 F to 13-15 v 3   D2 
 F to 13-15 v 4-8   E3 
 F fr 08-10 v 3   E3 
 Ö ti 13-15 v 6-8   E31, 36 
 Ö to 15-17 v 4-8   E31, 36 
 Ö fr 15-17 v 3   E32, 36 
 L on 09-12 v 4-8   Egen 
 L to 09-12 v 4-8   Egen 


 Programutvecklingsprojekt för D3, F4, I3 Per 3-4 2D1954 
 F on 08-10 v 4,6   D1 
 F fr 10-12 v 3   D2 
 F fr 13-15 v 3-6   D2 
 Proj 08-17 v 12-15,19-21    

En föreläsning i samråd med studenterna

 Datorer och datoranvändning för SU1 Per 3-4 2D1988 


 Datorstöd för textbehandling för SU1 Per 3-4 2D1989 


 Praktisk svenska för SU1 Per 3-4 2D1990 
 F 13-15 v 4-5   E2 
 F 13-16 v 6-7   E2 
 F fr 10-12 v 4   E2 
 Ö 13-16 v 8-10 gr 1-2 E33-34 
 Ö 13-16 v 12-14 gr 1-2 E33-34 
 L 15-17 v 4-5   Turkos, Violet 
 L fr 10-12 v 5   Turkos, Violet 


 SU:Datorgrafik och användargränssnitt för SU1 Per 4 2D1991 
 F 10-12 v 13-15,19-21   E2 
 F 13-15 v 13-15,19-21   D2 
 F to 10-12 v 13,20   D2 
 F to 10-12 v 14-15,19,21   E2 
 L to 13-15 v 13-15,19-21   Grön, Gul 

Egen sal= Musiksalen, Konsthallen, Matsalen

 Datorarkitektur för SU1 Per 4 2D1993 
 F ti 10-12 v 13-15,19-21   E2 
 F fr 10-12 v 13-15,19-21   E2 
 L ti 13-15 v 14-15,19-21   Spelhallen 

Egen sal= Spelhallen

 Datalogi, gk I för SU1 Per 3-4 2D1995 


 OOP 1 för SU1 Per 3-4 2D1996 
 F 12-14 v 4-10   D3 
 F to 12-14 v 3-9   D3 
 F 12-14 v 12   D3 
 F to 12-14 v 12   D3 
 Ö 08-11 v 5-10 gr 1 E35 
 Ö 14-17 v 4-10 gr 2 E51 
 Ö to 08-11 v 4-9 gr 1 E35 
 Ö to 14-17 v 4-9 gr 2 E51 
 Ö 08-11 v 12 gr 1 E35 
 Ö 14-17 v 12 gr 2 E51 
 Ö to 08-11 v 12 gr 1 E35 
 L 08-11 v 5-10 gr 2 Spelhallen 
 L 14-17 v 4-10 gr 1 Spelhallen 
 L to 08-11 v 4-9 gr 2 Spelhallen 
 L to 14-17 v 4-9 gr 1 Spelhallen 
 L 08-11 v 12 gr 2 Spelhallen 
 L 14-17 v 12 gr 1 Spelhallen 
 L to 08-11 v 12 gr 2 Spelhallen 
 L to 14-17 v 12 gr 1 Spelhallen 

Egen sal= Spelhallen

 Mjukvarukonstruktion för SU1 Per 3-4 2D1998 
 F ti 10-12 v 4-10   E2 
 F fr 10-12 v 6-9   E2 
 F fr 13-15 v 4-5   E2 
 F ti 10-12 v 12   E2 
 Ö ti 13-15 v 4-10   E35 


 Algoritmer och komplexitet för SU1 Per 3-4 2D1999 


Med reservation för eventuella ändringar.

KTH / Studerandeinformation
Schemaansvarig: KTH Schema, schema@admin.kth.se
Detta schema genererades av InstSchema