KTH - Kungl Tekniska Högskolan
KTH\ Studerandeinformation

Schema för Numerisk analys och datalogi för vårterminen 2002

Sammanställt 2002-05-29

 NumI för I2 Per 3-4 2D1210 
 F 13-15 v 3-8   K2 
 F ti 10-12 v 11-12,16-19   K2 
 Ö 15-17 v 3-8 gr 1-3 E31, 33, 53 
 Ö ti 13-15 v 11-12,16,18-19 gr 1-3 D31-33 
 Ö on 08-10 v 17 gr 1-3 D31-33 
 L on 15-17 v 7-8 gr 3 Brun 
 L to 13-15 v 3-5,7-8 gr 1-2 Orange, Röd 
 L to 15-17 v 3-5   Brun 
 L on 15-17 v 11,17,19 gr 1-2 Gul, Brun 
 L on 15-17 v 12 gr 3 Brun 
 L to 10-12 v 11,17 gr 3 Brun 
 L fr 08-10 v 18 gr 1-2 Brun, Gul 
 L fr 13-15 v 18 gr 3 Brun 


 NumI för L2 Per 3 2D1210 
 F 08-10 v 7-8   L1 
 F ti 08-10 v 5-6   L1 
 F ti 13-15 v 4   L1 
 F on 10-12 v 3   L1 
 Ö ti 13-15 v 8   B22, 24, K51 
 Ö ti 15-17 v 4   L41-43 
 Ö on 13-15 v 7   Q14-15, V01 
 Ö on 15-17 v 3,5-6   L41-43 
 L 08-10 v 4 gr 1-2 Brun, Gul 
 L 08-10 v 5-6 gr 3 Brun 
 L 15-17 v 4 gr 3 Brun 
 L on 08-10 v 8 gr 3 Brun 
 L on 15-17 v 7 gr 3 Gul 
 L on 15-17 v 8 gr 1-2 Orange, Röd 
 L on 17-19 v 6 gr 1-2 Gul, Brun 
 L fr 12-14 v 7 gr 1-2 Brun, Gul 
 L fr 13-15 v 6 gr 3 Gul 
 L fr 14-16 v 5 gr 1-2 Gul, Brun 
 L fr 15-17 v 4 gr 1-2 Brun, Gul 


 NumI för K2 Per 3-4 2D1210 
 F 10-12 v 6-8   H1 
 F 10-12 v 11-12,16-19   K1 
 F to 10-12 v 11-12   K1 
 Ö 13-15 v 6-8 gr 1-2 K51, 53 
 Ö ti 16-18 v 6-8 gr 3 K51 
 Ö 13-15 v 11-12,16-19 gr 1-2 K51, 53 
 Ö ti 08-10 v 12,16-19 gr 3 K51 
 Ö ti 10-12 v 11 gr 3 K51 
 Ö to 13-15 v 11-12,16-17 gr 1-2 K51, 53 
 Ö fr 13-15 v 11-12,16-17 gr 3 K51 
 L to 13-15 v 6,8 gr 1-2 Brun, Gul 
 L to 14-16 v 7 gr 1-2 Brun, Gul 
 L fr 16-18 v 6-8 gr 3 Gul 
 L on 08-10 v 11-12,16-17,19-20 gr 1-2 Orange, Röd 
 L on 13-15 v 11,16-17,19-20 gr 3 Gul 
 L on 13-15 v 12 gr 3 Brun 
 L to 13-15 v 18 gr 1-2 Röd, Orange 
 L fr 13-15 v 18 gr 3 Gul 


 NumI för B2 Per 3-4 2D1210 
 F on 13-15 v 6-8   B1 
 F 12-14 v 20   B1 
 F ti 12-14 v 11-12,16-18   B1 
 F fr 08-10 v 11,17-18   B1 
 Ö on 15-17 v 6-8   B22-23 
 Ö 14-16 v 20   B22-23 
 Ö ti 14-16 v 11-12,16-18   B22-23 
 Ö fr 10-12 v 11,17-18   B22-23 
 L on 14-16 v 9   Orange, Röd 
 L fr 08-10 v 8   Orange, Röd 
 L fr 14-16 v 6-7   Orange, Röd 
 L 15-17 v 19   Orange, Röd 
 L on 08-10 v 20   Brun, Gul 
 L to 10-12 v 16   Brun, Gul 
 L to 15-17 v 11-12,17-18   Brun, Gul 
 L fr 13-15 v 20   Brun, Gul 


 NumI för B1 Per 3-4 2D1210 


 Tillämpade num metoder I för D4, E4, E, L4, MMT3, MMT4, V4 Per 3-4 2D1220 
 F 10-12 v 3,5-8   E3 
 F 10-12 v 4   E2 
 F fr 08-10 v 3-5,8   E3 
 F fr 08-10 v 6   E53 
 F fr 08-10 v 7   E2 
 F 15-17 v 11-12,16-19   E3 
 F fr 08-10 v 12,16-17   E3 
 L on 15-17 v 4,6-7   Orange, Röd 
 L on 17-19 v 8   Orange, Röd 
 L ti 15-17 v 19   Brun, Gul 
 L on 08-10 v 19   Brun, Gul 
 L on 10-12 v 11,17   Brun, Gul 
 L to 13-15 v 12   Brun, Gul 
 L fr 10-12 v 18   Brun, Gul 


 NumII för T2 Per 3-4 2D1240 
 F 10-12 v 6   B2 
 F ti 10-12 v 7-8   B2 
 F on 08-10 v 6-8   F3 
 F 13-15 v 12,17,19   D2 
 F ti 10-12 v 11-12,16-17   D2 
 Ö to 08-10 v 6-8   M31-34 
 Ö ti 10-12 v 18-19   B24-25, Q31-32 
 Ö on 15-17 v 11-12,16   D31-32, E33-34 
 L 10-12 v 7-8 gr 2 Orange, Röd 
 L ti 10-12 v 9 gr 2 Orange, Röd 
 L fr 12-14 v 6-7 gr 1 Orange, Röd 
 L fr 14-16 v 8 gr 1 Orange, Röd 
 L on 13-15 v 19   Orange, Röd 
 L fr 10-12 v 11-12,16   Brun, Gul 
 L fr 10-12 v 17   Orange, Röd 
 L fr 13-15 v 18   Orange, Röd 


 NumII för F2 Per 3-4 2D1240 
 F 10-12 v 3-9   F3 
 F fr 10-12 v 3-5,7   F3 
 F 10-12 v 11   B2 
 F on 10-12 v 11   K1 
 Ö 13-15 v 3-9   Q11-14 
 Ö fr 13-15 v 12 gr 1-4 D32-33, 35, E33 
 L on 08-10 v 3-8 gr 1-2 Orange, Röd 
 L on 13-15 v 3-8 gr 3-4 Röd, Orange 
 L 13-15 v 12 gr 1-2 Orange, Röd 
 L ti 15-17 v 12 gr 3-4 Röd, Orange 
 L on 15-17 v 12 gr 1-2 Röd, Orange 
 L to 15-17 v 11 gr 1-2 Orange, Röd 
 L to 15-17 v 12 gr 3-4 Röd, Orange 
 L fr 13-15 v 11 gr 3-4 Brun, Gul 


 Tillämpade num met II för D4, F3, MMT3 Per 3-4 2D1250 
 F on 08-10 v 3-6   E3 
 F on 08-10 v 7-8   Q2 
 F ti 08-10 v 11-12,16-19   Q2 
 F on 10-12 v 19   E3 
 F fr 10-12 v 11,16-17   E3 
 F fr 13-15 v 20   E2 
 F fr 15-17 v 12   E2 
 Ö fr 08-10 v 3-8   E31 
 Ö ti 10-12 v 11-12,16-18   E31 
 Ö on 13-15 v 20   E51 
 L ti 08-10 v 6-8   Brun, Gul 
 L ti 10-12 v 4-5   Brun, Gul 
 L ti 16-18 v 9   Brun, Gul 
 L ti 10-12 v 20   Brun, Gul 
 L on 08-10 v 11,16-17   Brun, Gul 
 L fr 13-15 v 12   Brun, Gul 
 L fr 15-17 v 18   Brun, Gul 


 Num beh av diff ekv II för F4 Per 3-4 2D1255 

Ges ej 01/02.

 Visualisering för D4, F4, MMT4 Per 3 2D1257 
 F ti 15-16 v 3-5   E34 
 F ti 15-16 v 6   D33 
 F fr 15-17 v 4-8   D32 
 L ti 15-19 v 8   Karmosin 
 L ti 16-18 v 3-6   Karmosin 


 ScComp för D4, F4 Per 3-4 2D1263 

Schemaläggs av Nada

 Matem modr, anal och simul, del 2 för D4, F4 Per 3-4 2D1269 
 F ti 13-15 v 3-8   E34 
 F to 13-15 v 3-8   D33 
 F 13-15 v 11-12,16-19   D32 
 F fr 13-15 v 11,16-19   D32 
 F fr 13-15 v 12   E34 
 L on 08-10 v 3-9    
 L ti 15-17 v 11-12,16-20    


 Fysikal ber på högprestdatorer för D4 Per 4 2D1272 

Schemaläggs av Nada

 Strömningsmek beräkn för D4 Per 3 2D1280 


 Num algoritm för parallelldat för D4 Per 4 2D1285 

Ges ej 01/02.

 Num algoritm för parallelldat för F4 Per 3 2D1285 

Schemaläggs av Nada enligt överenskommelse

 Avancerade num metoder för D4, F4 Per 4 2D1290 

Schemaläggs av Nada

 PRG för I1 Per 3-4 2D1310 
 F 13-15 v 4-8   F1 
 F 14-16 v 9   E1 
 F ti 09-11 v 3   D1 
 F on 11-13 v 3-8   D1 
 F on 08-10 v 11   D34 
 F to 08-10 v 11   D34 
 F fr 08-10 v 11   E31 
 Ö 15-17 v 4-8   V21, 23, 32-33, 35 
 Ö 16-18 v 9   V21, 23, 32-33, 35 
 Ö ti 11-13 v 3   L21, 41-42, 51-52 
 Ö 08-10 v 11   D31, 41, E32, 36, 53 
 L on 11-13 v 9   Brun, Gul, Orange, Röd 
 L fr 10-12 v 6-8   Brun, Gul, Orange, Röd 
 L fr 12-14 v 3-5   Brun, Gul, Orange, Röd 
 L ti 13-15 v 11-12,16-20   Brun, Gul, Orange, Röd 
 L to 10-12 v 18   Brun, Gul, Orange, Röd 
 L fr 08-10 v 12,16-17   Brun, Gul, Orange, Röd 


 PRG för M1 Per 3-4 2D1310 
 F 13-15 v 9   Q1 
 F ti 11-13 v 3-8   Q1 
 F to 10-12 v 3-8   Q1 
 F ti 09-11 v 11   E35 
 F on 08-10 v 11   E51 
 F fr 08-10 v 11   E35 
 Ö ti 09-11 v 9 gr 5-7 M34-36 
 Ö on 09-11 v 9 gr 1-4 M31-34 
 Ö on 10-12 v 3-8 gr 5-7 M34-36 
 Ö on 13-15 v 3-8 gr 1-4 M31-34 
 Ö 13-15 v 11 gr 5-7 M31-33 
 Ö 15-17 v 11 gr 1-4 M31-34 
 L ti 12-14 v 9 gr 5-7 Butter, Kloker, Trötter 
 L on 12-14 v 9 gr 1-4 Butter, Kloker, Prosit, Trötter 
 L fr 10-12 v 3-8 gr 5-7 Butter, Kloker, Trötter 
 L fr 13-15 v 3-7 gr 1-4 Butter, Kloker, Prosit, Trötter 
 L fr 14-16 v 8 gr 1-4 Butter, Kloker, Prosit, Trötter 
 L 15-17 v 12,17-19 gr 1-4 Butter, Kloker, Prosit, Trötter 
 L 16-18 v 16 gr 1-4 Butter, Kloker, Prosit, Trötter 
 L ti 09-11 v 12,16-19 gr 5-7 Butter, Kloker, Trötter 
 L on 08-10 v 12,16-17,19-20 gr 1-7 Butter, Kloker, Prosit, Trötter 
 L fr 08-10 v 18 gr 1-7 Butter, Kloker, Prosit, Trötter 


 PRG för Media1 Per 3 2D1310 
 F on 14-16 v 3   Q1 
 Ö to 08-10 v 3 gr 1-2 E52-53 
 L 08-10 v 4-7 gr 1 Orange, Röd 
 L 12-14 v 9 gr 2 Brun, Gul 
 L ti 08-10 v 4-7 gr 2 Orange, Röd 
 L ti 08-10 v 8 gr 1 Orange, Röd 
 L ti 16-18 v 9 gr 1 Orange, Röd 
 L to 10-12 v 8 gr 2 Brun, Gul 


 PRG för K2 Per 3 2D1310 
 F on 14-16 v 3   Q1 
 Ö to 08-10 v 3 gr 1-3 E32-33, 51 
 L 10-12 v 9 gr 1-2 Röd, Orange 
 L 13-15 v 4-5 gr 1-3 Röd, Orange, Brun 
 L 14-16 v 9 gr 3 Orange 
 L 15-17 v 6-8 gr 1-2 Röd, Orange 
 L ti 14-16 v 6-8 gr 3 Orange 
 L ti 14-16 v 9 gr 1-3 Röd, Orange, Brun 
 L to 08-10 v 4-8 gr 1-3 Röd, Orange, Grön 

Kursen fortsätter i period 3.

 PRG för B1 Per 3-4 2D1310 
 F 13-15 v 4-8   F1 
 F 14-16 v 9   E1 
 F ti 09-11 v 3   D1 
 F on 11-13 v 3-8   D1 
 F on 08-10 v 11   D34 
 F to 08-10 v 11   D34 
 F fr 08-10 v 11   E31 
 Ö 15-17 v 4-8   V21, 23, 32-33, 35 
 Ö 16-18 v 9   V21, 23, 32-33, 35 
 Ö ti 11-13 v 3   L21, 41-42, 51-52 
 Ö 08-10 v 11   D31, 41, E32, 36, 53 
 L on 09-11 v 9   Brun, Grön 
 L fr 10-12 v 3-5   Brun, Grön 
 L fr 12-14 v 6,8   Brun, Grön 
 L fr 14-16 v 7   Brun, Gul 
 L ti 08-10 v 11-12,16-20   Brun, Grön 
 L to 08-10 v 12   Brun, Gul 
 L to 08-10 v 16-18   Brun, Grön 


 PRG med PBL för Bio2 Per 3-4 2D1311 
 F 10-12 v 6-9   E1 
 F 13-16 v 3   D2 
 F 13-15 v 4-5   D2 
 F 15-18 v 4   E35 
 F 15-17 v 4   E51 
 F on 08-11 v 3   E51 
 F on 08-10 v 3   E52 
 F to 08-10 v 4   D41 
 F fr 08-11 v 3   E51 
 F fr 08-10 v 3-4   E36 
 F fr 08-11 v 4   E53 
 F 16-18 v 11   D1 
 F on 10-12 v 11   Q33 
 F to 13-15 v 11   Q33 
 F fr 10-12 v 11   Q33 
 Ö 10-12 v 12   Q34 
 Ö ti 08-10 v 11 gr 1-2 Q33-34 
 L 16-18 v 3 gr 1-2 Orange, Röd 
 L 16-19 v 4   Orange, Röd 
 L ti 08-10 v 9 gr 3-4 Orange, Röd 
 L ti 14-16 v 6,8 gr 3-4 Brun, Gul 
 L ti 16-18 v 5,7 gr 3-4 Gul, Brun 
 L ti 16-18 v 6,8 gr 1-2 Brun, Gul 
 L on 09-12 v 3   Brun, Gul 
 L on 16-18 v 9 gr 1-2 Orange, Röd 
 L fr 09-12 v 3-4   Orange, Röd 
 L 10-12 v 18-19 gr 1-2 Brun, Gul 
 L 16-18 v 19 gr 3-4 Brun, Gul 
 L on 10-12 v 12,16 gr 1-2 Orange, Röd 
 L on 10-12 v 17,19 gr 3-4 Orange, Röd 
 L to 08-10 v 12,16 gr 3-4 Orange, Röd 
 L to 08-10 v 17-18 gr 1-2 Röd, Orange 
 L to 13-15 v 12,16 gr 1-2 Orange, Röd 
 L to 13-15 v 17 gr 3-4 Röd, Orange 
 L fr 10-12 v 12,16,18 gr 3-4 Orange, Röd 


 PRG med PBL för L1 Per 3-4 2D1311 
 F 10-12 v 6-9   E1 
 F 13-16 v 3   D2 
 F 13-15 v 4-5   D2 
 F 15-18 v 4   E35 
 F 15-17 v 4   E51 
 F ti 14-17 v 4   D31 
 F ti 14-16 v 4   D34 
 F on 08-11 v 3   E51 
 F on 08-10 v 3   E52 
 F on 16-19 v 3   E52 
 F on 16-18 v 3   E51 
 F on 17-20 v 3   Orange, Röd 
 F to 08-10 v 4   D41 
 F to 15-18 v 3   E52 
 F to 15-17 v 3   E35 
 F to 16-19 v 4   D34 
 F to 16-18 v 4   D31 
 F fr 08-11 v 3   E51 
 F fr 08-10 v 3-4   E36 
 F fr 08-11 v 4   E53 
 F 16-18 v 11   D1 
 F on 10-12 v 11   Q33 
 F to 13-15 v 11   Q33 
 F fr 10-12 v 11   Q33 
 Ö 10-12 v 12   Q34 
 Ö ti 08-10 v 11 gr 1-2 Q33-34 
 Ö ti 10-12 v 12   Q33 
 Ö ti 14-16 v 11 gr 3-4 Q33-34 
 L 16-18 v 3 gr 1-2 Orange, Röd 
 L 16-19 v 4   Orange, Röd 
 L ti 08-10 v 3 gr 3-4 Brun, Gul 
 L ti 08-10 v 9 gr 3-4 Orange, Röd 
 L ti 14-16 v 5,7 gr 1-2 Gul, Brun 
 L ti 14-16 v 6,8 gr 3-4 Brun, Gul 
 L ti 15-18 v 4   Brun, Gul 
 L ti 16-18 v 5,7 gr 3-4 Gul, Brun 
 L ti 16-18 v 6,8 gr 1-2 Brun, Gul 
 L on 09-12 v 3   Brun, Gul 
 L on 16-18 v 9 gr 1-2 Orange, Röd 
 L to 16-19 v 3   Orange, Röd 
 L to 17-20 v 4   Orange, Röd 
 L fr 09-12 v 3-4   Orange, Röd 
 L 10-12 v 18-19 gr 1-2 Brun, Gul 
 L 16-18 v 19 gr 3-4 Brun, Gul 
 L ti 10-12 v 17,19 gr 1-2 Brun, Gul 
 L ti 10-12 v 18 gr 3-4 Brun, Gul 
 L on 10-12 v 12,16 gr 1-2 Orange, Röd 
 L on 10-12 v 17,19 gr 3-4 Orange, Röd 
 L to 08-10 v 12,16 gr 3-4 Orange, Röd 
 L to 08-10 v 17-18 gr 1-2 Röd, Orange 
 L to 13-15 v 12,16 gr 1-2 Orange, Röd 
 L to 13-15 v 17 gr 3-4 Röd, Orange 
 L fr 10-12 v 12,16,18 gr 3-4 Orange, Röd 


 Tillämpad datalogi för L4, MMT3, MMT4, V4 Per 3-4 2D1320 
 F 08-10 v 3-7   D1 
 F 15-17 v 9   F2 
 F ti 10-12 v 8   D1 
 F on 13-15 v 4-8   D1 
 F on 15-17 v 3   E1 
 Ö 10-12 v 3 gr 1 L52 
 Ö 13-15 v 4-7 gr 1 L51 
 Ö ti 13-15 v 3-7,9 gr 2-3 L51-52 
 Ö ti 13-15 v 8 gr 1 L52 
 Ö ti 13-15 v 8 gr 2 L51 
 Ö ti 15-17 v 8 gr 3 L51 
 Ö on 10-12 v 9 gr 1 L52 
 L to 10-12 v 3-8 gr 2 Orange, Röd 
 L to 13-15 v 3-5 gr 3 Brun, Gul 
 L to 15-17 v 6-8 gr 3 Orange, Röd 
 L fr 08-10 v 3-8 gr 1 Brun, Gul 


 Tillämpad datalogi för K4 Per 3-4 2D1320 
 F 08-10 v 3-7   D1 
 F 15-17 v 9   F2 
 F ti 10-12 v 8   D1 
 F on 13-15 v 4-8   D1 
 F on 15-17 v 3   E1 
 Ö 10-12 v 3 gr 1 L52 
 Ö 13-15 v 4-7 gr 1 L51 
 Ö ti 13-15 v 8 gr 1 L52 
 Ö ti 13-15 v 8 gr 2 L51 
 Ö on 10-12 v 9 gr 1 L52 
 L fr 08-10 v 3-8 gr 1 Brun, Gul 


 Tillämpad datalogi för K3 Per 3 2D1320 
 F 08-10 v 3-7   D1 
 F 15-17 v 9   F2 
 F ti 10-12 v 8   D1 
 F on 13-15 v 4-8   D1 
 F on 15-17 v 3   E1 
 Ö 10-12 v 3 gr 1 L52 
 Ö 13-15 v 4-7 gr 1 L51 
 Ö ti 13-15 v 8 gr 1 L52 
 Ö ti 13-15 v 8 gr 2 L51 
 Ö on 10-12 v 9 gr 1 L52 
 L fr 08-10 v 3-8 gr 1 Brun, Gul 


 Databasteknik för E4, E, F4 Per 3 2D1334 
 F ti 08-10 v 4-9   F2 
 F on 08-10 v 4-8   E1 
 F fr 10-12 v 4   F2 
 Ö ti 10-12 v 9   D31-34, E33, 35 
 Ö ti 13-15 v 5-8   D32-35, E32-33 
 Ö on 13-15 v 5-8   B22-25, L41-42 
 Ö fr 13-15 v 4 gr 1-3 D33, E51-52 
 Ö fr 15-17 v 4 gr 4-6 E33-35 
 L 08-10 v 8-9 gr 2 Orange, Röd 
 L ti 13-15 v 9 gr 2 Karmosin, Magent 
 L on 08-10 v 9 gr 1 Orange, Röd 
 L fr 10-12 v 7 gr 1 Karmosin, Magent 
 L fr 12-14 v 8 gr 1 Orange, Röd 


 Databasteknik för I2 Per 3 2D1334 
 F ti 08-10 v 4-9   F2 
 F on 08-10 v 4-8   E1 
 F fr 10-12 v 4   F2 
 Ö ti 10-12 v 9   D31-34, E33, 35 
 Ö ti 13-15 v 5-8   D32-35, E32-33 
 Ö on 13-15 v 5-8   B22-25, L41-42 
 Ö fr 13-15 v 4 gr 1-3 D33, E51-52 
 Ö fr 15-17 v 4 gr 4-6 E33-35 
 L 08-10 v 8-9 gr 2 Orange, Röd 
 L ti 13-15 v 9 gr 2 Karmosin, Magent 
 L on 08-10 v 9 gr 1 Orange, Röd 
 L fr 10-12 v 7 gr 1 Karmosin, Magent 
 L fr 12-14 v 8 gr 1 Orange, Röd 

2D1334: 8 labb- tillfällen schemalagda.
2D1334: ytterligare 4 tim L e.ö. i början av per4.

 Databasteknik för Media2 Per 3 2D1334 
 F ti 08-10 v 4-9   F2 
 F on 08-10 v 4-8   E1 
 F fr 10-12 v 4   F2 
 Ö ti 10-12 v 9   D31-34, E33, 35 
 Ö ti 13-15 v 5-8   D32-35, E32-33 
 Ö on 13-15 v 5-8   B22-25, L41-42 
 Ö fr 13-15 v 4 gr 1-3 D33, E51-52 
 Ö fr 15-17 v 4 gr 4-6 E33-35 
 L 08-10 v 8-9 gr 2 Orange, Röd 
 L ti 13-15 v 9 gr 2 Karmosin, Magent 
 L on 08-10 v 9 gr 1 Orange, Röd 
 L fr 10-12 v 7 gr 1 Karmosin, Magent 
 L fr 12-14 v 8 gr 1 Orange, Röd 

2D1334: ytterligare 4 tim L e. ö. i början av per4.

 Databasteknik för MMT4 Per 3 2D1334 
 F ti 08-10 v 4-9   F2 
 F on 08-10 v 4-8   E1 
 F fr 10-12 v 4   F2 
 Ö ti 10-12 v 9   D31-34, E33, 35 
 Ö ti 13-15 v 5-8   D32-35, E32-33 
 Ö on 13-15 v 5-8   B22-25, L41-42 
 Ö fr 13-15 v 4 gr 1-3 D33, E51-52 
 Ö fr 15-17 v 4 gr 4-6 E33-35 
 L 08-10 v 8-9 gr 2 Orange, Röd 
 L ti 13-15 v 9 gr 2 Karmosin, Magent 
 L on 08-10 v 9 gr 1 Orange, Röd 
 L fr 10-12 v 7 gr 1 Karmosin, Magent 
 L fr 12-14 v 8 gr 1 Orange, Röd 

Ytterligare 4 L enligt överenskommelse i P 4

 Programkonstruktion för F1 Per 3 2D1339 
 F 12-14 v 3-8   E1 
 Ö 14-16 v 3-8 gr 1-2 E32, 36 
 Ö on 14-16 v 3-8 gr 3-4 E52-53 
 L to 13-15 v 3-8 gr 1-2 Filialen 
 L fr 14-16 v 3-5 gr 3-4 Filialen 
 L fr 16-18 v 6-8 gr 3-4 Filialen 

Ersätter 2D1342.

 Inda för D1 Per 3 2D1340 
 F ti 13-15 v 3-8   D1 
 Ö ti 15-17 v 3 gr 1 Q34 
 Ö ti 15-17 v 3-4 gr 1 Q33 
 Ö ti 15-17 v 3-4,7 gr 1 Q36 
 Ö ti 15-17 v 3-8 gr 1 D41, E31-32, 36, 52 
 Ö ti 15-17 v 4 gr 1 V33 
 Ö ti 15-17 v 5,7-8 gr 1 D33 
 Ö ti 15-17 v 5-6 gr 1 Q13 
 Ö ti 15-17 v 5-6,8 gr 1 D35 
 Ö ti 15-17 v 6 gr 1 D32 
 Ö ti 15-17 v 7 gr 1 E33 
 Ö ti 15-17 v 8 gr 1 D34 
 Ö on 08-10 v 3 gr 2 B22-23, E33, 36, 53, L44, V11, 21 
 Ö on 08-10 v 4 gr 2 E33, 36, 51-53, L44, V11, 21 
 Ö on 08-10 v 5 gr 2 E33, 36, 51-53, L44, V11, 21 
 Ö on 08-10 v 6 gr 2 E34, 51, 53, K51, L31, 44, V11, 21 
 Ö on 08-10 v 7 gr 2 D31-33, 35, 41, L44, V11, 21 
 Ö on 08-10 v 8 gr 2 D31-33, 35, 41, L44, V11, 21 
 L to 10-12 v 3-8 gr 1 Grå, Karmosin, Vit 
 L to 15-17 v 3-8 gr 2 Grå, Karmosin, Vit 
 L fr 08-10 v 6-8 gr 3 Konsthalle, Magent, Spelhallen 
 L fr 13-15 v 3-4 gr 3 Grå, Karmosin, Vit 
 L fr 13-15 v 5 gr 3 Konsthalle, Magent, Spelhallen 

Kursen 2D1340 fortsätter i period 3.

 Datae för E1, E Per 3 2D1343 
 F 10-12 v 3-9   D1 
 Ö 13-15 v 3-9 gr 1-4 E31, 33, 51, 53 
 L on 08-10 v 7 gr 1-2 XQ3-4 
 L on 10-12 v 3-6,8-9 gr 1-2 XQ3-4 
 L on 15-17 v 3-9 gr 3-4 XQ3-4 

2D1343; kursen fortsätter i period 3.

 GruDat för F3 Per 3 2D1344 
 F 13-15 v 3-5,7   K1 
 F 13-15 v 6   D2 
 Ö ti 13-15 v 3-7   D41, E36, 52 
 L on 15-17 v 8 gr 1 Filialen 
 L to 08-10 v 3-7 gr 1 Filialen 
 L to 15-17 v 3-8 gr 2 Filialen 
 L fr 08-10 v 3-8 gr 3 Filialen 

Kursen fortsätter i period 3.

 Komm för D1 Per 3 2D1347 
 F ti 13-17 v 9   D1 
 Ö 10-12 v 3-6 gr 1 D33-34, E34, 36 
 Ö 13-15 v 3-6 gr 2 D31-33, 35 
 Ö ti 10-12 v 3,5 gr 1 D32-33, E31, 33 
 Ö on 08-10 v 3,5 gr 2 D31-33, 35 
 WS to 13-15 v 3-6   D31, 34-35, 41 

Kursen 2D1347 fortsätter i period 3.

 KomInf för Media1 Per 3 2D1348 
 F 09-11 v 9   Q15 
 F 10-12 v 7   E52 
 F 13-15 v 8   Q15 
 F 15-17 v 3   D32 
 F 15-17 v 4-6   D32 
 Ö 15-17 v 8   Q13 
 Ö ti 13-15 v 8   V23 
 Ö ti 14-16 v 7   V23 
 Ö ti 15-17 v 8   V23 
 Ö on 10-12 v 3   D31 
 Ö on 10-12 v 6   Q15 
 Ö on 12-14 v 4-5   D31 
 Ö on 14-16 v 7   Q13 
 Ö to 08-10 v 6   D31 
 Ö to 08-10 v 7   Q13 
 Ö to 13-15 v 3   E31 
 Ö to 15-17 v 4   D35 
 Ö to 15-17 v 5   D31 
 Ö fr 08-10 v 6   D32 
 Ö fr 10-12 v 3   Q11 
 Ö fr 13-15 v 5   E31 
 Ö fr 15-17 v 4   Q11 

2D1348, Kursen fortsätter i period 3.

 Programmeringsstil för D1 Per 4 2D1351 
 F 09-11 v 11-12,16-17   E1 
 F 12-14 v 19   F2 
 F ti 08-10 v 12,17-19   E1 
 F ti 09-11 v 11   E1 
 F ti 12-14 v 16   F2 
 F on 08-10 v 11-12,16-17   E1 
 F to 12-14 v 18   D1 
 L 08-10 v 20   Grå, Karmosin, Vit 
 L ti 13-15 v 20   Grå, Karmosin, Vit 
 L ti 14-16 v 19   Grå, Karmosin, Vit 
 L ti 16-18 v 19   Grå, Karmosin, Vit 
 L on 12-14 v 19   Grå, Karmosin, Vit 
 L on 15-17 v 11-12,17   Grå, Karmosin, Vit 
 L on 17-19 v 16   Grå, Karmosin, Vit 
 L to 12-14 v 20   Grå, Karmosin, Vit 
 L to 14-16 v 18   Grå, Karmosin, Vit 
 L to 15-17 v 16-17   Grå, Karmosin, Vit 
 L to 16-18 v 11-12   Grå, Karmosin, Vit 
 L fr 08-10 v 11-12,16-18   Grå, Karmosin, Vit 
 L fr 13-15 v 18   Grå, Karmosin, Vit 


 Algoritm, datastrukt o komplexitet för D2 Per 3-4 2D1352 
 F 09-11 v 3-9   M1 
 F to 12-14 v 3-6   Q1 
 F to 12-14 v 7   D1 
 F 09-11 v 11-12,16-17,19-20   D1 
 F to 10-12 v 11   M1 
 F to 10-12 v 12   E1 
 F to 11-13 v 16-17   D1 
 Ö 15-17 v 9 gr 1-3 Q32-34 
 Ö to 14-16 v 3 gr 1-4 Q32-33, 35-36 
 Ö to 14-16 v 5 gr 1-4 Q31-33, 36 
 Ö to 14-16 v 6 gr 1-4 Q25, 31-32, 36 
 Ö to 14-16 v 7-8 gr 1-4 Q33-36 
 Ö 12-14 v 19-20 gr 4 Q33 
 Ö on 10-12 v 19-20 gr 1-3 Q32-34 
 Ö to 13-15 v 11 gr 1-4 Q24-25, 34, 36 
 Ö to 13-15 v 12 gr 1-4 Q25, 33-34, 36 
 Ö to 14-16 v 16-17 gr 1-4 Q12-15 
 L on 13-15 v 9 gr 1 Grå, Karmosin, Vit 
 L on 15-17 v 9 gr 2 Grå, Karmosin, Vit 
 L to 17-19 v 5-8 gr 4 Grå, Karmosin 
 L fr 08-10 v 5-8 gr 1 Grå, Karmosin, Vit 
 L fr 14-16 v 5-8 gr 2 Grå, Karmosin, Vit 
 L to 15-17 v 11 gr 3-4 Magent, Spelhallen 
 L to 16-18 v 16 gr 1-2 Gul, Grön, Orange 
 L to 16-18 v 17 gr 1-2 Magent, Orange, Röd 
 L fr 10-12 v 11-12 gr 1-2 Grå, Karmosin, Vit 
 L fr 10-12 v 16-17 gr 3 Grå, Karmosin, Vit 
 L fr 13-15 v 12 gr 3 Grå, Karmosin, Vit 

2D1352; Övning, grupp 4 är SU -studenter. Grupp 1-3 är D2 studenter.
Grupp 4 har övning torsdag v9 28/2 i sal E31 kl14-16, labb 16-18 grå ,vit,karmo

 Algoritm, datastrukt o komplexitet för SU1 Per 3-4 2D1352 

2D1352 övning,grupp 1 är SU-studenter. Grupp 2-4 är D2 studenter.

 Funktionell programmering för D3, D4 Per 4 2D1370 
 F ti 08-10 v 11-12,16-20   E36 
 F to 08-10 v 20   E36 
 F fr 08-10 v 11-12,16-20   E36 
 L to 10-12 v 11-12,16-18   Egen 
 L fr 10-12 v 11-12,16-18   Egen 


 Artific spr o syntaxanalys för D3, F4 Per 3 2D1373 
 F 13-15 v 3,6-8   E2 
 F ti 13-15 v 3   E2 
 F ti 13-15 v 4-6   Q2 
 F ti 15-17 v 8   E2 
 F on 15-17 v 4-5   E2 
 F on 15-17 v 7   F3 
 L 13-15 v 9   Egen 
 L to 08-10 v 7   Egen 
 L to 10-12 v 8   Egen 
 L fr 10-12 v 4-6   Egen 


 Programutvecklingsteknik för E3, E Per 3 2D1385 
 F 08-10 v 3   L1 
 F 08-10 v 6   B2 
 F 10-12 v 7-8   B2 
 F ti 13-15 v 4-5   V2 
 F on 10-12 v 6   B3 
 F to 08-10 v 3,5   B2 
 F to 10-12 v 7-8   B2 
 F to 15-17 v 4   B2 
 Ö ti 13-15 v 6 gr 1-3 Q22-24 
 Ö on 10-12 v 3-5,7-8 gr 1-3 Q21-23 
 L 15-17 v 9   XQ4-6 
 L on 10-12 v 9   XQ5-6, 8 
 L to 13-15 v 6   XQ3-5 
 L fr 08-10 v 8   XQ3-5 
 L fr 10-12 v 5,7   XQ3-5 
 L fr 13-15 v 3-4   XQ3-5 
 L fr 13-15 v 6   XQ4-6 


 Programutvecklingsteknik för F3, F4, I2, K4, MMT3, MMT4 Per 4 2D1385 
 F 12-14 v 11-12,16-19   Q1 
 F on 13-15 v 11-12,16-17,19   F2 
 Ö 14-16 v 11-12,16-19 gr 1-4 E31-33, 35 
 L 10-12 v 20 gr 1-2 Grå, Karmosin, Magent 
 L 14-16 v 20 gr 3-4 Magent, Grå, Karmosin 
 L ti 08-10 v 11-12,16-20 gr 1-2 Grå, Karmosin, Magent 
 L on 08-10 v 19-20 gr 3-4 Grå, Karmosin, Magent 
 L on 10-12 v 11-12,16-17 gr 3-4 Magent, Grå, Karmosin 
 L to 08-10 v 17 gr 1-2 Grå, Karmosin, Magent 
 L to 08-10 v 18 gr 3-4 Magent, Grå, Karmosin 
 L fr 13-15 v 17 gr 3-4 Grå, Karmosin, Magent 


 Utvärderingsmetoder inom MDI för D4, E4, E, F4 Per 3-4 2D1408 
 F 10-12 v 3-4,6,8   D32 
 Ö ti 11-12 v 9   E32 
 Ö ti 08-11 v 11,16,18,20   D32 
 Ö on 13-14 v 12,19   E33 
 Ö on 13-14 v 17   E34 
 Sem 08-10 v 9   D32 
 Sem 10-12 v 5,7   D32 
 Sem ti 08-10 v 5   D32 
 Sem 10-12 v 17   D32 
 Sem ti 08-10 v 12,17,19   D32 


 Användarcentr progrutveckl för D3, D4, E4, E Per 3-4 2D1410 
 F on 10-12 v 3   E1 
 F on 10-12 v 4-9   D2 
 F to 13-15 v 5-8   D2 
 F fr 08-10 v 3-4   D2 
 F ti 14-18 v 20   E1 
 F on 10-12 v 11-12,16-17   D2 
 F fr 13-17 v 20   E1 


 Användarcentr progrutveckl för F4 Per 3-4 2D1410 
 F on 10-12 v 3   E1 
 F on 10-12 v 4-9   D2 
 F to 13-15 v 5-8   D2 
 F fr 08-10 v 3-4   D2 
 F ti 14-18 v 20   E1 
 F on 10-12 v 11-12,16-17   D2 
 F fr 13-17 v 20   E1 

Projektarbete veckorna 18 och 19.

 Datorstöd för samarbete för D4 Per 3-4 2D1416 

Kursen schemaläggs av institutionen.

 Datorseende, gk för D3, D4, E4, E Per 3 2D1420 
 F 10-12 v 3-8   Q2 
 F 10-12 v 9   E2 
 F ti 10-12 v 3-4,6-8   E3 
 F ti 10-12 v 5   Q2 
 F ti 10-12 v 9   F3 
 F to 10-12 v 3-8   E3 
 F to 13-15 v 3-8   E2 


 Datorseende, gk för F4 Per 3 2D1420 
 F 10-12 v 3-8   Q2 
 F 10-12 v 9   E2 
 F ti 10-12 v 3-4,6-8   E3 
 F ti 10-12 v 5   Q2 
 F ti 10-12 v 9   F3 
 F to 10-12 v 3-8   E3 
 F to 13-15 v 3-8   E2 

Laborationer enligt överenskommelse.

 Datorgeometri i bildanalys och visualisering för D4, E4, E Per 4 2D1423 


 Datorgeometri i bildanalys o. visualisering för D4, E4, E Per 4 2D1424 
 F 13-15 v 11-12,16-20   D35 
 F ti 13-15 v 11,18   D34 
 F ti 13-15 v 12,16-17,19-20   Q31 
 L on 13-17 v 12,17,20   Egen 
 L on 15-19 v 19   Egen 


 Robotik och auton system för D3, D4, E4, E, F4 Per 4 2D1426 

Kursen ges enligt överenskommelse.

 ANN och andra lärande system för E4, E Per 4 2D1432 


 ANN och andra lärande system för D3, D4, F4, MMT3 Per 3 2D1432 
 F 13-15 v 3-8   B1 
 F ti 13-15 v 3-7   D3 
 F fr 10-12 v 3,5   Q2 
 L on 08-12 v 4,6-8   Karmosin, Magent 


 Neuronnäts- och biomodellering för D3, D4, E4, E, F4 Per 4 2D1434 


 Neuronnäts- och biomodellering för D4, F4 Per 4 2D1435 
 F ti 10-12 v 11-12,16-17,19-20   D35 
 F ti 10-12 v 18   E35 
 F on 10-12 v 19   D35 
 F to 10-12 v 11-12,16-17   E34 
 F to 10-12 v 20   D35 
 L on 10-12 v 12   Egen 
 L on 13-15 v 19   Egen 
 L to 13-15 v 16,18   Egen 


 Seminariekurs i teoretisk datalogi för D4, E4, E Per 4 2D1441 


 Seminariekurs i teoretisk datalogi för F4 Per 4 2D1441 

Ges ej 01/02.

 Komplexitetsteori för D4, F4 Per 3 2D1446 
 F 10-12 v 3-8   E33 
 F on 10-12 v 5   E33 
 F on 13-15 v 3-4   E33 
 F to 10-12 v 3-6   E33 
 F to 10-12 v 7-8   E34 


 Kryptografins grunder för D4, F4 Per 4 2D1449 
 F ti 13-15 v 11-12,16-19   E2 
 F on 10-12 v 11-12,16   E2 
 F on 13-15 v 19   E2 
 F to 13-15 v 11-12,16-18   E2 


 Algoritmisk bioinformatik för D3, F4 Per 4 2D1450 
 F ti 13-15 v 11-12,16,18-20   D35 
 F ti 13-15 v 17   Q14 
 F on 13-15 v 11-12   Q15 
 F on 13-15 v 16   Q32 
 F on 13-15 v 17   E53 
 F to 13-15 v 11-12,16-18,20   E35 
 F fr 10-12 v 20   D35 


 Programvarudesign - ekonomi - ledarskap för I4 Per 3-4 2D1460 
 F to 09-12 v 3-5   E34 
 F to 09-12 v 8   E32 


 Komplettering av databasteknik för L för L2 Per 4 2D1468 


 Objektorienterade databassystem för D3, F4 Per 4 2D1470 
 F ti 10-12 v 11-12,16-17,19   E32 
 F ti 10-12 v 18   E36 
 F ti 10-12 v 20   E32 
 F on 10-12 v 12,17,19   E32 
 F on 15-17 v 16   D34 
 F on 15-17 v 17   D31 
 F fr 13-15 v 20   D41 
 F fr 15-17 v 11   D41 
 F fr 15-17 v 18   D31 


 Webbservertillämpningsprogrammering för D3, D4 Per 4 2D1482 
 F ti 15-17 v 11-12,16-18   E2 
 F on 10-12 v 11   E3 
 F on 15-17 v 12   E2 
 F to 15-17 v 12   E2 
 L ti 15-17 v 19   Musiksalen, Spelhallen, Sporthalle 
 L on 08-10 v 12   Akvariet, Terrariet, Voljären 
 L on 08-10 v 19   Musiksalen, Spelhallen, Sporthalle 
 L on 10-12 v 20   Musiksalen, Spelhallen, Sporthalle 
 L to 10-12 v 20   Musiksalen, Spelhallen, Sporthalle 
 L to 15-17 v 11   Akvariet, Terrariet, Voljären 
 L to 15-17 v 16-18   Musiksalen, Spelhallen, Sporthalle 
 L fr 13-15 v 11,16-18   Musiksalen, Spelhallen, Sporthalle 
 L fr 13-15 v 12   Akvariet, Terrariet, Voljären 
 L fr 15-17 v 12   Musiksalen, Spelhallen, Sporthalle 


 IP-routning inom enkla datornät för D4, E4, E, F4 Per 3 2D1490 
 F 09-12 v 3-5,7   E32 
 F 10-12 v 6,8   E32 
 F 13-15 v 3-4   E35 
 F ti 09-12 v 3-4   Q15 
 F to 09-12 v 5,7   E36 
 F to 10-12 v 8   E36 
 F fr 10-12 v 6   E53 
 Ö 08-10 v 9   E32 
 Ö fr 10-12 v 7   E53 
 Ö fr 13-15 v 5-6   E52 
 L on 13-17 v 4-5,7-9   Egen 
 L to 13-17 v 6,8   Egen 


 IP-routning på Internet och andra. för D4, E4, E, F4 Per 4 2D1491 
 F 09-12 v 18   E52 
 F 10-12 v 17,19   E52 
 F 13-16 v 11-12,16   E51 
 F on 09-12 v 16   E51 
 F on 10-12 v 17   E52 
 F on 13-16 v 11   Q33 
 F on 13-16 v 12   V3 
 F to 09-12 v 18   D34 
 Ö 10-12 v 20 gr 1-2 E52-53 
 Ö to 10-12 v 16 gr 1-2 Q11-12 
 Ö to 13-15 v 17 gr 1-2 E53, 33 
 Ö fr 10-12 v 18 gr 1-2 E51, D35 
 L ti 13-17 v 12,16-19   Egen 
 L on 13-17 v 19   Egen 
 L to 13-17 v 11-12   Egen 

Labrationer ges i Routerlabbet.

 Grafisk maskin- och materiallära för MMT3 Per 4 2D1515 

Ges ej 01/02.

 Audio-, video och multimedieproduktion för D4, K4, MMT4 Per 3 2D1516 
 F 13-16 v 4-7   P11 
 L 13-16 v 8   Egen 
 L 13-17 v 9   Egen 
 L on 13-17 v 9   Egen 
 L to 08-17 v 5-7   Egen 
 L to 13-17 v 8   Egen 
 L fr 08-15 v 7   Egen 
 L fr 08-12 v 8   Egen 


 kommunikation o information för MMT3 Per 3 2D1521 
 F 10-12 v 9   P12 
 F ti 10-12 v 4,6-8   P12 
 F on 15-17 v 3,5   P12 
 F fr 08-10 v 3   P12 
 Ö ti 10-12 v 9 gr 1 P12 
 Ö on 10-12 v 9 gr 2 P12 
 Ö to 10-12 v 6-8 gr 1 P12 
 Ö fr 08-10 v 4-5 gr 1 P12 
 Ö fr 10-12 v 4-8 gr 2 P12 


 Datorteknik och kommunikation för MMT3, MMT4 Per 4 2D1522 
 F 09-12 v 11-12,16-19   P11 
 F on 13-16 v 11,16,20   P11 
 F to 13-16 v 18   P11 
 L ti 13-17 v 19-20   Egen 
 L on 08-12 v 20   Egen 
 L on 13-17 v 12,17   Egen 


 Bild- och reproteknik för MMT3 Per 3 2D1524 

Ges ej 01/02.

 publiceringsteknik för MMT3 Per 3-4 2D1526 
 F 08-10 v 3,9   P11 
 F 10-12 v 4-8   P11 
 F ti 13-16 v 3-9   P11 
 F on 13-15 v 3-9   P11 
 F to 09-12 v 3   P11 
 F to 13-15 v 4-8   P11 


 Publiceringsteknik, högre kurs för MMT4 Per 3-4 2D1527 
 F 10-12 v 3,9   P11 
 F ti 10-12 v 3-8   P11 
 F on 10-12 v 3-9   P11 
 F to 08-12 v 4,8   P11 
 F fr 13-16 v 3   P11 
 F fr 13-15 v 4-8   P11 
 F ti 10-12 v 11-12,16-20   P11 
 F on 13-16 v 12   P11 
 F fr 08-12 v 12,16-18   P11 
 F fr 10-12 v 11,20   P11 
 F fr 13-16 v 11-12,16   P11 
 F fr 13-15 v 18   P11 


 Mediemanagement för MMT4 Per 3-4 2D1552 


 Marknadskommunikation och konsumenten för MMT4 Per 3 2D1556 


 Grafik o interaktpgm för D3, F4, I3 Per 3 2D1953 
 F 08-10 v 3-8   E2 
 F ti 11-13 v 3-5   D2 
 F on 08-10 v 3   D2 
 F to 10-12 v 3-8   D2 
 Ö ti 11-13 v 6-8 gr 1-2 E32, 36 
 Ö to 13-15 v 3-8 gr 1-2 V01, 11 
 L on 08-11 v 4-8   Egen 
 L on 12-15 v 6-8   Egen 
 L on 15-19 v 4-5   Egen 


 Programutvecklingsprojekt för D3, F4, I3 Per 3-4 2D1954 
 F ti 15-17 v 4-6   D2 
 F on 10-12 v 3   D2 
 F on 13-15 v 3   D2 
 F on 13-15 v 4-5   D2 
 Proj 08-17 v 11-12,16-20   Egen 


 Datorstöd för textbehandling för SU1 Per 3-4 2D1989 
 F ti 09-12 v 4-9   E2 
 F to 10-12 v 4-8   E2 
 F ti 09-12 v 11-12,16-20   E2 
 F to 10-12 v 11-12,16-17   E2 
 L ti 13-17 v 4-9   Turkos, Violet 
 L to 13-17 v 4-8   Turkos, Violet 
 L ti 13-17 v 11-12,16-20   Turkos, Violet 
 L to 13-17 v 11-12,16-17   Turkos, Violet 
 L fr 10-17 v 20   Turkos, Violet 


 Praktisk svenska för SU1 Per 3-4 2D1990 
 F 13-15 v 4-5   E2 
 F fr 09-12 v 5-6   E2 
 F fr 10-12 v 4   E2 
 Ö 13-16 v 7-9 gr 1-2 D33, E34 
 Ö fr 09-12 v 7-8   D33 
 Ö 13-16 v 11-12 gr 1 D33 
 Ö 13-16 v 11-12 gr 2 E34 
 Ö fr 09-12 v 11 gr 3 D33 
 L 14-16 v 6   Turkos, Violet 
 L 15-17 v 4-5   Turkos, Violet 


 SU:Datorgrafik och användargränssnitt för SU1 Per 4 2D1991 
 F 10-12 v 16-20   E2 
 F 13-15 v 16-20   E3 
 F to 10-12 v 16-18,20   E3 
 L to 13-15 v 16-18,20   Grön, Gul 

Egen sal= Musiksalen, Konsthallen, Matsalen

 Datorarkitektur för SU1 Per 4 2D1993 
 F ti 10-12 v 16-20   Q2 
 F fr 10-12 v 16-18,20   Q2 
 L ti 13-15 v 16-20   Spelhallen 

Egen sal= Spelhallen

 Datalogi, gk I för SU1 Per 3-4 2D1995 
 F ti 13-15 v 4-9   E3 
 F fr 13-15 v 4-8   E3 
 F ti 13-15 v 11-12,16-20   E3 
 F fr 13-15 v 11-12,16-18   E3 
 Ö ti 10-12 v 6-9   E34 
 Ö fr 10-12 v 5-8   E34 
 Ö ti 10-12 v 11-12,16-20   E34 
 Ö fr 10-12 v 11-12,16-18   E34 
 L ti 15-18 v 4   Grön 
 L ti 15-17 v 5-9   Grön 
 L fr 15-18 v 4   Grön 
 L fr 15-17 v 5-8   Grön 
 L ti 15-17 v 11-12,16-20   Grön 
 L fr 15-17 v 11-12,16-18   Grön 


 OOP 1 för SU1 Per 3-4 2D1996 
 F 12-14 v 4-9   D3 
 F to 12-14 v 4-8   D3 
 F 12-14 v 11-12   D3 
 F to 12-14 v 12   D3 
 Ö 08-11 v 5-9 gr 1 E51 
 Ö 14-17 v 4-9 gr 2 E52 
 Ö to 08-11 v 4-8 gr 1 E51 
 Ö to 14-17 v 4-8 gr 2 E52 
 Ö 08-11 v 11-12 gr 1 E51 
 Ö 14-17 v 11-12 gr 2 E52 
 Ö to 08-11 v 12 gr 1 E51 
 L 08-11 v 5-9 gr 2 Grön, Gul 
 L 14-17 v 4-9 gr 1 Grön, Gul 
 L to 08-11 v 4-8 gr 2 Spelhallen 
 L to 14-17 v 4-8 gr 1 Spelhallen 
 L 08-11 v 11-12 gr 2 Grön, Gul 
 L 14-17 v 11-12 gr 1 Grön, Gul 
 L to 08-11 v 12 gr 2 Spelhallen 
 L to 14-17 v 12 gr 1 Spelhallen 

Egen sal= Spelhallen

 Mjukvarukonstruktion för SU1 Per 3-4 2D1998 
 F ti 10-12 v 4-9   D3 
 F fr 13-15 v 4-8   D3 
 F ti 10-12 v 11-12   D3 
 Ö ti 13-15 v 4-9   E31 


 Algoritmer och komplexitet för SU1 Per 3-4 2D1999 


Med reservation för eventuella ändringar.

KTH / Studerandeinformation
Schemaansvarig: KTH Schema, schema@admin.kth.se
Detta schema genererades av InstSchema