KTH - Kungl Tekniska Högskolan
KTH\ Studerandeinformation

Schema för Numerisk analys och datalogi för höstterminen 2003

Sammanställt 2004-01-21

 Exjobb för D4, E4, F4 Per 1-2 2D1021 
 F ti 13-15 v 36   E32 
 F ti 13-15 v 44   E32 


 NumI för Bio3 Per 1-2 2D1210 
 F on 10-12 v 36-39,41   D2 
 F on 10-12 v 44-46,48-49   D2 
 Ö on 13-15 v 36-38,40-41   Q14-15 
 Ö to 10-12 v 44-45,47-48   K51-52 
 L on 15-17 v 36-38,40-41   Brun, Gul 
 L fr 08-10 v 46-47,49   Orange, Röd 
 L fr 10-12 v 44   Orange, Röd 
 Tenta 09-12 v 51   D31-32, E31-36, 51-53 


 NumI för L2 Per 2 2D1210 
 F ti 08-10 v 44-48   D1 
 Ö ti 10-12 v 44-46,48-49   L51-52, Q35-36 
 L to 08-10 v 44-47,49   Brun, Gul 
 Tenta 09-12 v 3   D31-35, E35-36 


 NumI för K2 Per 2 2D1210 
 F ti 08-10 v 44-48   D1 
 Ö ti 10-12 v 44-46,48-49   L51-52, Q35-36 
 L on 13-15 v 44-47,49   Orange, Röd 
 Tenta 09-12 v 3   D31-35, E35-36 


 NumI för B2 Per 1-2 2D1210 
 F on 10-12 v 36-39,41   D2 
 F on 10-12 v 44-46,48-49   D2 
 Ö on 13-15 v 36-38,40-41   Q31-32 
 Ö to 10-12 v 44   D32, 34 
 Ö to 10-12 v 45,48   E34-35 
 Ö to 10-12 v 47   B25-26 
 L 10-12 v 49   Brun 
 L 15-17 v 49   Brun 
 L on 10-12 v 50   Brun 
 L on 15-17 v 50   Brun 
 L to 13-15 v 44,46-47   Brun, Gul 
 L to 15-17 v 49   Brun, Gul 
 L fr 10-12 v 36-38,40-41   Orange, Röd 
 Tenta 09-12 v 51   D31-32, E31-36, 51-53 


 NumI för V2 Per 1-2 2D1210 
 F 10-12 v 44-47,49   V1 
 F ti 08-10 v 39   V1 
 F ti 10-12 v 38   V1 
 F ti 14-16 v 36   V1 
 F fr 08-10 v 41   V1 
 F fr 10-12 v 37   V1 
 Ö 13-15 v 44-46,48   V32, 34 
 Ö ti 13-15 v 38   Q23-24 
 Ö ti 16-18 v 36   Q11-12 
 Ö fr 10-12 v 40-41   Q11-12 
 Ö fr 13-15 v 37   Q15, 24 
 L ti 10-12 v 42   V26T, 29T 
 L ti 13-15 v 42   V26T, 29T 
 L fr 08-10 v 45-47,49   V26T, 29T 
 L fr 09-11 v 39   V26T, 29T 
 L fr 10-12 v 36,38   V26T, 29T 
 L fr 13-15 v 36,38   V26T, 29T 
 L fr 13-15 v 40   V26T, 29T 
 L fr 13-15 v 45-47,49   V26T, 29T 
 L fr 14-16 v 39   V26T, 29T 
 L fr 15-17 v 40   V26T, 29T 
 Tenta 09-12 v 51   D31-32, E31-36, 51-53 


 Numerisk behandling av differentialekvationer 1 för D4, K4, L4, MMT, V4 Per 1-2 2D1225 
 F 10-12 v 44-45,47-49   E52 
 F 10-12 v 46   L51 
 F ti 13-15 v 36,38-40   E52 
 F on 13-15 v 37   D34 
 F on 15-17 v 41   D34 
 Ö on 13-15 v 36   M31 
 Ö fr 15-17 v 48   Q33 
 L to 08-10 v 36-38,41   Brun, Gul 
 L to 15-17 v 44-47   Orange, Röd 
 Tenta 08-13 v 51   V33, 35 


 NumII för E2 Per 1-2 2D1240 
 F 08-10 v 37   F1 
 F 11-13 v 36   D1 
 F 14-16 v 36   E1 
 F ti 10-12 v 44   F1 
 F ti 13-15 v 37,40   D1 
 F ti 15-17 v 42   D1 
 F on 08-10 v 38   F1 
 F on 13-15 v 36,39   D1 
 F to 10-12 v 38   D1 
 F to 10-12 v 40   D1 
 Ö 13-15 v 41 gr 1-4 D41, E31, 33-34 
 Ö ti 08-10 v 37 gr 1-4 E31, 33, 36, 35 
 Ö ti 15-17 v 40 gr 1-4 D31-34 
 Ö on 10-12 v 38 gr 1-4 Q13, 25, 31-32 
 Ö on 13-15 v 42 gr 1-4 D31-32, 34, 41 
 Ö on 15-17 v 39 gr 1-4 Q11-14 
 Ö fr 10-12 v 45   D32-35 
 L ti 13-15 v 45   XQ3-5 
 L on 15-17 v 45   XQ3-5 
 L to 10-12 v 39   XQ3-5 
 L to 10-12 v 45   XQ3-5 
 L to 13-15 v 36-38,40-41   XQ3-5 
 L to 15-17 v 44-45   XQ6-8 
 L fr 10-12 v 44   XQ3-5 
 L fr 13-15 v 36-41   XQ6-8 
 Tenta 09-12 v 3   D31-35, E35-36 
 Tenta 14-17 v 43   D31-35, 41, E31-36, 51-53, Q11 


 NumII för D2 Per 1-2 2D1240 
 F 13-15 v 36-37,39   F1 
 F 15-17 v 38   Q1 
 F ti 08-10 v 36,40-42   E1 
 F on 14-16 v 36-38   F1 
 F to 08-10 v 44   D1 
 Ö ti 10-12 v 37-38,40   E51-52, Q21-22 
 Ö ti 10-12 v 39   Q24-25, V32, 34 
 Ö ti 10-12 v 41   E51-52, V32, 34 
 Ö ti 10-12 v 42   D34, 41, E51-52 
 Ö fr 08-10 v 45   E31-32, 35-36 
 L on 10-12 v 45   Grå, Karmosin, Magent 
 L on 13-15 v 45   Grå, Karmosin, Magent 
 L to 10-12 v 44-45   Grå, Karmosin, Magent 
 L to 13-15 v 44-45   Grå, Karmosin, Magent 
 L fr 08-10 v 36-41   Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L fr 10-12 v 36-41   Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 Tenta 09-12 v 3   D31-35, E35-36 
 Tenta 14-17 v 43   D31-35, 41, E31-36, 51-53, Q11 


 Introduktion till högprestandaberäkningar för D4, MMT Per 1 2D1258 

Kursen ges enligt överenskommelse.

 Introduktion till högprestandaberäkningar för F4 Per 1 2D1258 

Notera att kursen börjar i augusti.
Kursen ges enligt överenskommelse.

 FEM för D4, F4, MMT Per 2 2D1260 
 F 13-15 v 44-49   D41 
 F on 10-12 v 44-46   E51 
 Ö on 10-12 v 47   E51 
 Ö on 15-17 v 48-49   E51 
 Ö to 08-10 v 44-46   E35 
 L to 10-12 v 46-48   Brun 
 L fr 13-15 v 47-49   Brun 
 Tenta ti 14-19 v 51   V32, 34 


 Matematiska modeller för D4, MMT Per 1-2 2D1266 
 F 10-12 v 37-40   E31 
 F 10-12 v 41   E52 
 F 13-15 v 36   E31 
 F on 13-15 v 44   E35 
 F on 13-15 v 45   Q11 
 F on 13-15 v 46-49   E36 
 F to 10-12 v 36-38,40-41   E52 
 F to 13-15 v 39   E36 
 F fr 13-15 v 44-46   E36 
 F fr 13-15 v 47   V01 
 F fr 13-15 v 48-49   E31 
 L on 10-12 v 37-42   Röd 
 L to 10-12 v 44-49   Gul 
 Tenta 08-13 v 3   E31 
 Tenta to 08-13 v 51   D35, 41 


 Elektromagn. Beräkningar för E4 Per 1-2 2D1274 

Ges ej 03/04

 PRG för Media1 Per 2,PerHT 2D1310 
 F 08-10 v 45,49   D2 
 F 13-15 v 45,48,50   D2 
 F 13-15 v 47   Q1 
 F on 13-15 v 46-50   D2 
 F fr 10-12 v 46   D2 
 Ö on 08-10 v 45   E34-35 
 Ö to 10-12 v 47   E31, 35 
 Ö to 10-12 v 48-51   E31, 33 
 Ö fr 13-15 v 46   E31-32 
 L on 15-17 v 45   Brun, Gul 
 L to 13-15 v 49   Grå, Karmosin, Magent 
 L to 13-15 v 50-51   Brun, Gul 
 L to 15-17 v 47   Grå, Karmosin, Magent 
 L to 15-17 v 48   Brun, Gul 
 L fr 15-17 v 46   Orange, Röd 


 PRG för K1 Per 2 2D1310 
 F 10-12 v 49   E1 
 F ti 10-12 v 45-48,50   D2 
 F ti 12-14 v 44   D2 
 Ö on 08-10 v 50 gr 1-3 K51-53 
 Ö on 10-12 v 48-49 gr 1-3 K51-53 
 Ö on 13-15 v 46-47 gr 1-3 K51-53 
 Ö to 13-15 v 45 gr 1-3 K51-53 
 L on 10-12 v 50 gr 1-3 Röd, Orange, Grön 
 L to 08-10 v 44 gr 1-3 Röd, Orange, Grön 
 L fr 10-12 v 45,47-49 gr 1-3 Röd, Orange, Grön 
 L fr 12-14 v 46 gr 1-3 Brun, Gul, Grön 


 PRG för Keko1, Keko2 Per 2 2D1310 


 PRG för OPEN1 Per 1-2,PerHT 2D1310 
 F 10-12 v 42   D2 
 F 13-15 v 44   D2 
 F ti 10-12 v 37-42   D2 
 F on 10-12 v 44   F3 
 F on 10-12 v 45   F3 
 Ö ti 08-10 v 44 gr 1-3 E33-35 
 Ö on 10-12 v 38,40-42 gr 1-3 D32-34 
 Ö on 10-12 v 39 gr 1-3 E32-34 
 L 10-12 v 45-48   Brun, Grön 
 L ti 10-12 v 44-49   Grön, Gul 
 L ti 13-15 v 49   Grön, Gul 
 L on 10-12 v 47-48   Grön, Gul 
 L on 10-12 v 49   Brun, Gul 
 L on 13-15 v 39   Grön, Orange, Röd 
 L fr 08-10 v 37-38,40-42   Grön, Orange, Röd 
 L fr 08-11 v 43   Grön, Orange, Röd 


 PRG för CL Per 2,PerHT 2D1310 
 F 08-10 v 45,49   D2 
 F 13-15 v 45,48,50   D2 
 F 13-15 v 47   Q1 
 F on 13-15 v 46-50   D2 
 F fr 10-12 v 46   D2 
 Ö 13-15 v 51   Q11-12 
 Ö on 13-15 v 45   E34-35 
 Ö fr 10-12 v 47-50   Q11-12 
 Ö fr 13-15 v 46   D31-32 
 L ti 10-12 v 51   Grön, Gul 
 L fr 13-15 v 45,47-50   Grön, Gul 
 L fr 15-17 v 46   Grön, Gul 


 Tillämpad datalogi för I2, I3, L4, Media2, V4 Per 1-2 2D1320 
 F 08-10 v 42   F1 
 F 15-17 v 36,41   F1 
 F ti 13-15 v 37-40   F1 
 F ti 13-15 v 42   D1 
 F to 08-10 v 39   F2 
 F to 13-15 v 36-37,40-41   F2 
 F to 15-17 v 38   F2 
 Ö ti 13-15 v 36   Q11-15 
 Ö ti 15-17 v 37-42   B22-26 
 L 13-15 v 42   Orange, Röd 
 L 13-15 v 44-46   Orange, Röd 
 L ti 08-10 v 42   Orange, Röd 
 L ti 13-15 v 44-46   Orange, Röd 
 L on 13-15 v 44-46   Brun, Gul 
 L on 15-17 v 42   Brun, Gul 
 L to 15-17 v 36-37,40-41   Orange, Röd 
 L to 15-17 v 39   Orange, Röd 
 L fr 08-10 v 36-37,40-41   Brun, Gul 
 L fr 08-10 v 38-39   Brun, Gul 
 L fr 10-12 v 36-41   Grön, Gul 
 L fr 13-15 v 38   Orange, Röd 
 Tenta 14-19 v 43   E31-36, 51-53 
 Tenta fr 08-13 v 3   E35 


 Tillämpad datalogi för K4 Per 1-2 2D1320 
 F 08-10 v 42   F1 
 F 15-17 v 36,41   F1 
 F ti 13-15 v 37-40   F1 
 F ti 13-15 v 42   D1 
 F to 08-10 v 39   F2 
 F to 13-15 v 36-37,40-41   F2 
 F to 15-17 v 38   F2 
 Ö ti 13-15 v 36   Q11-15 
 L 13-15 v 42   Orange, Röd 
 L 13-15 v 44-46   Orange, Röd 
 L ti 08-10 v 42   Orange, Röd 
 L ti 13-15 v 44-46   Orange, Röd 
 L on 13-15 v 44-46   Brun, Gul 
 L on 15-17 v 42   Brun, Gul 
 L to 15-17 v 36-37,40-41   Orange, Röd 
 L to 15-17 v 39   Orange, Röd 
 L fr 08-10 v 36-37,40-41   Brun, Gul 
 L fr 08-10 v 38-39   Brun, Gul 
 L fr 10-12 v 36-41   Grön, Gul 
 L fr 13-15 v 38   Orange, Röd 
 Tenta 14-19 v 43   E31-36, 51-53 
 Tenta fr 08-13 v 3   E35 


 Tillämpad datalogi för CL Per 1-2,PerHT 2D1320 
 F 08-10 v 42   F1 
 F 15-17 v 36,41   F1 
 F ti 13-15 v 37-40   F1 
 F ti 13-15 v 42   D1 
 F to 08-10 v 39   F2 
 F to 13-15 v 36-37,40-41   F2 
 F to 15-17 v 38   F2 
 Ö ti 13-15 v 36   Q11-15 
 Ö ti 15-17 v 37-42   B22-26 
 L 13-15 v 44-46   Orange, Röd 
 L ti 08-10 v 42   Orange, Röd 
 L to 15-17 v 36-37,40-41   Orange, Röd 
 L fr 08-10 v 38-39   Brun, Gul 
 Tenta 14-19 v 43   E31-36, 51-53 
 Tenta fr 08-13 v 3   E35 


 Programkonstruktion för F1 Per 1-2,PerHT 2D1339 
 F 08-10 v 44   D1 
 F 09-10 v 37-42   E1 
 F ti 13-15 v 44-50   D1 
 Ö on 08-10 v 44-50   E32-33, 36, 53 
 L ti 08-10 v 40   Turkos, Violet 
 L ti 15-17 v 38-39,41-42   Orange, Röd 
 L ti 15-17 v 40   Turkos, Violet 
 L on 08-10 v 40   Turkos, Violet 
 L on 13-15 v 50   Orange, Röd 
 L on 15-17 v 38-39,41-42   Orange, Röd 
 L to 13-15 v 44-49   Orange, Röd 
 L to 15-17 v 50   Orange, Röd 
 L fr 08-10 v 44   Orange, Röd 
 L fr 13-15 v 45-49   Orange, Röd 
 L fr 15-17 v 40   Turkos, Violet 


 Datae för E2 Per 1 2D1343 
 F ti 15-17 v 36   D1 
 F on 15-17 v 36   D1 


 Datae för E1 Per 2,PerHT 2D1343 
 F 15-17 v 45   E1 
 F ti 13-15 v 41-47   E1 
 F on 13-15 v 41-44   E1 
 F to 15-17 v 46   E1 
 Ö ti 15-17 v 41-43 gr 1-4 D31-34 
 Ö ti 15-17 v 44-46 gr 1-4 E32-35 
 L ti 08-10 v 43   XQ3-5 
 L ti 10-12 v 46   XQ3-5 
 L on 08-10 v 42   XQ5-7 
 L on 13-15 v 45   XQ3-5 
 L to 15-17 v 43-44   XQ3-5 
 L fr 08-10 v 41,43-44,46   XQ3-5 
 L fr 13-15 v 41,46   XQ3-5 

2D1343; kursen fortsätter i period 3.

 GruDat för F3 Per 2 2D1344 
 F ti 13-15 v 44-50   V1 
 Ö on 13-15 v 44-50   E51-53 
 L 08-10 v 47-48   Röd 
 L 10-12 v 45-46,49-50   Röd 
 L fr 08-10 v 44-50   Brun 
 L fr 10-12 v 44-49   Gul 

Kursen fortsätter i period 3.

 Introduktion till datalogi för D1 PerHT 2D1345 
 F 10-12 v 44-49   D1 
 F 11-12 v 37-40   D1 
 F 13-15 v 41-42   D1 
 F ti 08-10 v 37-40   D1 
 F ti 09-10 v 36   D1 
 Ö 08-10 v 50 gr 1 E31-36 
 Ö 10-12 v 50 gr 2 E31-36 
 Ö 13-15 v 45-49 gr 1 E32-36 
 Ö ti 08-10 v 41-42 gr 1 D31-35 
 Ö ti 13-15 v 45-50 gr 2 D31-32, 34-35, 41 
 Ö ti 15-17 v 38-40 gr 1 E32-36 
 Ö ti 15-17 v 41-42 gr 2 E32-36 
 Ö ti 16-18 v 37 gr 1 E32-36 
 Ö on 08-10 v 45-50 gr 3 D31-35 
 Ö on 15-17 v 37-40 gr 2 E32-36 
 Ö on 15-17 v 41-42 gr 3 E32-36 
 Ö to 10-12 v 37-40 gr 3 D31-35 
 L ti 13-15 v 36   Brun, Grå, Grön, Gul, Karmosin, Magent, Orange, Röd, Spelhallen, Turkos, Violet, Vit 
 L ti 13-15 v 45-50   Grå, Karmosin, Magent 
 L ti 15-17 v 41   Grå, Karmosin, Magent, Turkos, Vit 
 L ti 15-17 v 42   Grå, Karmosin, Konsthalle, Magent, Turkos, Violet, Vit 
 L on 08-10 v 45-50   Grå, Karmosin, Magent 
 L on 15-17 v 36-37   Röd 
 L on 15-17 v 36-38   Spelhallen 
 L on 15-17 v 36-40   Sporthalle 
 L on 15-17 v 36-40   Grå, Grön, Karmosin, Konsthalle, Magent, Matsalen, Musiksalen, Turkos, Violet, Vit 
 L on 15-17 v 41   Konsthalle 
 L on 15-17 v 41-42   Grå, Karmosin, Magent, Turkos, Vit 
 L on 15-17 v 42   Violet 
 L on 15-17 v 45-50   Grå, Karmosin, Magent 
 L to 10-12 v 37-40   Brun, Grå, Grön, Gul, Karmosin, Magent, Orange, Röd, Spelhallen, Turkos, Violet, Vit 
 L to 15-17 v 36   Spelhallen 
 L to 15-17 v 36-37,39-40   Konsthalle, Matsalen 
 L to 15-17 v 36-40   Grå, Grön, Gul, Karmosin, Magent, Turkos, Violet, Vit 
 L to 15-17 v 37-40   Brun 
 L to 15-17 v 38   Orange, Röd 


 Komm för D1 PerHT 2D1347 
 F 13-15 v 44   D1 
 F on 13-15 v 44   D1 
 Ö 13-15 v 50 gr 1-3 D34, 32-33 
 Ö on 13-15 v 45-49 gr 1-3 D32-34 
 Ö on 13-15 v 50 gr 4-6 D32-34 
 Ö to 08-10 v 45 gr 4-6 E31, 33-34 
 Ö to 08-10 v 46-49 gr 4-6 D32-34 
 WS 10-12 v 50   D32 
 WS ti 15-17 v 45-50   D32 
 WS on 08-10 v 50   E34 
 WS to 15-17 v 44-49   D41 

Kursen 2D1347 fortsätter i period 3.

 KomInf för Media1 PerHT 2D1348 
 F 08-10 v 47-48,50   D3 
 F ti 08-10 v 45,47-49   D3 
 F ti 10-12 v 43-44,46   D3 
 F on 08-10 v 44   D3 
 Ö ti 10-12 v 45   E34 
 Ö ti 13-15 v 45   E32 
 Ö on 15-17 v 45   E53 
 Ö to 08-10 v 47   K51 
 Ö to 08-10 v 48   Q12 
 Ö to 08-10 v 49   E33 
 Ö to 10-12 v 46   Q14 
 Ö to 13-15 v 46   Q12 
 Ö to 13-15 v 47-48   K51 
 Ö to 15-17 v 49   Q14 
 Ö fr 08-10 v 46   Q13 
 Ö fr 14-16 v 47   Q15 
 Ö fr 14-16 v 48   Q24 
 Ö fr 14-16 v 49   E33 

2D1348, Kursen fortsätter i period 3.

 Programmeringsparadigm för D2 Per 1-2 2D1350 
 F 08-10 v 44   F2 
 F 08-10 v 46   F1 
 F 14-16 v 40-41   E1 
 F ti 08-10 v 37-39   E1 
 F ti 08-10 v 44   F2 
 F ti 12-14 v 36   F1 
 F ti 13-15 v 42   F1 
 F on 08-10 v 39   E1 
 F on 14-16 v 40-41   F1 
 F to 08-10 v 36   D1 
 F to 10-12 v 37   D1 
 F to 12-14 v 38   F2 
 L ti 10-12 v 44   Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L on 08-10 v 44   Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L on 10-12 v 42   Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L on 13-15 v 42   Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L on 13-15 v 46   Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L to 08-10 v 45   Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L to 10-12 v 36   Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L to 13-15 v 37   Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L to 13-15 v 39-41   Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L to 14-16 v 38   Konsthalle, Matsalen, Musiksalen, Spelhallen, Sporthalle 
 L to 15-17 v 45   Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L fr 08-10 v 46   Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L fr 13-15 v 36-41   Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 Tenta 08-13 v 3   D31-32 
 Tenta to 08-13 v 43   D31-35, E36, 51-53 


 AlgKom för F4, K4, MMT Per 1-2 2D1354 
 F 13-15 v 37-42   E53 
 F ti 10-12 v 39-42   E53 
 F ti 10-12 v 44-46   E35 
 F to 10-12 v 37-38   E53 
 Ö ti 13-15 v 39-42   E53 
 Ö ti 13-15 v 44-45   E33 
 Ö ti 13-15 v 46   E32 
 Ö to 13-15 v 37-38   E53 
 Tenta on 14-19 v 51   E32-33 


 Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruk för D3, I3 Per 2 2D1362 
 F 08-10 v 45-46   D1 
 F ti 13-15 v 46-49   F1 
 F on 10-12 v 45   F1 
 F to 13-15 v 44   D1 
 F fr 13-15 v 44,47-48   D1 

Ges endast 03/04

 Primp för D4 Per 1-2 2D1375 
 F ti 13-15 v 36   D41 

Endast en föreläsning. Resten läskurs.
Endast en föreläsning. Resten läskurs.

 Primp för F4 Per 1-2 2D1375 
 F ti 13-15 v 36   D41 

Endast en föreläsning. Resten läskurs.

 TOB för D4 Per 1 2D1378 
 F 10-12 v 36-40,42   E32 
 F 10-12 v 41   E51 
 F on 13-15 v 36-41   E31 
 F on 13-15 v 42   K53 
 Ö ti 15-17 v 36-40,42   E52 
 Ö ti 15-17 v 41   E51 
 Ö on 15-17 v 36-38,40-42   E53 
 Ö on 15-17 v 39   K53 
 Tenta fr 08-13 v 43   V34 

Ges ej 01/02.

 TOB för L4, V4 Per 1 2D1378 
 F 10-12 v 36-40,42   E32 
 F 10-12 v 41   E51 
 F on 13-15 v 36-41   E31 
 F on 13-15 v 42   K53 
 Ö ti 15-17 v 36-40,42   E52 
 Ö ti 15-17 v 41   E51 
 Ö on 15-17 v 36-38,40-42   E53 
 Ö on 15-17 v 39   K53 
 Tenta fr 08-13 v 43   V34 

2D1378 kursen ges ej 01/02.

 Programsystemkonstruktion med C++ för D4, F4 Per 1-2 2D1387 
 F ti 15-17 v 36   F1 
 F ti 15-17 v 37-41   Q1 
 F on 10-12 v 36-38   M1 
 Ö on 13-15 v 37,39-40 gr 1-2 Q23-24 
 Ö to 08-10 v 37,39-40 gr 3-4 Q11-12 
 L 08-12 v 41 gr 1-4 Gul, Brun, Orange, Röd 
 L 10-12 v 37-40,42 gr 3-4 Brun, Gul 
 L 10-12 v 44-45,47-50 gr 1-2 Gul, Orange 
 L 13-15 v 50 gr 3-4 Orange, Röd 
 L ti 13-17 v 50 gr 1-4 Grön, Gul, Orange, Röd 
 L on 08-12 v 46 gr 1-4 Brun, Gul, Orange, Röd 
 L on 10-12 v 44-45,47-48 gr 3-4 Röd, Orange 
 L on 17-19 v 42 gr 1-4 Orange, Röd, Gul, Brun 
 L to 10-12 v 49 gr 3-4 Orange, Röd 
 L to 17-19 v 47 gr 1-4 Röd, Orange, Gul, Brun 
 L fr 13-15 v 36-39,41 gr 1-2 Gul, Brun 
 Tenta to 14-19 v 3   D34 
 Tenta 14-19 v 43   Q12-15, 21-24 


 Internetprogrammering för D4, F4, I3 Per 2 2D1390 
 F 10-12 v 45,47-48   E2 
 F 10-12 v 46   D3 
 F 10-12 v 50   D1 
 F 13-15 v 49   E3 
 F 15-17 v 44   D3 
 F on 10-12 v 50   E2 
 F to 13-15 v 45-49   D3 
 F to 15-17 v 44   D3 


 Internets protokoll och principer för D4, F4 Per 2 2D1392 

Laborationerna ges i Nadas Routerlabb.

 Användarcentr progrutveckl för D4, F4 Per 1-2 2D1410 


 Samordningskurs i MDI för Medieteknik för Media3 Per 2 2D1412 
 F ti 16-18 v 44-49   B24 


 AGI för D4, F4 Per 1-2 2D1413 
 F 15-17 v 36,39   E2 
 F ti 15-17 v 37-42   D2 
 F ti 15-17 v 44   E3 
 F on 10-12 v 37-38,40-41   E2 
 F on 15-17 v 44-49   D3 
 F to 13-15 v 36-41   D3 
 F to 13-15 v 45-49   E3 
 L 10-12 v 45-49   Egen 
 L ti 10-12 v 45-49   Egen 
 L on 13-15 v 37-41   Egen 
 L to 10-12 v 37-41   Egen 


 Språkt för D4, F4 Per 1 2D1418 
 F 08-10 v 42   E51 
 F ti 08-10 v 40-41   E53 
 F ti 10-12 v 36-39,42   L21 
 F on 10-12 v 42   E53 
 F to 10-12 v 36-38,40-41   E51 
 F to 10-12 v 39   B26 
 F fr 08-10 v 36-41   E51 
 Tenta on 08-13 v 43   D33, 35, 41 


 Maskininlärning för D4, F4 Per 2 2D1431 
 F 13-15 v 45-47   E3 
 F ti 08-10 v 45-46   K1 
 F ti 08-10 v 47-50   K2 
 F ti 13-15 v 44   K1 
 F to 13-15 v 44-49   K2 
 L ti 13-18 v 46-49   Spelhallen, Sporthalle 
 Tenta ti 08-13 v 51   E31-35 


 AvAlg för D4, F4 Per 2 2D1440 
 F 13-15 v 44   E3 
 F ti 10-12 v 45-50   E3 
 F on 10-12 v 44,50   E3 
 F fr 10-12 v 44-48   E3 
 F fr 10-12 v 49   D1 


 Problemlösning och programmering för D4, F4 Per 1-2 2D1458 
 F 10-12 v 36   D33 
 F 10-12 v 44-46   D33 
 F 10-12 v 47   E34 
 F 13-15 v 37-40   D41 
 L 12-19 v 50   Karmosin, Vit 
 L 13-16 v 44,46   Karmosin, Vit 
 L on 08-15 v 37   Karmosin, Vit 
 L on 09-12 v 36,38-40   Karmosin, Vit 
 L to 08-15 v 46   Karmosin, Vit 
 L fr 09-12 v 45,47   Karmosin, Vit 


 DbTeor för D4, F4 Per 1 2D1469 
 F 09-12 v 36   E51 
 F 09-12 v 42   D34 
 F 13-16 v 37,40   E3 
 F 13-16 v 38,41   D3 
 F 13-16 v 39   D34 
 F on 09-12 v 36   E2 
 F to 13-16 v 37-39   E2 
 F fr 09-12 v 36,38-41   E2 


 Webbservertillämpningsprogrammering för D4, E4, F4, X3, X4 Per 1 2D1482 
 F 10-12 v 37-38   E2 
 F 13-15 v 36,39   E3 
 F on 10-12 v 37-38   E3 
 F on 13-15 v 36   E2 
 L 16-18 v 42   Akvariet, Voljären 
 L ti 10-12 v 42   Akvariet, Voljären 
 L to 13-15 v 36   Spelhallen 
 L to 16-18 v 37-40   Spelhallen 
 L to 16-18 v 41   Akvariet, Voljären 
 L fr 10-12 v 36-40   Spelhallen 
 L fr 10-12 v 41   Akvariet, Voljären 


 Nätdesign projektkurs för D4 Per 1-2 2D1492 
 F ti 13-15 v 36-38   D34 
 F to 15-17 v 48-49   D34 
 L ti 13-17 v 39-40   Egen 
 L to 08-10 v 44-45   Egen 


 Grafisk maskin- och materiallära för D4, MMT Per 2 2D1515 
 F 10-12 v 44-47,50   D41 
 F 10-12 v 48-49   E34 
 F on 10-12 v 44,47   E32 
 F on 10-12 v 48-49   E3 
 L to 08-12 v 44-49   Egen 
 Stu fr 13-16 v 45-46,48-49    

Egen sal: Simplex, Lindstedtsv 7

 XML för publicering för D4, MMT Per 1-2 2D1517 
 F ti 09-12 v 36   D34 
 F ti 09-12 v 37-38   Q2 
 F ti 09-12 v 39-41   Egen 
 F ti 13-16 v 50   Egen 
 F to 09-12 v 36   D34 
 F to 09-12 v 37   E2 
 F to 13-16 v 46   Egen 
 L to 13-17 v 44-45,47-49   Egen 
 L fr 08-12 v 36-37,39,41   Egen 
 L fr 13-17 v 37   Egen 

Egen sal: Simplex, Lindstedtsv 7

 Audio, video o multimedia för D4, MMT Per 2 2D1518 
 F ti 10-12 v 50   E2 
 F ti 13-15 v 45-48   E2 
 F ti 15-17 v 44,49   E2 
 F on 13-15 v 44   K2 
 F fr 10-12 v 44-46,48-49   E2 
 F fr 10-12 v 47   V3 
 L 13-17 v 46-50   Egen 
 L on 13-17 v 45-49   Egen 


 Grafisk teknik, mindre kurs. för D4, K4, MMT Per 2 2D1520 
 F 13-15 v 46   E31 
 F 13-15 v 47-49   D33 
 F 13-15 v 50   D35 
 F ti 08-10 v 44-45   D33 
 F on 13-15 v 44   D33 
 F on 13-15 v 45   D2 
 F on 13-15 v 46   E35 
 F on 13-15 v 48   E2 
 F fr 13-15 v 45   D34 
 F fr 13-15 v 46   E33 
 F fr 13-15 v 47   D31 
 F fr 13-15 v 48   E2 
 F fr 13-15 v 49   D2 
 L ti 13-17 v 47-48,50    
 L on 08-12 v 50    
 L to 13-17 v 48-49    
 Stu to 13-17 v 46    
 Tenta ti 08-13 v 51   D41 

Egen sal: Simplex, Lindstedtsv 7

 kommunikation o information för MMT Per 1 2D1521 

Schemaläggs av Nada.

 Bild- och reproteknik för D4, MMT Per 1 2D1524 
 F 10-12 v 36   E35 
 F 10-12 v 37-38   E53 
 F 13-15 v 40   E34 
 F 13-15 v 41   E3 
 F 13-15 v 42   E32 
 F ti 13-15 v 36,38   E35 
 F ti 13-15 v 37   E53 
 F ti 13-15 v 41   E34 
 F ti 13-15 v 42   E32 
 F on 09-12 v 39   E35 
 F on 13-17 v 42   E31 
 F to 13-15 v 36,41   E53 
 F to 13-15 v 38-40   E3 
 F fr 13-16 v 38   E53 
 F fr 13-17 v 41   E53 
 L ti 08-12 v 42 gr 2 Egen 
 L on 08-12 v 36,39,41 gr 2 Egen 
 L on 08-12 v 37,42 gr 1 Egen 
 L on 13-17 v 42 gr 2 Egen 
 L to 08-12 v 38,41 gr 1 Egen 
 L to 08-12 v 40 gr 2 Egen 
 L fr 13-17 v 39,41 gr 1 Egen 
 Tenta fr 13-18 v 43   V21, 23 

Egen sal: Simplex, Lindstedtsv 7

 Marknadssystem för K4 Per 1 2D1550 


 Konsumentbeteende för K4 Per 1 2D1551 


 Mediemanagement för MMT Per 1-2 2D1552 

Schemaläggs av Nada.

 Mediemanagement för K4 Per 1-2 2D1552 


 Medieproduktion för MMT Per 2 2D1553 

2D1553: schemaläggs av Nada.

 Medieproduktion för K4 Per 2 2D1553 


 Introduktion till medieteknik för Media1 PerHT 2D1571 
 F 08-10 v 37-38,40-42   D3 
 F 08-10 v 39   E2 
 F ti 08-10 v 37-38,40-42   D3 
 F on 10-12 v 36,38,40-42   D3 
 F on 10-12 v 39   E2 
 F on 13-14 v 36   D3 
 F to 08-10 v 36,38-39,42   D3 
 F to 10-12 v 40-41   E2 
 Ö 13-15 v 37 gr 1-3 Q15, 21-22 
 Ö ti 15-17 v 37-38 gr 4-6 Q11-13 
 Ö on 13-15 v 38 gr 1-3 Q22-23, 21 
 Ö on 14-16 v 36 gr 1-3 D31-32, 41 
 Ö to 10-12 v 36 gr 4-6 Q21-23 
 Ö to 10-12 v 38 gr 4-6 Q14, 21-22 
 Ö to 13-15 v 36 gr 1-3 Q13-15 
 Ö to 13-15 v 38 gr 1-3 Q11-13 
 Ö fr 14-16 v 36,38 gr 4-6 Q21-23 
 Ö fr 14-16 v 37 gr 1-3 Q21-23 
 L on 13-16 v 39-41 gr 1-3  
 L to 13-16 v 39-41 gr 4-6  
 Fäl 13-16 v 40    
 Fäl ti 15-18 v 40-41    
 Fäl on 10-18 v 37    
 Fäl to 08-18 v 37    
 Fäl fr 14-17 v 39-41    
 Sem 13-15 v 39 gr 4-6 Q21-23 
 Sem 13-17 v 42 gr 1-4 Q34 
 Sem 15-17 v 39 gr 1-3 Q21-23 
 Sem ti 15-17 v 38 gr 1-3 Q14-15, 21 
 Sem on 13-15 v 38 gr 4-6 Q24-25, 33 
 Sem on 13-17 v 42 gr 5-6 Q34 
 Sem to 10-12 v 38 gr 1-3 Q31-32 
 Sem to 10-12 v 39 gr 4-6 Q14, 21 
 Sem to 10-12 v 42 gr 1-3 Q11-13 
 Sem to 13-15 v 36 gr 4-6 Q21-23 
 Sem to 13-15 v 38 gr 4-6 Q14-15, 21 
 Sem to 13-15 v 42 gr 4-6 Q21-22, 31 
 Sem fr 14-16 v 36,38 gr 1-3 Q15, 24-25 


 Medieteknik, grundkurs för Media2 Per 1-2 2D1574 
 F 09-10 v 36   Egen 
 F 10-12 v 36-38,40-42   Egen 
 F 13-15 v 36,39   Egen 
 F 14-16 v 45   Egen 
 F ti 12-14 v 46   Egen 
 F ti 13-15 v 41   Egen 
 F on 10-12 v 36-42   Egen 
 F on 13-15 v 46   Egen 
 F on 14-16 v 36   D2 
 F to 10-12 v 36-39   Egen 
 F to 10-12 v 40-41   Egen 
 F to 13-15 v 38-39   Egen 
 F fr 13-15 v 36-41   Egen 
 Ö fr 15-17 v 36-37,40   Q11-12 
 L 08-11 v 46    
 L 09-12 v 39 gr 5-6  
 L 09-12 v 45    
 L 12-15 v 46    
 L 13-16 v 37 gr 9-10  
 L 13-17 v 42 gr 9-10  
 L ti 08-12 v 40 gr 1-2  
 L ti 08-12 v 41 gr 5-6  
 L ti 08-11 v 46    
 L ti 09-12 v 36,38,42 gr 1-2  
 L ti 09-12 v 37,39 gr 7-8  
 L ti 09-12 v 44    
 L ti 09-12 v 45    
 L ti 13-16 v 44-45    
 L on 09-12 v 44    
 L on 09-12 v 45    
 L on 09-12 v 46    
 L on 13-16 v 37,39 gr 9-10  
 L on 13-16 v 38 gr 3-4  
 L on 13-17 v 40 gr 3-4  
 L on 13-17 v 41 gr 7-8  
 L on 13-16 v 44    
 L to 09-12 v 44    
 L to 09-12 v 45    
 L to 09-12 v 46    
 L to 13-16 v 45    
 L to 13-16 v 46    
 L fr 09-12 v 45    
 L fr 09-12 v 46    
 L fr 13-16 v 45    
 L fr 13-16 v 46    
 Fäl on 13-16 v 45    
 Fäl fr 09-12 v 44    
 Kon fr 15-17 v 39   Q11-14 
 Tenta to 14-19 v 43   Q32-34 
 Tenta fr 08-13 v 2   D31-32 
 Tenta fr 08-13 v 3   D31-32 

Alla föreläsningar sker i Sydvästra Galleriet, Learning Lab .
Kurs 2D1574 tenterar lördag den15/11 Kl: 9-14 i sal Q33,Q34

 Programsammanfattande kurs i medieteknik för Media4 Per 1-2 2D1575 
 F 13-15 v 38,41   F2 
 F 13-15 v 49   E1 
 F 15-17 v 44   E1 
 F 15-17 v 48   Q21 
 F ti 15-17 v 42   Q15 


 Programsammanfattande kurs i medieteknik för Media3 Per 1-2 2D1575 
 F 13-15 v 38,41   F2 
 F 13-15 v 49   E1 
 F 15-17 v 44   E1 
 F 15-17 v 47   Q35 
 F ti 13-15 v 41   E2 


 Programsammanfattande kurs i medieteknik för Media2 Per 1-2 2D1575 
 F 13-15 v 38,41   F2 
 F 13-15 v 49   E1 
 F 15-17 v 44   E1 
 F ti 15-17 v 46   Q35 
 Ö 13-15 v 40   Q33 


 Programsammanfattande kurs i medieteknik för Media1 Per 1,PerHT 2D1575 
 F 13-15 v 38,41   F2 
 F ti 15-17 v 39   E3 


 Beaarbetningsteknik för rörliga bilder för Media4 Per 1 2D1592 
 F 13-15 v 36-37,40   D3 
 F 15-17 v 38-39,41   E3 
 F 15-17 v 42   D3 
 F on 13-15 v 36   FD5 
 F on 13-15 v 37   Egen 
 F on 13-15 v 38-42   E3 
 F to 08-10 v 36   FD5 
 F to 08-10 v 37-41   D2 
 Stu 16-18 v 40    
 Stu on 16-18 v 40    

"egen sal" Salongen

 Beaarbetningsteknik för rörliga bilder för Media3 Per 1 2D1592 
 F 13-15 v 36-37,40   D3 
 F 15-17 v 38-39,41   E3 
 F 15-17 v 42   D3 
 F on 13-15 v 36   FD5 
 F on 13-15 v 37   Egen 
 F on 13-15 v 38-42   E3 
 F to 08-10 v 36   FD5 
 F to 08-10 v 37-41   D2 
 Stu 16-18 v 40    
 Stu on 16-18 v 40    


 Display och projektionsteknik för Media3, Media4 Per 2 2D1593 
 F ti 10-12 v 45-49   E2 
 F on 10-12 v 44,46   E2 
 F on 10-12 v 45   FD5 
 F on 13-15 v 47   FB51 
 F to 08-10 v 48   E2 
 F to 10-12 v 45   FD5 


 Lärande och IKT för CL Per 1-2,PerHT 2D1602 
 F 10-12 v 45,47   K52 
 F ti 09-12 v 36-37   K52 
 F ti 13-15 v 41   K52 
 F on 08-10 v 49   K52 
 F to 08-10 v 49   K52 
 F to 09-12 v 36-37   K52 
 F fr 09-12 v 49   K52 


 Människa-datorinteraktion, inledande kurs för D4, E4, F4, I3, Media3 Per 1 2D1620 
 F 08-10 v 36   Q1 
 F 08-10 v 37   K2 
 F 08-10 v 38-41   F1 
 F on 08-10 v 37-40   Q1 
 Ö on 15-17 v 37 gr 1 Q32-33 
 Ö on 15-17 v 38 gr 1 Q31-32 
 Ö to 15-17 v 37 gr 2 Q12-13 
 Ö fr 08-10 v 37 gr 3 Q13-14 
 Ö fr 08-10 v 38 gr 2 K51, 53 
 Ö fr 08-10 v 39-41 gr 1 Q14, 22 
 Ö fr 10-12 v 38 gr 3 L42-43 
 Ö fr 10-12 v 39 gr 2 Q13-14 
 Ö fr 10-12 v 40 gr 2 M32, 38 
 Ö fr 10-12 v 41 gr 2 B24-25 
 Ö fr 13-15 v 39-41 gr 3 Q23-24 
 Ö fr 15-17 v 37 gr 4 Q13-14 
 Ö fr 15-17 v 38 gr 4 Q13-14 
 Ö fr 15-17 v 39-41 gr 4 Q23-24 


 Människa-datrointeraktion, fk för D4, E4, F4, I3, Media3, Media4 Per 2 2D1622 
 F 13-15 v 44,48   K2 
 F 13-15 v 45   V1 
 F to 15-17 v 45-48   K2 
 F fr 08-10 v 46   K2 
 F fr 10-12 v 44   K2 
 L 13-15 v 50   E51-52 
 L 15-17 v 50   E51-52 
 L ti 13-15 v 50   E34-35 
 L ti 15-17 v 50   E34-35 
 L on 13-15 v 50   D31, 35 
 L on 15-17 v 50   D31, 35 


 NTM för SU1 PerHT 2D1992 
 F 10-12 v 36-42,44-50   E3 
 F to 10-12 v 36-41,43-49   E3 
 Ö 13-15 v 36-42,44-50   D31 
 Ö to 13-15 v 36-41,43-49   D31 
 L 15-17 v 36,40-42,44,46,48   Brun 
 L 15-18 v 37-39   Brun 
 L to 15-18 v 36   Brun 


 Datorarkitektur för SU1 PerHT 2D1993 

Egen sal= Spelhallen

 DBT för SU1 PerHT 2D1994 
 F ti 09-12 v 44   E3 
 F ti 13-15 v 44,46-50   E3 
 F ti 13-16 v 45   E3 
 F fr 09-12 v 50   E3 
 F fr 13-15 v 44,46-49   E3 
 F fr 13-15 v 45   D2 
 F fr 13-16 v 50   E3 
 Ö ti 09-12 v 45-50   D31 
 Ö fr 09-12 v 44-49   D31 
 Tenta 08-13 v 3   E52 


 Datalogi, gk I för SU1 PerHT 2D1995 
 F ti 13-15 v 36,39   E2 
 F ti 13-15 v 37-38,40-50   D3 
 F fr 13-15 v 36-41,43   D2 
 F fr 13-15 v 44-49   D3 
 Ö ti 10-12 v 36-50 gr 1 E31 
 Ö ti 15-17 v 36-50 gr 2 E31 
 Ö fr 10-12 v 36-41,43-49 gr 1 E31 
 Ö fr 15-17 v 36-41,43-49 gr 2 E31 
 L ti 10-12 v 36-50 gr 2 Brun 
 L ti 15-17 v 36-50 gr 1 Brun 
 L fr 10-12 v 36-41,43-49 gr 2 Brun 
 L fr 15-17 v 36-41,43-49 gr 1 Brun 


 objektorienterad analys och design för SU1 PerHT 2D1997 
 F ti 13-15 v 36-42   E3 
 F fr 13-15 v 36-42   E3 
 Ö ti 10-12 v 37-42   D31 
 Ö fr 10-12 v 36-42   D31 
 L ti 15-17 v 36-41   Spelhallen 
 L ti 15-17 v 42   Sporthalle 
 L fr 15-17 v 36-42   Spelhallen 
 Tenta 08-13 v 43   Q11-12 


 Mjukvarukonstruktion för SU1 PerHT 2D1998 


 Datateknisk grundkurs för SU1 Per 1 2D4110 


 FoV-kurs för SU1 Per 1 2D4115 


 DFS för D1 Per 1,PerHT 2D4711 


Med reservation för eventuella ändringar.

KTH / Studerandeinformation
Schemaansvarig: KTH Schema, schema@admin.kth.se
Detta schema genererades av InstSchema