KTH - Kungl Tekniska Högskolan
KTH\ Studerandeinformation

Schema för Numerisk analys och datalogi för höstterminen 2002

Sammanställt 2003-01-14

 NumI för Bio3 Per 1-2 2D1210 
 F fr 08-10 v 35-40   B2 
 F ti 08-10 v 44-49   B2 
 Ö fr 10-12 v 35-40 gr 1-3 B22-24 
 Ö ti 10-12 v 44-49 gr 1-3 B22-24 
 L 08-10 v 36,38-39,41 gr 1-2 Orange, Röd 
 L 10-12 v 40 gr 1-2 Röd, Orange 
 L on 09-11 v 37 gr 1-2 Röd, Orange 
 L 08-10 v 45-50 gr 1-2 Brun, Gul 


 NumI för L2, NT Per 2 2D1210 
 F 08-10 v 44   L1 
 F ti 08-10 v 45-49   B3 
 Ö ti 08-10 v 44 gr 1-3 V01, 11, 21 
 Ö ti 13-15 v 45-49 gr 1-3 L41-43 
 L to 10-12 v 44 gr 1-2 Gul, Brun 
 L to 13-15 v 44 gr 3 Brun 
 L fr 08-10 v 45-48 gr 1-2 Brun, Gul 
 L fr 10-12 v 49 gr 1-2 Orange, Röd 
 L fr 13-15 v 49 gr 3 Röd 
 L fr 16-18 v 45-48 gr 3 Röd 


 NumI för B2 Per 1-2 2D1210 
 F fr 08-10 v 35-40   B2 
 F ti 08-10 v 44-49   B2 
 Ö fr 10-12 v 35-40 gr 1-3 B22-24 
 Ö ti 10-12 v 44-49 gr 1-3 B22-24 
 L ti 14-16 v 36-41 gr 3 Orange 
 L 13-15 v 45-50 gr 3 Brun 


 NumI för Nate, V2 Per 1-2 2D1210 
 F 08-10 v 36   F2 
 F 08-10 v 38-40   Q1 
 F 08-10 v 41   M1 
 F to 08-10 v 37   K1 
 F 08-10 v 45,47   F2 
 F 08-10 v 46,48-50   D1 
 Ö 13-15 v 36,38-41 gr 1-3 V01, 11, 21 
 Ö to 15-17 v 37 gr 1-3 D31-32, E33 
 Ö 10-12 v 45-50 gr 1-3 V01, 11, 21 
 L 10-12 v 42 gr 1-2 V26T, 29T 
 L 13-15 v 42 gr 3 V26T 
 L to 08-10 v 36,38-40 gr 1-2 V26T, 29T 
 L to 10-12 v 41 gr 1-2 Maclean, Faggot 
 L to 15-17 v 36,38-40 gr 3 Faggot 
 L fr 08-10 v 41 gr 3 V26T 
 L to 10-12 v 45-50 gr 1-2 V29T, 26T 
 L fr 08-10 v 45-50 gr 3 V29T 


 Numerisk behandling av differentialekvationer 1 för D4, K4, L4, MMT, V4 Per 1-2 2D1225 
 F 08-10 v 35-36,38-40   E34 
 F ti 08-10 v 37   D35 
 F 10-12 v 44-49   K51 
 Ö ti 15-17 v 35-36   E34 
 Ö on 08-10 v 48-49   D35 
 L to 08-10 v 35-40   Grön 
 L on 08-10 v 44-47   Grön 


 NumII för E2 Per 1-2 2D1240 
 F ti 08-10 v 36-41   Q1 
 F on 08-10 v 35   F2 
 F on 14-16 v 35   F1 
 F to 08-10 v 37   Q1 
 F to 10-12 v 36   F2 
 F to 10-12 v 38   Q1 
 F to 15-17 v 35   D1 
 F on 10-12 v 43   F2 
 F to 13-15 v 43   E1 
 Ö ti 10-12 v 37   E32, 35, 51-52 
 Ö ti 13-15 v 36,40-41   Q25, 31-33 
 Ö ti 13-15 v 38-39   E35-36, 51-52 
 Ö to 10-12 v 44 gr 1-4 E31-33, 35 
 L fr 08-10 v 37   XQ3-5 
 L fr 10-12 v 35-36,38-40   XQ3-5 
 L fr 13-15 v 35-40   XQ6-8 
 L 10-12 v 44   XQ3-5 
 L 15-17 v 44   XQ3-5 
 L on 08-10 v 44   XQ3-5 
 L fr 10-12 v 43   XQ3-5 
 L fr 15-17 v 43   XQ3-5 


 NumII för D2 Per 1-2 2D1240 
 F 08-10 v 36   E1 
 F 10-12 v 38-41   F2 
 F ti 08-10 v 37   E1 
 F ti 11-13 v 35   F2 
 F ti 14-16 v 35   M1 
 F on 11-13 v 35-38   D1 
 F on 08-10 v 43   E1 
 F to 08-10 v 43   E1 
 Ö 10-12 v 36 gr 1-4 E31-34 
 Ö 13-15 v 38 gr 1-4 E31, 35-36, 51 
 Ö ti 10-12 v 39-41 gr 1-4 Q11-14 
 Ö ti 13-15 v 37 gr 1-4 Q11-14 
 Ö to 10-12 v 44 gr 1-4 D31, 34, E34, 36 
 L to 08-10 v 39 gr 1-2 Magent, Grå, Karmosin, Vit 
 L to 10-12 v 35-38,40 gr 1-2 Orange, Röd 
 L fr 08-10 v 35-40 gr 3-4 Vit, Grå, Karmosin, Magent 
 L ti 10-12 v 44 gr 1-2 Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L ti 13-15 v 44 gr 3-4 Vit, Grå, Karmosin, Magent 
 L on 10-12 v 44 gr 1-2 Magent, Grå, Karmosin, Vit 
 L on 13-15 v 44 gr 3-4 Vit, Grå, Karmosin, Magent 
 L to 13-15 v 43 gr 1-2 Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L fr 08-10 v 43 gr 3-4 Vit, Grå, Karmosin, Magent 


 Introduktion till högprestandaberäkningar för D4, MMT Per 1 2D1258 

Kursen ges enligt överenskommelse.

 Introduktion till högprestandaberäkningar för F4 Per 1 2D1258 

Notera att kursen börjar i augusti.
Kursen ges enligt överenskommelse.

 FEM för D4, F4, MMT Per 2 2D1260 
 F 13-15 v 44   E52 
 F 13-15 v 45-47,49   E53 
 F 13-15 v 48   M35 
 F to 15-17 v 45-46   E36 
 Ö 13-15 v 50   E53 
 Ö ti 10-12 v 44,49   E53 
 Ö ti 10-12 v 45,47   Q33 
 Ö ti 10-12 v 46   V33 
 Ö ti 10-12 v 48   V22 
 L on 13-15 v 44-49   Gul 
 L on 13-15 v 50   Orange 


 Matematiska modeller för D4, MMT Per 1-2 2D1266 
 F ti 13-15 v 35   E31 
 F ti 13-15 v 36   V35 
 F ti 15-17 v 37   E52 
 F ti 15-17 v 38-40   E31 
 F to 15-17 v 35-40   E31 
 F ti 15-17 v 44-49   E51 
 F to 15-17 v 44-49   D31 
 L ti 17-19 v 36-41   Brun 
 L ti 17-19 v 44-49   Brun 


 Elektromagn. Beräkningar för E4 Per 1-2 2D1274 
 F to 15-17 v 35-40   E34 
 F to 15-17 v 43-48   E35 
 L to 17-19 v 35-40   Egen 
 L to 17-19 v 43-48   Egen 


 PRG för Media1 Per 2 2D1310 
 F 13-15 v 44   F2 
 F ti 10-12 v 45-50   E1 
 F on 12-14 v 44   E1 
 F to 08-10 v 45-49   E1 
 Ö ti 08-10 v 44 gr 1-2 E32-33 
 Ö ti 13-15 v 45-48 gr 1-2 Q14-15 
 Ö ti 13-15 v 49 gr 1-2 E32-33 
 Ö ti 13-15 v 50 gr 1-2 D31-32 
 L to 13-15 v 45-50 gr 1-2 Orange, Röd 
 L to 14-16 v 44 gr 1-2 Röd, Orange 


 PRG för T1 Per 1-2 2D1310 
 F ti 08-10 v 35   D2 
 F ti 08-10 v 36-37   F1 
 F ti 08-10 v 38-41   F3 
 F on 11-13 v 35   F3 
 F on 11-13 v 36,38   E1 
 F on 11-13 v 39-40   D1 
 F to 08-10 v 37   E1 
 F 08-10 v 44   E1 
 F ti 10-12 v 44   F2 
 F fr 08-10 v 43   E1 
 Ö ti 10-12 v 35-36,38-39   D31, 34-35, 41 
 Ö ti 10-12 v 40-41   V01, 11, 21, 23 
 Ö on 09-11 v 37   D31-32, 34-35 
 Ö to 15-17 v 43   D31-34 
 L to 09-11 v 35-36,38-41 gr 3-4 Brun, Gul 
 L to 16-18 v 37 gr 3-4 Brun, Gul 
 L fr 09-11 v 35-41 gr 1-2 Röd, Orange 
 L ti 08-10 v 45-50 gr 1-2 Brun, Gul 
 L ti 10-12 v 45-50 gr 3-4 Röd, Orange 
 L on 15-17 v 44 gr 1-2 Gul, Brun 
 L to 10-12 v 45-46,48-49 gr 1-2 Brun, Gul 
 L to 12-14 v 44 gr 3-4 Orange, Röd 
 L to 15-17 v 45-49 gr 3-4 Brun, Gul 
 L fr 10-12 v 47 gr 1-2 Röd, Orange 


 PRG för K2 Per 2 2D1310 
 F 08-10 v 44-49   Q1 
 F on 08-10 v 43   M1 
 F on 08-10 v 45   E1 
 F on 09-11 v 44,47   F1 
 F on 09-11 v 46,48   Q1 
 F to 09-11 v 43   M1 
 Ö 10-12 v 44-49 gr 1-3 E32-34 
 Ö on 10-12 v 43 gr 1-3 M34-36 
 L 18-20 v 49 gr 1-3 Röd 
 L on 16-18 v 44 gr 2 Grön, Orange 
 L to 13-15 v 44-49 gr 1 Grön, Gul 
 L to 18-20 v 49 gr 1-3 Röd 
 L fr 08-10 v 43 gr 1 Grön, Orange 
 L fr 08-10 v 49 gr 1-3 Gul 
 L fr 13-15 v 45-49 gr 2 Grön, Orange 
 L fr 15-17 v 43 gr 2 Grön, Orange 

Kursen fortsätter i period 3.

 PRG för K1, Keko1 Per 2 2D1310 
 F 13-15 v 44   F2 
 F ti 10-12 v 45-50   E1 
 F on 12-14 v 44   E1 
 F to 08-10 v 45-49   E1 
 Ö ti 13-15 v 44 gr 1-3 E51-53 
 Ö on 10-12 v 45-50 gr 1-3 E32, 36, 53 
 L to 10-12 v 44   Orange, Röd 
 L to 15-17 v 44   Brun, Gul 
 L fr 08-10 v 47-49   Orange, Röd 
 L fr 10-12 v 45-46   Orange, Röd 
 L fr 10-12 v 50   Orange, Röd 
 L fr 13-15 v 45-50   Brun, Gul 


 PRG för Keko2 Per 2 2D1310 
 F 08-10 v 44-49   Q1 
 F on 08-10 v 43   M1 
 F on 08-10 v 45   E1 
 F on 09-11 v 44,47   F1 
 F on 09-11 v 46,48   Q1 
 F to 09-11 v 43   M1 
 Ö 10-12 v 44-49 gr 1-3 E32-34 
 Ö on 10-12 v 43 gr 1-3 M34-36 
 L to 13-15 v 44-49 gr 1 Grön, Gul 
 L fr 08-10 v 43 gr 1 Grön, Orange 
 L fr 13-15 v 45-49 gr 2 Grön, Orange 
 L fr 15-17 v 43 gr 2 Grön, Orange 


 PRG för B2 Per 1-2 2D1310 


 PRG för OPEN1 Per 1-2 2D1310 
 F on 08-10 v 35   D2, D3 
 F on 08-10 v 36   F1 
 F on 08-10 v 38   FR4 
 F on 08-10 v 39   F1 
 F on 08-10 v 40   FR4 
 F on 08-10 v 41   F1 
 F on 11-13 v 37   E1 
 F to 15-17 v 35   M1 
 F to 15-17 v 37   F1 
 F to 15-17 v 38   F1 
 F to 15-17 v 39   F1 
 F to 15-17 v 40   F1 
 F to 15-17 v 41   F1 
 F to 16-18 v 36   D1 
 F 13-15 v 44   D2 
 Ö on 10-12 v 35-36   L22, 43-44, Q24, 31, 36 
 Ö on 10-12 v 38   FA31, FB53-54, Q23-24, 31 
 Ö on 10-12 v 39   L42-44, Q23-24, 31 
 Ö on 10-12 v 40   FA31-32, FB52-54 
 Ö on 10-12 v 41   E33-34, 51, Q23, 25, 31 
 Ö on 14-16 v 37   L41-42, 44, Q21, 23-24 
 Ö ti 15-17 v 44   Q21, 23, 25 
 L 08-10 v 41 gr 1 Brun 
 L 10-12 v 41 gr 2 Röd 
 L 14-16 v 41 gr 3 Orange 
 L ti 08-10 v 41 gr 4 Röd 
 L ti 15-17 v 41 gr 5 Röd 
 L on 15-17 v 41 gr 6 Röd 
 L fr 08-10 v 35-40 gr 1-3 Gul, Grön, Brun 
 L fr 14-16 v 35 gr 4-6 Gul, Grön, Brun 
 L fr 14-16 v 36-41 gr 4-6 Röd, Orange, Grön 
 L fr 16-18 v 41 gr 1-3 Röd, Orange, Grön 
 L 13-15 v 45-47 gr 3 Röd 
 L ti 15-17 v 46-47 gr 1-2 Röd, Orange 
 L on 09-11 v 44 gr 1-2 Röd, Orange 
 L on 10-12 v 45 gr 1-2 Röd, Orange 
 L on 14-16 v 44 gr 3 Röd 
 L on 15-17 v 45-47 gr 3 Röd 
 L to 10-12 v 45-47 gr 1-2 Röd, Orange 
 L fr 15-17 v 45-47 gr 1-3 Orange 


 PRG för CL Per 2 2D1310 
 F 08-10 v 44-49   Q1 
 F on 08-10 v 43   M1 
 F on 08-10 v 45   E1 
 F on 09-11 v 44,47   F1 
 F on 09-11 v 46,48   Q1 
 F to 09-11 v 43   M1 
 Ö 10-12 v 44 gr 1-2 Q13, 35 
 Ö 10-12 v 45 gr 1-2 Q14, 35 
 Ö 10-12 v 46 gr 1-2 E52-53 
 Ö 10-12 v 47-49 gr 1-2 Q21, 35 
 Ö on 10-12 v 43 gr 1-2 M32-33 
 L 13-15 v 49 gr 1-2 Röd 
 L on 09-11 v 49 gr 1-2 Röd 
 L on 10-12 v 45 gr 1-2 Brun, Gul 
 L on 11-13 v 46 gr 1-2 Orange, Röd 
 L on 12-14 v 44,47-49 gr 1-2 Orange, Röd 
 L to 12-14 v 43 gr 1-2 Orange, Röd 


 PRG med PBL för Nate, V1 Per 1-2 2D1311 
 F ti 08-10 v 35-41   V2 
 F ti 16-17 v 35-41   V1 
 F 16-18 v 44   V1 
 F on 16-18 v 44   V1 
 L ti 10-16 v 35-41   V26T, 29T 
 L to 08-10 v 44-49   Kloker, Prosit 
 L to 10-12 v 44-49   Kloker, Prosit 
 L to 13-15 v 44-49   Kloker, Prosit 
 L to 15-17 v 44-49   Kloker, Prosit 


 Tillämpad datalogi för I2, I3, K4, L4, V4 Per 1-2 2D1320 
 F ti 15-17 v 35   K1 
 F ti 15-17 v 36,39-42   E1 
 F ti 15-17 v 37   F3 
 F on 13-15 v 35-41   M1 
 F to 15-17 v 38   E1 
 Ö on 15-17 v 35-36,38-41   M34-36, 38 
 Ö to 15-17 v 37   D33-35, 41 
 L to 13-15 v 36,40   Brun, Gul 
 L fr 12-14 v 35,37-39,41   Brun, Gul 
 L 10-12 v 44-46   Orange, Röd 
 L ti 10-12 v 44   Orange, Röd 
 L on 13-15 v 45-46   Orange, Röd 


 Tillämpad datalogi för Media2 Per 1-2 2D1320 
 F ti 15-17 v 35   K1 
 F ti 15-17 v 36,39-42   E1 
 F ti 15-17 v 37   F3 
 F on 13-15 v 35-41   M1 
 F to 15-17 v 38   E1 
 Ö on 15-17 v 35-36,38-41   M34-36, 38 
 Ö to 15-17 v 37   D33-35, 41 
 L fr 12-14 v 35-41 gr 1-2 Röd, Orange 
 L ti 08-10 v 44-46 gr 1-2 Orange, Röd 
 L on 08-10 v 45-46 gr 1-2 Röd, Orange 
 L fr 08-10 v 45 gr 1-2 Orange, Röd 


 Datorgrafik med interaktion för L4, MMT, V4 Per 1 2D1323 


 Programkonstruktion för F1 Per 1-2 2D1339 
 F 16-17 v 36   D1 
 F 16-17 v 38   F2 
 F ti 12-13 v 35   D1 
 F ti 12-13 v 37,39   E1 
 F ti 13-14 v 40   M1 
 F ti 08-10 v 44   E1 
 F ti 08-10 v 45-48   D1 
 F on 08-10 v 43   F2 
 Ö ti 10-12 v 44-48 gr 1-4 V01, 11, 34-35 
 Ö to 08-10 v 43 gr 1-4 D31-32, 34, 41 
 L 08-10 v 38 gr 4 Filialen 
 L ti 08-10 v 36 gr 1 Filialen 
 L ti 13-15 v 36 gr 2 Filialen 
 L ti 13-15 v 38 gr 1-2 Violet, Turkos 
 L on 15-17 v 36 gr 3 Filialen 
 L on 15-17 v 37 gr 1 Filialen 
 L on 15-17 v 39-40 gr 1-2 Orange, Röd 
 L to 15-17 v 36 gr 4 Filialen 
 L to 15-17 v 37 gr 2 Filialen 
 L to 15-17 v 39-40 gr 3-4 Röd, Orange 
 L fr 13-15 v 37 gr 3 Filialen 
 L fr 13-15 v 38 gr 3-4 Turkos, Violet 
 L on 08-10 v 44-48 gr 1-2 Gul, Brun 
 L to 08-10 v 44-48 gr 3-4 Gul, Brun 
 L to 13-15 v 43 gr 1-2 Gul, Brun 
 L fr 10-12 v 43 gr 3-4 Gul, Brun 


 Datae för E2 Per 1 2D1343 
 F 12-14 v 41-42   D1 


 Datae för E1 Per 2 2D1343 
 F 10-12 v 45-49   D1 
 F ti 10-12 v 44   D1 
 F on 10-12 v 43-48   D1 
 F to 15-17 v 43   D1 
 Ö ti 13-15 v 44-48 gr 1-4 E33-36 
 Ö on 13-15 v 43 gr 1-4 E33-36 
 L to 08-10 v 44   Egen 
 L to 15-17 v 44-48   Egen 
 L fr 08-10 v 43   Egen 
 L fr 13-15 v 43   Egen 
 L fr 15-17 v 45-48   Egen 

2D1343; kursen fortsätter i period 3.

 GruDat för F3 Per 2 2D1344 
 F 10-12 v 44,47-49   F2 
 F 10-12 v 45   F1 
 F 10-12 v 46   K1 
 F to 10-12 v 43   B2 
 Ö ti 13-15 v 44   Q15, 35-36 
 Ö ti 13-15 v 45-49   Q31, 35-36 
 Ö fr 10-12 v 43   Q31, 35-36 
 L 10-12 v 50 gr 3 Röd 
 L ti 15-17 v 44 gr 2 Röd 
 L on 13-15 v 44-49 gr 1 Brun 
 L to 08-10 v 44 gr 3 Röd 
 L to 13-15 v 45-49 gr 2 Brun 
 L fr 13-15 v 45-48 gr 3 Röd 

Kursen fortsätter i period 3.

 Introduktion till datalogi för D1 Per 1-2 2D1345 
 F 10-12 v 36,38,40-41   F1 
 F 12-14 v 39   D1 
 F ti 10-12 v 35   M1 
 F ti 10-12 v 37   F2 
 F ti 12-13 v 36,38-39   D1 
 F ti 13-14 v 37   D1 
 F 08-10 v 44-45   D1 
 F 10-12 v 47   E1 
 F ti 08-10 v 46,48   E1 
 F on 13-15 v 43   F2 
 Ö ti 10-12 v 40-41 gr 1 D31, 34-35, 41, E32, 36 
 Ö ti 13-15 v 36 gr 1 E31-32, 35-36, 51-52 
 Ö ti 13-15 v 38 gr 1 D33-34, E31-32, Q15, 21 
 Ö ti 13-15 v 39 gr 1 D31-34, E31-32 
 Ö ti 13-15 v 40 gr 2 D34, E31-32, 35-36, 53 
 Ö ti 13-15 v 41 gr 2 D31-34, E31-32 
 Ö ti 14-16 v 37 gr 1 D34, E31-32, 35-36, 53 
 Ö on 14-16 v 36 gr 2 D31-35, 41 
 Ö on 14-16 v 37 gr 2 D31-35, E34 
 Ö on 14-16 v 38 gr 2 D31-35, 41 
 Ö on 14-16 v 39 gr 2 D31-35, 41 
 Ö on 14-16 v 40 gr 3 D31-35, 41, E32 
 Ö on 14-16 v 41 gr 3 D31-35, 41, E34 
 Ö on 16-18 v 36 gr 3 D31-35, E32-33 
 Ö on 16-18 v 37 gr 3 D31-35, 41, E34 
 Ö on 16-18 v 38 gr 3 D31-35, 41, E34 
 Ö to 10-12 v 39 gr 3 D31-35, E32-33 
 Ö ti 13-15 v 44-49 gr 1 D31-35, 41, K51-53 
 Ö on 13-15 v 48 gr 2 D31-33, 35 
 Ö on 13-15 v 48 gr 3 E31-33, K51-53 
 Ö on 15-17 v 47 gr 2 D31-33, 35 
 Ö on 15-17 v 47 gr 3 E31-33, K51-53 
 Ö on 15-17 v 49 gr 2 D31-33, 35 
 Ö on 15-17 v 49 gr 3 E31-33, K51-53 
 Ö on 16-18 v 44,46 gr 2 D31-33, 35 
 Ö on 16-18 v 44,46 gr 3 E32-34, K51-53 
 Ö to 10-12 v 45 gr 2 D31-32, 35 
 Ö to 10-12 v 45 gr 3 E32-34, 36, K51-53 
 L ti 13-15 v 35   Karmosin, Magent, Vit 
 L ti 15-17 v 38   Turkos, Violet 
 L ti 16-18 v 37   Karmosin, Magent, Vit 
 L on 14-16 v 35   Karmosin, Magent, Vit 
 L on 14-16 v 38   Turkos, Violet 
 L on 16-18 v 35   Turkos, Violet 
 L on 16-18 v 38   Turkos, Violet 
 L to 10-12 v 35-37,40-41   Karmosin, Magent, Vit 
 L to 10-12 v 38   Turkos, Violet 
 L to 15-17 v 35-37,39   Karmosin, Magent, Vit 
 L to 15-17 v 38   Turkos, Violet 
 L to 17-19 v 37   Turkos, Violet 
 L fr 10-12 v 39-41   Karmosin, Magent, Vit 
 L fr 13-15 v 39-41   Karmosin, Magent, Vit 
 L fr 15-17 v 36-37   Karmosin, Magent, Vit 
 L fr 15-17 v 38   Turkos, Violet 
 L to 10-12 v 44,46-49 gr 1 Karmosin, Magent, Vit 
 L to 13-15 v 44,46-49 gr 2 Karmosin, Magent, Vit 
 L to 13-15 v 45 gr 1 Karmosin, Magent, Vit 
 L to 15-17 v 44 gr 3 Karmosin, Magent, Vit 
 L to 15-17 v 45 gr 2 Karmosin, Magent, Vit 
 L fr 08-10 v 46,48 gr 3 Karmosin, Magent, Vit 
 L fr 10-12 v 45,47 gr 3 Karmosin, Magent, Vit 
 L fr 13-15 v 49 gr 3 Karmosin, Magent, Vit 


 Komm för D1 Per 2 2D1347 
 F on 08-10 v 47   E1 
 F to 10-12 v 43   E1 
 Ö 08-10 v 46 gr 1-3 D31-33 
 Ö 13-15 v 44 gr 1-3 D33-34, 41 
 Ö 13-15 v 45,47 gr 1-3 D31-33 
 Ö ti 10-12 v 44-47 gr 4-6 D31, 41, E34 
 Ö ti 10-12 v 48-49 gr 1-3 D31, 41, E34 
 Ö on 08-10 v 44-46 gr 1-3 D31-32, 34 
 Ö on 08-10 v 48-49 gr 4-6 D31-32, 41 
 Ö on 14-16 v 46 gr 4-6 D31-33 
 Ö on 16-18 v 45 gr 4-6 D31-33 
 Ö to 08-10 v 44 gr 4-6 D31-32, 34 
 Ö to 13-15 v 43 gr 1-3 D33, 41, E34 
 Ö fr 08-10 v 43 gr 4-6 D31-33 
 WS on 08-10 v 50 gr 1-4 L41-44 
 WS on 15-17 v 48 gr 1-4 L41-44 
 WS to 08-10 v 45-47 gr 1-4 L41-44 
 WS to 10-12 v 50 gr 1-4 L41-44 
 WS to 15-17 v 48 gr 1-4 L41-44 
 WS fr 08-10 v 50 gr 1-4 L41-44 
 WS fr 10-12 v 49 gr 1-4 L41-44 
 WS fr 13-15 v 47 gr 1-4 L41-44 

Kursen 2D1347 fortsätter i period 3.

 KomInf för Media1 Per 2 2D1348 
 F 12-14 v 45   D2 
 F ti 08-10 v 45-50   D3 
 F ti 13-15 v 44   E2 
 Ö ti 15-17 v 45-49 gr 1 Q32 
 Ö to 10-12 v 45 gr 2 Q13 
 Ö to 10-12 v 46-49 gr 2 D32 
 Ö fr 12-14 v 45,49 gr 3 Q15 
 Ö fr 12-14 v 47 gr 3 D31 
 Ö fr 14-16 v 46,48 gr 3 Q12 

2D1348, Kursen fortsätter i period 3.

 Programmeringsparadigm för D2 Per 1-2 2D1350 
 F 13-15 v 39-41   F1 
 F ti 08-10 v 36,38-41   E1 
 F ti 15-17 v 37   E1 
 F on 14-16 v 36-37   F2 
 F on 15-17 v 35   D1 
 F on 15-17 v 38   E1 
 F fr 13-15 v 35   D1 
 F ti 10-12 v 45   Q1 
 F to 10-12 v 43   Q1 
 L ti 10-12 v 42 gr 1-2 Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L ti 13-15 v 42 gr 3-4 Vit, Grå, Karmosin, Magent 
 L to 10-12 v 39 gr 3-4 Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L to 13-15 v 36-41 gr 1-2 Vit, Grå, Karmosin, Magent 
 L to 15-17 v 40-41 gr 3-4 Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L fr 10-12 v 36-38 gr 3-4 Vit, Grå, Karmosin, Magent 
 L on 08-10 v 44 gr 3-4 Karmosin, Grå, Magent, Vit 
 L to 08-10 v 44,47 gr 1-2 Vit, Grå, Karmosin, Magent 
 L to 08-10 v 46 gr 3-4 Grå, Karmosin, Magent, Vit 
 L fr 08-10 v 47 gr 3-4 Vit, Grå, Karmosin, Magent 
 L fr 10-12 v 46 gr 1-2 Magent, Grå, Karmosin, Vit 


 AlgKom för F4, MMT Per 1-2 2D1354 
 F ti 08-10 v 35-40   D31 
 F to 08-10 v 38-40   E33 
 F to 13-15 v 35-37   D41 
 F ti 08-10 v 45   E53 
 F on 08-10 v 44   E33 
 F to 08-10 v 43   E31 
 Ö to 15-17 v 35-36   D41 
 Ö to 15-17 v 37   E32 
 Ö fr 08-10 v 38   E35 
 Ö fr 08-10 v 39-40   E36 
 Ö on 08-10 v 45   E33 
 Ö on 10-12 v 44   E33 
 Ö to 10-12 v 43   E31 


 AlgKom för K4 Per 1-2 2D1354 
 F ti 08-10 v 35-40   D31 
 F to 08-10 v 38-40   E33 
 F to 13-15 v 35-37   D41 
 Ö to 15-17 v 35-36   D41 
 Ö to 15-17 v 37   E32 
 Ö fr 08-10 v 38   E35 
 Ö fr 08-10 v 39-40   E36 


 OompaD för E4 Per 1-2 2D1359 


 MDI-Ö för E4 Per 2 2D1365 
 F ti 13-15 v 44-50   Q33 
 F on 10-12 v 43   Q35 
 Ö to 13-15 v 50   Q36 
 L on 08-09 v 46,48-50   B26 
 L on 09-10 v 46,48-50   B26 
 L on 10-11 v 46,48-50   B26 
 L on 11-12 v 46,48-50   B26 
 L to 08-09 v 49-50   B26 
 L to 09-10 v 49-50   B26 
 L fr 08-09 v 45-49   B26 
 L fr 09-10 v 45-49   B26 
 L fr 10-11 v 45-49   B26 
 L fr 11-12 v 45-49   B26 

Laborationer enligt överenskommelse

 MDI-Ö för D4, F4, MMT Per 2 2D1365 
 F ti 13-15 v 44-50   Q33 
 F on 10-12 v 43   Q35 
 Ö to 13-15 v 50   Q36 
 L on 08-09 v 46,48-50   B26 
 L on 09-10 v 46,48-50   B26 
 L on 10-11 v 46,48-50   B26 
 L on 11-12 v 46,48-50   B26 
 L to 08-09 v 49-50   B26 
 L to 09-10 v 49-50   B26 
 L fr 08-09 v 45-49   B26 
 L fr 09-10 v 45-49   B26 
 L fr 10-11 v 45-49   B26 
 L fr 11-12 v 45-49   B26 


 Primp för D4 Per 1-2 2D1375 
 F on 13-15 v 35   D41 

Endast en föreläsning. Resten läskurs.
Endast en föreläsning. Resten läskurs.

 Primp för F4 Per 1-2 2D1375 
 F on 13-15 v 35   D41 

Endast en föreläsning. Resten läskurs.

 TOB för D4 Per 1 2D1378 
 F 10-12 v 35,38   E34 
 F 10-12 v 36,39-41   D35 
 F on 13-15 v 35-36,41   E53 
 F on 13-15 v 37   K51 
 F on 13-15 v 38-40   E34 
 F fr 13-15 v 37   E52 
 Ö ti 10-12 v 35-36   E53 
 Ö ti 10-12 v 37-41   E34 
 Ö to 08-10 v 35   E36 
 Ö to 08-10 v 36-41   E34 

Ges ej 01/02.

 TOB för L4, V4 Per 1 2D1378 
 F 10-12 v 35,38   E34 
 F 10-12 v 36,39-41   D35 
 F on 13-15 v 35-36,41   E53 
 F on 13-15 v 37   K51 
 F on 13-15 v 38-40   E34 
 F fr 13-15 v 37   E52 
 Ö ti 10-12 v 35-36   E53 
 Ö ti 10-12 v 37-41   E34 
 Ö to 08-10 v 35   E36 
 Ö to 08-10 v 36-41   E34 

2D1378 kursen ges ej 01/02.

 IndAI för D4, F4 Per 1-2 2D1381 
 F on 15-17 v 35-40   E3 
 F fr 13-15 v 35   E3 
 F fr 15-17 v 36-40   E3 
 F on 15-17 v 43-48   E3 


 Programsystemkonstruktion med C++ för D4, E4, F4 Per 1-2 2D1387 
 F 10-12 v 36   F2 
 F ti 10-12 v 35   Q1 
 F ti 10-12 v 36   E1 
 F on 08-10 v 40   F2 
 F on 10-12 v 38   Q1 
 F on 13-15 v 37   F1 
 F to 08-10 v 37   F2 
 F fr 08-10 v 35   Q1 
 F fr 10-12 v 39   Q1 
 Ö on 10-12 v 39 gr 1-2 E51-52 
 Ö on 10-12 v 40 gr 1-2 E33, 35 
 Ö on 13-15 v 36 gr 1-2 E34-35 
 Ö on 13-15 v 38 gr 1-2 E33, 32 
 Ö to 10-12 v 36 gr 3-4 E35-36 
 Ö to 10-12 v 38,40 gr 3-4 E32-33 
 Ö to 10-12 v 39 gr 3-4 E52-53 
 L 08-10 v 36 gr 3-4 Brun, Gul 
 L 10-12 v 38-39,41 gr 3-4 Gul, Brun 
 L ti 13-15 v 37 gr 3-4 Brun, Gul 
 L on 17-19 v 41 gr 1-4 Orange, Röd 
 L to 10-12 v 37 gr 1-2 Brun, Gul 
 L to 13-15 v 38 gr 1-2 Gul, Brun 
 L to 13-17 v 39 gr 1-4 Brun, Gul 
 L fr 10-12 v 35 gr 1-2 Brun, Gul 
 L fr 13-15 v 36,40 gr 1-2 Brun, Gul 
 L 10-12 v 44-45,47-50 gr 3-4 Brun, Gul 
 L ti 13-17 v 45 gr 1-4 Orange, Röd 
 L on 10-12 v 43-44,46-49 gr 1-2 Gul, Brun 
 L on 13-17 v 50   Brun, Gul 
 L to 17-19 v 46 gr 1-4 Gul, Brun 


 Internetprogrammering för D4, E4, F4, I3 Per 2 2D1390 
 F 08-10 v 44   D2 
 F 10-12 v 45-49   D2 
 F on 13-15 v 43-49   D2 
 F fr 10-12 v 43   D2 
 L to 10-12 v 44-46,48-50   Konsthalle, Matsalen, Musiksalen, Spelhallen, Sporthalle 
 L fr 10-12 v 45-50   Konsthalle, Matsalen, Musiksalen, Spelhallen, Sporthalle 
 L fr 13-15 v 43   Konsthalle, Matsalen, Musiksalen, Spelhallen, Sporthalle 


 Internets protokoll och principer för E4 Per 1-2 2D1392 
 F 09-12 v 44-50   E31 
 F on 13-16 v 43   D41 
 F to 09-12 v 44   V35 
 F to 09-12 v 50   E31 
 F to 13-16 v 43   E31 
 F to 13-16 v 45   D41 
 Ö 13-16 v 47   E31 
 Ö on 13-16 v 44   E36 
 Ö on 13-16 v 45-46,48   E35 
 Ö on 13-16 v 49   E52 
 Ö fr 09-12 v 43   E31 
 L to 08-12 v 49   Egen 
 L to 13-17 v 48   Egen 
 L fr 08-12 v 45-46,48,50   Egen 
 L fr 13-17 v 45-46   Egen 

Laborationerna ges i Nadas Routerlabb.

 Internets protokoll och principer för D4, F4 Per 2 2D1392 
 F 09-12 v 44-50   E31 
 F on 13-16 v 43   D41 
 F to 09-12 v 44   V35 
 F to 09-12 v 50   E31 
 F to 13-16 v 43   E31 
 F to 13-16 v 45   D41 
 Ö 13-16 v 47   E31 
 Ö on 13-16 v 44   E36 
 Ö on 13-16 v 45-46,48   E35 
 Ö on 13-16 v 49   E52 
 Ö fr 09-12 v 43   E31 
 L to 08-12 v 49   Egen 
 L to 13-17 v 48   Egen 
 L fr 08-12 v 45-46,48,50   Egen 
 L fr 13-17 v 45-46   Egen 

Laborationerna ges i Nadas Routerlabb.

 MDI grundkurs för D4, E4, F4, I3 Per 2 2D1406 
 F 13-15 v 45-48   E2 
 F ti 10-12 v 44   E2 
 F ti 13-15 v 49   E2 
 F on 10-12 v 43   E3 
 F to 10-12 v 47   D3 
 F to 13-15 v 43   D3 
 L ti 13-15 v 50   Q23-24 

Handledning enligt överenskommelse

 MDI grundkurs för Media3 Per 2 2D1406 


 AGI för D4, F4 Per 1-2 2D1413 
 F ti 13-15 v 35   D3 
 F on 10-12 v 36-41   D3 
 F to 13-15 v 36-40   D3 
 F fr 10-12 v 35-40   D3 
 F 13-15 v 44-47   E3 
 F on 13-15 v 44-49   D3 
 F on 15-17 v 43   D2 
 F to 10-12 v 48   D3 
 L to 10-12 v 36-40   Egen 
 L fr 13-15 v 36-40   Egen 
 L to 13-15 v 44-48   Egen 
 L fr 10-12 v 45-49   Egen 


 Datorstöd för samarbete för D4 Per 1-2 2D1416 

Kursen schemaläggs av institutionen.
schemaläggs av institutionen.

 Språkt för D4, F4 Per 1 2D1418 
 F 08-10 v 35-36,38-41   D32 
 F ti 13-15 v 35-37   D33 
 F ti 13-15 v 40   D32 
 F on 08-10 v 35-39   D33 
 F on 08-10 v 40-41   D41 
 F to 13-15 v 37   D33 
 F fr 10-12 v 38-39   E35 
 F fr 10-12 v 41   D31 
 L fr 10-12 v 36-37,40   Egen 
 L fr 13-15 v 35,38-39   Egen 


 Maskininlärning för D4 Per 2 2D1431 
 F on 10-12 v 44   E3 
 F on 13-15 v 43,45-50   E3 
 F to 13-15 v 43   E3 
 F to 13-15 v 44   D3 
 F fr 13-15 v 45-50   D3 
 L to 13-18 v 46-49   Spelhallen, Sporthalle 


 AvAlg för D4, F4 Per 2 2D1440 
 F 13-15 v 49-50   E2 
 F ti 10-12 v 44   H1 
 F ti 10-12 v 45-48   K2 
 F ti 10-12 v 49-50   Q2 
 F on 08-10 v 43-46   E3 
 F to 10-12 v 43,48   H1 
 F to 13-15 v 50   E2 


 DbTeor för D4, F4 Per 1 2D1469 
 F 13-16 v 35-36,38-42   D3 
 F on 09-12 v 41   E3 
 F on 13-16 v 37   E2 
 F fr 09-12 v 35-41   E3 


 Webbservertillämpningsprogrammering för E4 Per 1 2D1482 


 Grafisk maskin- och materiallära för MMT Per 2 2D1515 
 F 13-15 v 44,46,48,50   P11 
 F on 10-12 v 43-50   P11 
 L fr 08-12 v 45-50    
 Fäl 13-16 v 45,47,49    
 Fäl fr 13-16 v 50    


 XML för publicering för MMT Per 1-2 2D1517 
 F ti 09-12 v 35-37,39,41   P11 
 F to 09-12 v 37,39-40   P11 
 F to 13-16 v 48   P11 
 L ti 08-12 v 38,40,42    
 L to 08-12 v 36,38,41    
 L to 13-17 v 43-47    


 Audio, video o multimedia för MMT Per 2 2D1518 
 F 10-12 v 49   F3 
 F 15-16 v 48   E2 
 F ti 10-12 v 45-46,49   E2 
 F ti 10-12 v 47   H1 
 F ti 13-15 v 44   H1 
 F ti 13-15 v 47   E2 
 F on 13-15 v 45,48   E2 
 F on 15-17 v 47   D3 
 F to 10-12 v 45,49   E2 
 F fr 13-15 v 44,48-49   E2 
 L 08-12 v 50   Egen 
 L ti 08-12 v 50   Egen 
 L ti 13-17 v 45   Egen 
 L on 13-17 v 50   Egen 
 L to 08-12 v 46   Egen 
 L fr 08-12 v 49   Egen 
 L fr 13-17 v 45-46   Egen 
 Stu ti 10-17 v 48    


 Grafisk teknik, mindre kurs. för MMT Per 1 2D1520 
 F ti 10-12 v 38,40,42   P11 
 F on 13-15 v 35-37,40   P11 
 F to 10-12 v 35-36,38,41   P11 
 F fr 10-12 v 35-39   P11 
 L on 13-17 v 39,41   Egen 
 L to 08-12 v 39-40   Egen 
 L fr 08-12 v 40-41   Egen 
 Stu to 08-12 v 37    


 Grafisk teknik, mindre kurs. för D4 Per 2 2D1520 


 kommunikation o information för MMT Per 1 2D1521 


 Bild- och reproteknik för MMT Per 1 2D1524 
 F 13-15 v 35-37   P11 
 F ti 13-15 v 35-42   P11 
 F to 13-15 v 35-41   P11 
 L 13-17 v 38-42   Egen 
 L on 13-17 v 38-41   Egen 
 L fr 13-17 v 38-40   Egen 
 Fäl fr 13-16 v 37,41    


 Programmering för interaktiva medier för MMT Per 1-2 2D1525 


 Mediemanagement för MMT Per 1-2 2D1552 

Schemaläggs av Nada.

 Medieproduktion för MMT Per 1-2 2D1553 
 F ti 10-12 v 35-40   P12 
 F ti 10-12 v 44-50   P12 
 F to 10-12 v 43-49   P12 


 Introduktion till medieteknik för Media1 Per 1 2D1571 
 F 08-10 v 36,38-42   Q2 
 F ti 08-10 v 36,38,40,42   D3 
 F on 08-10 v 37   Q2 
 F on 09-11 v 35   Q2 
 F on 09-12 v 40   Q2 
 F on 10-12 v 36,38-39   Q2 
 F on 12-13 v 35   Q2 
 F to 08-10 v 36,40-41   D3 
 F to 08-10 v 37-39   Q2 
 F fr 08-10 v 38   Q2 
 F fr 10-12 v 39   Q2 
 Ö 14-16 v 36 gr 1-3 E31-33 
 Ö 14-16 v 38 gr 1-3 E32-34 
 Ö ti 08-10 v 39 gr 1-3 E31, 33-34 
 Ö ti 16-18 v 36 gr 4-6 E31-33 
 Ö ti 16-18 v 39 gr 4-6 Q22-24 
 Ö on 08-10 v 38 gr 4-6 E32-34 
 Ö on 08-10 v 39 gr 1-3 E32-34 
 Ö on 13-15 v 35 gr 1-3 E32, 52, 36 
 Ö on 13-15 v 39 gr 4-6 E32-33, 35 
 Ö to 08-10 v 35 gr 4-6 E32-34 
 Ö fr 08-10 v 36 gr 1-3 E32-34 
 Ö fr 10-12 v 38 gr 1-3 E33-34, 36 
 Ö fr 13-15 v 36,38 gr 4-6 D31-33 
 L on 13-16 v 38    
 L on 13-16 v 40    
 L on 15-18 v 39    
 L fr 10-13 v 40    
 L fr 13-16 v 39    
 L fr 15-18 v 38    
 Fäl on 15-18 v 37    
 Fäl on 16-19 v 38    
 Fäl on 19-21 v 36    
 Fäl to 14-17 v 37-38,40    
 Fäl to 16-19 v 39    
 Fäl fr 14-17 v 40    
 Fäl fr 16-19 v 39    
 Sem ti 08-10 v 37   E31, 33 
 Sem ti 08-10 v 41   E31-32 
 Sem ti 14-16 v 41   E35 
 Sem ti 16-18 v 37   E31 
 Sem on 08-12 v 41   E33-34 
 Sem on 10-12 v 37   E32-33 
 Sem on 13-15 v 36   E32-33 
 Sem on 13-15 v 37   E32 
 Sem on 13-17 v 41   E35 
 Sem on 15-17 v 35   E32-33 
 Sem on 15-17 v 36   E35 
 Sem to 14-16 v 35   D31 
 Sem fr 08-12 v 41   E33-34 
 Sem fr 10-12 v 36   E32-33 
 Sem fr 13-17 v 41   E35 
 Sem fr 15-17 v 36   E35 

kurs 2D1571: schemat är preliminärt och kommer att justeras.

 Medieteknik, grundkurs för Media2 Per 1-2 2D1574 
 F 10-12 v 35-42   Egen 
 F 13-15 v 36-39,41-42   Egen 
 F ti 12-14 v 35-42   Egen 
 F on 10-12 v 35-41   Egen 
 F 08-10 v 44   Q35 
 F ti 10-12 v 44   Q32 
 F to 08-10 v 43   Q2 
 F fr 08-10 v 43   Q2 
 L ti 08-11 v 35-42   Egen 
 L to 09-12 v 35-41   Egen 
 L to 13-16 v 35,39,41   Egen 
 L 13-16 v 46   Egen 
 L 15-18 v 44-45   Egen 
 L 16-19 v 46   Egen 
 L ti 10-13 v 45   Egen 
 L ti 10-13 v 46   Egen 
 L ti 14-17 v 45   Egen 
 L ti 14-17 v 46   Egen 
 L on 13-16 v 44   Egen 
 L on 15-18 v 45   Egen 
 L on 15-18 v 46   Egen 
 L to 13-16 v 45   Egen 
 L to 13-16 v 46   Egen 
 L to 15-18 v 43-44   Egen 
 L fr 13-16 v 43   Egen 
 L fr 15-18 v 45   Egen 
 L fr 15-18 v 46   Egen 
 Fäl 13-16 v 46    
 Fäl 15-18 v 44-45    
 Fäl ti 10-13 v 45    
 Fäl ti 14-17 v 45    
 Fäl on 13-16 v 44    
 Fäl on 15-18 v 45    
 Fäl to 13-16 v 45    
 Fäl to 15-18 v 43-44    
 Fäl fr 13-16 v 43    
 Fäl fr 15-18 v 45    
 Kon fr 08-10 v 38   E31, 51-52 
 Kon fr 08-10 v 41   Q11-14 
 Kon fr 09-11 v 40   Q12-15 
 Rs on 08-10 v 41   Q34-35 
 Rs on 15-17 v 37   Q33, 36 
 Rs to 13-15 v 38   B25-26 
 Info 09-10 v 35   Egen 


 Programsammanfattande kurs i medieteknik för Media4 Per 1-2 2D1575 
 F 13-15 v 42   Q2 
 F ti 14-16 v 38   F1 
 F 12-14 v 48   E1 
 F 13-15 v 47   Q2 
 F on 12-14 v 43   E1 


 Programsammanfattande kurs i medieteknik för Media3 Per 1-2 2D1575 
 F 13-15 v 41   Q2 
 F ti 14-16 v 38   F1 
 F 12-14 v 48   E1 
 F 13-15 v 46   Q2 
 F on 12-14 v 43   E1 


 Programsammanfattande kurs i medieteknik för Media2 Per 1-2 2D1575 
 F 13-15 v 40   Q2 
 F ti 14-16 v 38   F1 
 F 12-14 v 48   E1 
 F 13-15 v 45   Q2 
 F on 12-14 v 43   E1 


 Programsammanfattande kurs i medieteknik för Media1 Per 1-2 2D1575 
 F ti 14-16 v 38   F1 
 F ti 14-16 v 39   D3 
 F 12-14 v 48   E1 
 F ti 10-12 v 44   Q2 
 F on 12-14 v 43   E1 


 Datorarkitektur för Media3 Per 2 2D1593 


 NTM för SU1 Per 1-2 2D1992 
 F 10-12 v 36,38-42   E3 
 F to 10-12 v 36-41   E3 
 F 10-12 v 44-50   E3 
 F to 10-12 v 43-49   E3 
 F to 10-12 v 50   E3 
 Ö 13-15 v 36,38-42 gr 1-2 D31-32 
 Ö to 13-15 v 36-41 gr 1-2 D31-32 
 Ö 13-15 v 44-50 gr 1-2 E35-36 
 Ö to 13-15 v 43-49 gr 1-2 E35-36 
 Ö to 13-15 v 50 gr 1-2 E35-36 
 L 15-17 v 36,40-42   Brun, Gul 
 L 15-18 v 38-39   Brun, Gul 
 L to 15-18 v 36   Brun, Gul 
 L to 15-18 v 37   Orange, Röd 
 L 15-17 v 44,46,48   Brun, Gul 


 Datorarkitektur för SU1 Per 1 2D1993 

Egen sal= Spelhallen

 DBT för SU1 Per 2 2D1994 
 F ti 09-12 v 44   E3 
 F ti 13-15 v 44,46-50   E3 
 F ti 13-16 v 45   E3 
 F fr 09-12 v 50   E3 
 F fr 13-15 v 45-49   E3 
 F fr 13-16 v 50   E3 
 Ö ti 09-12 v 45-50 gr 1-2 D34-35 
 Ö fr 09-12 v 45-49 gr 1-2 D34-35 


 Datalogi, gk I för SU1 Per 1-2 2D1995 
 F 13-15 v 35   E3 
 F ti 13-15 v 36-42   E1 
 F to 13-15 v 35   E1 
 F fr 13-15 v 35-41   E1 
 F ti 13-15 v 44-50   D2 
 F fr 13-15 v 45-49   D2 
 Ö ti 10-12 v 36-42 gr 1-2 D32-33 
 Ö ti 15-17 v 36-42 gr 3-4 D32-33 
 Ö fr 10-12 v 36-41 gr 1-2 D32-33 
 Ö fr 15-17 v 36-41 gr 3-4 D32-33 
 Ö ti 10-12 v 44-50 gr 1-2 D32-33 
 Ö ti 15-17 v 44-50 gr 3-4 D32-33 
 Ö fr 10-12 v 45-49 gr 1-2 D32-33 
 Ö fr 15-17 v 45-49 gr 3-4 D32-33 
 L 14-19 v 35   Brun, Grön, Gul, Orange, Röd 
 L ti 10-12 v 36-42 gr 3-4 Gul, Brun 
 L ti 15-17 v 36-42 gr 1-2 Brun, Gul 
 L to 14-19 v 35   Brun, Grön, Gul, Orange, Röd 
 L fr 10-12 v 36-41 gr 3-4 Brun, Gul 
 L fr 15-17 v 36-41 gr 1-2 Gul, Brun 
 L ti 10-12 v 44-50 gr 3-4 Gul, Brun 
 L ti 15-17 v 44-50 gr 1-2 Brun, Gul 
 L fr 10-12 v 45-49 gr 3-4 Gul, Brun 
 L fr 15-17 v 45-49 gr 1-2 Brun, Gul 


 objektorienterad analys och design för SU1 Per 1-2 2D1997 
 F ti 13-15 v 36-42   E3 
 F fr 13-15 v 36-41   E3 
 Ö ti 10-12 v 37-42   E31 
 Ö fr 10-12 v 36-41   E31 
 L ti 15-17 v 36-42   Spelhallen 
 L fr 15-17 v 36-41   Spelhallen 


 Mjukvarukonstruktion för SU1 Per 1 2D1998 


 Datateknisk grundkurs för SU1 Per 1 2D4110 


 FoV-kurs för SU1 Per 1 2D4115 


Med reservation för eventuella ändringar.

KTH / Studerandeinformation
Schemaansvarig: KTH Schema, schema@admin.kth.se
Detta schema genererades av InstSchema