Staffan Romberger, srom@nada.kth.se , 08 790 8164, torsdag 14 september 2000

Schema för KTH-kurser HT 2000

Detta är en statisk version av schemat från KTHs schemaläggning. Det ändras normalt inte efter kursstart. Se respektive kurs webbsida för aktuell information.

^ Upp till Nadas kurser.

Per 1: må 4 sep-on 18 okt, v 36-42 2000
Per 2: må 30 okt-on 13 dec, v 44-50 2000

 Numeriska metoder gk I, numl, Ninni Carlsund Per 2 2D1210 
 F ti 11-13 v 44-49   L1 
 Ö ti 14-16 v 44-45 gr 3 Q24 
 Ö ti 14-16 v 44-49 gr 1-2 L21, 44 
 Ö ti 14-16 v 46 gr 3 Q25 
 Ö ti 14-16 v 47 gr 3 D41 
 Ö ti 14-16 v 48-49 gr 3 D33 
 L fr 11-13 v 44-49 gr 1-2 Brun, Gul 
 L fr 14-16 v 44-49 gr 3 Brun 
Topp

 Numeriska metoder gk I, numm, Lennart Edsberg Per 2 2D1210 
 F to 12-14 v 44-49   M1 
 Ö to 14-16 v 44-45,47,49 gr 4-6 M31-33 
 Ö to 14-16 v 46 gr 4-6 M33, Q14, 25 
 Ö to 14-16 v 48 gr 4-6 M31-32, Q23 
 Ö to 16-18 v 44-45,47-49 gr 1-3 M31-33 
 Ö to 16-18 v 46 gr 1-3 M33, Q14, 25 
 L ti 08-10 v 45-50 gr 1-3 Kloker, Butter, Trötter 
 L ti 13-15 v 45-50 gr 4-6 Kloker, Butter, Trötter 
Topp

 Numeriska metoder gk I, numv, Beatrice Frock Per 1-2 2D1210 
 F 09-11 v 36   V1 
 F 09-11 v 37-38   V2 
 F to 11-13 v 39-41   V1 
 F ti 14-16 v 44-49   V1 
 Ö 11-13 v 36-38   V23, 33, 35 
 Ö to 14-16 v 39-41   V01, 11, 21 
 Ö ti 16-18 v 44-49   V01, 11, 21 
 L 08-10 v 40 gr 3 V26T 
 L 09-11 v 41-42 gr 3 V26T 
 L 10-12 v 40 gr 1-2 V26T, 29T 
 L 11-13 v 41-42 gr 1-2 V26T, 29T 
 L to 09-11 v 36-38 gr 1-2 V26T, 29T 
 L fr 11-13 v 36-38 gr 3 V26T 
 L fr 09-11 v 44-49 gr 1-2 V26T, 29T 
 L fr 14-16 v 44-49 gr 3 V26T 
Topp

 Numerisk behandling av diffekvationer, ndiff1, Lennart Edsberg Per 1-2 2D1225 
 F 13-15 v 36-41   D35 
 F 13-15 v 44-49   D35 
 Ö on 08-10 v 37,40   D35 
 Ö on 08-10 v 48-49   D35 
 L on 08-10 v 36,38-39,41   Grön 
 L on 08-10 v 44-47   Grön 
Topp


 Numeriska metoder gk II, numd, Gerd Eriksson Per 1-2 2D1240 
 F ti 09-11 v 36-42   E1 
 F ti 14-16 v 36   B2 
 F on 14-16 v 36-38,40   D1 
 F 11-13 v 44   F1 
 F ti 11-13 v 44   E1 
 Ö ti 14-16 v 36-39,41-42 gr 1-4 D31-32, 34, 41 
 Ö ti 14-16 v 40 gr 1-4 E34-35, 51-52 
 Ö fr 11-13 v 45 gr 1-4 D31-32, 34, 41 
 L on 14-16 v 39,41 gr 3-4 Brun, Gul 
 L on 16-18 v 36-41 gr 1-2 Brun, Gul 
 L to 09-11 v 36-38,40 gr 3-4 Brun, Gul 
 L 14-16 v 45 gr 1-2 Brun, Gul 
 L ti 12-14 v 45 gr 3-4 Brun, Gul 
 L on 11-13 v 44 gr 3-4 Brun, Gul 
 L on 14-16 v 45 gr 1-2 Orange, Rd 
 L to 11-13 v 45 gr 3-4 Brun, Gul 
 L fr 09-11 v 44 gr 1-2 Brun, Gul 
Topp

 Numeriska metoder gk II, nume, Henrik Eriksson Per 1-2 2D1240 
 F 14-16 v 39-42   M1 
 F ti 14-16 v 42   Q1 
 F fr 09-11 v 39-41   F2 
 F 08-10 v 44-48   M1 
 Ö 16-18 v 39-42   M31-36 
 Ö 10-12 v 44-47   M31-33, Q31-32, 61Låtsas 
 DL ti 16-18 v 39-40,42 gr 1-3 XQ3-6 
 DL ti 16-18 v 41 gr 1-3  
 DL on 11-13 v 39-40,42 gr 4-6 XQ3-6 
 DL on 11-13 v 41 gr 4-6  
 DL 11-13 v 48 gr 1-3 XQ3-6 
 DL 14-16 v 48 gr 4-6 XQ3-6 
 DL on 09-11 v 44-48 gr 1-3 XQ3-6 
 DL on 09-11 v 49-50 gr 1-3  
 DL on 12-14 v 44-48 gr 4-6 XQ3-6 
 DL on 12-14 v 49-50 gr 4-6  
Topp

 Introduktion till högprestandaberäkningar, hpc, Per Öster Per 1 2D1258 

Kursen ges enligt överenskommelse.
Topp

 Finita elementmetoden, fem, Michael Hanke Per 2 2D1260 
 F ti 11-13 v 44-49   Q33 
 F fr 08-10 v 44-46   D31 
 Ö 08-10 v 50   E52 
 Ö on 08-10 v 44-49   E52 
 L on 16-18 v 45-50   Gul 
Topp

 Matematiska modeller, analys och simulering, del 1, mod1, Jesper Oppelstrup Per 1-2 2D1266 
 F ti 15-17 v 36-41   E3 
 F to 15-17 v 36-41   E3 
 F ti 15-17 v 44-49   E3 
 F to 15-17 v 44-49   Q2 
 L ti 17-19 v 37-42   Brun 
 L ti 17-19 v 44-49   Brun 
 L to 17-19 v 49   Brun 
Topp

 Datorsimuleringar inom kemin, compch, Lennart Edsberg Per 2 2D1276 

Kursen ges enligt överenskommelse.
Topp

 Programmeringsteknik, prgb, Anna Redz Per 1-2 2D1310 
 F 12-14 v 39   D2 
 F 12-14 v 42   D2 
 F ti 14-16 v 36-41   D2 
 F on 09-11 v 38   D2 
 F fr 09-11 v 41   D2 
 F fr 11-13 v 37,39-40   D2 
 F on 10-12 v 44   E32 
 F to 08-10 v 44   E32 
 F fr 11-13 v 44   D31 
 Ö 12-14 v 40-41 gr 1-3 F15, 24-25 
 Ö 16-18 v 39 gr 1-3 F42-44 
 Ö ti 16-18 v 38 gr 1-3 D32-33, 41 
 Ö on 09-11 v 36-37 gr 1-3 F12, 22-23 
 Ö fr 11-13 v 41 gr 1-3 D31-33 
 Ö ti 11-13 v 44 gr 1-3 E31, 34-35 
 L 08-10 v 37 gr 3 Röd 
 L 08-10 v 38 gr 1-2 Röd, Orange 
 L 09-11 v 39 gr 2-3 Röd, Orange 
 L 16-18 v 38 gr 3 Röd 
 L on 09-11 v 42 gr 1 Orange 
 L on 16-18 v 42 gr 2-3 Röd, Orange 
 L to 09-11 v 39,41 gr 1-2 Orange, Gul
 L to 10-12 v 38 gr 1 Röd
 L to 11-13 v 39-41 gr 3 Gul
 L to 13-15 v 40 gr 1-2 Gul, Brun
 L fr 11-13 v 36 gr 1-2 Röd, Orange 
 L 12-14 v 50 gr 2 Brun 
 L ti 09-11 v 45-49 gr 2 Brun 
 L ti 11-13 v 50 gr 1,3 Röd, Orange 
 L on 11-13 v 45-49 gr 1,3 Röd, Orange 
 L on 11-13 v 50 gr 1-3 Röd, Orange, Grön
 L fr 11-13 v 45-49 gr 1-3 Röd, Orange, Grön
Topp

 Programmeringsteknik, prgi, Erik Fransén Per 2 2D1310 
 F 12-14 v 44-50   D1 
 F ti 12-14 v 44-49   D1 
 Ö 14-16 v 44-50   D31-33, A4, Egen 
 L ti 12-14 v 50 Media1 Gul, Brunn 
 L ti 14-16 v 44,46-47,49 gr 1-2 Gul, Grön, Orange 
 L ti 14-16 v 45,48,50 gr 1-2 Gul, Brun, Grön 
 L on 14-16 v 44-50 gr 3-4 Brun, Grön, Gul 
 L to 12-14 v 44,46-49 Media1 Brun, Gul 
 L to 13-15 v 45 Media1 Orange, Röd 
Topp

 Programmeringsteknik, prgk, Linda Kann Per 2 2D1310 
 F 16-18 v 45-50   D1 
 F ti 09-11 v 50   K2 
 F on 09-11 v 44   E1 
 F on 09-11 v 45-49   D1 
 Ö ti 09-11 v 45-49 gr 1-4 V01, 21, 23, 33 
 Ö ti 12-14 v 50 gr 1-4 D32, 41, E32-33 
 Ö on 16-18 v 44 gr 1-4 D31, E35-36, 52 
 L 14-16 v 46-50 gr 1-2 Gul, Brun 
 L on 09-11 v 50 gr 1-2 Brun, Gul 
 L on 11-13 v 50 gr 3-4 Gul, Brun 
 L fr 09-11 v 45-49 gr 3-4 Gul, Brun 
 L fr 16-18 v 44 gr 1-4 Röd, Gul, Grön, Brun
Topp

 Programmeringsteknik, prgm, Leif Kusoffsky Per 2 2D1310 
 F 12-14 v 50   M1 
 F 14-16 v 44-49   M1 
 F ti 14-16 v 50   M1 
 F on 12-14 v 45-49   F2 
 Ö 14-16 v 50 gr 1-6 E31, 33-36, 51 
 Ö 16-18 v 44-49 gr 1-6 E31, 34-35, 51, M32-33 
 L on 09-11 v 50 gr 1-3 Trötter, Kloker, Butter 
 L on 12-14 v 44,50 gr 4-6 Butter, Kloker, Trötter 
 L on 14-16 v 44-49 gr 1-3 Trötter, Kloker, Butter 
 L on 16-18 v 45,47 gr 4-6 Butter, Kloker, Trötter 
 L to 12-14 v 46 gr 4-6 Butter, Kloker, Trötter 
 L fr 09-11 v 48-49 gr 4-6 Trötter, Kloker, Butter 
Topp

 Programmeringsteknik, prgv, Erik Forslin Per 1-2 2D1310 
 F 09-11 v 41-42   D2 
 F ti 12-14 v 36-42   D2 
 F to 12-14 v 37-41   D2 
 F ti 09-11 v 44   E32 
 F on 15-17 v 44   E32 
 F to 14-16 v 44   E36 
 Ö 12-14 v 41-42   V01, 11, 21 
 Ö ti 14-16 v 36-38   E31-33 
 Ö ti 14-16 v 39   E34-35, 51 
 Ö ti 14-16 v 40   V01, 11, 21 
 Ö ti 14-16 v 41-42   E35, 51-52 
 Ö 09-11 v 44   V01, 11, 21 
 L on 09-11 v 42 gr 1 V26T 
 L on 16-18 v 42 gr 2-3 V26T, 29T 
 L fr 09-11 v 36-41 gr 1 V26T 
 L fr 14-16 v 36-41 gr 2-3 V26T, 29T 
 L 09-11 v 45-50 gr 1-2 V26T, 29T 
 L ti 09-11 v 45 gr 3 V26T 
 L on 09-11 v 45-50 gr 1-3 V26T, 29T 
 L to 09-11 v 46-49 gr 3 V26T 
 L to 12-14 v 45 gr 3 V26T 
Topp

 Tillämpad datalogi, tildah, Linda Kann Per 2 2D1320 
 F ti 11-13 v 44-50   K2 
 F on 11-13 v 44-49   K2 
 Ö to 11-13 v 44-49   Egen, Q31-32 
 L 09-11 v 45-50   Orange, Röd 
 L 12-14 v 45-50   Orange, Röd 
Topp

 Datorgrafik med interaktion, dgi, Fredrik Winberg Per 1 2D1323 
 F 10-12 v 36-41   B3 
 F ti 09-11 v 36-38   K2 
 F ti 09-11 v 39-41   M1 
 F on 10-12 v 36-38   B3 
 F to 13-15 v 36-41   F2 
 L 10-12 v 42 gr 1-2 Gul, Brun 
 L 13-15 v 42 gr 3-4 Brun, Gul 
 L fr 13-15 v 37-41 gr 1-2 Gul, Brun 
 L fr 15-17 v 37-41 gr 3-4 Brun, Gul 
Topp

 Introduktion till datalogi, inda, Rand Waltzman Per 1-2 2D1340 
 F 09-11 v 36   F2 
 F 12-14 v 41   D1 
 F 14-16 v 37-40   D1 
 F to 12-14 v 36   D1 
 F 12-14 v 44,46-49   F3 
 F 12-14 v 45   E1 
 Ö 16-18 v37 gr 1-5 D31, 32, 34, 35, 41
 Ö ti 14-16 v37 gr 5-10 F43, 52, 53, 54, 55
 Ö to 12-14 v37 gr 11-15 E35, 52, F12, 13, 14
 Ö 16-18 v38 gr 1-5 D31, 32, 34, 35, 41
 Ö ti 14-16 v38 gr 5-10 E53, F52, 53, 54, 55
 Ö to 12-14 v38 gr 11-15 E31, 35, 52, F12, 22
 Ö 16-18 v39 gr 1-5 D31, 32, 34, 35, 41
 Ö ti 14-16 v39 gr 5-10 E31, 32, 33, 36, F43
 Ö to 12-14 v39 gr 11-15 D32, 33, E32, 34, 35
 Ö 16-18 v40 gr 1-5 D31, 32, 34, 35, 41
 Ö ti 14-16 v40 gr 5-10 E31, 32, 33, 36, 53
 Ö to 12-14 v40 gr 11-15 D31, 32, 33, 34, 35
 Ö 14-16 v41 gr 1-5 D31, 32, 33, 34, 41
 Ö ti 14-16 v41 gr 5-10 E31, 53, F43, 44, 45
 Ö to 12-14 v41 gr 11-15 D32, 33, 34, 35, E34
 Ö 14-16 v44 gr 1-5 E24, 36, 51, 52, 53
 Ö on 12-14 v44 gr 5-10 D31, 34, E32, 35, 53
 Ö to 14-16 v44 gr 11-15 D32, 33, Q22, 23, 24
 Ö 14-16 v45 gr 1-5 E36, 51, 52, 53, Q13
 Ö on 12-14 v45 gr 5-10 D31, E31, 34, 52, 53
 Ö to 14-16 v45 gr 11-15 D32, E31, 32, 33, 34
 Ö 14-16 v46 gr 1-5 E33, 36, 51, 52, 53
 Ö on 12-14 v46 gr 5-10 Q12, 13, 21, 22, 31
 Ö to 14-16 v46 gr 11-15 D33, 35, L41, 51, 52
 Ö 14-16 v47 gr 1-5 E36, 51, 52, 53, V11
 Ö on 12-14 v47 gr 5-10 E31, 33, 34, 35, 52
 Ö to 14-16 v47 gr 11-15 D32, 33, 35, E34, 35
 Ö 14-16 v48 gr 1-5 E34, 36, 51, 52, 53
 Ö on 12-14 v48 gr 5-10 Q11, 12, 13, 14, 15
 Ö to 14-16 v48 gr 11-15 D32, 35, E34, Q24, 25
 Ö 14-16 v49 gr 1-5 E34, 36, 51, 52, 53
 Ö on 12-14 v49 gr 5-10 Q11, 12, 13, 14, 15
 Ö to 14-16 v49 gr 11-15 D31, 32, 33, E34, 53
 L to 14-17 v 36-41 gr 1-2 Grå, Karmosin, Magenta 
 L fr 08-11 v 38,41 gr 3-4 Grå, Karmosin, Magenta 
 L fr 12-15 v 36-37,39-40 gr 3-4 Grå, Karmosin, Magenta 
 L on 14-17 v 44-49 gr 1-2 Grå, Karmosin, Magenta 
 L to 08-11 v 44-49 gr 3-4 Grå, Karmosin, Magenta 

Topp

 Programkonstruktion, progk, Örjan Ekeberg Per 2 2D1342 
 F 14-16 v 44-49   F2 
 Ö 16-18 v 44-49   D34, E33, 36, 52 
 L ti 09-11 v 44-49 gr 1-2 Röd, Orange 
 L to 09-11 v 44-49 gr 3-4 Grön, Brun, Gul 
Topp

 Datalogi, datae1, Erik Forslin Per 2 2D1343 
 F 13-15 v 44-47   Q1 
 F ti 14-16 v 50   Q1 
 F ti 15-17 v 44-49   Q1 
 Ö 15-17 v 44-47   Q14-15, 60Låtsas-61Låtsas 
 Ö ti 10-12 v 50   Q12-15 
 Ö on 14-16 v 48-49   Q12-15 
 L on 10-12 v 50 gr 1-3 XQ3-5 
 L on 13-15 v 50 gr 4-6 XQ3-5 
 L to 12-14 v 44-49 gr 1-3 XQ3-5 
 L fr 09-11 v 44-49 gr 4-6 XQ3-5 
Topp

 Datalogi, datae2, Henrik Eriksson Per 1 2D1343 
 F ti 14-16 v 36-37   D1 
Topp

 Grundläggande datalogi, grudat, Örjan Ekeberg Per 2 2D1344 
 F ti 08-10 v 44-50   F1 
 Ö ti 10-12 v 44-50   D41, E36, 52 
 L ti 13-15 v 50 gr 3-4 Orange, Röd 
 L on 09-11 v 45-49 gr 1-2 Orange, Röd 
 L on 16-18 v 50 gr 1-2 Orange, Röd 
 L to 14-16 v 45-49 gr 3-4 Brun, Gul 
Topp

 Kommunikation, komm, Per Anders Forstorp Per 2 2D1347 
 F ti 14-16 v 44   F3 
 F fr 12-14 v 44   E1 
 Le ti 14-16 v 45-47 gr 1-3 D32-33, 35 
 Le on 09-11 v 44 gr 2-3 D32-33 
 Le on 09-11 v 45-46 gr 5-6 E51, 53 
 Le on 09-11 v 47 gr 5-6  E34, 36 
 Le on 14-16 v 45 gr 4 D31 
 Le on 14-16 v 46-47 gr 4  E36 
 Le to 09-11 v 44 gr 1 D33, 35 
 Le fr 09-11 v 44 gr 4-6 D32-33, 35 
 Le fr 09-11 v 45 gr 1-3 D32-33, 35 
 Le fr 09-11 v 46 gr 1-3 D33-35 
 Le fr 09-11 v 47-49 gr 1-3 D31, 33, 35 
 Le fr 12-14 v 45 gr 4-6 E36, D33, 35 
 Le fr 12-14 v 46 gr 4-6 D33-34, E31 
 Le fr 12-14 v 47-48 gr 4-6 D31-33 
 L fr 12-14 v 49 gr 4-6  D32-34 
 L fr 14-16 v 46-49   Turkos, Violett 
Topp

 Kommunikation och information, kominf, Per Anders Forstorp Per 2 2D1348 
 F 09-11 v 50   M3 
 F on 09-11 v 44-49   E3 
 F to 14-16 v 44,48   E2 
 Ö ti 09-11 v 50 gr 1 D33 
 Ö on 09-11 v 50 gr 2 D33 
 Ö on 11-13 v 50 gr 3 D33 
 Ö on 14-16 v 49 gr 1 Q24 
 Ö on 16-18 v 45-47 gr 1 Q24 
 Ö to 14-16 v 46 gr 2 L41 
 Ö to 14-16 v 47, 49 gr 2 M21 
 Ö to 15-17 v 45 gr 2 M21 
 Ö fr 14-16 v 45-47,49 gr 3 Q32 
Topp

 Algoritmer och komplexitet, algkom, Johan Karlander Per 1-2 2D1354 
 F 08-10 v 36-41   E33 
 F to 13-15 v 36-41   E33 
 F ti 08-10 v 44-46   E33 
 Ö to 15-17 v 36-41   E33 
 Ö ti 10-12 v 44-46   E33 
Topp

 Objektorienterad modellering, programmering och analys, oompad, Björn Eiderbäck Per 1-2 2D1359 
 F 09-11 v 42   F2 
 F 14-16 v 37-41   F2 
 F on 08-10 v 36-41   D1 
 F to 11-13 v 36   Q1 
 F 11-13 v 45-47   F1 
 F 14-16 v 44   D1 
 F on 09-11 v 44   D1 
 Ö 11-13 v 42 gr 1-4 D31-32, 34, 41 
 Ö ti 12-14 v 42 gr 1-4 D31-32, 34, 41 
 Ö on 11-13 v 39 gr 1-4 E34-35, 51-52 
 Ö on 11-13 v 40-41 gr 1-4 D31-32, 34, 41 
 Ö to 11-13 v 37-38 gr 1-4 D31-32, 34, 41 
 L on 11-13 v 42 gr 1-2 Orange, Röd 
 L on 14-16 v 42 gr 3-4 Orange, Röd 
 L to 11-13 v 39-41 gr 1-2 Orange, Röd 
 L to 14-16 v 38 gr 1-2 Orange, Röd 
 L to 14-16 v 39-41 gr 3-4 Orange, Röd 
 L fr 11-13 v 38 gr 3-4 Orange, Röd 
 L 09-11 v 50 gr 1-2 Brun, Gul 
 L 11-13 v 48-49 gr 3-4 Brun, Gul 
 L 14-16 v 45 gr 3-4 Orange, Röd 
 L 14-16 v 46-49 gr 1-2 Orange, Röd 
 L 14-16 v 50 gr 3-4 Orange, Röd 
 L ti 11-13 v 46-47 gr 3-4 Orange, Röd 
 L ti 12-14 v 45 gr 1-2 Orange, Röd 
 L on 09-11 v 50 gr 1-2 Orange, Röd 
 L on 11-13 v 44 gr 1-2 Orange, Röd 
 L on 14-16 v 44 gr 3-4 Orange, Röd 
 L on 14-16 v 50 gr 3-4 Orange, Röd 
 L on 15-17 v 48-49 gr 1-2 Orange, Röd 
 L to 11-13 v 45 gr 1-2 Orange, Röd 
 L to 14-16 v 46-47 gr 1-2 Orange, Röd 
 L fr 09-11 v 44-49 gr 3-4 Orange, Röd 
 L fr 14-16 v 44 gr 1-2 Orange, Röd 
Topp

 Objektorienterad modellering, programmering och analys, oompae, Björn Eiderbäck Per 1-2 2D1360 
 F 08-10 v 36   E32 
 F 09-11 v 42   F2 
 F 14-16 v 37-41   F2 
 F ti 13-15 v 36   E35 
 F on 08-10 v 36-41   D1 
 F to 11-13 v 36   Q1 
 F 11-13 v 45-47   F1 
 F 14-16 v 44   D1 
 F on 09-11 v 44   D1 
 Ö on 15-17 v 42   E32 
 Ö to 15-17 v 36-41   E32 
 L ti 10-12 v 42   Röd 
 L to 08-10 v 38-41   Röd 
 L 16-18 v 44-50   Röd 
 L ti 15-17 v 44-50   Röd 
Topp

 Människa-datorinteraktion, översiktskurs, mdi-o, Kristina Groth Per 2 2D1365 
 F ti 10-12 v 44   E2 
 F ti 10-12 v 45-47   Q1 
 F on 13-15 v 44-47   D3 
 Ö 10-12 v 50   E35, 51-52 
Topp

 Programspråksimplementation, primp, Leif Kusoffsky Per 1-2 2D1375 
 F 08-10 v 36   Q11 

Endast en föreläsning. Resten läskurs.
Topp

 Text- och bildbehandling, tob, Staffan Romberger Per 1 2D1378 
 F 09-11 v 36-42   E2 
 F on 10-12 v 36-41   E2 
 Ö 12-14 v 36-42   D33, E34 
 Ö on 13-15 v 36-40   D33, E51 
 Ö on 13-15 v 41   D33, Q21 

Laborationer enligt överenskommelse
Topp

 Industriella tillämpningar av AI, indai, Rand Waltzman Per 1-2 2D1381 
 F 16-18 v 36-41   E2 
 F on 15-17 v 36-41   E2 
 F 16-18 v 44-49   E2 
Topp

 Programsystemkonstruktion med C++, cprog, Johnny Bigert Per 2 2D1387 
 F 15-17 v 44   D2
 F 15-17 v 45-50   E3 
 F to 08-10 v 44   H1 
 Ö to 08-10 v 45   D32,35
 Ö to 08-10 v 46   D31,32
 Ö to 09-11 v 47   Q13-14 
 L on 13-15 v 46-49   Orange, Röd 
 L to 13-15 v 44,49   Orange, Röd 
 L to 15-17 v 45   Orange, Röd 
 L fr 13-15 v 45-49   Orange, Röd 
Topp

 Internetprogrammering, intnet, Björn Eiderbäck Per 2 2D1390 
 F 08-10 v 44-49   E3 
 F fr 10-12 v 44-49   H1 
 Ö 10-12 v 50   Q31-32 
 Ö to 11-13 v 48   E36, 51 
 Ö to 15-17 v 46   E51-52 
 L ti 09-11 v 50   Orange, Röd 
 L on 12-14 v 45-49   Brun, Gul 
 L fr 12-14 v 44   Orange, Röd 
 L fr 15-17 v 45-49   Orange, Röd 
Topp

 Internets protokoll och principer, protok, Malin Carlzon Per 1-2 2D1392 
 F 15-17 v 39   Q2 
 F on 08-10 v 36-42   E2 
 F to 13-15 v 36   E3 
 F 13-15 v 44-50   E3 
 Ö on 10-12 v 37-38,42   L12 
 Ö on 10-12 v 45   D31 
 L to 13-17 v 37-39,41   Brun 
 L ti 12-16 v 44,46-47,49   Brun 
Topp

 Människa-datorinteraktion, grundkurs, mdi-g, Ann Lantz Per 2 2D1406 
 F ti 10-12 v 44,48   B2 
 F ti 10-12 v 45-47   Q1 
 F on 13-15 v 44-47   B1 
 Ö 08-10 v 50   D34, E31, 35, 51 
Topp

 Avancerad grafik och interaktion, agi, Lars Kjelldahl Per 2 2D1413 
 F 10-12 v 45-48 D2 
 F 13-15 v 44,49   D2 
 F ti 13-15 v 45,48-49   D3 
 F ti 15-17 v 46-47   D2 
 F ti 15-17 v 50   D3 
 F on 13-15 v 49   D3 
 F on 15-17 v 45-47,50   D2 
 F on 16-18 v 48   D2 
 F to 13-15 v 44-49   D3 
 F fr 13-15 v 44-49   D3 
 L 10-12 v 50    
 L 13-15 v 50    
 L to 08-10 v 45-49    
 L to 10-12 v 45-49    
Topp

 Språkteknologi, sprakt, Hercules Dalianis Per 2 2D1418 
 F 08-10 v 45 E31 
 F 08-10 v 46-48   E34 
 F 10-12 v 44,49   E34 
 F 13-15 v 45-47   E34 
 F ti 08-10 v 46-47   E34 
 F ti 15-17 v 44-45,48-49   E34 
 F on 10-12 v 44-45,47,49   E35 
 F on 10-12 v 46   B22 
 F on 10-12 v 48   E34 
 L on 13-15 v 50    
 L fr 10-12 v 45-49    
Topp

 Avancerade algoritmer, avalg, Stefan Nilsson Per 2 2D1440 
 F 15-17 v 44-49   E32 
 F on 15-17 v 44-45,47-49   E34 
 F on 15-17 v 46   D32 
 F to 10-12 v 44-45   E34 
 F to 10-12 v 46   D31 
Topp

 Databasteori, dbteor, Kjell Lindqvist Per 1 2D1469 
 F ti 13-16 v 36-41   D33 
 F fr 13-16 v 36-41   E32 
Topp

 Webbservertillämpningsprogrammering, server, Tommy Palm Per 1 2D1482 
 F 08-10 v 36-39,41   E3 
 F ti 08-10 v 36   E3 
 L ti 13-15 v 42   Orange, Röd 
 L on 13-15 v 36-39,41   Orange, Röd 
 L fr 09-11 v 36-41   Orange, Röd 
Topp