Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Nadas doktorandkurser 2001/2002

Denna lista visar alla Nadakurser som kan läsas som doktorandkurser under detta läsår. Vissa kurser (med kursnummer som börjar med 2D1) är teknologkurser som kan läsas av doktorander, och för dessa gäller särskilda regler. Det finns också en lista över samtliga doktorandkurser som ges av Nada. Vänd dig till Katarina Gustavsson om du vill veta mer om Nadas doktorandkurser.

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2001/2002
1234
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 alla X X
2D1257, Visualisering D,E,F,T X
2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1272, Fysikaliska beräkningar på högprestandadatorer F,master,doktorander X
2D1285, Numeriska algoritmer för parallelldatorer D,E,F,master,doktoranderges inte läsåret 01/02
2D1290, Avancerade numeriska metoder D,E,F,master,doktorander X

Datalogi

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 2001/2002
1234
2D1354, Algoritmer och komplexitet F m.fl.,doktorander X X
2D1385, Programutvecklingsteknik E X
F+I2+BIKLMTV X
2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ alla X
2D1420, Datorseende, grundkurs D,E,F,doktorander X
2D1424, Datorgeometri i bildanalys och visualisering D,E,F,doktorander X
2D1426, Robotik och autonoma system D,E,F,doktorander X
2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system alla X
2D1435, Neuronnäts- och biomodellering alla X
2D1440, Avancerade algoritmer D,E,F,doktorander X
2D1446, Komplexitetsteori D,E,F,doktorander X
2D1450, Algoritmisk bioinformatik D,F,doktorander X
2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering alla X
2D1490, IP-routning inom enkla datornät D,E,F X
2D1491, IP-routning på Internet och andra sammansatta nät D,E,F X
2D5342, Knowledge Discovery and Data Mining doktorander X
2D5361, Behaviour Based Robotics doktorander X

Människadatorinteraktion och kommunikation

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2001/2002
1234
2D1408, Utvärderingsmetoder inom MDI D,E,F,I X
2D1410, Användarcentrerad programutveckling D,E,F,I X X
2D1416, Datorstöd för samarbete D,E,F,I X X
2D1418, Språkteknologi alla X
2D5339, Forskningsmetoder i människa-datorinteraktion doktoranderges hösten 2002

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2001/2002
1234
2D1520, Grafisk teknik, mindre kurs alla X

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 april 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>