Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Samtliga Nadas doktorandkurser

Denna lista visar alla Nadakurser som kan läsas som doktorandkurser. Vissa kurser (med kursnummer som börjar med 2D1) är teknologkurser som kan läsas av doktorander, och för dessa gäller särskilda regler. En del av kurserna planeras inte att ges i år. Om du är intresserad av att gå en sådan kurs bör du höra med kursledaren när den går nästa gång. Det finns också en lista över doktorandkurser som ges under detta läsår. Vänd dig till Katarina Gustavsson om du vill veta mer om Nadas doktorandkurser.

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2001/2002
1234
2D1257, Visualisering D,E,F,T X
2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1272, Fysikaliska beräkningar på högprestandadatorer F,master,doktorander X
2D1274, Elektromagnetiska beräkningar E,F,master,doktoranderges första gången 02/03
2D1285, Numeriska algoritmer för parallelldatorer D,E,F,master,doktoranderges inte läsåret 01/02
2D1290, Avancerade numeriska metoder D,E,F,master,doktorander X
2D52--, Multi-phase flow doktoranderinformation saknas
2D52---, Multiskalanalys doktoranderinformation saknas
2D5212, Analys av numeriska metoder för PDE, del 1 doktoranderinformation saknas
2D5212B, Analys av numeriska metoder för PDE, del 2 doktoranderinformation saknas
2D5213, Approximation doktoranderges inte läsåret 01/02
2D5214, Finita elementmetoden doktoranderinformation saknas
2D5217, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 doktoranderges inte läsåret 01/02
2D5218, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 doktoranderges inte läsåret 01/02
2D5219, Numerical (Linear) Algebra doktoranderinformation saknas
2D5223, Rätt ställda problem för partiella differentialekvationer doktoranderinformation saknas
2D5224, Partiella differentialekvationer och asymptotik doktoranderinformation saknas
2D5227, Numerisk lösning av stokastiska differentialekvationer doktoranderinformation saknas
2D5228, Tillämpad funktionalanalys doktoranderinformation saknas
2D5231, Computational Chemistry doktoranderinformation saknas
2D5232, Numeriska algoritmer för parallelldatorer doktorander och teknologerinformation saknas
2D5234, Numeriska metoder för ODE doktoranderinformation saknas
2D5235, Computational electromagnetics doktoranderinformation saknas
2D5237, Visualization in technical applications doktoranderges ej 99/00 (se 2D1257)

Datalogi

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 2001/2002
1234
2D1354, Algoritmer och komplexitet F m.fl.,doktorander X X
2D1385, Programutvecklingsteknik E X
F+I2+BIKLMTV X
2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ alla X
2D1420, Datorseende, grundkurs D,E,F,doktorander X
2D1424, Datorgeometri i bildanalys och visualisering D,E,F,doktorander X
2D1426, Robotik och autonoma system D,E,F,doktorander X
2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system alla X
2D1435, Neuronnäts- och biomodellering alla X
2D1440, Avancerade algoritmer D,E,F,doktorander X
2D1446, Komplexitetsteori D,E,F,doktorander X
2D1449, Kryptografins grunder D,E,F,doktorander X
2D1450, Algoritmisk bioinformatik D,F,doktorander X
2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering alla X
2D1490, IP-routning inom enkla datornät D,E,F X
2D1491, IP-routning på Internet och andra sammansatta nät D,E,F X
2D5312, Datorseende I doktorander och teknologerges ej 99/00 (TL)
2D5323, Probabilistiska metoder i kombinatorik doktoranderinformation saknas
2D5328, Aktuella problem inom datorgrafik, VR och visualisering doktoranderinformation saknas
2D5331, Datorstöd för skrivprocessen doktoranderinformation saknas
2D5333, Programverifiering doktorander och teknologerinformation saknas
2D5334, Tidiga modeller och historik inom neuronnätsområdet doktoranderges inte läsåret 01/02
2D5335, Biological vision and psychophysics doktoranderges inte läsåret 01/02
2D5338, Social Studies of Work and Technology doktoranderinformation saknas
2D5340, Theoretical Distributed Computing doktorander och teknologerges inte läsåret 01/02
2D5341, Objektorienterad Systemutveckling (Reading course on design patterns and object-oriented design) doktoranderinformation saknas
2D5342, Knowledge Discovery and Data Mining doktoranderinformation saknas
2D5345, Introductory Computational Geometry for Geoinformatics Applications doktoranderinformation saknas
2D5347, Aspekter på inlärning och minne doktoranderges inom ramen för Kognitionscentrum
2D5350, Topics in robotics doktoranderinformation saknas
2D5356, Computational Geometry: Algorithms and Applications doktoranderinformation saknas
2D5361, Behaviour Based Robotics doktoranderinformation saknas
2D5362, Machine Learning doktoranderinformation saknas

Människadatorinteraktion och kommunikation

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2001/2002
1234
2D1408, Utvärderingsmetoder inom MDI D,E,F,I X
2D1410, Användarcentrerad programutveckling D,E,F,I X X
2D1416, Datorstöd för samarbete D,E,F,I X X
2D1418, Språkteknologi alla X
2D5339, Forskningsmetoder i människa-datorinteraktion doktoranderinformation saknas
2D5360, Natural dialogue and communication doktoranderinformation saknas

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2001/2002
1234
2D1520, Grafisk teknik, mindre kurs alla X

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 april 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>