Nada

Doktorand som läser teknologkurs vid Nada

Vissa relativt grundläggande kurser vid Nada attraherar doktorander vid andra institutioner. Det gäller främst kurser där viktiga verktyg för beräkning och databehandling lärs ut. För doktorander från andra institutioner som läser teknologkurser vid Nada får vi ingen Hås/Håp-ersättning. Doktorandens institution måste därför betala ersättning motsvarande Hås/Håp till Nada. Undantag görs för doktorander vid institutioner med vilka Nada har ett ömsesidigt utbyte av doktorander som läser teknologkurser. För närvarande gäller det Matematik, Mekanik, S3 samt Mikroelektronik och informationsteknik. Doktorander vid Stockholms bioinformatikcentrum läser teknologkurser vid Nada utan betalning (så länge de inte blir alltför många).

Övriga doktorander som vill läsa en teknologkurs vid Nada ska därför skriva ut denna blankett, fylla i den och få underskrifter av sin handledare och prefekt. Blanketten lämnas sedan till aktuell kursledare vid Nada, som lämnar blanketten vidare till Nadas utbildningssekreterare Berit Gudmundson.

Ersättningen beräknas på följande sätt:
(kursens poäng)*(kursens klassning)*(HÅS-HÅP-ersättning per poäng)
HÅS-HÅP-ersättning per poäng är 1430 kronor kalenderåret 2002 (1350 kronor år 2001). Kursklassningar går att slå upp i KTHs preliminära ersättningar för grundutbildning som finns på KTHs internsidor på webben. Nadas grundläggande kurser har oftast klassningen 1,0 och fortsättningskurser 1,25.

Exempel: kursen 2D1385 Programutvecklingsteknik är 4 poäng och har kursklassningen 1,25. Priset på kursen blir därför 4*1,25*1430=7150 kronor.


^ Upp till Nada:s hemsida.

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 18 april 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>