Nada

KTH- och Nadasymbolerna

Master of Science i Tekniska Beräkningar

Change language to English

Från hösten 1997 finns möjlighet att välja utbildning till Master of Science i Scientific Computing. Denna utbildning ges återkommende varje år med start i mitten av augusti. Den examen som ges efter godkända avslutade studier är "Teknologie Magisterexamen", vilket översätts till Master of Science in Scientific Computing

Regnbågslinje

Tekniska beräkningar, ett ämne att räkna med i framtiden

Med tekniska beräkningar (Scientific Computing) menar vi det vetenskapliga område som täcker utveckling, analys och, till en del, tillämpning av metoder för tekniska datorberäkningar. Det innefattar området numerisk analys, dvs. utveckling och analys av numeriska algoritmer, men också närliggande områden som tex. visualisering, implementering av numeriska metoder på moderna datorarkitekturer samt de för beräkningar viktiga avsnitten av matematisk modellering.
Den snabba prestandautveckligen av hård- och mjukvara inom datorområdet under de senaste åren har givit tekniska beräkningar allt större betydelse i samhället. Inom naturvetenskaperna användes tekniska, eller som det ofta uttrycks teknisk-vetenskapliga, beräkningar nu som en tredje vetenskaplig paradigm vid sidan av teori och experiment.

Inom teknik och industriell verksamhet innebär den förbättrade beräkningskapaciteten att designtiden vid utveckling av nya produkter kan förkortas och att slutprodukteten kan optimeras till högre prestanda. Detta sker genom simulering och optimering samt genom beräkningsbaserad optimering och kontroll i den slutliga processen eller produkten.
Då behovet av ingenjörer och forskare inom området tekniska beräkningar under de senaste åren har varit växande har ett antal Masters- och forskarutbildningar startat vid andra internationellt ledande universitet.

Vid NADA, KTH har vi utmärkta förutsättningar att ge ett kurspaket av detta slag med bakgrund i den omfattande aktivitet vi har vid våra institut Parallelldatorcentrum PDC, Parallel and Scientific Computing Institute PSCI, och the Center for Computational Mathematics and Mechanics C2M2. Instituten ger t.ex. stora möjligheter till givande och industrirelevanta examensarbeten. PSCI är till väsentlig del industristött men även PDC har en stor kontaktyta mot industrin. Masterprogrammets initiativtagare och ansvarige är Björn Engquist, professor på Nada och Department of Mathematics, UCLA, USA.

Kursprogram

Masters-programmet för Tekniska Beräkningar erbjuds av utbildningsområdet för Datateknik, Elektroteknik och Teknisk Fysik, DEF på KTH och ges av Institutionen för Numerisk Analys och Datalogi, Nada. Programmet är öppet för studerande från hela världen och undervisningen ges på engelska.

Utbildningsprogrammet ger en omfattande insikt i tekniska beräkningar för stora industriella processer och omfattar kurser inom ett flertal områden: numeriska metoder, matematisk modellering, objektorienterad programkonstruktion, algoritmer för parallellprogrammering och tillämpningar inom flödesdynamik, mikrofysik och molekyldynamik. Mer detaljerade kursplaner ges i kursbeskrivningar.

Förkunskaper

För att bli antagen till Masters-programmet krävs att man har minst 120 p i det svenska universitetssystemet med goda kunskaper i matematik, numerisk analys och datalogi. Som utländsk studerande ska man ha examen motsvarande B.Sc. eller B.Eng. Masters-programmet omfattar tre terminers studier, varav två ägnas åt kurser (40p) och en åt examensarbetet, den s.k. Masters-uppsatsen (20p).

Examensarbete

Examensarbetet görs som del av något industriprojekt eller vid någon av Nadas forskningscentra, som utgörs av bl a Paralleldatorcentrum PDC och Parallel and Scientific Computing Institute PSCI.

Examen

Efter godkända kurser och godkänt examensarbete erhålles Teknologie Magisterexamen från KTH. Den engelska översättningen på examensbeviset är Master of Science Degree in Scientific Computing

Kontaktperson

Kontaktperson för programmet är Lennart Edsberg universitetslektor på Nada, e-postadress: edsberg@nada.kth.se
-----

Ansökan och frågor

Ansökan till Masters-utbildning i Tekniska Beräkningar ht-2002 ska vara inne senast 1 febr 2002. Om Du vill ansöka, läs först följande Anvisningar för ansökan

Därefter erhålles Ansökningsformulär

Ansökningsformulär kan även skickas till dig från nedanstående postadress.

Ansökan och frågor om Nadas Masters-program skickas till nedanstående adress:

Tekn Dr Lennart Edsberg
Nada, KTH
S-100 44 Stockholm

E-mail: edsberg@nada.kth.se
Regnbågslinje

^ Upp till Nadas ingångssida.


Sidansvarig: <edsberg@nada.kth.se>
Senast ändrad 2 februari 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>