bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Sammanställning av skolans kursanalyser 2007/2008

Numerisk analys

Kurskod Kursnamn Obligatorisk för hp. Kursledare Period Kursanalys
DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik SC2 7,5 Lennart Edsberg 2 Paraplykurs med 1 del seminarieserie för doktorander och 1 del filosofikurs. Blir ingen kursanalys i år.
DA2110 Kompletterande matematik för dataloger TPVUM1 7,5 Johan Karlander 1

Kursanalys

DN1212 Numeriska met. och grundl. progr. M1 9 Katarina Gustavsson 2--4
DN1212 Numeriska met. och grundl. progr. P1, T1 9 Beatrice Frock 3--4

Kursanalys

DN1212 Numeriska met. och grundl. progr. BD2, K2, Bio2 9 Ninni Carlsund 1--2 Kursanalys
DN1214 Numeriska metoder för S S2 6 Beatrice Frock 1--2 Kursanalys
DN1215 Numeriska metoder ME2 7,5 Johan Karlander 1--2 Kursanalys
DN1240 Numeriska metoder grundkurs II E2 6 Beatrice Frock 1--2 Kursanalys
DN1240 Numeriska metoder grundkurs II F2, CL2 6 Bengt Lindberg 2--3 Kursanalys
DN1240 Numeriska metoder grundkurs II I2 6 Magnus Svärd 3--4 Magnus inte längre kvar på CSC
DN1240 Numeriska metoder grundkurs II Open1 6 Beatrice Frock 3--4 Kursanalys
DN1241 Numeriska metoder, grundkurs III D2 7,5 Gerd Eriksson 1--2 Kursanalys
DN1242 Numerisk analys, tilläggskurs 1,5 Michael Hanke 2--3 Kursanalys
DN2220 Tillämp. numeriska metoder I 6 Lennart Edsberg 3--4
DN2225 Num. beh. av diff.ekvationer I 6 Lennart Edsberg 1--2
DN2252 Tillämp. numeriska metoder  III SC1 9 Michael Hanke 1--2 Kursanalys
DN2255 Num. beh. av diff.ekvationer II  SC1 7,5 Jesper Oppelstrup 3--4
DN2258 Intro. till högprestandaber. SC2 7,5 Michael Hanke 1 Finns på PDCs hemsida och bara tillgänglig internt
DN2260 Finita elementmetoden SC1 6 Jesper Oppelstrup 1
DN2264 Parall. datorber. för storskaliga problem, del 1 SC1 6 Michael Hanke 3--4 Kursanalys
DN2265 Parall. datorber. för storskaliga problem, del 2 SC1 3 Michael Hanke 4 Kursanalys
DN2266 Matematiska modeller... del 1 SC1 7,5 Michael Hanke 1--2 Kursanalys
DN2281 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer 7,5 Anders Szepessy 3--4
DN2290 Avancerade numeriska metoder 7,5 Ninni Carlsund 4
DN2297 Av.  indiv. kurs i beräkn.teknik 6 Michael Hanke ind

Datalogi

Kurskod Kursnamn Obligatorisk för hp. Kursledare Period Kursanalys
DA2110 Kompletterande matematik för dataloger pvu-mag 7,5 Johan Karlander 1 Kursanalys
DA2190 Allmän bildning 6 Henrik Eriksson 3--4 Kursanalys
DD100N Programmeringsteknik, webbkurs 6 Stefan Nilsson hela året
DD101N Förberedande kurs i programmering och datalogiskt tänkande 3 Olle Bälter hela året Kursanalys
DD1050 Programmering, grundkurs HMed1 7,5 Vahid Mosavat 3---4 Kursanalys
DD1051 Databasteknik och datorkommunikation HMed2 7,5 Inge Frick 4
DD1052 Grundläggande internetprogrammering 7,5 Serafim Dahl 3 Sista gången 07/08
DD1301 Datorintroduktion 1,5 Caroline Bild 1 Kursanalys
DD1310 Programmeringsteknik Open1 6 Sten Andersson 1--2 Kursanalys
DD1310 Programmeringsteknik CL1 6 Vahid Mosavat 3--4 Kursanalys
DD1311 Programmeringsteknik med PBL S1 6 Linda Kann 3--4 Kursanalys
DD1312 Programmeringsteknik och Matlab I1 8 Douglas Wikström 1--2 Kursanalys
DD1314 Programmering för interaktiva medier Media1 8 Sten Andersson 2--3 Kursanalys
DD1320 Tillämpad datalogi I-PDI, KSIA, FMI, Media2, CLMDA2, S3-TL 6 Linda Kann 1--2 Kursanalys
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9 Alexander Baltatzis 2---3 Kursdata
DD1322 Tillämpad programmering och datalogi, del 1 6 Alexander Baltatzis 2 Gemensam analys med DD1324
DD1324 Tillämpad programmering och datalogi, del 2  I3-MEI 3 Alexander Baltatzis 3 Kursanalys
DD1334 Databasteknik I2-PDI, Media2, CLMDA3, S3-T 6 Kjell Lindqvist 3 Kursanalys
DD1340 Introduktion till datalogi D1 18 Stefan Nilsson 1--4 Kursanalys
DD1342 Programkonstruktion F1 6 Ann Bengtsson 1--3 Kursanalys
DD1343 Datalogi och numeriska metoder, del 1 E1 7,5 Henrik Eriksson 2--3
Datalogi E2 3 Karl Meinke 1
DD1344 Grundläggande datalogi F3 6 Karl Meinke 2---3
DD1352 Algoritmer, datastrukt. & kompl. D2 9 Viggo Kann 3--4 Kursanalys
DD1361 Programmeringsparadigm D2, pvu-mag 7,5 Lars Arvestad 1--2 Kursanalys
DD1363 Mjukvarukonstruktion D3, I3-PDI 12 Rand Waltzman 2--3 Rand har slutat och kursen förändrats helt
DD1364 Databasteknik för D D3, pvu-mag 7,5 Kjell Lindqvist 1 Kursanalys
DD2257 Visualisering 7,5 Lars Kjelldahl 3 Kursanalys
DD2325 Tillämpad programmering och datalogi för magister SC1 7,5 Lennart Edsberg 2
DD2354 Algoritmer och komplexitet 6 Johan Karlander 1--2 Kursanalys
DD2371 Automatteori 6 Dilian Gurov 4 Kursanalys
DD2377 Maskinnära programmering och datorarkitektur I2-PDI, CLMDA2 7,5 Inge Frick 3
DD2380 Artificiell intelligens 6 Patric Jensfelt 1 Kursanalys
DD2381 Industriella tillämpningar av AI 6 Rand Waltzman 1--2 Rand har slutat och kursen lagts ned
DD2385 Programutvecklingsteknik  Med-MDI, IAM, I-PDI, I-KSI-A 6 Karl Meinke 4
DD2387 Programsystemkonstr. m. C++ pvu-mag 6 Alexander Baltatzis 1--2 Kursanalys
DD2388 Programsystemkonstr. m. .NET Framework 7,5 Alexander Baltatzis 3 Kursanalys
DD2390 Internetprogrammering Med-IAM, CLMDA4 6 Sten Andersson 2 Kursanalys
DD2392 Internets protokoll och principer DATA(D3), ITEK(D3, D4) 7,5 Olof Hagsand 3 Kursanalys
DD2395 Datasäkerhet DATA(D4) 6 Mikael Goldmann 1 Kursanalys
DD2396 Bioinformatik BII(I3), BIOK(BIO3), MILB(BIO3), MOLB(BIO3), PROB(BIO3) 6 Lars Arvestad 3 Kursanalys
DD2396 Bioinformatik Biomag1 6 Lars Arvestad 2 Kursanalys
DD2397 Tillämpad bioinformatik Biomag2 7,5 Lars Arvestad 1 Kursanalys
DD2422 Bildbehandling och datorseende 6 Danica Kragic 3 Kursanalys
DD2426 Robotik och autonoma system 7,5 Patric Jensfelt 4 Kursenkät
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering 6 Josephine Sullivan 4 Kursanalys
DD2431 Maskininlärning 6 Örjan Ekeberg 2 Kursanalys
DD2432 ANN och andra lärande system 6 Erik Fransén 3 Kursanalys
DD2433 Artificiella neuronnät, fortsättningskurs 6 Anders Lansner 4
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9 Erik Fransén 1--2 Kursanalys
DD2436 Modellering av cellbiologiska processer 6 Erik Fransén 1 Kursanalys
DD2440 Avancerade algoritmer 6 Stefan Nilsson 2 Kursanalys
DD2446 Komplexitetsteori 6 Johan Håstad 4 Kursanalys
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6 Stefan Arnborg 3--4 Kursanalys
DD2449 Kryptografins grunder 6 Johan Håstad 3 Kursanalys
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6 Jens Lagergren 4
DD2452 Formella metoder 7,5 Dilian Gurov 3 Kursanalys
DD2454 Semantik för programspråk 6 Dilian Gurov 2 Kursanalys
DD2455 Teoretiska grunder för objektorientering 7,5 Karl Meinke 4
DD2458 Problemlösning och prog under press 9 Mikael Goldmann 1--2 Kursanalys
DD2464 St. av. individuell kurs i datalogi 9 Stefan Arnborg ind Kursanalys år 2008
DD2465 Av. individuell kurs i datalogi 6 Stefan Arnborg ind Kursanalys år 2008
DD2469 Databasteori 6 Kjell Lindqvist 1 Kursanalys
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 Serafim Dahl 4
DD2483 Utveckling av webbtillämpningar med Enterprise Java pvu-mag 6 Sten Andersson 3 Kursanalys
DD2486 Systemprogrammering och operativsystem 7,5 Inge Frick 2
DD2488 Kompilatorkonstruktion 9 Mikael Goldmann 3--4 Kursen ställdes in
DD2490 IP-routning inom enkla datornät 7,5 Olof Hagsand 4 Kursanalys
DD2491 IP-rout. på Internet & a. sam.  nät 7,5 Olof Hagsand 1 Kursanalys
DD2495 Nätverkssäkerhet 6 Johan Karlander 3 Kursanalys

Människa-datorinteraktion

Kurskod Kursnamn Obligatorisk för hp. Kursledare Period Kursanalys
DH1347 Kommunikation 6 Per-Anders Forstorp 4 Kursanalys
DH1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskap D1 7,5 Per-Anders Forstorp 1---2 Kursanalys
DH1601 Kommunikation och media CL3 7,5 Leif Dahlberg 3--4 Kursanalys
DH1607 Lärande och IKT, projektkurs CLMDA2, CLMDA3 6 Sinna Lindquist 1---2
DH1608 Kommunikation och information Media1 5 Leif Dahlberg 4 Kursanalys
DH2323 Datorgrafik med interaktion Media-IAM 6 Lars Kjelldahl 4 Kursanalys
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 Cristian Bogdan 3
DH2408 Utvärderingsmetoder inom MDI MDI-mag 6 Eva-Lotta Sallnäs 3 Kursanalys
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9 Lars Kjelldahl 1--2
DH2416 Datorstöd för samarbete 9 Kristina Groth 3--4 Kursanalys
DH2418 Språkteknologi 6 Ola Knutsson 1 Kursanalys
DH2460 Programvarudesign, ekon. & led. I4-PDI 12 Minna Räsänen 3--4 Kursanalys
DH2466 Avancerad, individuell kurs i MDI 6 Kerstin Severinson-Eklundh ind
DH2603 Tekniker som förändrar tid, rum och verklighet 7,5 Per-Anders Forstorp ind
DH2605 Vetenskap, teknik och lärande CLMFY3-5, CLMKE3-5 4,5 Minna Räsänen 1--4 Kursanalys
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs Media3, MDI-mag, I3-PDI 6 Nils-Erik Gustafsson 1 Kursanalys
DH2622 Människa-datorinteraktion, forts.kurs med prototypning MDI-mag, Med-MDI 9 Ann Lantz Kursanalys
DH2624 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning CLMDA3 7,5 Sinna Lindquist 1--2 Kursanalys
DH2625 IT-design för funktionshindrade MDI-mag 6 Fredrik Winberg 2 Kursanalys
DH2630 Beteendevetenskaplig metod MDI-mag (med teknisk bakgrund) 6 Ann Lantz 1 Endast någon enstaka deltagare
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier MDI-mag 3 Ann Lantz 1---2 Kursanalys
DH2640 Grafik- & interaktionsprogrammering I3-PDI, Med-MDI 9 Yngve Sundblad 3--4
DH2650 Datorspelsdesign 6 Björn Thuresson 2
DH2655 Kooperativ IT-design  Med-MDI 9 Fredrik Winberg 3--4 Kursanalys

Medieteknik och grafisk produktion

Kurskod Kursnamn Obligatorisk för hp. Kursledare Period Kursanalys
DM1570 Grafisk teknik 1 Media1 7 Christer Lie 2
DM1571 Intro till medieteknik Media1 6 Leif Handberg 1
DM1574 Medieteknik, gk Media2 18 Nils Wennerstrand 1--2 Kursen ges ej mer
DM1578 Programsammanf. kurs i medieteknik Media 2-4 1,5 Per-Anders Forstorp 1--4 Ingen kursanalys görs eftersom kursen helt görs om till 08/09
DM250N Närvaroproduktion på distans Med-IAM 6 Leif Handberg 3--4
DM2517 XML för publicering Med-TKN, PUB4 7,5 Björn Hedin 1--2 Kursanalys
DM2529 Digital bild för publicering Med-TKN, PUB4 7,5 Christer Lie 1
DM2531 Grafisk produktion Med-TKN, PUB4 7,5 Christer Lie 2
DM2553 Medieproduktion Media Management 15 Christer Lie 2
DM2577 Innehåll och uttryck i media Media4 9 Åke Walldius 3--4 Kursanalys
DM2590 Medieperception Med-RRB3 6 Arild Jägerskogh 3 Ingen kursanalys; kursen läggs ner
DM2591 Produktionsteknik för rörlig bild Med-RRB3 9 Arild Jägerskogh 4 Ingen kursanalys; kursen läggs ner
DM2592 Bearbetningsteknik för rörliga bilder Med-RRB4 9 Arild Jägerskogh 1 Ingen kursanalys; kursen läggs ner
DM2593 Display- och projektionsteknik Med-RRB4 6 Arild Jägerskogh 2 Ingen kursanalys; kursen läggs ner
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6 Leif Handberg ind
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 Leif Handberg ind

För högskoleingenjörer

Kurskod Kursnamn Obligatorisk för hp. Kursledare Period Kursanalys
DM1010 Informationsteknik och ingenjörsmetodik HMed1 7,5 Minna Räsänen 1 Kursanalys
DM1011 Introduktion till medieteknik för högskoleingenjörer HMed1 7,5 Leif Handberg 1 Samläser DM1571
DM1012 Multimediaproduktion, tekniskt projekt HMed1 7,5 Trille Fellstenius 2 Kursanalys
DM1013 Gestaltning och design för högskoleingenjörer HMed1 7,5 Alex Jonsson 3--4 Ingen kursanalys; kursen läggs ner
DM1020 Medieteknik HMed2 7,5 Christer Lie 1 Saknas; gavs sista gången 08/09
DM1021 Audio- och videoteknik HMed2 7,5 Trille Fellstenius 2 Kursanalys
DM1022 Kompetens och utveckling inom medieteknik HMed2 7,5 Leif Handberg 2 Saknas; gavs sista gången 08/09
DM1030 TV-teknik HMed3 7,5 Arild Jägerskogh 1 Saknas; gavs sista gången 08/09
DM1031 Radioteknik HMed3 7,5 Trille Fellstenius 1 Kursanalys
DM2033 Interaktiv medieteknik HMed3 7,5 Björn Hedin 2 Kursanalys

Tal, musik och hörsel

Kurskod Kursnamn Obligatorisk för hp. Kursledare Period Kursanalys
DT1120 Spektrala transformer för Media Media3 6 Jonas Beskow 2 Kursanalys
DT1601 Orkesterspelets teori 9 Gunnar Julin 1--4
DT1602 Orkesterspelets praktik 9 Gunnar Julin 1--4
DT2112 Talteknologi 7,5 Olov Engwall 3 Kursanalys
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt ISE(Master) 7,5 Olov Engwall 4
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 Anders Friberg 4
DT2400 Elektroakustik 7,5 Svante Granqvist 1 Kursanalys
DT2410 Audioteknik 7,5 Sten Ternström 2 Kursanalys
DT2420 Högtalarkonstruktion 4,5 Svante Granqvist 2 Kursanalys

Exjobb

Kurskod Kursnamn Obligatorisk för hp. Kursledare   För år 2007
DD143X Examensarbete i datalogi för kandidatexamen kandidatexamen i datalogi 15 Ann Bengtsson
DD221X Examensarbete i datalogi 30 Ann Bengtsson Kursanalys
DD225X Examensarbete i biomedicinsk teknik 30 Erik Fransén Kursanalys
DD241X Examensarbete inom datalogi för magisterexamen datamagister  30 Ann Bengtsson Kursanalys
DD245X Examensarbete inom datalogi för magisterexamen pvu-mag 15 Ann Bengtsson
DH224X Examensarbete i människa-datorinteraktion 30 Fredrik Winberg Kursanalys
DH242X Examensarbete i MDI för magisterexamen 30 Fredrik Winberg Kursanalys
DH250X Examensarbete inom MDI för magisterexamen 15 Fredrik Winberg
DM100X Examensarbete i medieteknik HMed3 15 Jan-Olof Plato Kursanalys
DM129X Examensarbete i medieteknik för kandidatexamen kandidatexamen i media 15 Sara Leckner
DM226X Examensarbete i publiceringsteknik 30 Sara Leckner Kursanalys
DM228X Examensarbete i medieteknik 30 Sara Leckner Kursanalys
DN220X Examensarbete i numerisk analys 30 Axel Ruhe Kursanalys
DN240X Examensarbete inom beräkningsteknik för magisterexamen SC2 30 Axel Ruhe Kursanalys
DT212X Examensarbete inom musikakustik 30 Svante Granqvist Kursanalys
DT214X Examensarbete inom elektroakustik 30 Svante Granqvist Kursanalys
DT215X Examensarbete inom talkommunikation 30 Svante Granqvist Kursanalys
DT217X Examensarbete inom musikakustik 30 Svante Granqvist Kursanalys
DT218X Examensarbete inom talkommunikation 30 Svante Granqvist Kursanalys
DT222X Examensarbete i. talkom. f. magisterexamen 30 Svante Granqvist Kursanalys

SU-kurser

Kurskod Kursnamn Obligatorisk för hp. Kursledare Period Kursanalys
Exjobb i datalogi 30 Caroline Nordquist Kursanalys
Exjobb i beräkningsteknik 30 Caroline Nordquist Kursanalys
DA1002 Paradigm i datalogin 7,5 Serafim Dahl 1---2 Gavs sista gången 2007/2008
DA1003 Datorstödd rapportframställning 7,5 Staffan Romberger 1--2 Gavs sista gången 2007/2008
DA2001 Datalogi I DaK1, BeK1 15 Serafim Dahl 1--2
DA3002 Objektorienterad programmering DaK1, MD2, BMD2 7,5 Kjell Lindqvist 3 Kursanalys
BE3001 Matlab i matematik och mekanik BeK1 3 Bengt Lindberg 3---4 Endast 2 studenter gick kursen

 

^ Upp till kvalitetsarbete.

Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2010-01-12