bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Sammanställning av skolans kursanalyser 2006/2007

KTH

Numerisk analys

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledarelänk till kursanalys
 2D1020Examensarbete i numerisk analys Axel Ruhe 
 2D1040Examensarbete inom beräkningsteknik för magisterexamenSC2Axel Ruhe 
numpm072D1212Numeriska met. och grundl. progr.M1Lennart Edsberg 
numpp072D1212Numeriska met. och grundl. progr.P1, T1Beatrice Frock 
numpbk062D1212Numeriska met. och grundl. progr.BD2, K2, B...Ninni Carlsund 
numme062D1213Numeriska met. f. MikroelektronikME2Michael Hankekursanalys
nums062D1214Numeriska metoder för SS2Beatrice Frockkursanalys
tilnum1-072D1220Tillämp. numeriska metoder IallaGerd Erikssonkursanalys
ndiff1-062D1225Num. beh. av diff.ekvationer IallaLennart Edsberg 
nume062D1240Numeriska metoder grundkurs IIE2Gerd Erikssonkursanalys
numfcl062D1240Numeriska metoder grundkurs IIF2, CL2Bengt Lindberg 
numi072D1240Numeriska metoder grundkurs III2Carina Edlund 
numo072D1240Numeriska metoder grundkurs IIOpen1Beatrice Frockkursanalys
numd062D1241Numeriska metoder, grundkurs IIID2Gerd Erikssonkursanalys
numanh062D1242Numerisk analys, tilläggskursF2-mattein...Bengt Lindberg 
tilnum2-072D1250Tillämp. numeriska metoder IID,E,F,TAnders Szepessy 
tilnum3-062D1251Tillämp. numeriska metoder IIISC1Lennart Edsberg 
numalg062D1252Numerisk algebraD,E,FAxel Ruhe 
matalg062D1253Numerisk algebra, metoder för stora matriserD, E, F, SCAxel Ruhe 
ndiff2-072D1255Num. beh. av diff.ekvationer IID,E,F,T, SC1Jesper Oppelstrup 
visual072D1257VisualiseringD,E,F,T, SCLars Kjelldahl 
hpc062D1258Intro. till högprestandaber.D,E,F,T, SC2Michael Hanke 
fem062D1260Finita elementmetodenD,E,F,T åk...Johan Hoffman 
parpro1-072D1264Parall. datorber. för storskaliga problem, del 1D,E,F,T åk...Michael Hanke 
parpro2-072D1265Parall. datorber. för storskaliga problem, del 2D,E,F,T åk...Michael Hanke 
mod1-062D1266 Matematiska modeller... del 1D,E,F,T åk...Michael Hanke 
compel062D1274Elektromagnetiska beräkningarD, E, F, T...Jesper Oppelstrup 
avber2D1297Av. indiv. kurs i beräkn.teknikF, T, SCAxel Ruhe 

Datalogi

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledare 
 2D1021Examensarbete i datalogi Ann Bengtsonkursanalys
 2D1025Examensarbete i biomedicinsk teknik Erik Fransénkursanalys
 2D1041Examensarbete inom datalogi för magisterexamendatamagist...Ann Bengtsonkursanalys
kmat062D1110Kompletterande matematik för datalogerdatamagist...Johan Karlander kursanalys
allbil072D1190Allmän bildningalla, åk 4Henrik Eriksson 
forprg062D1300Förberedande kurs i programmering och datalogiskt tänkandestudenterOlle Bälterkursanalys
datintro062D1301DatorintroduktionF, utbytes...Caroline Bild 
datmet062D1305Datalogisk metodMDI-magisterVahid Mosavat 
prgo062D1310ProgrammeringsteknikOpen1Sten Anderssonkursanalys
prgmed062D1310ProgrammeringsteknikMedia1Sten Anderssonkursanalys
prgi2D1310Programmeringsteknik   
prgcl072D1310ProgrammeringsteknikCL1Vahid Mosavatkursanalys
prgs072D1311Programmeringsteknik med PBLS1Linda Kannkursanalys
prgi062D1312Programmeringsteknik och MatlabI1Vahid Mosavat kursanalys
tilda062D1320Tillämpad datalogiI-PDI, I-K...Magnus Rosellkursanalys
tilpro062D1321Tillämpad programmering och datalogiP3, M3, T3...Alexander Baltatzis 
tilproe062D1321Tillämpad programmering och datalogiSC1Lennart Edsberg 
tilpro1-062D1322Tillämpad programmering och datalogi, del 1P3, M3, T3...Alexander Baltatzis 
tilpro2-072D1324Tillämpad programmering och datalogi, del 2P3, M3, T3...Alexander Baltatzis 
dbtek072D1334DatabasteknikI2-PDI, Me...Kjell Lindqvist 
gruint072D1335Grundläggande internetprogrammeringB,I,K,L,M,...Serafim Dahl 
progk062D1342ProgramkonstruktionF1Ann Bengtson kursanalys
datae052D1343DatalogiE1-E2Karl Meinke 
grudat062D1344Grundläggande datalogiF3Henrik Erikssonkursanalys
inda062D1345Introduktion till datalogiD1Stefan Nilsson 
adk072D1352Algoritmer, datastrukt. & kompl.D2 m.fl.Viggo Kannkursanalys
algokomp062D1354Algoritmer och komplexitetF4 m.fl.Johan Karlanderkursanalys
progp062D1361ProgrammeringsparadigmD2, E4, F4Lars Arvestadkursanalys
mvk062D1363Mjukvarukonstruktion D3, I3-PDIRand Waltzman 
dbtd062D1364Databasteknik för DD3Kjell Lindqvist 
automat072D1371AutomatteoriD3, D4, IT4Dilian Gurov kursanalys
primp062D1375ProgramspråksimplementationD4, E4, F4Mikael Goldmann 
maskin072D1377Maskinnära programmering och datorarkitekturE4, F4, I-...Inge Frickkursanalys
ai062D1380Artificiell intelligensD4, E4, F4Patric Jensfeltkursanalys
indaih062D1381Industriella tillämpningar av AIalla, åk 4Rand Waltzman 
prutt072D1385ProgramutvecklingsteknikMed-MDI,IA...Karl Meinke 
cprog062D1387Programsystemkonstr. m. C++alla, åk 4Alexander Baltatzis 
netprog072D1388Programsystemkonstr. m. .NET FrameworkD4, E4, F4Alexander Baltatzis 
intnet062D1390InternetprogrammeringI3-PDI, Me...Sten Anderssonkursanalys
protok072D1392Internets protokoll och principerD4, E4, F4Olof Hagsand 
dasak062D1395DatasäkerhetD4, E4, F4...Mikael Goldmannkursanalys
bioinfv072D1396BioinformatikBio3, I-BIILars Arvestadkursanalys
bioinfh062D1396BioinformatikBiomag1Lars Arvestadkursanalys
bildath062D1422Bildbehandling och datorseendeD4, E4, F4...Danica Kragic 
robot072D1426Robotik och autonoma systemD4, E4, F4...Patric Jensfelt kursanalys
bik072D1427Bildbaserad igenkänning och klassificeringD4, E4, F4Josephine Sullivan 
geom072D1428Datorgeometri och visualiseringD4, E4, F4Stefan Carlsson 
mi062D1431MaskininlärningD4, E4, F4Örjan Ekebergkursanalys
ann072D1432ANN och andra lärande systemD,E,F,T,B,MErik Fransénkursanalys
annfk072D1433Artificiella neuronnät, fortsättningskursD4, E4, F4Anders Lansner 
biomod062D1435Neuronnäts- och biomodelleringD4,E4,F4,K...Erik Fransénkursanalys
cellmod062D1436Modellering av cellbiologiska processerD4, E4, F4Erik Fransénkursanalys
aiproj062D1439Artificiell intelligens och multiagentsystem, projektkursD3, D4, E4...Fredrik Niemelä 
avalg062D1440Avancerade algoritmerD4, F4Stefan Nilssonkursanalys
semteo072D1441Seminariekurs i teoretisk datalogiD4, F4Jens Lagergren 
statmet072D1447Statistiska metoder i dataloginD4, F4Stefan Arnborgkursanalys
krypto072D1449Kryptografins grunderD4, F4Johan Håstad kursanalys
form072D1452Formella metoderD4, IT4Dilian Gurov kursanalys
aform072D1453Avancerade formella metoderD4, IT4Mads Dam 
semant062D1454Semantik för programspråkD3, D4, IT4Dilian Gurov kursanalys
ooteori072D1455Teoretiska grunder för objektorienteringD4, E4, F4Karl Meinke 
avfunk072D1456Avancerad funktionell programmeringD3, E4, F4Johan Glimmingkursanalys
popup062D1458Problemlösning och prog under pressD4, E4, F4Mikael Goldmann 
stavin2D1464St. av. individuell kurs i datalogiD4, E4, F4Stefan Arnborg 
avind2D1465Av. individuell kurs i datalogiD4, E4, F4Stefan Arnborg 
moddb072D1471Moderna databassystem och databastillämpningarD4Serafim Dahl 
dbsys062D1472Databassystemutveckling för moderna tillämpningarD4Serafim Dahl 
j2ee072D1483Utveckling av webbtillämpningar med Enterprise JavaD, E4, F4Sten Anderssonkursanalys
sysprog062D1486Systemprogrammering och operativsystemD4, E4, F4Inge Frick 
ipro1-072D1490IP-routning inom enkla datornätD4, E4, F4Olof Hagsandkursanalys
semgi062D1493Seminariekurs i grid- och internetteknikD4, E4, F4Olof Hagsand 
datkom072D1522Datorteknik och -kommunikationB4, M4, T4...Inge Frickkursanalys
neuro077E1206Neurovetenskap Jeanette Hållgren Kotaleskikursanalys

Människa-datorinteraktion, kommunikation och grafik

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledare 
 2D1024Examensarbete i människa-datorinteraktion Fredrik Winberg 
 2D1042Examensarbete i MDI för magisterexamenMDI-magist...Fredrik Winberg 
dgi072D1323Datorgrafik med interaktionalla utom ...Lars Kjelldahl 
kommo072D1347KommunikationOpen1Per Anders Forstorp 
tob062D1378Text- och bildbehandlingalla, åk 3-4Staffan Romberger 
interak062D1400Interaktiva medierD4, Media4Yngve Sundblad 
utvard072D1408Utvärderingsmetoder inom MDID4, E4, F4...Eva-Lotta Sallnäs 
agi062D1413Avancerad grafik och interaktionD4, E4, F4...Lars Kjelldahlkursanalys
dfs072D1416Datorstöd för samarbeteD4, E4, F4...Kristina Groth 
sprakt062D1418SpråkteknologiD4, E4, F4...Ola Knutssonkursanalys
pvdel072D1460Programvarudesign, ekon. & led.I4-PDIYngve Sundblad 
indmdi2D1466Avancerad, individuell kurs i MDIalla Kerstin Severinson-Eklundh 
komm062D1600Kommunikation i ingenjörsvetenskapD1, MDI-ma...Per Anders Forstorp 
kommed2D1601Kommunikation och mediaCL3Leif Dahlberg 
prosal042D1602Lärande och informations- och kommunikationsteknikCLMDALeif Dahlberg 
vtl2-062D1605Vetenskap, teknik och lärandeCLMFY3-5, ...Leif Dahlberg 
komges062D1606Kommunikation, information och gestaltningMedia1Leif Dahlberg 
iktproj062D1607Lärande och IKT, projektkursCLMDA2, CL...Leif Dahlberg 
mdiik062D1620 Människa-datorinteraktion, inledande kursMedia3, MD...Henrik Artmankursanalys
mdifk062D1622Människa-datorinteraktion, forts.kursMDI-mag, M...Ann Lantz kursanalys
mdiclh062D1624Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktningCL3Sinna Lindqvist 
itfunk072D1625IT-design för funktionshindradeMDI-magist...Fredrik Winberg 
betmet062D1630Beteendevetenskaplig metodMDI-magist...Eva-Lotta Sallnäskursanalys
proto062D1631Mjukvarustöd för prototypningMDI-magist...Bo Westerlundkursanalys
grip072D1640Grafik- & interaktionsprogrammeringD3, E4, F4...Gustav Taxén 
spel062D1650Datorspelsdesignalla, åk 4Olle Bälterkursanalys
spelagi062D1651Datorspelsdesign med av. grafikMedia-IAMOlle Bälterkursanalys
kid072D1655Kooperativ IT-designD4, E4, F4...Fredrik Winberg 

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledare 
 2D1026Examensarbete i publiceringsteknikPUB5Björn Hedinkursanalys
 2D1027Examensarbete i affärsutveckling och medieteknikAFM5Björn Hedinkursanalys
 2D1028Examensarbete i medieteknikMediaBjörn Hedinkursanalys
xmlpub062D1517XML för publiceringMed-TKN, P...Björn Hedinkursanalys
gtmk062D1520Grafisk teknik, mindre kursD4, K4Christer Lie 
digv072D1523Digital videoproduktionalla utom ...Nils Wennerstrandkursanalys
publhk072D1527Publiceringsteknik, högre kursPUB4Christer Lie 
mepak072D1528Medieproduktion, ak"""PUB3"""Christer Lie 
digpub062D1529Digital bild för publiceringMed-TKN, P...Christer Lie 
avm062D1530Audio-, video- och multimediaproduktionD, PUB4, E...Trille Fellstenius 
grapro062D1531Grafisk produktionMed-TKN, P...Christer Lie 
intmed062D1571Intro till medieteknikMedia1Leif Handberg 
distans072D1573Närvaroproduktion på distansMed-IAM, M...Leif Handberg 
medgk062D1574Medieteknik, gkMedia2Nils Wennerstrandkursanalys
prosam042D1575Programsammanf. kurs i medietekMediaPer Anders Forstorp 
medjur072D1576Mediejuridik, -ekonomi och affärsutvecklingMedia4Leif Handberg 
iumed072D1577Innehåll och uttryck i mediaMedia4Jenny Sundén 
medper072D1590MedieperceptionMed-RRB3, ...Arild Jägerskogh 
prodtek072D1591Produktionsteknik för rörlig bildMed-RRB3, ...Arild Jägerskogh 
bearb062D1592Bearbetning av rörliga bilderMed-RRB4, ...Arild Jägerskogh 
projtek062D1593Display- och projektionsteknikMed-RRB4, ...Arild Jägerskogh 
indmed42D1904Individuell kurs i medieteknikMedia3, Me...Leif Handberg 
indmed52D1905Individuell kurs i medieteknikMedia3, Me...Leif Handberg 

Kurser för högskoleingenjörer

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledare 
 2D2000Examensarbete i medieteknikHMed3Christer Lie 
inginfo062D2010Informationsteknik och ingenjörsmetodikHMed1Mona Eriksson 
ingintro062D2011Introduktion till medieteknik för högskoleingenjörerHMed1Mona Eriksson 
ingmep062D2012Multimediaproduktion, tekniskt projektHMed1Trille Fellstelius 
inggest072D2013Gestaltning och design för högskoleingenjörerHMed1Mona Eriksson 
ingmed062D2020MedieteknikHMed2Mona Eriksson 
ingaov062D2021Audio- och videoteknikHMed2Trille Fellstelius 
ingkomut062D2022Kompetens och utveckling inom medieteknikHMed2Leif Handberg 
ingteve062D2030TV-teknikHMed3Arild Jägerskogh 
ingradio062D2031RadioteknikHMed3Trille Fellsteliuskursanalys
inggt072D2032Grafisk teknikHMed3Mona Eriksson 
inginter062D2033Interaktiv medieteknikHMed3Björn Hedinkursanalys
ingprg072D2050Programmering, grundkursHMed1Vahid Mosavatkursanalys
ingdbt072D2051Databasteknik och datorkommunikationHMed2Inge Frickkursanalys
ingint072D2052Grundläggande internetprogrammeringHMed, allaSerafim Dahl 
ingdigv072D2096Digital videoproduktionalla utom ...Nils Wennerstrandkursanalys

Tal, musik och hörsel

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledare 
 2F1012Examensarbete inom musikakustikE m flSvante Grankvist kursanalys
 2F1015Examensarbete inom talkommunikationE m flSvante Grankvist kursanalys
 2F1017Examensarbete inom musikakustikDSvante Grankvist kursanalys
 2F1018Examensarbete inom talkommunikationDSvante Grankvist kursanalys
 2F1022Examensarbete i. talkom. f. magisterexamendatamagisterSvante Grankvist kursanalys
taltek072F1111TalteknologiIT4, Media...Olov Engwall kursanalys
strans062F1120Spektrala transformer för MediaMedia3Jonas Beskow 
musak072F1212MusikakustikMedia4, D4...Svante Grankvist 
muscom072F1213Musikalisk kommunikation och musikteknologiMedia4, D4...Anders Friberg kursanalys
elak062F1400ElektroakustikB4, E4, F4...Svante Grankvistkursanalys
autek062F1410AudioteknikE4, F4, Me...Sten Ternström 

Vidareutbildning

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledare 
fovdigv072D4027Digital videoproduktionfovNils Wennerstrandkursanalys
fovmaskin072D4121Maskinnära programmering och datorarkitekturfovInge Frickkursanalys
fovj2ee072D4131Utveckling av webbtillämpningar med Enterprise JavaPVT2Sten Andersson 
fovdiff062D4232Numerical Methods for Partial Differential EquationsfovAndré Jaun 
fovoption062D4282Hedging Your Portfolio: Options, Swaptions, DerivatesfovAndré Jaun 

SU Nada

Datalogi inklusive MDI och kommunikation

MD4 samläses med KTH-kurser ovan och finns därför inte med nedan.

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledare 
sudata06NA1030Datalogi, gk IMD1, BM1Serafim Dahl 
suoop07NA8720Objektorienterad progr. IMD2, BMD2Kjell Lindqvist 
sudoa07NA8740Datorgrafik & anv.gränssnittMD2, BMD2Lars Kjelldahl 
sudbt06 DatabasteknikMD3, BMD3Kjell Lindqvist 
supsdd06 Praktisk svenska med d. dok.fr.MD3, BMD3Caroline Nordquistkursanalys
sumvk06 MjukvarukonstruktionMD3Rand Waltzman 
suproj07 ProjektarbeteMD3Rand Waltzman 
sualko07NA4110Algoritmer och komplexitetMD3, BMbio3Viggo Kannkursanalys
sudark07NA2190DatorarkitekturMD3Inge Frickkursanalys
sutoo07 Teoretiska grunder för objektorienteringMD3Karl Meinke 

Beräkningsteknik

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledare 
suntm06BT2030Num. & till. matematik gkMD2Bengt Lindberg 
sunumf06BT1000Numeriska met. för fysikerfysikerlin...Ninni Carlsund 
sunumbm06BT1010Numeriska metoder, grundkursBM2Beatrice Frock 

^ Upp till kvalitetsarbete.

Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2008-06-11