bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Sammanställning av skolans kursanalyser 2005/2006

KTH

Numerisk analys

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledarewebbadress  
 2D1020Examensarbete i numerisk analys Lennart Edsberg   
 2D1040Examensarbete inom beräkningsteknik för magisterexamenmagisterLennart Edsberg   
numbio052D1210Numeriska metoder grundkurs II2, Bio3Beatrice Frockkursanalys  
numicl062D1210Numeriska metoder grundkurs II2, CL2Ninni Carlsund   
numpm062D1212Numeriska met. och grundl. progr.M1Lennart Edsbergkursanalys  
numpp062D1212Numeriska met. och grundl. progr.P1Beatrice Frockkursanalys  
numpt062D1212Numeriska met. och grundl. progr.T1Katarina Gustavssonkursanalys  
numpbk052D1212Numeriska met. och grundl. progr.BD2, K2, B...Ninni Carlsund   
numme052D1213Numeriska met. f. MikroelektronikME2Michael Hankekursanalys  
nums052D1214Numeriska metoder för SS2Beatrice Frockkursanalys  
tilnum1-062D1220Tillämp. numeriska metoder IallaGerd Erikssonkursanalys  
ndiff1-052D1225Num. beh. av diff.ekvationer IallaLennart Edsberg   
nume052D1240Numeriska metoder grundkurs IIE2Gerd Erikssonkursanalys  
numf062D1240Numeriska metoder grundkurs IIF2Bengt Lindbergkursanalys  
numo062D1240Numeriska metoder grundkurs IIOpen1Jesper Oppelstrupkursanalys  
numd052D1241Numeriska metoder, grundkurs IIID2Gerd Erikssonkursanalys  
numan062D1242Numerisk analys, tilläggskursF2-mattein...Bengt Lindbergkursanalys  
tilnum2-062D1250Tillämp. numeriska metoder IID,E,F,TJesper Oppelstrup   
numalg052D1252Numerisk algebraD,E,FAxel Ruhe   
matalg052D1253Numerisk algebra, metoder för stora matriserD, E, F, SCAxel Ruhe   
ndiff2-062D1255Num. beh. av diff.ekvationer IID,E,F,T, SCGunilla Kreiss   
visual062D1257VisualiseringD,E,F,T, SCLars Kjelldahl   
hpc052D1258Intro. till högprestandaber.D,E,F,T, SCMike Hammill   
fem052D1260Finita elementmetodenD,E,F,T åk...Johan Hoffman   
sccomp062D1263Tekn. vetenskapliga datorber.D,E,F,T åk...Michael Hankekursanalys  
mod1-052D1266 Matematiska modeller... del 1D,E,F,T åk...Michael Hankekursanalys  
mod2-062D1269Matematiska modeller... del 2D,E,F,T åk...Anders Szepessy   
avnum062D1290Avancerade numeriska metoderD, E, F, SCNinni Carlsund   
avber2D1297Av. indiv. kurs i beräkn.teknikF, T, SCAxel Ruhe   

Datalogi

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledarewebbadress  
 2D1021Examensarbete i datalogi Ann Bengtssonkursanalys  
 2D1025Examensarbete i biomedicinsk teknik Erik Fransénkursanalys  
 2D1041Examensarbete inom datalogi för magisterexamendatamagist...Ann Bengtssonkursanalys  
kmat052D1110Kompletterande matematik för datalogerdatamagist...Johan Karlanderkursanalys  
allbil062D1190Allmän bildningalla, åk 4Henrik Erikssonkursanalys  
datintro052D1301Datorintroduktionutbytesstu...Caroline Bild   
prgo052D1310ProgrammeringsteknikOpen1Sten Anderssonkursanalys  
prgmed052D1310ProgrammeringsteknikMedia1Erik Fransénkursanalys  
prgcl062D1310ProgrammeringsteknikCL1Vahid Mosavatkursanalys  
prgs062D1311Programmeringsteknik med PBLS1Linda Kannkursanalys  
prgi052D1312Programmeringsteknik och MatlabI1Vahid Mosavat   
tilda052D1320Tillämpad datalogiI2, I3, Me...Linda Kannkursanalys  
tilpro052D1321Tillämpad programmering och datalogiP3, M3, T3...Alexander Baltatzis   
dbtek062D1334DatabasteknikI2-PDI, Me...Kjell Lindqvist   
gruint062D1335Grundläggande internetprogrammeringB,I,K,L,M,...Serafim Dahl   
progk052D1339ProgramkonstruktionF1Ann Bengtssonkursanalys  
datae042D1343DatalogiE1-2Karl Meinke   
grudat052D1344Grundläggande datalogiF3Henrik Erikssonkursanalys  
inda052D1345Introduktion till datalogiD1Stefan Nilssonkursanalys  
adk062D1352Algoritmer, datastrukt. & kompl.D2 m.fl.Viggo Kannkursanalys  
algokomp052D1354Algoritmer och komplexitetF4 m.fl.Johan Karlanderkursanalys  
progp052D1361ProgrammeringsparadigmD2, E4, F4Leif Kusoffskykursanalys  
mvk052D1363Mjukvarukonstruktion D3, I3-PDIRand Waltzman   
automat062D1371AutomatteoriD3, D4, IT4Dilian Gurovkursanalys  
syntax062D1373Artificiella språk & syntaxanalysD3, D4, E4...Mikael Goldmann   
primp052D1375ProgramspråksimplementationD4, E4, F4Mikael Goldmann   
maskin062D1377Maskinnära programmering och datorarkitekturE4, F4, I-...Inge Frick   
ai052D1380Artificiell intelligensD4, E4, F4Danica Kragickursanalys  
indaih052D1381Industriella tillämpningar av AIalla, åk 4Rand Waltzman   
prutt062D1385ProgramutvecklingsteknikMed-MDI,IA...Karl Meinke   
cprog052D1387Programsystemkonstr. m. C++alla, åk 4Alexander Baltatziskursanalys  
intnet052D1390InternetprogrammeringI3-PDI, Me...Sten Anderssonkursanalys  
protok052D1392Internets protokoll och principerD4, E4, E4Olof Hagsandkursanalys  
bioinfo062D1396BioinformatikBio3Lars Arvestadkursanalys  
bildat062D1421Bildbehandling och datorseendeD4, E4, F4...Danica Kragickursanalys  
dsak062D1425Datorseende, avancerad kursD4, E4, F4Stefan Carlsson   
robot062D1426Robotik och autonoma systemD4, E4, F4...Henrik Christensen   
mi052D1431MaskininlärningD4, E4, F4Örjan Ekebergkursanalys  
ann062D1432ANN och andra lärande systemD,E,F,T,B,MÖrjan Ekebergkursanalys  
annfk062D1433Artificiella neuronnät, fortsättningskursD4, E4, F4Anders Lansner   
biomod052D1435Neuronnäts- och biomodelleringD4,E4,F4,K...Erik Fransénkursanalys  
cellmod052D1436Modellering av cellbiologiska processerD4, E4, F4Erik Fransénkursanalys  
avalg052D1440Avancerade algoritmerD4, F4Stefan Nilssonkursanalys  
kplx062D1446KomplexitetsteoriD4, F4Johan Håstad   
krypto062D1449Kryptografins grunderD4, F4Johan Håstadkursanalys  
algbio062D1450Algoritmisk bioinformatikD4, F4Jens Lagergren   
semant-v062D1454Semantik för programspråkD3, D4, IT4Dilian Gurovkursanalys  
ooteori062D1455Teoretiska grunder för objektorienteringD4, E4, F4Karl Meinke   
avfunk062D1456Avancerad funktionell programmeringD3, E4, F4Johan Glimmingkursanalys  
popup052D1458Problemlösning och prog under pressD4, E4, F4Fredrik Niemelä   
stavin2D1464St. av. individuell kurs i datalogiD4, E4, F4Stefan Arnborg   
avind2D1465Av. individuell kurs i datalogiD4, E4, F4Stefan Arnborg   
dbteori052D1469DatabasteoriD4Kjell Lindqvist   
moddb062D1471Moderna databassystem och databastillämpningarD4Serafim Dahlkursanalys  
serverh052D1482Webbservertillämpningsprogr.D, E4, F4Sten Anderssonkursanalys  
serverv062D1482Webbservertillämpningsprogr.D, E4, F4Sten Anderssonkursanalys  
sysprog052D1486SystemprogrammeringD4, E4, F4Inge Frick   
ipro1-062D1490IP-routning inom enkla datornätD4, E4, F4Olof Hagsandkursanalys  
ipro2-062D1491IP-rout. på Internet & a. sam. nätD4, E4, F4Roland Elverljung   
natdes052D1492Nätdesign, projektkursD4, F4Malin Carlzon   
datkom062D1522Datorteknik och -kommunikationB4, M4, T4...Inge Frick   
granska052D5381SpråkgranskningsverktygdoktoranderViggo Kannkursanalys  
aform062G1517Avancerade formella system och analysteknikerD4, IT4Mads Damkursanalys  
neuro067E1206Neurovetenskap Jeanette Hållgren Kotaleskikursanalys  

Människa-datorinteraktion, kommunikation och grafik

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledarewebbadress  
 2D1024Examensarbete i människa-datorinteraktion Fredrik Winbergkursanalys  
 2D1030D-uppsats i kognitionsvetenskapkognitions...Henrik Artman   
 2D1031Större D-uppsats i kognitionsvetenskapkognitions...Henrik Artman   
 2D1042Examensarbete i MDI för magisterexamenMDI-magist...Fredrik Winbergkursanalys  
dgi062D1323Datorgrafik med interaktionalla utom ...Lars Kjelldahl   
kommo062D1347KommunikationOpen1Per Anders Forstorp   
interak052D1400Interaktiva medierD4, Media4Yngve Sundblad   
utvard062D1408Utvärderingsmetoder inom MDID4, E4, F4...Eva-Lotta Sallnäs   
acpu062D1410Användarcentrerad programutvD4, E4, F4...Fredrik Winberg   
agi052D1413Avancerad grafik och interaktionD4, E4, F4...Lars Kjelldahl   
dfs062D1416Datorstöd för samarbeteD4, E4, F4...Kristina Groth   
sprakt052D1418SpråkteknologiD4, E4, F4...Ola Knutssonkursanalys  
pvdel062D1460Programvarudesign, ekon. & led.I4-PDIYngve Sundblad   
indmdi2D1466Avancerad, individuell kurs i MDIalla Kerstin Severinson-Eklundh   
afmkom062D1521Kommunikation och informationAFM, B,M,T...Per Anders Forstorp   
komm052D1600Kommunikation i ingenjörsvetenskapD1, MDI-ma...Per Anders Forstorp   
kommed062D1601Kommunikation och mediaCL2Leif Dahlberg   
prosal032D1602Lärande och informations- och kommunikationsteknikCLMDALeif Dahlberg   
trans052D1603Tekniker som transformerar tid, rum och verklighetD4, Media4Per Anders Forstorp   
vtl2-052D1605Vetenskap, teknik och lärandeCLMFY3-5, ...Leif Dahlberg   
komges052D1606Kommunikation, information och gestaltningMedia1Leif Dahlberg   
mdiik052D1620 Människa-datorinteraktion, inledande kursMedia3, MD...Henrik Artmankursanalys  
mdifk052D1622Människa-datorinteraktion, forts.kursMDI-mag, M...Ann Lantzkursanalys  
mdicl062D1624Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktningCL3Sinna Lindqvist   
itfunk062D1625IT-design för funktionshindradeMDI-magist...Fredrik Winberg   
betmet052D1630Beteendevetenskaplig metodMDI-magist...Eva-Lotta Sallnäs   
proto052D1631Mjukvarustöd för prototypningMDI-magist...Bo Westerlundkursanalys  
grip062D1640Grafik- & interaktionsprogrammeringD3, E4, F4...Gustav Taxénkursanalys  
spel052D1650Datorspelsdesignalla, åk 4Måns Eleniuskursanalys  
spelagi052D1651Datorspelsdesign med av. grafikMedia-IAMMåns Eleniuskursanalys  

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledarewebbadress  
 2D1026Examensarbete i publiceringsteknikPUB5Björn Hedinkursanalys  
 2D1027Examensarbete i affärsutveckling och medieteknikAFM5, ej ö...Björn Hedinkursanalys  
 2D1028Examensarbete i medieteknikMediaBjörn Hedinkursanalys  
mama052D1515Grafisk maskin- & materialläraMed-TKN, P...Christer Lie   
xmlpub052D1517XML för publiceringMed-TKN, P...Björn Hedinkursanalys  
avm052D1518Audio-, video- & multimediaprodD, PUB4, E...Trille Fellstelius   
gtmk052D1520Grafisk teknik, mindre kursMMT-PAT4, DChrister Lie   
digv062D1523Digital videoproduktionalla utom ...Nils Wennerstrandkursanalys  
repro052D1524Bild- och reproteknikMed-TKN, P...Christer Lie   
publhk062D1527Publiceringsteknik, högre kursPUB4Christer Lie   
mepak062D1528Medieproduktion, ak"""PUB3"""Christer Lie   
afmmep052D1553MedieproduktionAFM, ej öp...Christer Lie   
afmitorg062D1555IT och organisationerAFM, ej öp...Åke Walldius   
intmed052D1571Intro till medieteknikMedia1Leif Handbergkursanalys  
distans062D1573Närvaroproduktion på distansMed-IAM, M...Leif Handberg   
medgk052D1574Medieteknik, gkMedia2Nils Wennerstrandkursanalys  
prosam022D1575Programsammanf. kurs i medietekMediaPer Anders Forstorp   
medjur062D1576Mediejuridik, -ekonomi och affärsutvecklingMedia4Leif Handberg   
iumed062D1577Innehåll och uttryck i mediaMedia4Jenny Sundénkursanalys  
medper062D1590MedieperceptionMed-RRB3, ...Arild Jägerskogh   
prodtek062D1591Produktionsteknik för rörlig bildMed-RRB3, ...Arild Jägerskogh   
bearb052D1592Bearbetning av rörliga bilderMed-RRB4, ...Arild Jägerskoghkursanalys  
projtek052D1593Display- och projektionsteknikMed-RRB4, ...Arild Jägerskoghkursanalys  
indmed42D1904Individuell kurs i medieteknikMedia3, Me...Leif Handberg   
indmed52D1905Individuell kurs i medieteknikMedia3, Me...Leif Handberg   

Kurser för högskoleingenjörer, m fl

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledarewebbadress  
 2D2000Examensarbete i medieteknikHMed3, HDa...Christer Lie   
inginfo052D2010Informationsteknik och ingenjörsmetodikHMed1Mona Erikssonkursanalys  
ingintro052D2011Introduktion till medieteknik för högskoleingenjörerHMed1Mona Erikssonkursanalys  
ingmep052D2012Multimediaproduktion, tekniskt projektHMed1Trille Fellsteliuskursanalys  
inggest062D2013Gestaltning och design för högskoleingenjörerHMed1Mona Eriksson   
ingmed052D2020MedieteknikHMed2Mona Erikssonkursanalys  
ingaov052D2021Audio- och videoteknikHMed2Trille Fellsteliuskursanalys  
ingkomut052D2022Kompetens och utveckling inom medieteknikHMed2Leif Handbergkursanalys  
ingteve052D2030TV-teknikHMed3Arild Jägerskoghkursanalys  
ingradio052D2031RadioteknikHMed3Trille Fellsteliuskursanalys  
inggt062D2032Grafisk teknikHMed3Mona Erikssonkursanalys  
inginter052D2033Interaktiv medieteknikHMed3Björn Hedinkursanalys  
ingprg062D2050Programmering, grundkursHMed1Vahid Mosavatkursanalys  
ingdbt062D2051Databasteknik och datorkommunikationHMed2Inge Frick   
ingint062D2052Grundläggande internetprogrammeringHMed, allaSerafim Dahl   
ingdigv062D2096Digital videoproduktionalla utom ...Nils Wennerstrandkursanalys  

Tal, musik och hörsel

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledarewebbadress  
 2F1012Examensarbete inom musikakustik varierande   
 2F1015Examensarbete inom talkommunikation Björn Granström/Rolf Carlson   
taltek062F1111TalteknologiIT4, Media...Inger Karlssonkursanalys  
taltekmed062F1112Talteknologi, utökad kursMedia4Inger Karlssonkursanalys  
strans052F1120Spektrala transformer för MediaMedia3Jonas Beskowkursanalys  
musak062F1212MusikakustikMedia4, D4...Anders Askenfelt   
muscom062F1213Musikalisk kommunikation och musikteknologiMedia4, D4...Anders Friberg   
elak052F1400ElektroakustikB4, E4, F4...Svante Grankvistkursanalys  
autek052F1410AudioteknikE4, F4, Me...Sten Ternströmkursanalys  
orket052F1601Orkesterspelets teorialla programGunnar Julin   
orkpa052F1602Orkesterspelets praktikalla programGunnar Julin   

Vidareutbildning

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledarewebbadress  
fovdigv062D4027Digital videoproduktionfovNils Wennerstrandkursanalys  
fovwebb052D4129WebbservertillämpningsprogrammeringPVT2Sten Anderssonkursanalys  
fovopad062D4135Objektor. progr. analys & design, JavaPVT1Ann Bengtssonkursanalys  
fovnet062D4143Programutv.teknik med .NET FrameworkfovAlexander Baltatzis   
fovdiff052D4232Numerical Methods for Partial Differential EquationsfovAndré Jaunkursanalys  
fovoption052D4282Hedging Your Portfolio: Options, Swaptions, DerivatesfovAndré Jaunkursanalys  

SU

Datalogi, MDI och kommunikation

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledarewebbadress  
sudata05NA1030Datalogi, gk IMD1, BM1Serafim Dahl   
suoop06NA8720Objektorienterad progr. IMD2, BMD2Kjell Lindqvist   
sudoa06NA8740Datorgrafik & anv.gränssnittMD2, BMD2Lars Kjelldahl   
sudbt05 DatabasteknikMD3, BMD3Kjell Lindqvist   
supsdd05 Praktisk svenska med d. dok.fr.MD3, BMD3Caroline Nordquistkursanalys  
sumvk05 MjukvarukonstruktionMD3Rand Waltzman   
suproj06 ProjektarbeteMD3Rand Waltzman   
sualko06NA4110Algoritmer och komplexitetMD3, BMbio3Viggo Kannkursanalys  
sudark06NA2190DatorarkitekturMD3Inge Frick   
sutoo06 Teoretiska grunder för objektorienteringMD3Karl Meinke   
susprakt06NA1130Språkteknologi, orienteringskursspråkkonsu...Ola Knutssonkursanalys  

Beräkningsteknik

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledarewebbadress  
suntm05BT2030Num. & till. matematik gkMD2Bengt Lindberg   
sunumf05BT1000Numeriska met. för fysikerfysikerlin...André Jaunkursanalys  
sunumbm05BT1010Numeriska metoder, grundkursBM2Beatrice Frock   

^ Upp till kvalitetsarbete.

Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2007-09-22