bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Sammanställning av skolans kursanalyser 2004/2005

KTH

Numerisk analys

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledareLänkPrestgrad %Examgrad %
 2D1020Examensarbete i numerisk analys Lennart Edsbergkursanalys  
numbio042D1210Numeriska metoder grundkurs IBio3Beatrice Frockkursanalys7069
numicl052D1210Numeriska metoder grundkurs II2, CL2Ninni Carlsundkursanalys6746
numk042D1210Numeriska metoder grundkurs IK2Ninni Carlsundkursanalys6638
numpm052D1212Numeriska met. och grundl. progr.M1Lennart Edsbergkursanalys8463
numpp052D1212Numeriska met. och grundl. progr.P1Beatrice Frockkursanalys8173
numpt052D1212Numeriska met. och grundl. progr.T1Katarina Gustavssonkursanalys8163
numpbd042D1212Numeriska met. och grundl. progr.BD2Peter Pohl   
numme042D1213Numeriska met. f. MikroelektronikME2Michael Hankekursanalys6782
nums042D1214Numeriska metoder för SS2Beatrice Frockkursanalys7044
tilnum1-052D1220Tillämp. numeriska metoder IallaGerd Erikssonkursanalys9087
ndiff1-042D1225Num. beh. av diff.ekvationer IallaLennart Edsbergkursanalys7772
numd042D1240Numeriska metoder grundkurs IID2Gerd Erikssonkursanalys8167
nume042D1240Numeriska metoder grundkurs IIE2Björn Sjögreenkursanalys5739
numf052D1240Numeriska metoder grundkurs IIF2Bengt Lindbergkursanalys8378
numan052D1242Numerisk analysF2-mattein...Bengt Lindberg   
tilnum2-052D1250Tillämp. numeriska metoder IID,E,F,TAxel Ruhekursanalys78 
tilnum3-042D1251Tillämp. numeriska metoder IIISCAxel Ruhe   
numalg042D1252Numerisk algebraD,E,FAxel Ruhe   
matalg042D1253Numerisk algebra, metoder för stora matriserD, E, F, SCAxel Ruhe   
ndiff2-052D1255Num. beh. av diff.ekvationer IID,E,F,T, SCGunilla Kreiss   
visual052D1257VisualiseringD,E,F,T, SCKai-Mikael Jää-Aro   
hpc042D1258Intro. till högprestandaber.D,E,F,T, SCMike Hammill   
fem042D1260Finita elementmetodenD,E,F,T åk...Ninni Carlsund   
sccomp052D1263Tekn. vetenskapliga datorber.D,E,F,T åk...Michael Hanke   
mod1-042D1266 Matematiska modeller... del 1D,E,F,T åk...Michael Hanke   
compel042D1274Elektromagnetiska beräkningarD, E, F, T...Jesper Oppelstrup   
numpar052D1285Num. alg. för parallelldatorerD, E, F, SCMichael Hanke   
avber042D1297Av. indiv. kurs i beräkn.teknikF, T, SCAxel Ruhe   

Datalogi

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledareLänkPrestgrad %Examgrad %
 2D1021Examensarbete i datalogi Ann Bengtssonkursanalys  
 2D1025Examensarbete i biomedicinsk teknik Erik Fransénkursanalys  
datintro042D1301Datorintroduktionutbytesstu...Joel Brynielsson   
prgo042D1310Programmeringstekniköppen ingångSten Anderssonkursanalys7661
prgmedcl042D1310ProgrammeringsteknikMedia1, CL1Vahid Mosavatkursanalys6753
prgi042D1310Programmeringsteknik I1Erik Fransénkursanalys7368
prgs052D1311Programmeringsteknik med PBLS1Olle Bälterkursanalys8884
tildah042D1320Tillämpad datalogiI2, I3, Me...Linda Kannkursanalys9189
tildav052D1320Tillämpad datalogiB3, M3, T3...Alexander Baltatziskursanalys8780
dbtek052D1334DatabasteknikI2-PVD, Me...Kjell Lindqvist 4015
gruint052D1335Grundläggande internetprogrammeringB,I,K,L,M,...Cristian Bogdan   
progk042D1339ProgramkonstruktionF1Ann Bengtssonkursanalys7061
datae042D1343DatalogiE1Vahid Mosavatkursanalys6147
datae032D1343DatalogiE2Henrik Erikssonkursanalys  
grudat042D1344Grundläggande datalogiF3Henrik Erikssonkursanalys8784
inda042D1345Introduktion till datalogiD1Stefan Nilssonkursanalys6363
progp042D1350ProgrammeringsparadigmD2, E4, F4Leif Kusoffskykursanalys7967
adk052D1352Algoritmer, datastrukt. & kompl.D2 m.fl.Viggo Kannkursanalys6857
algokomp042D1354Algoritmer och komplexitetF4 m.fl.Johan Karlanderkursanalys6868
mvk042D1363Mjukvarukonstruktion D3, I3-PVDRand Waltzman   
syntax052D1373Artificiella språk & syntaxanalysD3, E4, F4Mikael Goldmannkursanalys6853
primp042D1375ProgramspråksimplementationD4, E4, F4Lars Engebretsenkursanalys6565
maskin052D1377Maskinnära programmering och datorarkitekturI-PVDInge Frick 4036
indai052D1381Industriella tillämpningar av AIalla, åk 4Rand Waltzman   
prutte052D1385ProgramutvecklingsteknikE3, E4, Me...Erik Fransénkursanalys7364
prutt052D1385ProgramutvecklingsteknikI2, alla u...Karl Meinke   
cprog042D1387Programsystemkonstr. m. C++alla, åk 4Alexander Baltatziskursanalys5442
intnet042D1390InternetprogrammeringI3-PVD, al...Björn Eiderbäck   
bioinfo052D1396BioinformatikBio3Lars Arvestadkursanalys7979
bildat052D1421Bildbehandling och datorseendeD4, E4, F4...Mårten Björkman   
dsak052D1425Datorseende, avancerad kursD4, E4, F4Stefan Carlsson   
robot052D1426Robotik och autonoma systemD4, E4, F4...Mattias Bratt   
mi042D1431MaskininlärningD4, E4, F4Örjan Ekebergkursanalys8585
ann052D1432ANN och andra lärande systemD,E,F,T,B,MÖrjan Ekebergkursanalys8570
annfk052D1433Artificiella neuronnät, fortsättningskursD4, E4, F4Anders Lansner   
avalg042D1440Avancerade algoritmerD4, F4Stefan Nilssonkursanalys8080
semteo052D1441Seminariekurs i teoretisk datalogiD4, F4Johan Karlander   
krypto052D1449Kryptografins grunderD4, F4Johan Håstad   
algbio052D1450Algoritmisk bioinformatikD4, F4Jens Lagergren   
ooteori052D1455Teoretiska grunder för objektorienteringD4, E4, F4Karl Meinke   
avfunk052D1456Avancerad funktionell programmeringD3, E4, F4Johan Glimmingkursanalys7158
popup042D1458Problemlösning och prog under pressD4, E4, F4Mikael Goldmannkursanalys7965
stavin042D1464St. av. individuell kurs i datalogiD4, E4, F4Stefan Arnborg   
avind042D1465Av. individuell kurs i datalogiD4, E4, F4Stefan Arnborg   
dbteori042D1469DatabasteoriD4Kjell Lindqvist 10094
moddb052D1471Moderna databassystem och databastillämpningarD4Serafim Dahl   
serverh042D1482Webbservertillämpningsprogr.D, E4, F4Sten Anderssonkursanalys5842
serverv052D1482Webbservertillämpningsprogr.D, E4, F4Sten Anderssonkursanalys7869
ipro1-052D1490IP-routning inom enkla datornätD4, E4, F4Olof Hagsandkursanalys  
ipro2-052D1491IP-rout. på Internet & a. sam. nätD4, E4, F4Roland Elverljung   
datkom052D1522Datorteknik och -kommunikationPUB3 m.fl.Inge Frick   

Människa-datorinteraktion, kommunikation och grafik

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledareLänkPrestgrad %Examgrad %
 2D1024Examensarbete i människa-datorinteraktion Fredrik Winbergkursanalys  
 2D1030D-uppsats i kognitionsvetenskapMagisterutbHenrik Artman   
 2D1031Större D-uppsats i kognitionsvetenskapMagisterutbHenrik Artman   
dgi052D1323Datorgrafik med interaktionalla utom ...Lars Kjelldahl   
kominf042D1348Kommunikation och informationMedia1Leif Dahlberg   
tob042D1378Text- och bildbehandlingalla, åk 3-4Staffan Romberger 6133
utvard052D1408Utvärderingsmetoder inom MDID4, E4, F4...Kai-Mikael Jää-Arokursanalys  
acpu052D1410Användarcentrerad programutvD4, E4, F4...Fredrik Winberg   
agi042D1413Avancerad grafik och interaktionD4, E4, F4...Lars Kjelldahlkursanalys7945
dfs052D1416Datorstöd för samarbeteD4, E4, F4...Kristina Groth   
sprakt042D1418SpråkteknologiD4, E4, F4...Ola Knutssonkursanalys8777
pvdel052D1460Programvarudesign, ekon. & led.I4-PVDHenrik Artman   
indmdi042D1466Avancerad, individuell kurs i MDIalla Kerstin Severinson-Eklundh   
pubkom052D1521Kommunikation och informationPUB m flPer Anders Forstorp   
komm042D1600Kommunikation i ingenjörsvetenskapD1, Magist...Kai-Mikael Jää-Arokursanalys  
kommed052D1601Kommunikation och mediaCL2Leif Dahlberg   
prosal042D1602Lärande och informations- och kommunikationsteknikCLMDA2Leif Dahlberg   
prosal032D1602Lärande och informations- och kommunikationsteknikCLMDA3Leif Dahlberg   
trans042D1603Tekniker som transformerar tid, rum och verklighetD4, Media4Per Anders Forstorp   
mdiik042D1620 Människa-datorinteraktion, inledande kursMedia3, al...Henrik Artmankursanalys  
mdifk042D1622Människa-datorinteraktion, forts.kursMagister-M...Ann Lantzkursanalys9997
mdicl052D1624Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktningCL3Henrik Artman   
itfunk052D1625IT-design för funktionshindradeMDI-magist...Fredrik Winberg   
betmet042D1630Beteendevetenskaplig metodMDI-magist...Eva-Lotta Sallnäskursanalys 92
proto042D1631Mjukvarustöd för prototypningMDI-magist...Björn Eiderbäck   
grip052D1640Grafik- & interaktionsprogrammeringD3, E4, F4...Björn Eiderbäck   
spel042D1650Datorspelsdesignalla, åk 4Olle Bälterkursanalys9893
spelagi042D1651Datorspelsdesign med av. grafikMedia-Inte...Olle Bälterkursanalys9893

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledareLänkPrestgrad %Examgrad %
 2D1026Examensarbete i publiceringsteknikPUB5Björn Hedinkursanalys  
 2D1027Examensarbete i affärsutveckling och medieteknikAFM5, ej ö...Björn Hedinkursanalys  
 2D1028Examensarbete i medieteknikMediaBjörn Hedinkursanalys  
mama042D1515Grafisk maskin- & materialläraPUB4Christer Lie   
xmlpub042D1517XML för publiceringPUB4Björn Hedinkursanalys  
avm042D1518Audio-, video- & multimediaprodD, PUB4, E...Arild Jägerskogh   
gtmk042D1520Grafisk teknik, mindre kursM (PAT4), DChrister Lie   
digv052D1523Digital videoproduktionalla utom ...Nils Wennerstrand   
repro042D1524Bild- och reproteknikPUB4Christer Lie   
publak052D1526Publiceringsteknik akPUB3Christer Lie   
publhk052D1527Publiceringsteknik, högre kursPUB4Christer Lie   
afmsys042D1550MarknadssystemAFM, ej öp...Anders Hedman   
afmkons042D1551KonsumentbeteendeAFM, ej öp...Anders Hedman   
afmman052D1552MediemanagementAFM, ej öp...Anders Hedman   
afmmep042D1553MedieproduktionAFM, ej öp...Björn Hedin 7976
afmitorg052D1555IT och organisationerAFM, ej öp...Anders Hedman   
intmed042D1571Intro till medieteknikMedia1Leif Handberg   
gest052D1572Gestaltning och designMedia1Mona Eriksson   
distans052D1573Närvaroproduktion på distansMedia3Leif Handberg   
medgk042D1574Medieteknik, gkMedia2Nils Wennerstrand   
prosam042D1575Programsammanf. kurs i medietekMedia1Daniel Pargman   
prosam032D1575Programsammanf. kurs i medietekMedia2Daniel Pargman   
prosam022D1575Programsammanf. kurs i medietekMedia3Per Anders Forstorp   
prosam012D1575Programsammanf. kurs i medietekMedia4Per Anders Forstorp   
medjur052D1576Mediejuridik, -ekonomi och affärsutvecklingMedia4Leif Handberg   
iumed052D1577Innehåll och uttryck i mediaMedia4Daniel Pargman   
medper052D1590MedieperceptionMedia3Arild Jägerskogh   
prodtek052D1591Produktionsteknik för rörlig bildMedia3Arild Jägerskogh   
bearb042D1592Bearbetning av rörliga bilderMedia4Arild Jägerskogh   
projtek042D1593Display- och projektionsteknikMedia4Arild Jägerskogh   
indmed2D1604Individuell kurs i medieteknikMedia3, Me...Leif Handberg   

Kurser för högskoleingenjörer

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledareLänkPrestgrad %Examgrad %
 2D2000Examensarbete i medieteknikHMed3, HDa...Christer Lie   
inginfo042D2010Informationsteknik och ingenjörsmetodikHMed1Mona Eriksson   
ingintro042D2011Introduktion till medieteknik för högskoleingenjörerHMed1Mona Eriksson   
ingmep042D2012Multimediaproduktion, tekniskt projektHMed1Trille Fellstelius   
inggest052D2013Gestaltning och design för högskoleingenjörerHMed1Mona Eriksson   
ingmed042D2020MedieteknikHMed2Mona Eriksson   
ingaov042D2021Audio- och videoteknikHMed2Trille Fellstelius   
ingkomut042D2022Kompetens och utveckling inom medieteknikHMed2Leif Handberg   
ingteve042D2030TV-teknikHMed3Nils Wennerstrand   
ingradio042D2031RadioteknikHMed3Trille Fellstelius   
inggt052D2032Grafisk teknikHMed3Mona Eriksson   
inginter052D2033Interaktiv medieteknikHMed3Leif Handberg   
ingprg052D2050Programmering, grundkursHMed1Alexander Baltatziskursanalys5638
ingdbt052D2051Databasteknik och datorkommunikationHMed2Inge Frick   
ingint052D2052Grundläggande internetprogrammeringHMed, allaCristian Bogdan   
ingdigv052D2096Digital videoproduktionalla utom ...Nils Wennerstrand   

Vidareutbildning

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledareLänkPrestgrad %Examgrad %
fovdigv052D4027Digital videoproduktionfovNils Wennerstrand   
fovdark052D4120DatorarkitekturfovInge Frick 4036
fovosuxh042D4124Operativsystem spec. UnixPVT2, SUInge Frick 6767
fovdatabas042D4128DatabasteknikPVT2Kjell Lindqvist   
fovwebb042D4129WebbservertillämpningsprogrammeringPVT2Sten Anderssonkursanalys5645
fovopad052D4135Objektor. progr. analys & design, JavaPVT1Ann Bengtssonkursanalys7575
fovnet052D4143Programutvecklingsteknik med .NET FrameworkfovAlexander Baltatzis   
fovdiff042D4232Numerical Methods for Partial Differential EquationsfovAndré Jaun   
fovoption042D4282Hedging Your Portfolio: Options, Swaptions, DerivatesfovAndré Jaun   

SU

Datalogi, MDI och kommunikation

MD4 samläses med KTH-kurser ovan och finns därför inte med nedan.

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledareLänkPrestgrad %Examgrad %
sudbt04 Examensarbete i datalogiMD4Caroline Nordquistkursanalys  
sudbt04 Examensarbete i datalogi Caroline Nordquistkursanalys  
sudata04NA1030Datalogi, gk IMD1, BM1Serafim Dahl   
suoop05NA8720Objektorienterad progr. IMD2, BMD2Kjell Lindqvist   
sudoa05NA8740Datorgrafik & anv.gränssnittMD2, BMD2Lars Kjelldahl   
sudbt04 DatabasteknikMD3, BMD3Kjell Lindqvist   
supsddh04 Praktisk svenska med d. dok.fr.MD3, BMD3Caroline Nordquistkursanalys9090
sumvkh04 MjukvarukonstruktionMD3Rand Waltzman   
suproj05 ProjektarbeteMD3Rand Waltzman   
sualko05NA4110Algoritmer och komplexitetMD3, BMbio3Viggo Kannkursanalys5636
sudark05NA2190DatorarkitekturMD3Inge Frick   
sutoo05 Teoretiska grunder för objektorienteringMD3Karl Meinke   

Beräkningsteknik

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledareLänkPrestgrad %Examgrad %
sudbt04 Examensarbete i beräkningsteknikMD4Caroline Nordquistkursanalys  
sudbt04 Examensarbete i beräkningsteknik Caroline Nordquistkursanalys  
suntm04BT2030Num. & till. matematik gkMD2Bengt Lindberg   
sunumf04BT1000Numeriska met. för fysikerfysikerlin...Peter Pohl 7574
sunumbm04BT1010Numeriska metoder, grundkursBM2Beatrice Frockkursanalys  

^ Upp till kvalitetsarbete.

Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2007-09-22