bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Sammanställning av Nadas kursanalyser 2003/2004

KTH

Numerisk analys

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledareLänkPrestgrad %Examgrad %
 2D1020Examensarbete i numerisk analys Axel Ruhekursanalys  
numbbio032D1210Numeriska metoder grundkurs IB2, Bio3Beatrice Frockkursanalys72 
numicl042D1210Numeriska metoder grundkurs II2, CL2Ninni Carlsundkursanalys7250
numkl032D1210Numeriska metoder grundkurs IK2, L2Ninni Carlsundkursanalys6043
numm042D1210Numeriska metoder grundkurs IM2Bengt Lindbergkursanalys7760
numv032D1210Numeriska metoder grundkurs IV2Beatrice Frockkursanalys58 
numpm042D1212Numeriska metoder och grundl. progr.M1Lennart Edsbergkursanalys8563
numpp042D1212Numeriska metoder och grundl. progr.P1Beatrice Frockkursanalys8673
numpt042D1212Numeriska metoder och grundl. progr.T1Katarina Gustavsson   
numme032D1213Numeriska metoder f. MikroelektronikME2Michael Hankekursanalys8167
tilnum1-042D1220Tillämp. numeriska metoder IallaGerd Erikssonkursanalys9493
ndiff1-032D1225Num. beh. av diff.ekvationer IallaLennart Edsbergkursanalys8381
numd032D1240Numeriska metoder grundkurs IID2Gerd Erikssonkursanalys8675
nume032D1240Numeriska metoder grundkurs IIE2André Jaunkursanalys7566
numf042D1240Numeriska metoder grundkurs IIF2Gerd Erikssonkursanalys8881
numt042D1240Numeriska metoder grundkurs IIT2Olof Runborgkursanalys7560
tilnum2-042D1250Tillämp. numeriska metoder IID,E,F,TAxel Ruhekursanalys7878
ndiff2-042D1255Num. beh. av diff.ekvationer IID,E,F,TGunilla Kreiss   
visual042D1257VisualiseringD,E,F,TKai-Mikael Jää-Arokursanalys8277
hpc032D1258Intro. till högprestandaber.D,E,F,TMike Hammill   
fem032D1260Finita elementmetodenD,E,F,T åk 4Ninni Carlsund   
sccomp042D1263Tekn. vetenskapliga datorber.D,E,F,T åk 4Marco Kupiainen   
mod1-032D1266 Matematiska modeller... del 1D,E,F,T åk 4Jesper Oppelstrup   
mod2-042D1269Matematiska modeller... del 2D,E,F,T åk 4Jesper Oppelstrup   
compph042D1272Fys. ber. på högprestandadatorerD, E, FMikhail Dzugotovkursanalys  
avnum042D1290Avancerade numeriska metoderD, E, FMichael Hanke   
avber032D1297Av. indiv. kurs i beräkn.teknikF, TAxel Ruhe   

Datalogi

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledareLänkPrestgrad %Examgrad %
 2D1021Examensarbete i datalogi  kursanalys  
 2D1025Examensarbete i biomedicinsk teknik Anders Lansnerkursanalys  
prgo032D1310Programmeringstekniköppen ingångAlexander Baltatziskursanalys8271
prgmedcl032D1310ProgrammeringsteknikMedia1, CL1Vahid Mosavat   
prgk032D1310ProgrammeringsteknikK1Sten Anderssonkursanalys6243
prgibio042D1310ProgrammeringsteknikI1, Bio1Erik Fransénkursanalys7868
prgs042D1311Programmeringsteknik med PBLS1Olle Bälterkursanalys8170
tildah032D1320Tillämpad datalogiI2, Media2...Linda Kannkursanalys9087
tildav042D1320Tillämpad datalogiB,I,K,L,M,...Alexander Baltatziskursanalys7967
dgi042D1323Datorgrafik med interaktionalla utom ...Kerstin Frenckner   
dbtek042D1334DatabasteknikI2-PVD, Me...Kjell Lindqvist   
progk032D1339ProgramkonstruktionF1Ann Bengtssonkursanalys7061
datae032D1343DatalogiE1Vahid Mosavatkursanalys  
datae022D1343DatalogiE2Henrik Erikssonkursanalys  
grudat032D1344Grundläggande datalogiF3Henrik Erikssonkursanalys8584
inda032D1345Introduktion till datalogiD1Rand Waltzman   
projinda042D1349Projektuppgift i introduktion till datalogi Rand Waltzman   
progp032D1350ProgrammeringsparadigmD2, E4, F4Leif Kusoffsky 8786
adk042D1352Algoritmer, datastrukt. & kompl.D2 m.fl.Viggo Kannkursanalys7466
algokomp032D1354Algoritmer och komplexitetF4 m.fl.Johan Karlanderkursanalys6363
prom032D1362Programutv.proj. med mjukvarukonstr.D3, I3-PVDLars Kjelldahlkursanalys9696
syntax042D1373Artificiella språk & syntaxanalysD3, E4, F4Mikael Goldmannkursanalys6851
primp032D1375ProgramspråksimplementationD4, E4, F4Lars Engebretsenkursanalys7070
indai042D1381Industriella tillämpningar av AIalla, åk 4Rand Waltzman   
prutte042D1385ProgramutvecklingsteknikE3, E4, Me...Henrik Erikssonkursanalys8580
prutt042D1385ProgramutvecklingsteknikI2, alla u...Henrik Erikssonkursanalys8580
cprog032D1387Programsystemkonstr. m. C++alla, åk 4Johnny Bigertkursanalys6554
intnet032D1390InternetprogrammeringI3-PVD, al...Björn Eiderbäck   
dsgk042D1420Datorseende, grundkursD4, E4, F4Danica Kragickursanalys6251
geom042D1424Datorgeometri i bildanalys & visual.D4, E4, F4Stefan Carlsson   
roboth032D1426Robotik och autonoma systemD4, E4, F4Mattias Brattkursanalys9690
robotv042D1426Robotik och autonoma systemD4, E4, F4Mattias Brattkursanalys9286
mi032D1431MaskininlärningD4, E4, F4Örjan Ekebergkursanalys9788
ann042D1432ANN och andra lärande systemD,E,F,T,B,MÖrjan Ekebergkursanalys9075
biomod042D1435Neuronnäts- och biomodelleringD,E,F,K,BioErik Fransénkursanalys5541
avalg032D1440Avancerade algoritmerD4, F4Stefan Nilssonkursanalys8484
kplx042D1446KomplexitetsteoriD4, F4Mikael Goldmannkursanalys6262
krypto042D1449Kryptografins grunderD4, F4Johan Håstadkursanalys8282
algbio042D1450Algoritmisk bioinformatikD4, F4Jens Lagergren   
popup032D1458Problemlösning och prog under pressD4, E4, F4Mikael Goldmannkursanalys7465
stavin032D1464St. av. individuell kurs i datalogiD4, E4, F4Stefan Arnborg   
avind032D1465Av. individuell kurs i datalogiD4, E4, F4Stefan Arnborg   
dbkomp042D1468Komplettering av databasteknik för LL2, L3Serafim Dahl   
dbteori032D1469DatabasteoriD4Kjell Lindqvist 6161
oodb042D1470Objektorienterade databassystemD4Serafim Dahl   
serverh032D1482Webbservertillämpningsprogr.D, E4, F4Sten Anderssonkursanalys4837
serverv042D1482Webbservertillämpningsprogr.D, E4, F4Sten Anderssonkursanalys8577
ipro1-042D1490IP-routning inom enkla datornätD4, E4, F4Mattias Janssonkursanalys9095
ipro2-042D1491IP-rout. på Internet & a. sam. nätD4, E4, F4Roland Elverljung   
natdes032D1492Nätdesign, projektkursD4, F4Malin Carlzon   
datkom042D1522Datorteknik och -kommunikationPUB3 m.fl.Inge Frick 9283
grip042D1953Grafik & interaktionsprogr.D3, E4, F4...Björn Eiderbäck   

Människa-datorinteraktion och kommunikation

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledareLänkPrestgrad %Examgrad %
 2D1024Examensarbete i människa-datorinteraktion  kursanalys  
komm032D1347KommunikationD1Per Anders Forstorp  76
kominf032D1348Kommunikation och informationMedia1Leif Dahlberg 5235
tob032D1378Text- och bildbehandlingalla, åk 3-4Staffan Romberger   
interak032D1400Interaktiva medierD4, Media4Yngve Sundblad   
utvard042D1408Utvärderingsmetoder inom MDID4, E4, F4...Ann Lantz   
acpu042D1410Användarcentrerad programutvD4, E4, F4...Yngve Sundblad   
mdimed032D1412Samordningskurs i MDI f MedieteknikMed-MDIYngve Sundblad   
agi032D1413Avancerad grafik och interaktionD4, E4, F4...Lars Kjelldahlkursanalys5824
sprakt032D1418SpråkteknologiD4, E4, F4...Hercules Dalianiskursanalys7270
pvdel042D1460Programvarudesign, ekon. & led.I4-PVDHenrik Artman 100100
indmdi032D1466Avancerad, individuell kurs i MDIalla Henrik Artman   
afmkom042D1521Kommunikation och informationAFM, PUBAmelie Hössjer   
kommed042D1601Kommunikation och mediaLärar2Leif Dahlberg   
prosal032D1602Lärande och informations- och kommunikationsteknikLärar2, IT...Leif Dahlberg   
mdiik032D1620 Människa-datorinteraktion, inledande kursMedia3, al...Henrik Artmankursanalys 96
mdifk032D1622Människa-datorinteraktion, forts.kursalla, åk 3-4Ann Lantzkursanalys9997
itfunk042D1625Itdesign för funktionshindradeallaFredrik Winberg   

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledareLänkPrestgrad %Examgrad %
 2D1026Examensarbete i publiceringsteknikallaNils Enlundkursanalys  
 2D1027Examensarbete i affärsutveckling och medieteknikallaNils Enlundkursanalys  
 2D1028Examensarbete i medieteknikMediaNils Enlundkursanalys  
mama032D1515Grafisk maskin- & materialläraPUB4Christer Lie   
xmlpub032D1517XML för publiceringPUB4Björn Hedinkursanalys7777
avm032D1518Audio-, video- & multimediaprodPUB4Björn Hedin   
gtmk032D1520Grafisk teknik, mindre kursM (PAT4)Christer Lie   
repro032D1524Bild- och reproteknikPUB4Christer Lie   
publak042D1526Publiceringsteknik akPUB3Christer Lie   
publhk042D1527Publiceringsteknik, högre kursPUB4Christer Lie   
afmsys032D1550MarknadssystemAFMDaniel Pargman   
afmkons032D1551KonsumentbeteendeAFMDaniel Pargman   
afmman042D1552MediemanagementAFMDaniel Pargman   
afmmep032D1553MedieproduktionAFMBjörn Hedin   
afmitorg042D1555IT och organisationerAFMDaniel Pargman   
intmed032D1571Intro till medieteknikMedia1Leif Handbergkursanalys9797
gest042D1572Gestaltning och designMedia1Leif Handberg   
distans042D1573Närvaroproduktion på distansMedia3Leif Handberg   
medgk032D1574Medieteknik, gkMedia2Sten Ternström(TMH)   
prosam032D1575Programsammanf. kurs i medietekMedia1Daniel Pargman   
prosam022D1575Programsammanf. kurs i medietekMedia2Daniel Pargman   
prosam012D1575Programsammanf. kurs i medietekMedia3Per Anders Forstorp   
prosam004K1575Programsammanf. kurs i medietekMedia4Leif Handberg   
medjur042D1576Mediejuridik, -ekonomi och affärsutvecklingMedia4Leif Handberg   
iumed042D1577Innehåll och uttryck i mediaMedia4Daniel Pargman   
medper042D1590MedieperceptionMedia3Arild Jägerskogh   
prodtek042D1591Produktionsteknik för rörlig bildMedia3Arild Jägerskogh   
bearb032D1592Bearbetning av rörliga bilderMedia4Arild Jägerskogh   
projtek032D1593Display- och projektionsteknikMedia4Arild Jägerskoghkursanalys  

Kurser för högskoleingenjörer

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledareLänkPrestgrad %Examgrad %
inginfo032D2010Informationsteknik och ingenjörsmetodikHMed1Mona Eriksson   
ingintro032D2011Introduktion till medieteknik för högskoleingenjörerHMed1Mona Eriksson   
ingmep032D2012Multimediaproduktion, tekniskt projektHMed1Trille Fellstelius  80
inggest042D2013Gestaltning och design för högskoleingenjörerHMed1Mona Eriksson   
ingmed032D2020MedieteknikHMed2Mona Eriksson   
ingaov032D2021Audio- och videoteknikHMed2Trille Fellstelius   
ingkomut032D2022Kompetens och utveckling inom medieteknikHMed2Jan-Olof Plato   
ingteve032D2030TV-teknikHMed3Nils Wennerstrand   
ingradio032D2031RadioteknikHMed3Trille Fellstelius   
inggt042D2032Grafisk teknikHMed3Mona Eriksson   
ingprg042D2050Programmering, grundkursHMed1Alexander Baltatzis   
ingdbt042D2051Databasteknik och datorkommunikationHMed2Inge Frick 9894
ingint042D2052Grundläggande internetprogrammeringHMed valbarCristian Bogdankursanalys8787
ingdigv042D2096Digital videoproduktionHMed valbarNils Wennerstrand   

Vidareutbildning

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledareLänkPrestgrad %Examgrad %
fovgrund032D4112Datalogi I, gk med Javaprogr.PVT1Ann Bengtsson   
fovaod042D4117Datalogi II, algoritmer och datastrukturerPVT1Inge Frick   
fovdark032D4120DatorarkitekturfovInge Frick   
fovosux042D4124Operativsystem spec. UnixPVT2, SUInge Frick   
fovdatabas032D4128DatabasteknikPVT2Lennart Lindström   
fovwebb032D4129WebbservertillämpningsprogrammeringPVT2Sten Anderssonkursanalys2219
fovsprak032D4130SpråkteknologifovOla Knutssonkursanalys100100
fovopad042D4135Objektor. progr. analys & design, JavaPVT1Ann Bengtssonkursanalys  
fovgrafik042D4139Realtidsgrafik och visualiseringfovLars Kjelldahl   
fovmdi042D4150Människa-datorinteraktionPVT2Henrik Artman   
fovalg032D4230Beräkningsteknik f. linjär algebrafovBengt Lindberg   
fovdiff032D4232Numerical Methods for Partial Differential EquationsfovAndré Jaun   
fovoption032D4282Hedging Your Portfolio: Options, Swaptions, DerivatesfovAndré Jaun   

SU

Datalogi, MDI och kommunikation

Vissa kurser samläses med KTH-kurser ovan och räknas därför inte upp här också.
KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledareLänkPrestgrad %Examgrad %
suda1-03NA1030Datalogi, gk IMD1Serafim Dahl   
suoop1-04NA8720Objektorienterad progr. IMD2Kjell Lindqvist   
sudoa04NA8740Datorgrafik & anv.gränssnittMD2Kerstin Frenckner   
suoad03 Objektorienterad analys & designMD3Johan Glimming   
sudbt03 DatabasteknikMD3Kjell Lindqvist   
sualko04NA4110Algoritmer och komplexitetMD3Viggo Kannkursanalys  
sumvk04 MjukvarukonstruktionMD3Karl Meinke   
suproj04 ProjektarbeteMD3Karl Meinke   
supsdd04 Praktisk svenska med d. dok.fr.MD3Caroline Nordquist   
sudark04NA2190DatorarkitekturMD3Stefan Nilsson   
susprakt04NA1130Språkteknologi, orienteringskursspråkkonsu...Hercules Dalianiskursanalys8888

Beräkningsteknik

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledareLänkPrestgrad %Examgrad %
suntm03BT2030Num. & till. matematik gkMD2Bengt Lindberg   
sunumf03BT1000Numeriska met. för fysikerfysikerlin...Peter Pohl   
sunumbm03BT1010Numeriska metoder, grundkursBM2Beatrice Frock   

^ Upp till kvalitetsarbete.

Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2007-09-22