Nada

Nadas institutionssymbol

Sammanställning av Nadas kursanalyser 2002/2003

KTH

exjobb Examensarbete Kerstin Frencknerkursanalys  

Numerisk analys

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledareWebbadressPrestgrad %Exam grad %
numbbio2D1210Numeriska metoder grundkurs IB2, Bio3Beatrice Frockkursanalys  
numi2D1210Numeriska metoder grundkurs II2Ninni Carlsund   
numk2D1210Numeriska metoder grundkurs IK2Björn Sjögreen   
numl2D1210Numeriska metoder grundkurs IL2Ninni Carlsund   
numm2D1210Numeriska metoder grundkurs IM2Lennart Edsbergkursanalys  
numv2D1210Numeriska metoder grundkurs IV2Beatrice Frockkursanalys  
tnum12D1220Tillämp. numeriska metoder IallaGerd Erikssonkursanalys  
ndiff12D1225Num. beh. av diff.ekvationer IallaLennart Edsbergkursanalys  
numd2D1240Numeriska metoder gk IID2Gerd Erikssonkursanalys8978
nume2D1240Numeriska metoder gk IIE2André Jaunkursanalys7864
numf2D1240Numeriska metoder gk IIF2Gerd Erikssonkursanalys9287
numt2D1240Numeriska metoder gk IIT2Jacob Yström 6537
tnum22D1250Tillämp. numeriska metoder IID,E,F,TAxel Ruhe   
ndiff22D1255Num. beh. av diff.ekvationer IID,E,F,TGunilla Kreiss   
visual2D1257VisualiseringD,E,F,TKai-Mikael Jää-Arokursanalys8884
hpc2D1258Intro. till högprestandaber.D,E,F,TMike Hamill   
fem2D1260Finita elementmetodenD,E,F,T åk 4Ninni Carlsund   
sccomp2D1263Tekn. vetenskapliga datorber.D,E,F,T åk 4Björn Sjögreen   
mod12D1266 Matematiska modeller... del 1D,E,F,T åk 4Jesper Oppelstrup   
mod22D1269Matematiska modeller... del 2D,E,F,T åk 4Anders Szepessy   
compph2D1272Fys. ber. på högprestandadatorerD, E, FMikhail Dzugotov   
compel2D1274Elektromagnetiska beräkningarD, E, F, T...Jesper Oppelstrup   
numpar2D1285Num. alg. för parallelldatorerD, E, FMichael Hankekursanalys  
avnum2D1290Avancerade numeriska metoderD, E, FMichael Hanke   
avber2D1297Av. indiv. kurs i beräkn.teknikF, TAxel Ruhe   

Datalogi

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledare   
prgt2D1310ProgrammeringsteknikT1Sten Anderssonkursanalys6450
prgo2D1310Programmeringstekniköppen ingångAnn Pankursanalys6648
prgmedk2D1310ProgrammeringsteknikMedia1, K1Linda Kannkursanalys6446
prgk2D1310ProgrammeringsteknikK2, LärarAlexander Baltatziskursanalys6445
prgib2D1310ProgrammeringsteknikI1, B1Erik Fransénkursanalys7364
prgm2D1310ProgrammeringsteknikM1Sten Anderssonkursanalys6350
prgv2D1311Programmeringsteknik med PBLV1Erik Forslinkursanalys7156
prgbio2D1311Programmeringsteknik med PBLBio1, Bio2Ann Bengtsson 7754
prgl2D1311Programmeringsteknik med PBLL1Olle Bälterkursanalys7557
tildah2D1320Tillämpad datalogiI2, Media2...Linda Kannkursanalys9090
tildav2D1320Tillämpad datalogiB,I,K,L,M,...Alexander Baltatziskursanalys8983
dgi2D1323Datorgrafik med interaktionalla utom ...Kerstin Frencknerkursanalys7051
dbtek2D1334DatabasteknikI2-PVD, Me...Kjell Lindqvist 4923
progk2D1339ProgramkonstruktionF1Staffan Rombergerkursanalys  
datae12D1343DatalogiE1Erik Forslinkursanalys6245
datae22D1343DatalogiE2Henrik Erikssonkursanalys  
grudat2D1344Grundläggande datalogiF3Örjan Ekeberg 4925
inda 2D1345Introduktion till datalogiD1Rand Waltzman   
projinda2D1349Projektuppgift i introduktion till datalogi Rand Waltzman   
progp2D1350ProgrammeringsparadigmD2, E4, F4Leif Kusoffskykursanalys8175
adk2D1352Algoritmer, datastrukt. & kompl.D2 m.fl.Stefan Nilssonkursanalys6976
algkom2D1354Algoritmer och komplexitetF4 m.fl.Johan Karlanderkursanalys7575
funpro2D1370Funktionell programmeringD3, E4, F4Leif Kusoffskykursanalys7561
syntax2D1373Artificiella språk & syntaxanalysD3, E4, F4Mikael Goldmannkursanalys6859
primp2D1375ProgramspråksimplementationD4, E4, F4Lars Engebretsenkursanalys6565
indai2D1381Industriella tillämpningar av AIalla, åk 4Rand Waltzman   
prutte2D1385ProgramutvecklingsteknikE3, E4, Me...Henrik Eriksson   
prutt2D1385ProgramutvecklingsteknikI2, alla u...Jonas Sjöstrandkursanalys  
cprog2D1387Programsystemkonstr. m. C++alla, åk 4Johnny Bigertkursanalys6854
intnet2D1390InternetprogrammeringI3-PVD, al...Björn Eiderbäck   
protok2D1392Internets protokoll och principerD4, E4, F4Magnus Carlebjörkkursanalys9263
dsgk2D1420Datorseende, grundkursD4, E4, F4Tony Lindebergkursanalys7252
geom2D1424Datorgeometri i bildanalys & visual.D4, E4, F4Stefan Carlsson   
robot2D1426Robotik och autonoma systemD4, E4, F4Mattias Bratt   
ml2D1431MaskininlärningD4, E4, F4Frank Hoffmann   
ann2D1432ANN och andra lärande systemD,E,F,T,B,MÖrjan Ekebergkursanalys9075
avalg2D1440Avancerade algoritmerD4, F4Stefan Nilssonkursanalys8484
semteo2D1441Seminariekurs i teoretisk datalogiD4, F4Johan Håstad   
krypto2D1449Kryptografins grunderD4, F4Mikael Goldmannkursanalys7575
algbio2D1450Algoritmisk bioinformatikD4, F4Jens Lagergren   
popup2D1458Problemlösning och prog under pressD4, E4, F4Mikael Goldmannkursanalys9895
stavin2D1464St. av. individuell kurs i datalogiD4, E4, F4Stefan Arnborg   
avind2D1465Av. individuell kurs i datalogiD4, E4, F4Stefan Arnborg   
dbteor2D1469DatabasteoriD4Kjell Lindqvist 6464
oodb2D1470Objektorienterade databassystemD4Serafim Dahlkursanalys  
server2D1482Webbservertillämpningsprogr.D, E4, F4Sten Anderssonkursanalys5342
ipro12D1490IP-routning inom enkla datornätD4, E4, F4Mattias Jansson   
ipro22D1491IP-rout. på Internet & a. sam. nätD4, E4, F4Roland Elverljung   
datkom2D1522Datorteknik och -kommunikationPUB3 m.fl.Inge Frick 8181
grip2D1953Grafik & interaktionsprogr.D3, E4, F4...Björn Eiderbäckkursanalys8768
proj2D1954ProgramutvecklingsprojektD3, F4, I3...Lars Kjelldahlkursanalys9696

Människa-datorinteraktion och kommunikation

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledare   
komm2D1347KommunikationD1Per Anders Forstorpkursanalys  
kominf2D1348Kommunikation och informationMedia1Leif Dahlbergkursanalys  
mdi-o2D1365MDI, översiktskursalla, åk 4Henrik Artmankursanalys  
tob2D1378Text- och bildbehandlingalla, åk 4Staffan Rombergerkursanalys  
intmed2D1400Interaktiva medier för datateknikerD4Yngve Sundblad   
mdi-g2D1406MDI, gkD4, E4, F4...Ann Lantzkursanalys  
utvard2D1408Utvärderingsmetoder inom MDID4, E4, F4...Ann Lantz   
acpu2D1410Användarcentrerad programutvD4, E4, F4...Ann Lantz 8871
mdimed2D1412Samordningskurs i MDI f MedieteknikMed-MDIYngve Sundblad   
agi2D1413Avancerad grafik och interaktionD4, E4, F4...Lars Kjelldahlkursanalys6737
dfs2D1416Datorstöd för samarbeteD4, E4, F4...Kristina Groth   
sprakt2D1418SpråkteknologiD4, E4, F4...Hercules Dalianiskursanalys  
pvdel2D1460Programvarudesign, ekon. & led.I4-PVDHenrik Artman   
indmdi2D1466Avancerad, individuell kurs i MDIalla Henrik Artman   
afmkom2D1521Kommunikation och informationAFMDaniel Pargman   
pubkom2D1521Kommunikation och informationPUB3 m.fl.Per Anders Forstorp   

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledare   
mama2D1515Grafisk maskin- & materialläraPUB4Christer Lie   
xmlpub2D1517XML för publiceringPUB4Björn Hedin   
avm2D1518Audio-, video- & multimediaprodPUB4Björn Hedin   
gtmk2D1520Grafisk teknik, mindre kursM (PAT4)Christer Lie   
repro2D1524Bild- och reproteknikPUB4Christer Lie   
publak2D1526Publiceringsteknik akPUB3Christer Lie   
publhk2D1527Publiceringsteknik, högre kursPUB4Christer Lie   
afmsys2D1550MarknadssystemAFMPer Andersson   
afmkons2D1551KonsumentbeteendeAFMMicael Dahlén   
afmman2D1552MediemanagementAFMChristina Ramberg (HHS)   
afmmep2D1553MedieproduktionAFMBjörn Hedin   
afmitorg2D1555IT och organisationerAFMDaniel Pargman   
intmed2D1571Intro till medieteknikMedia1Leif Handberg   
gest2D1572Gestaltning och designMedia1Leif Handberg   
distans2D1573Närvaroproduktion på distansMediaLeif Handberg   
medgk2D1574Medieteknik, gkMedia2Sten Ternström(TMH)kursanalys  
prosak2D1575Programsammanf. kurs i medietekMedia1Daniel Pargman   
prosak2D1575Programsammanf. kurs i medietekMedia2Daniel Pargman   
prosak4K1575Programsammanf. kurs i medietekMedia3Daniel Pargman   
prosak4K1575Programsammanf. kurs i medietekMedia4Daniel Pargman   
medjur2D1576Mediejuridik, -ekonomi och affärsutvecklingMedia4Ulf Blomqvist   
iumed2D1577Innehåll och uttryck i mediaMedia4Daniel Pargman   
medper2D1590MedieperceptionMedia3Arild Jägerskogh   
prodtek2D1591Produktionsteknik för rörlig bildMedia3Arild Jägerskogh   
bearb2D1592Bearbetning av rörliga bilderMedia4Arild Jägerskogh   
projtek2D1593Display- och projektionsteknikMedia4Arild Jägerskogh   

Kurser i Haninge

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledare   
 6A2336Kommunikation och information i mediaHMed2Mona Holmberg   
 6A2338Audio- och videoteknikHMed2Trille Fellstelius   
 6A2916Kommunikation och multimediaHMed valbJürgen Buchman   
 6A2916Kommunikation och multimediaHMed valbJürgen Buchman   
 6A2946Multimedia 2B: Desktop videoproduktionHMed valbNils Wennerstrand   
 6A2946Multimedia 2B: Desktop videoproduktionHMed valbNils Wennerstrand   
 6A29923D-grafik och animeringHMed valbNils Wennerstrand   
 6A3511Medieteknik, allmän kursHDaInfMedMona Holmberg   
 6A3512Text- och bildbehandlingHDaInfMedRasmus Sundmalm   
 6A3513Digital medieteknikHDaInfMedTrille Fellstelius   
 6A3514Grafisk teknikHDaInfMedMona Holmberg   
 6H3301RadioteknikHMed3Trille Fellstelius   
 6H3302TV-teknikHMed3Nils Wennerstrand   
 6H3306Grafisk teknikHMed3Mona Holmberg   

Vidareutbildning

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledare   
 2D4020Desktop videofovNils Wennerstrand   
 2D4026Multimedia för webbenfovJörgen Buchman   
 2D40533D-grafik och animeringfovNils Wennerstrand   
fovgrund2D4112Datalogi I, gk med Javaprogr.PVT1Ann Bengtssonkursanalys8661
fovaod2D4117Datalogi II, algoritmer och datastrukturerPVT1Inge Frick   
fovosux2D4124Operativsystem spec. UnixPVT2, SUInge Frick   
fovwebb2D4129WebbservertillämpningsprogrammeringPVT2Sten Anderssonkursanalys2824
fovdbt2D4128DatabasteknikPVT2Lennart Lindström   
fovsprak2D4130SpråkteknologifovHercules Dalianis   
fovmdi2D4150Människa-datorinteraktionPVT2Fredrik Winbergkursanalys9285
fovintpro2D4334InternetprogrammeringPVT1Sten Andersson   
fovmod12D4220Matematiska modeller... del 1fovLennart Edsberg   
fovalg2D4230Beräkningsteknik f. linjär algebrafovBengt Lindberg   
fovel2D4280Elektromagnetiska beräkningarfovJesper Oppelstrup   
 6A4020Desktop videofovNils Wennerstrand   

SU

Datalogi, MDI och kommunikation

Vissa kurser samläses med KTH-kurser ovan och räknas därför inte upp här också.
KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledare   
suda1hNA1030Datalogi, gk IMD1Serafim Dahlkursanalys6149
suoop1NA8720Objektorienterad progr. IMD2Kjell Lindqvist 4110
sudoaNA8740Datorgrafik & anv.gränssnittMD2Jonas Bergstenkursanalys3929
suoad Objektorienterad analys & designMD3Karl Meinkekursanalys  
sudbt DatabasteknikMD3Kjell Lindqvist 4635
sualkoNA4110Algoritmer och komplexitetMD3Stefan Nilssonkursanalys  
sumvk MjukvarukonstruktionMD3Karl Meinke   
suproj ProjektarbeteMD3Karl Meinke   
supsdd Praktisk svenska med d. dok.fr.MD3Caroline Nordquist   
sudarkNA2190DatorarkitekturMD3Stefan Nilssonkursanalys8282

Beräkningsteknik

KortnamnNummerKursnamnStudenterKursledare   
suntmBT2030Num. & till. matematik gkMD2Bengt Lindbergkursanalys8573
sunumfBT1000Numeriska met. för fysikerFysikerlin...Peter Pohl   

^ Upp till Nadas kurskvalitet.


Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad februari 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>