Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Sammanställning av kursanalyser 1999/2000

Till numerikkurserna och fort- och vidareutbildning.

Datalogi

Kursnr Kursnamn, kursansvarig Deltagare Andel klara i procent
Lab.Proj.TentaExam.
2D1310 Programmeringsteknik, 4p BIKLMTV
Anna Redz, per 1-2 B, 80 st 76 48 84 48
Erik Fransén, per 3-4 I, 105 94 86 88 82
Linda Kann, per 2-3 K, 140 st 96 79 83 75
Olle Bälter, per 3-4 L, 82 st 99 71 84 71
Staffan Romberger, per 2-3 M, 227 86 53 75 33
Stefan Nilsson, per 3-4 T, 132 st 86 64 61 54
Linda Kann, per 1-2 V, 115 st 94 54 76 54
2D1320 Tillämpad datalogi, 4p BIKLMTV
Henrik Eriksson, per 3-4
Linda Kann, per 4 97 st 67 32 74 31
2D1323 Datorgrafik med interaktion, 4p BEFIKLMTV
Kerstin Frenkner, per 1 94 st 95 70 70
2D1334 Databasteknik, 4p BEFIKLMTV
Kjell Lindqvist, per 3 171 st 47 86 47
2D1340 Introduktion till datalogi, 8p D
Rand Waltzman, per 1-3
2D1342 Programkonstruktion, 4p
Örjan Ekeberg, per 2-3 F
2D1343 Datalogi E1, 8p (fortsätter hösten 2000)
Henrik Eriksson, per 3-4 E1
2D1343 Datalogi E2, 8p
Henrik Eriksson, per 1 E2
2D1344 Grundläggande datalogi, 4p
Karl Meinke, per 2-3 F
2D1347 Kommunikation, 4p
Per Anders Forstorp, per 2-3 D, 138 st 86
2D1348 Kommunikation och information, 5p
Per Anders Forstorp, per 1-2 Media
2D1350 Programmeringsparadigm, 4p
Rand Waltzman, per 4 D
2D1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, 6p
Viggo Kann, per 3-4 D, 141 st 87 83 77 72
2D1354 Algoritmer och komplexitet, 4p
Gunnar Andersson, per 1-2 F m fl, 27 st 73 73
2D1358 Objektorinterad progr med C++, 4p
Staffan Ulfberg, per 3 E, 91 st 25 25
Björn Sjögreen, per 4 övriga
2D1359 Objektorienterad mod, prog, analys, 6p
Björn Eiderbäck, per 1-2 DEF, 153 st 90 100 90
2D1365 Människa-datorinteraktion, översikt, 4p
Kristina Groth, per 2 48 stycken 100 67 67
2D1373 Artificiella språk och syntaxanalys, 4p
Mikael Goldman, per 3 alla
2D1375 Programspråksimplementation, 4p
Lars Engebretsen, per 1-2 alla
2D1378 Text- och bildbehandling, 4p
Staffan Romberger, per 1 alla
2D1381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens, 4p
Rand Waltzman, per 1-2 alla
2D1406 Människa-datorinteraktion, grundkurs, 4p
Kai-Mikael Jää-Aro, per 2 DEFI, 64 st 97 32
2D1410 Användarcentrerad programutveckling, 6p
Ann Lantz, per 3-4 DEF
2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6p
Lars Kjelldahl, per 2 DEF, 73 st 44 51 36
2D1416 Datorstöd för samarbete, 6p
Kerstin S-Eklundh, per 3-4 DEF, 16 st 67 75 56
2D1418 Språkteknologi, 4p
Hercules Dalianis, per 2 DEF, 9 st 88 88 88
2D1420 Datorseende, grundkurs, 5p
Tony Lindeberg, per 3 DEF
2D1426 Robotik och autonoma system, 5p
Mattias Bratt, per 4 DEF
2D1432 ANN och andra lärande system, 4p
Örjan Ekeberg, per 3 DEFTBM
2D1434 Neuronnäts- och biomodellering, 4p
Anders Lansner, per 4 DEFTBMK
2D1440 Avancerade algoritmer, 4p
Johan Håstad, per 2 DF, 29 st 79
2D1449 Kryptografins grunder, 4p
Johan Håstad, per 4 DF SU, 62 st 79
2D1450 Algoritmisk bioinformatik, 4p
Jens Lagergren, per 4 DF
2D1469 Databasteori, 4p
Kjell Lindqvist, per 1 D
2D1470 Objektorienterade databassystem, 5p
Serafim Dahl, per 4 D
2D1482 Webbservertillämpningsprogr, 4p
Tommy Palm, per 4 D
2D1490 IP-routning inom enkla datornät, 5p
Malin Carlzon, per 3 D
2D1953 Grafik och interaktionsprogrammering, 4p
Björn Eiderbäck, per 3 DF
2D1954 Programutvecklingsprojekt, 4p
Lars Kjelldahl, per 3-4 DF

Numerisk analys

Upp till datakurserna

Kursnr Kursnamn, kursansvarig Deltagare Andel klara i procent
Lab.Proj.TentaExam.
2D1210 Numeriska metoder, gk 1, 4p
Beatrice Frock, per 3-4 B, 74 st 74 62 37 37
Ninni Carlsund, per 3-4 I, 82 st 93 72 89 70
Lennart Edsberg, per 3-4 K, 114 st 88 90 66 61
Ninni Carlsund, per 1-2 L, 72 st 86 78 51 51
Lennart Edsberg, per 2-3 M, 207 95 97 86 85
Beatrice Frock, per 1-2 V, 103 st 87 84 48
2D1220 Tillämpade numeriska metoder 1, 4p
Gerd Eriksson, per 3-4 alla, 61 st 95 97 77 77
2D1225 Num. behandling av differentialekvationer 1, 4p
Lennart Edsberg, per 1-2 alla, 27 st 71 71 71
2D1240 Numeriska metoder, gk 2, 4p
Gerd Eriksson, per 1-2 D, 135 st 96 93 81 81
Beatrice Frock, per 1-2 E, 185 st 97 75 51,5
Gunilla Kreiss, per 3-4 F, 136 st, varav 105 F98 70 (av F98 efter första tentan) 80 (av F98 i mitten av oktober 00)
Johan Helsing, per 3-4 T, 110 86 83 81
2D1250 Tillämpade numeriska metoder 2, 6p DEFT,SU
Bengt Lindberg, per 3-4 49 st 86 90 73 73
2D1255 Numerisk behandling av differentialekvationer 2, 5p DEFT
Jesper Oppelstrup, per 3-4
2D1257 Visualisering, 4p DEFT
Kai-Mikael Jää-Aaro, per 3
2D1258 Introduktion till högprestandaber, 5p
Per Öster, per 1 DEFT
2D1260 Finita elementmetoden, 4p DEFT
Michael Hanke, per 2 40 st 67
2D1263 Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar, 4p DEFT
Björn Sjögreen, per 1-2 DEFT
2D1266 Matematiska modeller..., del 1, 5p
Jesper Oppelstrup, per 1-2 DEFT
2D1269 Matematiska modeller..., del 2, 5p
Anders Szepessy, per 3-4 DEFT, 23 st 100 74 74
2D1272 Fys ber på högprestandadatorer, 5p DEF
Mikhail Dzugotov, per 4
2D1280 Strömningsmekaniska beräkningar, 4p EFT
Katarina Gustavsson, per 4 12 st 100 66 66
2D1290 Avancerade numeriska metoder, 4p DEF
Michael Hanke, per 4 16 st 86

Fort- och vidareutbildning

2D4138 Visualisering, datorgrafik och avancerad interaktion, 5p
Lars Kjelldahl, våren 2000 DF

^ Upp till Nadas kurser.


Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 14 april 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>