Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Sammanställning av kursanalyser 1998/99

Till numerikkurserna

Datalogi

Kursnr Kursnamn, kursansvarig Deltagare Andel klara i procent
Lab.Proj.TentaExam.
2D1310 Programmeringsteknik, 4p BIKLMTV
Mikael Goldmann, per 3-4 I, 84 st 96 84 98 87
Linda Kann, per 2-3 K, 111 st 93 82 86 87
Olle Bälter, per 1-2 L, 83 st 99 60 84 60
Staffan Romberger, per 2-3 M, 235 st 81 50 69 33
Stefan Nilsson, per 3-4 T, 136 st 89 68 74 51
Linda Kann, per 1-2 V, 126 st 94 72 82 70
2D1320 Tillämpad datalogi, 4p BIKLMTV
Henrik Eriksson, per 3-4
2D1323 Datorgrafik med interaktion, 4p BEFIKLMTV
Lars Kjelldahl m fl, per 1-2 180 st 88 76 71
2D1334 Databasteknik, 4p BEFIKLMTV
Kjell Lindqvist, per 3
2D1340 Introduktion till datalogi, 8p D
Rand Waltzman, per 1-3
2D1342 Programkonstruktion, 4p
Örjan Ekeberg, per 2-3 F, 154 94 94
2D1343 Datalogi E2, 8p
Henrik Eriksson, per 3-4 E
2D1347 Kommunikation, 4p
Stina Hållsten, per 2-3 D, 141 st 89
2D1350 Programmeringsparadigm, 4p
Rand Waltzman, per 4 D
2D1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, 6p
Viggo Kann, per 3-4 D, 139 st 86 69 65
2D1354 Algoritmer och komplexitet, 4p
Gunnar Andersson, per 1-2 F m fl, 23 st 60 60
2D1358 Objektprogr med C++, 4p
Harald Winroth, per 3 E, 120 st 34
Harald Winroth, per 4 övriga, 135 st 25
2D1359 Objektorienterad mod, prog, analys, 6p
Björn Eiderbäck, per 1-2 D
2D1373 Artificiella språk och syntaxanalys, 4p
Lars Engebretsen, per 3 DEFMT, 54 st 33 76 30
2D1375 Programspråksimplementation, 4p
Rand Waltzman, per 1-2 DF
2D1378 Text- och bildbehandling, 4p
Staffan Romberger, per 1 BDEFIMT, 49 st 59 67 49
2D1381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens, 4p
Rand Waltzman, per 3-4 alla
2D1384 Programsystemkonstruktion med Scheme, 4p
Joacim Halen, per 4 DEF
2D1410 Användarcentrerad programutveckling, 6p
Ann Lantz, per 3-4 DEF
2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6p
Lars Kjelldahl, per 3 alla, 91 st 67 32
2D1416 Datorstöd för samarbete, 6p
Kerstin S-Eklundh, per 3-4 DEF
2D1418 Språkteknologi, 4p
Rickard Domeij, per 2 DEF, 20 st 70 70 55
2D1420 Datorseende, grundkurs, 5p
Tony Lindeberg, per 3 DEF, 46 st 85 80
2D1426 Robotik och autonoma system, 5p
Mattias Bratt, per 4 DEF, 22 st 95
2D1430 Art. neuronnät & neurofysiologi, 6p
Anders Lansner, per 3-4 DEF
2D1440 Avancerade algoritmer, 4p
Johan Håstad, per 2 DF, 38 st 84
2D1443 Parallella beräkningar, 4p
Jens Lagergren, per 3 DF
2D1446 Komplexitetsteori, 4p
Jens Lagergren, per 3 DF
2D1953 Grafik och interaktionsprogrammering, 4p
Björn Eiderbäck, per 1 D
2D1954 Programutvecklingsprojekt, 4p
Lars Kjelldahl, per 3-4 D
2D1965 Människa-datorinteraktion, 4p
Kai-Mikael Jää-Aro, per 2 alla, 134 st 85 40
2D1969 Databasteori, 4p
Kjell Lindqvist, per 1 alla, 56 st 95 64
2D1970 Objektorienterade databassystem, 5p
Serafim Dahl, per 4 alla

Numerisk analys

Upp till datakurserna

Kursnr Kursnamn, kursansvarig Deltagare Andel klara i procent
Lab.Proj.TentaExam.
2D1210 Numeriska metoder, gk 1, 4p
Beatrice Frock, per 3-4 B, 84 st 79 57
Ninni Carlsund, per 3-4 I
Lennart Edsberg, per 3-4 K
Ninni Carlsund, per 1-2 L 97 91 48
Lennart Edsberg, per 2-3 M
Beatrice Frock, per 1-2 V, 113 st 98 90 40
2D1220 Tillämpade numeriska metoder 1, 4p BMTV
Gerd Eriksson, per 3-4 35 st 93 94 80 77
2D1225 Num. behandling av differentialekvationer 1, 4p BKV
Lennart Edsberg, per 1-2 27 st 48 56 48
2D1240 Numeriska metoder, gk 2, 4p
Gerd Eriksson, per 1-2 D, 126 st 100 93 80 80
Beatrice Frock, per 1-2 E, 194 st 100 92 69
Gunilla Kreiss, per 3-4 F
Johan Helsing, per 3-4 T, 111 st 90 87 59 54
2D1250 Tillämpade numeriska metoder 2, 6p DEFT
Bengt Lindberg, per 3-4 62 st 89 89 60 60
2D1255 Numerisk behandling av differentialekvationer 2, 5p DEFT, 17st
Jesper Oppelstrup, per 1-2
2D1258 Introduktion till högprestandaber, 5p
Per Öster, per 1 DEFT
2D1260 Finita elementmetoden, 4p DEFT
Michael Hanke, per 2 33 st 64
2D1263 Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar, 4p DEFT
Björn Sjögreen, per 3-4 DFT, Master, 18 st 50 72
2D1266 Matematiska modeller..., del 1, 5p
Anders Szepessy, per 1-2 DEFT
2D1269 Matematiska modeller..., del 2, 5p
Anders Szepessy, per 3-4 DEFT, 21 st 100 65 65
2D1272 Fys ber på högprestandadatorer, 5p DEF
Mikhail Dzugotov, per 4
2D1276 Datorsimuleringar inom kemin, 5p DEK
Lennart Edsberg, per 2
2D1280 Strömningsmekaniska beräkningar, 4p EFT,Master,Dr, 26 st
Jesper Oppelstrup, per 3 77
2D1285 Num alg för parallelldatorer, 4p DEF
Björn Sjögreen, per 4 DEFT, Master, 6 st 67
2D1290 Avancerade numeriska metoder, 4p DEF
Michael Hanke, per 4


Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 11 oktober 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>