Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Sammanställning av kursanalyser 1997/98

De data som sammanställts nedan kommer från kursanalyserna eller från en genomgång av i Ladok registrerade studieprestationer i januari 1999. Trots sina brister ger sammanställningen en hygglig bild av hur examinationen i olika kurser har fungerat.

Till numerikkurserna

Datalogi

Kursnr Kursnamn, kursansvarig Deltagare Andel klara i procent
Lab.Proj.TentaExam.
2D1310 Programmeringsteknik, 4p BIKLMTV
Mikael Goldmann, per 3-4 B, 102 st 91 65 78 56
Mikael Goldmann, per 3-4 I, 94 st 94 84 92 83
Linda Kann, per 2-3 K, 134 st 92 70 97 70
Olle Bälter, per 1-2 L, 98 st 94 83 95 85
Henrik Eriksson, per 2-3 M, 241 st 93 60 90 60
Magnus Andersson, per 1-2 T, 162 st 89 69 87 67
Linda Kann, per 1-2 V, 138 st 90 69 88 69
2D1320 Tillämpad datalogi, 4p BEFIKLMTV
Henrik Eriksson, per 3-4 B, 28 st 50 86 50
F, 23 st 51 78 51
I, 23 st 57 91 57
K, 7 st 43 100 43
L, 31 st 32 87 32
M, 104 st 48 85 48
T, 48 st 69 92 69
V, 31 st 52 87 52
2D1323 Datorgrafik med interaktion, 4p BEFIKLMTV
Lars Kjelldahl m fl, per 1-2 105 st 68 69 44
2D1334 Databasteknik, 4p BEFIKLMTV
Kjell Lindqvist, per 3 125 st 96 79 66
2D1340 Introduktion till datalogi, 8p
Håkan Huss, per 1-3 D, 136 st 65 85 63
Stefan Arnborg, per 1-3 E, 231 st 60 80 59
2D1342 Programkonstruktion, 4p
Örjan Ekeberg, per 2-3 F, 166 st 91
2D1347 Kommunikation, 4p
Kerstin Severinson Eklundh, per 2-3 D, 148 st 84
2D1350 Programmeringsparadigm, 4p
Rand Waltzman, per 4 D,162 st 86 86 85
2D1353 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, 6p
Rand Waltzman, per 4 D, 128 st 93 64 63
2D1354 Algoritmer och komplexitet, 4p
Viggo Kann, per 1-2 alla, 35 st 86 86
2D1357 Objektprogr med Smalltalk, 4p
Björn Eiderbäck, per 2 D, 183 st 72 48 47
2D1358 Objektprogr med C++, 4p
Jonas Mölsä m fl, per 3 E, 159 st 69 40 40
Karl Meinke m fl, per 4 övriga, 174 st 49 24 24
2D1373 Artificiella språk och syntaxanalys, 4p
Lars Engebretsen, per 3 DEFMT, 60 st 68 80 53
2D1375 Programspråksimplementation, 4p 27 st 56 74 56
Rand Waltzman, per 1-2 DF
2D1378 Text- och bildbehandling, 4p 60 st 35 50 24
Staffan Romberger, per 1 BDEFIMT
2D1381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens, 4p
Rand Waltzman, per 3-4 alla, 52 46
2D1410 Användarcentrerad programutveckling, 6p
Ann Lantz, per 3-4 DEF, 34 st 94 94 94
2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6p
Lars Kjelldahl, per 3 alla, 82 st 20 71 17
2D1416 Datorstöd för samarbete, 6p
Kerstin S-Eklundh, per 3-4 DEF, 10 st 70 70 60
2D1418 Språkteknologi, 4p
Viggo Kann, per 2 DEF, 28 st 79 82 71
2D1420 Datorseende, grundkurs, 5p
Tony Lindeberg, per 3 DEF, 34 st 71 65 59
2D1426 Robotik och autonoma system, 5p
Mattias Bratt, per 4 DEF, 22 st 95 100 95
2D1430 Art. neuronnät & neutofysiologi, 6p
Anders Lansner, per 3-4 DEF, 40 st 70 67 57
2D1440 Avancerade algoritmer, 4p
Johan Håstad, per 2 DF, 31 st 94
2D1446 Komplexitetsteori, 4p
Jens Lagergren, per 3 DF, 21 st 67
2D1449 Kryptografins grunder, 4p
Johan Håstad, per 4 DF, 18 st 83
2D1953 Grafik och interaktionsprogrammering, 4p
Björn Eiderbäck, per 1 D, 54 st 65 85 63
2D1954 Programutvecklingsprojekt, 4p
Lars Kjelldahl, per 3-4 D, 107 st 95
2D1965 Människa-datorinteraktion, 4p
Kai-Mikael Jää-Aro, per 2 alla, 71 st 90 72 69
2D1969 Databasteori, 4p
Kjell Lindqvist, per 1 alla, 39 st 44 44
2D1970 Objektorienterade databassystem, 5p
Serafim Dahl, per 4 alla, 31 st 48

Numerisk analys

Upp till datakurserna

Kursnr Kursnamn, kursansvarig Deltagare Andel klara i procent
Lab.Proj.TentaExam.
2D1210 Numeriska metoder, gk 1, 4p
Beatrice Frock, per 3-4 B, 101 st 85 50 49
I, 62 st 92 85 84
Lennart Edsberg, per 3-4 K, 121 st 84 72 71
Ninni Carlsund, per 1-2 L, 105 st 97 82 79
Peter Pohl, per 2-3 M, 248 st 79 68 63
Beatrice Frock, per 1-2 V, 123 st 88 69 67
2D1220 Tillämpade numeriska metoder 1, 4p BMTV
Gerd Eriksson, per 3-4 45 st 93 96 64 65
2D1225 Num. behandling av differentialekvationer 1, 4p BKV
Lennart Edsberg, per 3-4 26 st 54 65 54
2D1240 Numeriska metoder, gk 2, 4p
Gerd Eriksson, per 1-2 D, 135 st 90 76 75
Beatrice Frock, per 1-2 E, 266 st 82 76 76
Peter Hansbo, per 3-4 F, 113 st 80 81 71
Jon Tegnér, per 3-4 T, 101 st 56 83 53
2D1250 Tillämpade numeriska metoder 2, 6p EFT
Bengt Lindberg, per 3-4 67 st 76 82 78 70
2D1255 Numerisk behandling av differentialekvationer 2, 5p EF
Gunilla Kreiss, per 1-2 11 st teknologer 82 82 82
2D1258 Introduktion till högprestandaber, 5p
Per Öster, per 1 DEFT
2D1260 Finita elementmetoden, 4p EFT
Peter Hansbo, per 2 38 st 58 74 53
2D1263 Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar, 4p FT+dokt
Björn Sjögreen, per 3-4 13 st 54 62 46
2D1266 Matematiska modeller..., del 1, 5p
Anders Szepessy, per 1-2 DEFT, 52 st 90 50 50
2D1269 Matematiska modeller..., del 2, 5p
Anders Szepessy, per 3-4 DEFT, 10 st
2D1280 Strömningsmekaniska beräkningar, 4p FT+dokt
Jesper Oppelstrup, per 3 8 st teknologer 75 75 75


Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 4 september 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>