Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Sammanställning av kursanalyser 1996/97

Till numerikkurserna
Till kursanalysutdrag (förkortas Kau).

Datalogi

Kursnr Kursnamn, kursansvarig Deltagare Andel klara i procent
Lab.Proj.TentaExam.
2D1310 Programmeringsteknik, 4p
Linda Kann, per 3-4 B, 126 st 94 80 77
I, 74 st 99 89 95
Linda Kann, per 2-3 K, 111 st 96 71 87
Olle Bälter, per 1-2 L, 116 st 90 74 84
Mikael Goldmann, per 2-3 M, 245 st 82 63 77
Magnus Andersson, per 1-2 T, 160 st 88 73 86
Linda Kann, per 1-2 V, 113 st 88 79 76
2D1320 Tillämpad datalogi, 4p BEFIKLMTV
Kau Henrik Eriksson, per 3-4 225 st 55 92 55
F 64
I 68
K 46
L 20
M 54
T 59
V 27
2D1323 Datorgrafik med interaktion, 4p BEFIKLMTV
Lars Kjelldahl m fl, per 1-2 75 st 64 59 48
2D1334 Databasteknik, 4p BEFIKLMTV
Kjell Lindqvist, per 3
2D1340 Introduktion till datalogi, 8p
Håkan Huss, per 1-3 D, 138 st 85 70 80 66
Peter Siklosi, per 1-3 E, 291 st 78 52 68 49
2D1341 Introduktion till datalogi för F, 8p
Kau Örjan Ekeberg, per 2-4 F, 198 st 69 34 68 34
2D1346 Kommunikation, 3p
Kerstin Severinson Eklundh, per 2 D, 170 st 79 82 79
2D1350 Programmeringsparadigm, 4p
Joacim Halén, per 4 D, 150? st ca 70 ca 70
2D1353 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, 6p
Rand Waltzman, per 4 D, 135 st 53 53
2D1354 Algoritmer och komplexitet, 4p
Viggo Kann, per 1-2 alla, 49 st 45 45
2D1357 Objektorienterad programmering med Smalltalk, 4p
Björn Eiderbäck, per 2 D, 186 st 60 60
2D1358 Objektorienterad programkonstruktion med C++, 4p
Magnus Andersson, per 3 E, 278 st 54 35 35
Magnus Andersson, per 4 övriga, 335 st 45 32 32
2D1372 Artificiella språk och syntaxanalys, 3p
Viggo Kann, per 3 DEFMT, 60 st 78 47 73 43
2D1375 Programspråksimplementation, 4p
Viggo Kann, per 1-2 DF, 24 st 42 92 42
2D1378 Text- och bildbehandling, 4p
Staffan Romberger, per 1 BDEFIMT, 84 st 71 58 51
2D1381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens, 4p
Rand Waltzman, per 3-4 alla, 48 st 42
2D1384 Programsystemkonstruktion med Scheme, 4p
Joacim Halen, per 4 DEF, 18 st
2D1410 Användarcentrerad programutveckling, 6p
Ann Lantz, per 3-4 alla
2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6p
Lars Kjelldahl, per 3 alla, 45 st 89 27 76 13
2D1420 Datorseende, grundkurs, 5p
Tony Lindeberg, per 3 DEF, 50 st 90 88 88
2D1426 Robotik och autonoma system, 5p
Kourosh Pahlavan, per 4 DEF
2D1430 Art. neuronnät & neurofysiologi, 6p
Hans Liljenström, per 3-4 DEF
2D1440 Avancerade algoritmer, 4p
Johan Håstad, per 4 DF
2D1443 Parallella beräkningar, 4p
Jens Lagergren, per 3 DF
2D1953 Grafik och interaktionsprogrammering, 4p
Björn Eiderbäck, per 1 D, 142 st 67 67
2D1954 Programutvecklingsprojekt, 4p
Lars Kjelldahl, per 3-4 D, 107 st 97 97
2D1965 Människa-datorinteraktion, 4p
Kai-Mikael Jää-Aro, per 2 alla, 102 st 75 68
2D1969 Databasteori, 4p
Kjell Lindqvist, per 1 alla, 52 st 94 94
2D1970 Objektorienterade databassystem, 5p
Serafim Dahl, per 4 alla, 32 st 41 41

Numerisk analys

Upp till datakurserna

Kursnr Kursnamn, kursansvarig Deltagare Andel klara i procent
Lab.Proj.TentaExam.
2D1210 Numeriska metoder, gk 1, 4p
Beatrice Frock, per 3-4 B, 72 st
I, 51 st
85 64
Beatrice Frock, per 3-4 K, 102 st 76 52
Ninni Carlsund, per 1-2 L, 106 st 87 67
Peter Pohl, per 2-3 M, 229 st 85 60 57
Bengt Lindberg, per 1-2 V, 110 st 95 77
2D1220 Tillämpade numeriska metoder 1, 4p BMTV
Kau Gerd Eriksson, per 3-4 42 st 93 95 60 60
2D1225 Num. behandling av differentialekvationer 1, 4p BKV
Lennart Edsberg, per 3-4 24 st 63 63 63 54
2D1240 Numeriska metoder, gk 2, 4p
Kau Gerd Eriksson, per 1-2 D, 120 st 98 93 85 85
Kau Henrik Eriksson, per 1-2 E, 200 st 97 94 92 91
Gerd Eriksson, per 3-4 F, 127 st 98 92 87 87
Lennart Edsberg, per 3-4 T, 106 st 98 81 55 55
2D1250 Tillämpade numeriska metoder 2, 6p EFT
Kau Bengt Lindberg, per 3-4 66 st 97(98) 95(95) 67(74) 64(71)
2D1255 2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2, 5p EF
Gunilla Kreiss, per 3-4 14 st
2D1260 Finita elementmetoden, 4p EFT
PeterHansbo, per 2 17 st 30 66 30
2D1263 Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar, 4p FT+dokt
Kau Björn Sjögreen, per 3-4 2+7 st 33 33 33
2D1266 Matematiska modeller..., del 1, 5p
Jesper Oppelstrup, per 1-2 DEFT
2D1269 Matematiska modeller..., del 2, 5p
Jesper Oppelstrup, per 3-4 DEFT
2D1280 Strömningsmekaniska beräkningar, 4p FT+dokt, 16 st
Jesper Oppelstrup, per 3 25 st 12 12

Utdrag ur kursutvärderingarna

Tillämpade numeriska metoder 1: "Labbarna speglade kursinnehållet bra, roliga problem. Boken av Lindfield&Penny har bara hälften använt, ansågs hyfsad. Det kompletterande materialet fick bättre omdöme."

Numeriska metoder gk 2: "Uppskattat med teman på tentorna. Labbarna givande och roliga."
"Kompendiet fick högt betyg, men borde ha slagordsindex"

Tillämpade numeriska metoder 2: "A short summary of the critisism of the evaluation is: Aim of course not described clearly in the beginning. Groupwork controversial, some like it a few hate it. Oral presentations of homework controversial, some like it, some hate it. Textbook mostly negative comments. Projects mostly positive comments."

Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar: "Bara 3 av 9 fullföljde, många som föll bort var doktorander från andra instititioner, och var nog inte till 100 % inställda på att lägga ner tillräckligt med arbete."

Tillämpad datalogi: "Dom flesta vill ha kvar alla tre programspråken med valmöjlighet mellan C++ och Java. Populärast är dock Modula-3. Kanonkurs, precis så vill man att en kurs skall vara upplagd. Jätteintressant."

Introduktion till datalogi för F "En och samma handledare svarade alltid på frågor från samma elev. Genom att handledarna följt sina egna elever gick det ofta mycket snabbare att genomföra själva redovisningarna."


Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 3 juli 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>