Nada

Nadas institutionssymbol

 

^Upp till Nadas utbildningskvalitet.

Sammanställning av kursanalyser 2001/2002

Datalogi

Kursnr

Kursnamn, kursledare

Deltagare

Andel klara i procent

 

 

 

Prestation

Examination

 

 

2D1310

Programmeringsteknik, 4p

 

 

 

 

 

 

Ann Pan, per 1-2

B2

69

52

 

 

 

Erik Fransén, per 3-4

I, B1

77

67

 

 

 

Ann Pan, per 2-3

K, Media

72/90

57/58

 

 

 

Sten Andersson, per 1-2

T

61

44

 

 

 

Sten Andersson, per 3-4

M

76

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2D1311

Programmeringsteknik med PBL, 4p

 

 

 

 

 

 

Erik Forslin, per 1-2

V

71

56

 

 

 

Olle Bälter, per 3-4

L, Bio

84

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2D1320

Tillämpad datalogi, 4p

 

 

 

 

 

 

Linda Kann, per 1-2

Media, I

83

77

 

 

 

Ann Pan, per 3-4

BIKLMTV

89

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2D1323

Datorgrafik med interaktion, 4p

BEFIKLMTVBioMedia

72

55

 

 

 

Kerstin Frenckner, per 1

 

 

 

 

 

2D1334

Databasteknik, 4p

BEFIKLMTVBioMedia

 

 

 

 

 

Kjell Lindqvist, per 3

 

 

 

 

 

2D1339

Programkonstruktion, 5p

 

 

 

 

 

 

Staffan Romberger, per 1-3

F

89

82

 

 

2D1340

Introduktion till datalogi, 8p

D

81

78

 

 

 

Leif Kusoffsky, per 1-3

 

 

 

 

 

2D1343

Datalogi, 8p

 

 

 

 

 

 

Erik Forslin, 6p

E1

58

11

 

 

 

Henrik Eriksson, 2p

E2

46

46

 

 

2D1344

Grundläggande datalogi, 4p

 

 

 

 

 

 

Mikael Djurfeldt, per 2-3

F

 

 

 

 

2D1351

Programmeringsstil, 4p

 

 

 

 

 

 

Joel Brynielsson, per 4

D

86

86

 

 

2D1352

Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, 6p

 

 

 

 

 

 

Viggo Kann, per 3-4

D

83

78

 

 

2D1354

Algoritmer och komplexitet, 4p

 

 

 

 

 

 

Johan Karlander, per 1-2

F m fl

69

69

 

 

2D1359

Objektorienterad mod, prog, analys, 6p

 

 

 

 

 

 

Frank Hoffmann, per 1-2

D

 

 

 

 

2D1360

Objektorienterad mod, prog, analys, 6p

 

 

 

 

 

 

Frank Hoffmann, per 1-2

EF

 

 

 

 

2D1370

Funktionell programmering, 4p

 

 

 

 

 

 

Leif Kusoffsky, per 4

D m fl

61

67

 

 

2D1373

Artificiella språk och syntaxanalys, 4p

 

 

 

 

 

 

Lars Engebretsen, per 3

alla

80

66

 

 

2D1375

Programspråksimplementation, 4p

 

 

 

 

 

 

Leif Kusoffsky, per 1-2

alla

42

42

 

 

2D1385

Programutvecklingsteknik, 4p

 

 

 

 

 

 

Henrik Eriksson, per 3

E

 

 

 

 

 

Henrik Eriksson, per 4

alla utom DE

87

77

 

 

2D1387

Programsystemkonstruktion med C++, 4p

 

 

 

 

 

 

Johnny Bigert, per 1

alla

80

71

 

 

2D1390

Internetprogrammering, 4p

 

 

 

 

 

 

Björn Eiderbäck, per 2

alla

 

 

 

 

2D1392

Internets protokoll och principer, 5p

 

 

 

 

 

 

Adrian Popescu, per 2

DEF

88

 

 

 

2D1420

Datorseende, grundkurs, 5p

 

 

 

 

 

 

Tony Lindeberg, per 3

DEF

78

69

 

 

2D1426

Robotik och autonoma system, 5p

 

 

 

 

 

 

Mattias Bratt, per 4

DEF

79

61

 

 

2D1432

ANN och andra lärande system, 4p

 

 

 

 

 

 

Anders Lansner, per 3

DEFTBM

83

75

 

 

2D1435

Neuronnäts- och biomodellering, 6p

 

 

 

 

 

 

Anders Lansner, per 4

DEFTBMK

87

71

 

 

2D1440

Avancerade algoritmer, 4p

 

 

 

 

 

 

Stefan Nilsson, per 2

DF

90

90

 

 

2D1446

Komplexitetsteori, 4p

 

 

 

 

 

 

Mikael Goldmann, per 3

DF

89

89

 

 

2D1449

Kryptografins grunder, 4p

 

 

 

 

 

 

Mikael Goldmann, per 4

DF

78

78

 

 

2D1450

Algoritmisk bioinformatik, 4p

 

 

 

 

 

 

Jens Lagergren, per 4

DF

70

70

 

 

2D1469

Databasteori, 4p

 

 

 

 

 

 

Kjell Lindqvist, per 1

D

 

 

 

 

2D1470

Objektorienterade databassystem, 5p

 

 

 

 

 

 

Serafim Dahl, per 4

DEF

 

 

 

 

2D1482

Webbservertillämpningsprogr, 4p

 

 

 

 

 

 

Sten Andersson, per 4

D

40

40

 

 

2D1490

IP-routning inom enkla datornät, 5p

 

 

 

 

 

 

Joachim Malmquist, per 3

DEF

 

 

 

 

2D1491

IP-routning på Internet och andra sammansatta nät, 5p

 

 

 

 

 

 

Malin Carlzon, per 4

DEF

 

 

 

 

2D1953

Grafik och interaktionsprogrammering, 4p

 

 

 

 

 

 

Björn Eiderbäck, per 3

DEF

80

68

 

 

2D1954

Programutvecklingsprojekt, 4p

 

 

 

 

 

 

Lars Kjelldahl, per 3-4

DF

96

96

 

 

Numerisk analys

Upp till datakurserna

Kursnr

Kursnamn, kursledare

Deltagare

Andel klara i procent

 

 

 

Prestation

Examination

2D1210

Numeriska metoder, gk 1, 4p

 

 

 

 

 

 

Beatrice Frock, per 3-4

B

70

39

 

 

 

Ninni Carlsund, per 3-4

I

79

76

 

 

 

Jesper Fredriksson, per 3-4

K

95

72

 

 

 

Ninni Carlsund, per 2-3

L

95

67

 

 

 

Lennart Edsberg, per 1-2

M

94

72

 

 

 

Beatrice Frock, per 1-2

V, Bio

93

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2D1220

Tillämpade numeriska metoder 1, 4p

 

 

 

 

 

 

Gerd Eriksson, per 3-4

alla

74

80

 

 

2D1225

Num. behandling av differentialekvationer 1, 4p

 

 

 

 

 

 

Lennart Edsberg, per 1-2

alla

81

81

 

 

2D1240

Numeriska metoder, gk 2, 4p

 

 

 

 

 

 

Gerd Eriksson, per 1-2

D

93

68

 

 

 

Henrik Eriksson, per 1-2

E

93

75

 

 

 

Gunilla Kreiss, per 3-4

F

 

 

 

 

 

Jacob Yström, per 3-4

T

91

44

 

 

2D1250

Tillämpade numeriska metoder 2, 6p

 

 

 

 

 

 

Axel Ruhe, per 3-4

DEFT

79

78

 

 

2D1257

Visualisering, 4p

 

 

 

 

 

 

Kai-Mikael Jää-Aaro, per 3

DEFT

48

38

 

 

2D1258

Introduktion till högprestandaber, 5p

 

 

 

 

 

 

Mike Hamill, per 1

DEFT

 

 

 

 

2D1260

Finita elementmetoden, 4p

 

 

 

 

 

 

Michael Hanke, per 2

DEFT

92

89

 

 

2D1263

Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar, 4p

 

 

 

 

 

 

Christer Andersson, per 3-4

DEFT

 

 

 

 

2D1266

Matematiska modeller..., del 1, 5p

 

 

 

 

 

 

Lennart Edsberg, per 1-2

DEFT

84

84

 

 

2D1269

Matematiska modeller..., del 2, 5p

 

 

 

 

 

 

Anders Szepessy, per 3-4

DEFT

95

90

 

 

2D1272

Fys ber på högprestandadatorer, 5p

 

 

 

 

 

 

Mikhail Dzugotov, per 4

DEF

 

 

 

 

2D1290

Avancerade numeriska metoder, 4p

 

 

 

 

 

 

Michael Hanke, per 4

DEF

75

70

 

 

MDI och kommunikation

Upp till datakurserna

Kursnr

Kursnamn, kursledare

Deltagare

Andel klara i procent

 

 

 

Prestation

Examination

2D1347

Kommunikation, 4p

 

 

 

 

 

 

Leif Dahlberg, per 2-3

D

 

 

 

 

2D1348

Kommunikation och information, 5p

 

 

 

 

 

 

Leif Dahlberg, per 2-3

Media

 

79

 

 

2D1365

Människa-datorinteraktion, översikt, 4p

 

 

 

 

 

 

Henrik Artman, per 2

alla

96

 

 

 

2D1406

Människa-datorinteraktion, grundkurs, 4p

 

 

 

 

 

 

Ann Lantz, per 2

DEFI

98

95

 

 

2D1408

Utvärderingsmetoder inom MDI, 4p

 

 

 

 

 

 

Ann Lantz, per 3

DEFI

66

50

 

 

2D1410

Användarcentrerad programutveckling, 6p

 

 

 

 

 

 

Ann Lantz, per 3-4

alla

89

78

 

 

2D1413

Avancerad grafik och interaktion, 6p

 

 

 

 

 

 

Lars Kjelldahl, per 2

DEF

70

50

 

 

2D1418

Språkteknologi, 4p

 

 

 

 

 

 

Hercules Dalianis, per 2

DEF

81

79

 

 

2D1460

Programvarudesign, ekonomi och ledarskap, 8p

 

 

 

 

 

 

Yngve Sundblad, per 3-4

I4-PVD

 

 

 

 

2D1521

Kommunikation och information, 5p

 

 

 

 

 

 

Henrik Artman, per 1

AFM

 

96

 

 

 

Leif Dahlberg, per 3

PUB

 

 

 

 

Medieteknik och grafisk produktion

Upp till datakurserna

Kursnr

Kursnamn, kursledare

Deltagare

Andel klara i procent

 

 

 

Prestation

Examination

2D1515

Grafisk maskin- och materiallära, 6p

 

 

 

 

 

 

Christer Lie, per 2

PUB

 

 

 

 

2D1516

Audio- video- och multimediaproduktion, 6p

 

 

 

 

 

 

Björn Hedin, per 2-3

PUB

 

 

 

 

2D1520

Grafisk teknik, mindre kurs, 4p

 

 

 

 

 

 

Christer Lie, per 1

alla

 

 

 

 

2D1522

Datorteknik och -kommunikation, 4p

 

 

 

 

 

 

Björn Hedin, per 4

PUB

 

 

 

 

2D1525

Programmering för interaktiva medier, 4p

 

 

 

 

 

 

Björn Hedin, per 1-2

PUB

 

 

 

 

2D1526

Publiceringsteknik ak, 6p

 

 

 

 

 

 

Christer Lie, per 3

PUB

 

 

 

 

2D1527

Publiceringsteknik, högre kurs, 10p

 

 

 

 

 

 

Christer Lie, per 3-4

PUB

 

 

 

 

2D1553

Medieproduktion AFM, 10p

 

 

 

 

 

 

Lena Halonen, per 1-2

AFM

 

 

 

 

2D1571

Introduktion till medieteknik, 4p

 

 

 

 

 

 

Leif Handberg, per 1

Media

 

 

 

 

2D1572

Gestaltning och design, 4p

 

 

 

 

 

 

Leif Handberg, per 3-4

Media

 

 

 

 

2D1574

Medieteknik, gk, 12p

 

 

 

 

 

 

Sten Ternström, per 1-2

Media

 

 

 

 

2D1575

Programsammanfattande kurs i medieteknik, 4p

 

 

 

 

 

 

Leif Handberg, per 3-4

Media1-3

 

 

 

 

Fort- och vidareutbildning

Upp till datakurserna

Kursnr

Kursnamn, kursledare

Deltagare

Andel klara i procent

 

 

 

Prestation

Examination

2D4115

Algoritmer och datastrukturer, 5p

 

 

 

 

 

 

Inge Frick, hösten 2001

 

 

 

 

 

2D4120

Datorarkitektur och C, 5p

 

 

 

 

 

 

Inge Frick, hösten 2001

 

 

 

 

 

2D4124

Operativsystem spec. Unix, 5p

 

 

 

 

 

 

Inge Frick, våren 2002

 

 

 

 

 

2D4128

Databasteknik, 5p

 

 

 

 

 

 

Lennart Lindström, hösten 2001

 

 

 

 

 

2D4138

Visualisering, datorgrafik och avancerad interaktion, 5p

 

 

 

 

 

 

Lars Kjelldahl, våren 2002

 

44

20

 

 

^Upp till Nadas utbildningskvalitet.


Sidansvarig: www-kurs@nada.kth.se
Senast ändrad 20 februari 2004
Tekniskt stöd:
webmaster@nada.kth.se