Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Sammanställning av kursanalyser 2000/2001

Till numerikkurserna, fort- och vidareutbildning och Medieteknik och grafisk produktion.
Kursanalysgrupperna 2000/2001.

Datalogi

Kursnr Kursnamn, kursansvarig Deltagare Andel klara i procent
Lab.Proj.TentaExam.
2D1310 Programmeringsteknik, 4p
Anna Redz, per 1-2 B, 88 st 93 69 86 69
Erik Fransén, per 3-4 I, Media, 166 88 79 97 73
Linda Kann, per 2-3 K, 117 st 96 74 92 70
Leif Kusoffsky, per 2-3 M, 248 76 51 69 45
Sten Andersson, per 3-4 T, 128 st 68 59 77 48
Erik Forslin, per 1-2 V, 137 st 76 58 80 53
2D1311 Programmeringsteknik med PBL, 4p
Olle Bälter, per 3-4 L, Bio, 130 st 95 77 85 81
2D1320 Tillämpad datalogi, 4p
Linda Kann, per 2-3 Media, I, 106 st 89 89 94
Felipe Wersén, per 3-4 BIKLMTV, 159 st 81 82 81
2D1323 Datorgrafik med interaktion, 4p BEFIKLMTVBioMedia
Fredrik Winberg, per 1 83 st 78 83 71
2D1334 Databasteknik, 4p BEFIKLMTVBioMedia
Kjell Lindqvist, per 3 184 st 30 81 29
2D1340 Introduktion till datalogi, 8p D
Rand Waltzman, per 1-3
2D1342 Programkonstruktion, 4p
Ann Bengtsson, per 2-3 F, 133 st 93 46 93
2D1343 Datalogi, 8p
Erik Forslin, 6p E1, 169 st 46 81
Henrik Eriksson, 2p E2 46 46
2D1344 Grundläggande datalogi, 4p
Örjan Ekeberg, per 2-3 F
2D1347 Kommunikation, 4p
Per Anders Forstorp, per 2-3 D
2D1348 Kommunikation och information, 5p
Per Anders Forstorp, per 1-2 Media
2D1351 Programmeringsstil, 4p
Rand Waltzman, per 4 D, 139 st 94 94
2D1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, 6p
Viggo Kann, per 3-4 D, 139 st 91 78 83 79
2D1354 Algoritmer och komplexitet, 4p
Johan Karlander, per 1-2 F m fl
2D1358 Objektorienterad progr med C++, 4p
Frank Hoffmann, per 4 alla utom D
2D1359 Objektorienterad mod, prog, analys, 6p
Björn Eiderbäck, per 1-2 D
2D1360 Objektorienterad mod, prog, analys, 6p
Björn Eiderbäck, per 1-2 EF
2D1365 Människa-datorinteraktion, översikt, 4p
Kristina Groth, per 2 alla, 19 st 74
2D1370 Funktionell programmering, 4p
Leif Kusoffsky, per 4 D m fl, 15 st 60 73 53
2D1373 Artificiella språk och syntaxanalys, 4p
Mikael Goldman, per 3 alla, 66 st 30 89 29
2D1375 Programspråksimplementation, 4p
Leif Kusoffsky, per 1-2 alla, 20st 80
2D1378 Text- och bildbehandling, 4p
Staffan Romberger, per 1 alla, 23 st 61 61 48
2D1381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens, 4p
Rand Waltzman, per 1-2 alla
2D1385 Programutvecklingsteknik, 4p
Henrik Eriksson, per 4 alla utom D, 248 st 83 85 82
2D1387 Programsystemkonstruktion med C++, 4p
Johnny Bigert, per 2 alla, 96 st 70 84 62
2D1390 Internetprogrammering, 4p
Björn Eiderbäck, per 2 alla
2D1392 Internets protokoll och principer, 5p
Malin Carlzon, per 1-2 DEF
2D1400 Interaktiva medier för datatekniker, 5p
Yngve Sundblad, per 3 D
2D1406 Människa-datorinteraktion, grundkurs, 4p
Ann Lantz, per 2 DEFI, 63 st 100 89 89
2D1410 Användarcentrerad programutveckling, 6p
Ann Lantz, per 3-4 alla, 48 st 83 100 83
2D1413 Avancerad grafik och interaktion, 6p
Lars Kjelldahl, per 2 DEF, 48 st 46 51
2D1416 Datorstöd för samarbete, 6p
Kerstin S-Eklundh, per 3-4 alla, 13 st 62 62 53
2D1418 Språkteknologi, 4p
Hercules Dalianis, per 2 DEF, 19 st 78 53 47
2D1420 Datorseende, grundkurs, 5p
Tony Lindeberg, per 3 DEF, 52 st 88 71 69
2D1426 Robotik och autonoma system, 5p
Mattias Bratt, per 4 DEF, 21 st 100 100 100
2D1432 ANN och andra lärande system, 4p
Örjan Ekeberg, per 3 DEFTBM, 59 st 72 85 75
2D1434 Neuronnäts- och biomodellering, 4p
Anders Lansner, per 4 DEFTBMK, 6st 50 100 50
2D1440 Avancerade algoritmer, 4p
Stefan Nilsson, per 2 DF, 47 st 91
2D1441 Seminariekurs i teoretisk datalogi, 4p
Viggo Kann, per 4 DF, 27 st 93
2D1446 Komplexitetsteori, 4p
Mikael Goldmann, per 3 DF, 38 st 82
2D1450 Algoritmisk bioinformatik, 4p
Jens Lagergren, per 4 DF, 10 st 70
2D1469 Databasteori, 4p
Kjell Lindqvist, per 1 D
2D1470 Objektorienterade databassystem, 5p
Serafim Dahl, per 4 DEF, 26 st 62 62
2D1482 Webbservertillämpningsprogr, 4p
Tommy Palm, per 4 D
2D1490 IP-routning inom enkla datornät, 5p
Adrian Popescu, per 3 DEF
2D1491 IP-routning på Internet och andra sammansatta nät, 5p
Malin Carlzon, per 4 DEF
2D1953 Grafik och interaktionsprogrammering, 4p
Björn Eiderbäck, per 3 DEF
2D1954 Programutvecklingsprojekt, 4p
Lars Kjelldahl, per 3-4 DF, 138 st 96 96

Numerisk analys

Upp till datakurserna

Kursnr Kursnamn, kursansvarig Deltagare Andel klara i procent
Lab.Proj.TentaExam.
2D1210 Numeriska metoder, gk 1, 4p
Beatrice Frock, per 3-4 B, 92 st 72 55 29
Ninni Carlsund, per 3-4 I, 89 st 96 90 86 76
Fredrik Bergholm, per 3-4 K
Ninni Carlsund, per 2-3 L, 51 st 92 86 88 90
Lennart Edsberg, per 2-3 M, 211 96 95 83 83
Beatrice Frock, per 1-2 V, 87 st 98 93 66
2D1220 Tillämpade numeriska metoder 1, 4p
Gerd Eriksson, per 3-4 alla, 47 st 94 100 83 80
2D1225 Num. behandling av differentialekvationer 1, 4p
Lennart Edsberg, per 1-2 alla, 39 st 77 82 77
2D1240 Numeriska metoder, gk 2, 4p
Gerd Eriksson, per 1-2 D, 139 st 99 97 79 79
Henrik Eriksson, per 1-2 E
Gunilla Kreiss, per 3-4 F, 125 st, varav 104 F99 95 (av F99 efter första tentan) 82
Johan Helsing, per 3-4 T
2D1250 Tillämpade numeriska metoder 2, 6p
Björn Sjögreen, per 3-4 DEFT, 90 st 72 84 49
2D1255 Numerisk behandling av differentialekvationer 2, 5p DEFT
Jesper Oppelstrup, per 3-4
2D1257 Visualisering, 4p
Kai-Mikael Jää-Aaro, per 3 DEFT, 10 st 40 80
2D1258 Introduktion till högprestandaber, 5p
Per Öster, per 1 DEFT
2D1260 Finita elementmetoden, 4p
Michael Hanke, per 2 DEFT, 33 st 61
2D1263 Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar, 4p
Christer Andersson, per 3-4 DEFT
2D1266 Matematiska modeller..., del 1, 5p
Jesper Oppelstrup, per 1-2 DEFT
2D1269 Matematiska modeller..., del 2, 5p
Anders Szepessy, per 3-4 DEFT, 24 st 100 74 74
2D1272 Fys ber på högprestandadatorer, 5p
Mikhail Dzugotov, per 4 DEF
2D1274 Elektromagnetiska beräkningar, 5p
Jesper Oppelstrup, per 1-2 DEFT
2D1276 Datorsimuleringar inom kemin, 5p
Lennart Edsberg, per 2 DFK
2D1280 Strömningsmekaniska beräkningar, 4p
Katarina Gustavsson, per 3 EFT
2D1285 Num. alg. för parallelldatorer, 4p
Michael Hanke, per 4 DEF
2D1290 Avancerade numeriska metoder, 4p
Michael Hanke, per 4 DEF, 15 st 40

Medieteknik och grafisk produktion

Upp till datakurserna

Kursnr Kursnamn, kursansvarig Deltagare Andel klara i procent
Lab.Proj.TentaExam.
4K1515 Grafisk maskin- och materiallära, 6p
Christer Lie, per 2 GRT
4K1515 Grafisk maskin- och materiallära, 6p
Christer Lie, per 4 PUB
4K1516 Audio- video- och multimediaproduktion, 6p
Björn Hedin, per 2-3 MEP
4K1517 Grafisk teknik, högre kurs, 12p
Christer Lie, per 2-4 GRT
4K1518 Medieproduktion, högre kurs, 12p
Christer Lie, per 2-4 MEP
4K1520 Grafisk teknik, mindre kurs, 4p
Christer Lie, per 1 alla
4K1521 Kommunikation och information, 5p
Per-Anders Forstorp, per 1 AFM
4K1521 Kommunikation och information, 5p
Per-Anders Forstorp, per 3 PUB
4K1522 Datorteknik och -kommunikation, 4p
Björn Hedin, per 3 PUB
4K1524 Bild- och reproteknik, 6p
Christer Lie, per 4 PUB
4K1525 Programmering för interaktiva medier, 4p
Björn Hedin, per 1 MEP
2D1526 Publiceringsteknik ak, 6p
Christer Lie, per 3 PUB
4K1553 Medieproduktion AFM, 10p
Erik Wallin, per 1-2 AFM
4K1571 Introduktion till Medieteknik, 4p
Leif Handberg, per 1 Media
4K1572 Gestaltning och Design, 4p
Leif Handberg, per 3-4 Media
4K1574 Medieteknik, gk, 12p
Sten Ternström, per 1-2 Media
4K1575 Programsammanfattande kurs i medieteknik, 1(4)p
Leif Handberg, per 3-4 Media1
4K1575 Programsammanfattande kurs i medieteknik, 1(4)p
Leif Handberg, per 1-4 Media2

Fort- och vidareutbildning

Upp till datakurserna

2D4110 Datateknisk grundkurs, 10p
Ann Bengtsson, hösten 2000
2D4115 Algoritmer och datastrukturer, 5p
Inge Frick, hösten 2000
2D4115 Algoritmer och datastrukturer, 5p
Inge Frick, våren 2001
2D4120 Datorarkitektur och C, 5p
Inge Frick, hösten 2000
2D4124 Operativsystem spec. Unix, 5p
Inge Frick, våren 2001
2D4128 Databasteknik, 5p
Lennart Lindström, hösten 2000
2D4134 Objektor. progr. i Java, 5p
Leif Kusoffsky, våren 2001 21 st 81 81 67 57
2D4138 Visualisering, datorgrafik och avancerad interaktion, 5p
Lars Kjelldahl, våren 2001 10 st 60
2D4148 Datornät, 5p
Adrian Popescu, våren 2001
2D4334 Internetprogrammering, 5p
Björn Eiderbäck Distans.

^ Upp till Nadas kurser.


Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 29 april 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>