bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Kursanalysgrupper på skolan för datavetenskap och kommunikation, 2008/2009

Rektor har beslutat att kursanalyser ska göras för alla kurser på KTH (inga undantag görs för vidareutbildningskurser eller doktorandkurser). Kursanalysen skrivs av kursledaren och ska vara klar högst en månad efter kursens slut. Skolan har instruktioner som talar om vad kursanalysen ska innehålla.

Sammankallande och ordförande är den ämnesansvariga. Här finns instruktioner för sammankallande. Mötet ska hållas en månad efter kursernas slut.

Språkenheten analyserar sina kursanalyser på ett internat istället för i kursanalysgrupper.

Numerisk analys

Grupp Na-1, efter period 2, sammankallande och ordförande: Björn Engquist

 • DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar
 • DN2260 Finita elementmetoden
 • DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering, del 1
 • DN2274 Elektromagnetiska beräkningar

Grupp Na-2, efter period 4, sammankallande och ordförande: Björn Engquist

 • DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer 2
 • DN2264 Parall. datorber. för storskaliga problem, del 1
 • DN2265 Parall. datorber. för storskaliga problem, del 2
 • DN2275 Avancerade beräkningsmetoder i strömningsmekanik
 • DN2295 Projektkurs i beräkningsteknik

Grupp Na-3, efter period 2, sammankallande och ordförande: Jesper Oppelstrup

 • DN1241 Numeriska metoder, grundkurs 3, för D
 • DN1243 Datalogi och numeriska metoder, del 2, för E
 • sunumbm - Numeriska metoder för biomatematiker
 • sunumf - Numeriska metoder för fysiker
 • suntm - Numerisk och tillämpad matematik gk

Grupp Na-4, efter period 2, sammankallande och ordförande: Jesper Oppelstrup

 • DN2225 Numerisk behandling av differentialekvationer 1
 • DN2251 Tillämpade numeriska metoder 3
 • DN2252 Numerisk algebra
 • DN2253 Numerisk algebra, metoder för stora matriser

Grupp Na-5, efter period 4, sammankallande och ordförande: Jesper Oppelstrup

 • DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering (alla omgångar)
 • DN1214 Numeriska metoder för S
 • DN1215 Numeriska metoder för Mikroelektronik

Grupp Na-6, efter period 4, sammankallande och ordförande: Jesper Oppelstrup

 • DN1240 Numeriska metoder, grundkurs 2, för F, CL, I och Open
 • DN1242 Numerisk analys, tilläggskurs
 • DN2220 Tillämpade numeriska metoder 1
 • DN2297 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik

Datalogi

Grupp Da-1, efter period 2, sammankallande och ordförande: Stefan Arnborg

 • DA1110 Kompletterande matematik för dataloger
 • DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik
 • DD1301 Datorintroduktion
 • DD1361 Programmeringsparadigm
 • DD1364 Databasteknik för D
 • DD2458 Problemlösning och programmering under press
 • DD2462 Avancerad kurs i programmering och problemlösning, del 2

Grupp Da-2, efter period 4, sammankallande och ordförande: Stefan Arnborg

 • DD1334 Databasteknik
 • DD1340 Introduktion till datalogi
 • DD1350 Logik för dataloger
 • DD1352/sualko Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
 • DD1363/sumvk/suproj Mjukvarukonstruktion

Grupp Da-3, efter period 4, sammankallande och ordförande: Stefan Arnborg

 • DA2190 Allmän bildning
 • DD1370 Databasteknik och informationssystem
 • DD2447 Statistiska metoder i datalogin
 • DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar
 • DD2463 Avancerad individuell kurs i datalogi, 15 hp
 • DD2464 Större avancerad individuell kurs i datalogi
 • DD2465 Avancerad individuell kurs i datalogi

Grupp Da-4, efter period 4, sammankallande och ordförande: Danica Kragic tillsammans med Stefan Carlsson

 • DD2380 Artificiell intelligens
 • DD2422 Bildbehandling och datorseende
 • DD2426 Robotik och autonoma system (två omgångar)
 • DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering

Grupp Da-5, efter period 4, sammankallande och ordförande: Danica Kragic

 • DD1343 Datalogi och numeriska metoder, del 1
 • DD1347 Projektuppgift i datalogi

Grupp Da-6, efter period 3, sammankallande och ordförande: Jeanette Hellgren-Kotaleski

 • DD1342 Programkonstruktion
 • DD1344 Grundläggande datalogi

Grupp Da-7, efter period 4, sammankallande och ordförande: Jeanette Hellgren-Kotaleski

 • DD2400 Cell- och molekylärbiologi
 • DD2401 Neurovetenskap

Grupp Da-8, efter period 3, sammankallande och ordförande: Karl Meinke

 • DD2452 Formella metoder
 • DD2454 Semantik för programspråk

Grupp Da-9, efter period 4, sammankallande och ordförande: Karl Meinke

 • DD2385 Programutvecklingsteknik
 • DD2387 Programsystemkonstr. m. C++
 • DD2388 Programsystemkonstr. m. .NET Framework

Grupp Da-10, efter period 3, sammankallande och ordförande: Johan Håstad

 • DD2354 Algoritmer och komplexitet
 • DD2395 Datasäkerhet
 • DD2440 Avancerade algoritmer
 • DD2449 Kryptografins grunder

Grupp Da-11, efter period 4, sammankallande och ordförande: Olof Hagsand

 • DD2392 Internets protokoll och principer
 • DD2490 IP-routning inom enkla datornät
 • DD2491 IP-routning på Internet och andra sammansatta nät
 • DD2495 Nätverkssäkerhet

Grupp Da-12, efter period 3/4, sammankallande och ordförande: Viggo Kann

 • DD1320 Tillämpad datalogi
 • DD1321/DD1322/DD1324 Tillämpad programmering och datalogi
 • DD2325/supodf Tillämpad programmering och datalogi
 • DD2488 Kompilatorkonstruktion
 • DH2418 Språkteknologi

Grupp Da-13, efter period 4, sammankallande och ordförande: Olle Bälter

 • DD101N Förberedande kurs i programmering och datalogiskt tänkande
 • DD100N Programmeringsteknik, webbkurs
 • DD1310 Programmeringsteknik (alla omgångar)
 • DD1311 Programmeringsteknik med PBL
 • DD1312 Programmeringsteknik och Matlab
 • DD1314 Programmering för interaktiva medier

Grupp Da-14, efter period 3, sammankallande och ordförande: Anders Lansner

 • sudata - Datalogi gk I
 • suoop/DD1332 - Objektorienterad programmering

Grupp Da-15, efter period 3, sammankallande och ordförande: Anders Lansner

 • DD2435 Neuronnäts- och biomodellering
 • DD2436 Modellering av cellbiologiska processer
 • DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system

Grupp Da-16, efter period 4, sammankallande och ordförande: Yngve Sundblad

 • DD2390 Internetprogrammering
 • DD1335 Grundläggande internetprogrammering
 • DD2483 Utveckling av webbtillämpningar med Enterprise Java
 • DD1051 Databasteknik och datorkommunikation

Grupp Da-17, efter period 3, sammankallande och ordförande: Jens Lagergren

 • DD2431 Maskininlärning
 • DD2486/DD225V Systemprogrammering och operativsystem

Grupp Da-18, efter period 3, sammankallande och ordförande: Jens Lagergren

 • DD2396 Bioinformatik (två omgångar)
 • DD2397 Tillämpad bioinformatik
 • DD2398 Kvantitativ systembiologi
 • DD2399 Omikdata och systembiologi

Grupp Da-19, efter period 4, sammankallande och ordförande: Jens Lagergren

 • DD2450 Algoritmisk bioinformatik
 • DD2377/DD221V/sumaskin Maskinnära programmering och datorarkitektur

MDI

Grupp MDI-1, efter period 2, sammankallande och ordförande: Kerstin Severinson-Eklundh

 • DH1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskap
 • DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs
 • DH2624 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning
 • DH2621/DH2622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs
 • DH2630 Beteendevetenskaplig metod
 • DH2632 MDI, högre seminarier

Grupp MDI-2, efter period 4, sammankallande och ordförande: Jan Gulliksen

 • DH1602 Kommunikation
 • DH1607 Lärande och IKT, projektkurs
 • DH1608 Kommunikation och information

Grupp MDI-3, efter period 4, sammankallande och ordförande: Jan Gulliksen

 • DH2408 Utvärderingsmetoder inom MDI
 • DH2466 Avancerad individuell kurs i MDI
 • DH2605 Vetenskap, teknik och lärande

Grupp MDI-4, efter period 4, sammankallande och ordförande: Yngve Sundblad

 • DH2400 Fysisk interationsdesign
 • DH2460 Programvarudesign, ekonomi och ledarskap
 • DH2625 IT-design för funktionshindrade
 • DH2655 Kooperativ IT-design
 • surapp Datorstödd rapportframställning

Grupp MDI-5, efter period 2, sammankallande och ordförande: Lasse Kjelldahl

 • DH2413 Avancerad grafik och interaktion
 • DH2650 Datorspelsdesign
 • DH2651 Datorspelsdesign med av. grafik

Grupp MDI-6, efter period 4, sammankallande och ordförande: Lasse Kjelldahl

 • DD2257 Visualisering
 • DH2640 Grafik- och interaktionsprog.
 • DH2323/sudoa Datorgrafik med interaktion

Medieteknik

Grupp Med-1, efter period 1, sammankallande och ordförande: Nils Enlund

 • DM2529/DM1020 Digital bild för publicering/Medieteknik
 • DM1570 Grafisk teknik 1
 • DM1571 Introduktion till medieteknik
 • DM1576 Bild- och videoteknik 1
 • DM2592 Bearbetningsteknik för rörliga bilder

Grupp Med-2, efter period 2, sammankallande och ordförande: Nils Enlund

 • DM2517 XML för publicering
 • DM2531 Grafisk produktion
 • DM2553 Medieproduktion
 • DM2578 Social Media Technologies
 • DM2593 Projektionsteknik

Grupp Med-3, efter period 4, sammankallande och ordförande: Nils Enlund

 • 2D1575/DM1578 Programsammanfattande kurs i medieteknik
 • DM1577 Mediegestaltning
 • DM2577 Innehåll och uttryck i media

Grupp Med-4, efter period 4, sammankallande och ordförande: Nils Enlund

 • DM250N Närvaroproduktion på distans
 • DH1601 Kommunikation och media
 • DM2904/DM2905/DM2906 Individuell kurs i medieteknik

Grupp Med-5, efter period 2, sammankallande och ordförande: Nils Enlund

 • DM1030 TV-teknik
 • DM1031 Radioteknik
 • DM1033 Interaktiv medieteknik
 • DM1021 Audio- och videoteknik
 • DM1022 Kompetens och utveckling inom medieteknik

Tal- och musikkommunikation

Grupp TMH-1, efter period 2, sammankallande och ordförande: Sten Ternström

 • DT1174 Ljud som informationsbärare
 • DT2400 Elektroakustik
 • DT2410 Audioteknik
 • DT2420 Högtalarkonstruktion
 • DT242V Högtalarkonstruktion
 • DT211V Sångröstens funktion

Grupp TMH-2, efter period 4, sammankallande och ordförande: Sten Ternström

 • DT2212 Musikakustik
 • DT2213 Musikalisk kommunikation och musiktekn.
 • DT1601 Orkesterspelets teori
 • DT1601 Orkesterspelets praktik
 • DT214V Musikakustik för ljud-...tekniker
 • DT2215 Individuell avancerad kurs i musikakustik

Grupp TMH-3, efter period 4, sammankallande och ordförande: Björn Granström

 • DT2112 Talteknologi
 • DT1120/DT1130 Spektrala transformer för Media
 • DT2118 Igenkänning av tal och talare
 • DT2140 Multimodal interaktion...

Examensarbeten

Grupp Ex, efter avslutat kalenderår, sammankallande och ordförande: Yngve Sundblad

 • Examensarbeten i alla skolans ämnen

^ Upp till kursanalyssidan.

Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2009-03-19