Nada

Nada

Kursanalysgrupper på Nada, 2001/2002


Rektor har beslutat att kursanalyser ska göras för alla kurser på KTH (inga undantag görs för vidareutbildningskurser eller doktorandkurser). Kursanalysen skrivs av kursledaren och ska vara klar högst en månad efter kursens slut. Nada har instruktioner som talar om vad kursanalysen ska innehålla.

Sammankallande och ordförande är den ämnesansvarige professorn. Här finns instruktioner för sammankallande. Mötet ska hållas en månad efter kursernas slut.

Datalogi, MDI och MED, KTH

Grupp Da-1, efter period 3, sammankallande och ordförande: Stefan Arnborg

Grupp Da-2, efter period 4, sammankallande och ordförande: Stefan Arnborg

Grupp Da-3, efter period 4, sammankallande och ordförande: Henrik Christensen

Grupp Da-4, efter period 4, sammankallande och ordförande: Jan-Olof Eklundh

Grupp Da-5, efter period 4, sammankallande och ordförande: Johan Håstad

Grupp Da-6, efter period 2, sammankallande och ordförande: Lennart Johnsson

Grupp Da-7, efter period 4, sammankallande och ordförande: Lennart Johnsson

Grupp Da-8, efter period 3, sammankallande och ordförande: Viggo Kann

Grupp Da-9, efter period 4, sammankallande och ordförande: Viggo Kann

Grupp Da-10, efter period 4, sammankallande och ordförande: Olle Bälter

Grupp Da-11, efter period 4, sammankallande och ordförande: Anders Lansner

Grupp Da-12, efter period 4, sammankallande och ordförande: Yngve Sundblad

Grupp Da-13, efter period 4, sammankallande och ordförande: Lasse Kjelldahl

Grupp MDI-1, efter period 2, sammankallande och ordförande: Kerstin Severinson-Eklundh

Grupp MDI-2, efter period 3, sammankallande och ordförande: Kerstin Severinson-Eklundh

Grupp MDI-3, efter period 4, sammankallande och ordförande: Kerstin Severinson-Eklundh

Grupp Med-1, efter period 2, sammankallande och ordförande: Nils Enlund

Grupp Med-2, efter period 3, sammankallande och ordförande: Nils Enlund

Grupp Med-3, efter period 4, sammankallande och ordförande: Nils Enlund

Grupp Na-1, efter period 4, sammankallande och ordförande: Björn Engquist

Grupp Na-2, efter period 4, sammankallande och ordförande: Bengt Lindberg

Grupp Na-3, efter period 4, sammankallande och ordförande: Bengt Lindberg

Grupp Na-4, efter period 4, sammankallande och ordförande: Anders Szepessy

Grupp FOV, efter period 4, sammankallande och ordförande: Inge Frick

Grupp SU-1, efter hösten, sammankallande och ordförande: Karl Meinke

Grupp SU-2, efter våren, sammankallande och ordförande: Karl Meinke

Grupp SU-3, efter hösten, sammankallande och ordförande: Jesper Oppelstrup

^ Upp till kursanalyssidan.


Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Senast ändrad 4 augusti 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>