Nada

Nada

Kursanalysgrupper på Nada, 2000/2001


Rektor har beslutat att kursanalyser ska göras för alla kurser på KTH (inga undantag görs för vidareutbildningskurser eller doktorandkurser). Kursanalysen skrivs av kursledaren och ska vara klar högst en månad efter kursens slut. Nada har instruktioner som talar om vad kursanalysen ska innehålla.

Den sammankallande kallar kursledarna i gruppen till kursanalysmötet. Mötet ska hållas en månad efter kursernas slut.

Ordföranden ska vara ordförande under mötet och se till att alla kurser analyseras grundligt och att eventuella problem med kurserna tas upp. Beräkna 15-20 minuter per kurs och dessutom en halvtimme för allmänna diskussioner. Efter mötet ska ordföranden göra en sammanställning av (åtminstone) följande uppgifter för samtliga analyserade kurser (exempel):

Ordföranden lämnar sedan sammanställningen till Karin Hultquist.

När kursledaren har infört överenskomna ändringar i kursanalysen efter mötet ska kursanalysen läggas upp på webben och Karin Hultquist ska få webbadressen till kursanalysen.

Datalogi, MDI och MED, KTH

Grupp DA, efter period 1, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Staffan Romberger

Grupp DB, efter period 1, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Per-Anders Forstorp

Grupp DC, efter period 2, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Lasse Kjelldahl

Grupp DD, efter period 2, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Stefan Nilsson

Grupp DE, efter period 2, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Christer Lie

Grupp DF, efter period 2, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Inge Frick

Grupp DG, efter period 3, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Mikael Goldmann

Grupp DH, efter period 3, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Örjan Ekeberg

Grupp DI, efter period 3, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Olle Bälter

Grupp DJ, efter period 3, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Per-Anders Forstorp

Grupp DK, efter period 4, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Henrik Eriksson

Grupp DL, efter period 4, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Ann Lantz

Grupp DM, efter period 4, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Henrik Eriksson

Grupp DN, efter period 4, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Viggo Kann

Grupp DO, efter period 4, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Inge Frick

Grupp DP, efter period 4, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Viggo Kann

Grupp DQ, efter period 4, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Christer Lie

Numerik

Grupp NA, efter period 2, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Gerd Eriksson

Grupp NB, efter period 2, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Jesper Oppelstrup

Grupp NC, efter period 3, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Lennart Edsberg

Grupp ND, efter period 4, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Peter Pohl

Grupp NE, efter period 4, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Gunilla Kreiss

Grupp NF, efter period 4, sammankallande: Karin Hultquist, ordförande: Michael Hanke

Datalogi, SU

Grupp SA, mitten av februari, sammankallande: Caroline Nordquist, ordförande: Karl Meinke

Grupp SB, slutet av april, sammankallande: Caroline Nordquist, ordförande: Karl Meinke

Grupp SC, mitten av juni, sammankallande: Caroline Nordquist, ordförande: Karl Meinke

^ Upp till kursanalyssidan.


Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Senast ändrad 3 mars 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>