Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Kurser för T på KTH 1999/2000

(Kurslistor för 1999/2000 finns för D, E, F, T och B, I, K, L, M, V, Media. Det finns också kurslistor för förra läsåret.)

Från och med hösten 1998 gäller att endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Datalogi

Karta över datalogikurserna med förkunskapskrav.

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 1999/2000
1234
2D1310, Programmeringsteknik B,I,K,L,M,T,V,Media X X
X X
X X
2D1320, Tillämpad datalogi B,I,K,L,M,T,V X X
X
2D1323, Datorgrafik med interaktion B,E,F,I,K,L,M,T,V X
2D1334, Databasteknik B,E,F,I,K,L,M,T,V X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet alla X X
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++ B,E,F,I,K,L,M,T,V X
X
2D1365, Människa-datorinteraktion, översiktskurs alla X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1418, Språkteknologi alla X
2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system alla X
2D1434, Neuronnäts- och biomodellering alla X

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 1999/2000
1234
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 B,D,E,I,K,L,M,T,V X X
2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 D,E,F,T X X
X X
2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 D,E,F,T X X
2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2 D,E,F,T X X
2D1257, Visualisering D,E,F,T X
2D1258, Introduktion till högprestandaberäkningar D,E,F,T X
2D1260, Finita elementmetoden D,E,F,T X
2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T X X
2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,E,F,T X X
2D1280, Strömningsmekaniska beräkningar E,F,T X
2D1297, Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik D,E,F,T

Kurser som gått för sista gången

2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi alla
2D1965, Människa-datorinteraktion alla

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 9 mars 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>