Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Kurser för T på KTH 1997/98

(Kurslistor för 1997/98 finns för D, E och F, B, I, K, L, M, V samt för T. Det finns också kurslistor för läsåret 1998/99.)

Datalogi

Karta över datalogikurserna med förkunskapskrav.

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 1997/98
1234
2D1310, Programmeringsteknik B,I,K,L,M,T,V X X
X X
X X
2D1320, Tillämpad datalogi B,I,K,L,M,T,V X X
2D1323, Datorgrafik med interaktion B,E,F,I,K,L,M,T,V X
2D1334, Databasteknik B,E,F,I,K,L,M,T,V X
2D1354, Algoritmer och komplexitet alla X X
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++ B,E,F,I,K,L,M,T,V X
X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi alla X X
2D1965, Människa-datorinteraktion alla X
5B1302, Algebra och kombinatorik F ges av matematiska institutionen

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 1997/98
1234
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 B,D,E,I,K,L,M,T,V X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 B,D,E,I,K,L,M,T,V X X
2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 D,E,F,T X X
X X
2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 D,E,F,T X X
2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2 D,E,F,T X X
2D1258, Introduktion till högprestandaberäkningar D,E,F,T X
2D1260, Finita elementmetoden D,E,F,T X
2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar doktorander och teknologer X X
2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T X X
2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,E,F,T X X
2D1280, Strömningsmekaniska beräkningar E,F,T X
2D1285, Numeriska algoritmer för parallelldatorer D,E,F,T,master,doktorander X
5B1451, Analytiska och numeriska metoder för partiella differentialekvationer D,E,F,T och doktorander ges vartannat år, ges inte läsåret 97/98

Kurser som gått för sista gången

2D1372, Artificiella språk och syntaxanalys alla
2D1922, Numeriska metoder, fortsättningskurs 2 D,E,F,T
2D1924, Numeriska metoder för fältproblem D,E,F,T
2D1926, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T
2D1927, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,F,T
2D1931, Datalogi, grundkurs F F,T
2D1932, Datalogi, fortsättningskurs T F,T
2D1933, Filsystem och databaser E,F,M,T
2D1934, Översättarteknik D,E,F,M,T
2D1941, Stordatoranvändning med Fortran K,T

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 30 april 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>