Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas utbildningssida.

Kurser för T på KTH 2002/2003

(Kurslistor för 2002/2003 finns för D, E, F, T, Media och övriga civilingenjörsprogram. Det finns också kurslistor för tidigare läsår.)

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2002/2003
1234
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 alla X X
2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 D2 X X
E2 X X
F2 X X
T2 X X
2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 D,E,F,T X X
2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2 D,E,F,T X X
2D1257, Visualisering D,E,F,T X
2D1258, Introduktion till högprestandaberäkningar D,E,F,T X
2D1260, Finita elementmetoden D,E,F,T X
2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,E,F,Tges inte 02/03
2D1297, Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik D,E,F,T X X X X
5C1212, Strömningsmekaniska beräkningar E,F,T X X

Datalogi

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 2002/2003
1234
2D1310, Programmeringsteknik Öppen1 X X
T1 X X
K2+Lärar1 X X
K1+Media1 X X
I1+B1 X X
M1 X X
2D1320, Tillämpad datalogi I2+Media2+BIKLMTV4 X X
B+I+K+L+M+T+V+Bio X X
2D1323, Datorgrafik med interaktion alla utom D X
2D1334, Databasteknik alla utom D X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet alla X X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1385, Programutvecklingsteknik E X
F+I2+BIKLMTV X
2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ alla X X
2D1390, Internetprogrammering alla X
2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system alla X
2D1435, Neuronnäts- och biomodellering allages inte 02/03
2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering alla X
2D1522, Datorteknik och -kommunikation PUB3, m fl X

Människadatorinteraktion och kommunikation

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2002/2003
1234
2D1365, Människa-datorinteraktion, översiktskurs alla X
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1418, Språkteknologi alla X
2D1521, Kommunikation och information AFM X
PUB3+B3+M3+T3 X

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2002/2003
1234
2D1520, Grafisk teknik, mindre kurs alla X
2D1550, Market systems AFM X
2D1551, Consumer markets AFM X
2D1552, Mediemanagement AFM X X X X
2D1553, Medieproduktion AFM X
2D1555, IT och organisationer AFM X

Kurser som gått för sista gången

2D1280, Strömningsmekaniska beräkningar
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi
2D1434, Neuronnäts- och biomodellering
2D1556, Marknadskommunikation och konsumenten
2D1965, Människa-datorinteraktion
4K1520, Grafisk teknik, mindre kurs
4K1521, Kommunikation och information

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 13 juli 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>