Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Kurser för T på KTH 2000/2001

(Kurslistor för 2000/2001 finns för D, E, F, T, Media och B, I, K, L, M, V, Bio. Det finns också kurslistor för tidigare läsår.)

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2000/2001
1234
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 alla X X
2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 D2 X X
E2 X X
F2 X X
T2 X X
2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 D,E,F,T X X
2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2 D,E,F,T X X
2D1257, Visualisering D,E,F,T X
2D1258, Introduktion till högprestandaberäkningar D,E,F,T X
2D1260, Finita elementmetoden D,E,F,T X
2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T X X
2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,E,F,T X X
2D1280, Strömningsmekaniska beräkningar E,F,T X
2D1297, Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik D,E,F,T X X X X

Datalogi

Karta över datalogikurserna med förkunskapskrav.

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 2000/2001
1234
2D1310, Programmeringsteknik B2 X X
V1 X X
I1+Media1 X X
K2 X X
M1 X X
L1+Bio2 X X
T1 X X
2D1320, Tillämpad datalogi Javakunniga X
Pascalkunniga X
2D1323, Datorgrafik med interaktion alla utom D X
2D1334, Databasteknik alla utom D X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet alla X X
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++ C-kunniga X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1385, Programutvecklingsteknik Javakunniga X
2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ Javakunniga X
2D1390, Internetprogrammering alla X
2D1418, Språkteknologi alla X
2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system alla X
2D1434, Neuronnäts- och biomodellering alla X
2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering alla X
alla X

Människadatorinteraktion

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2000/2001
1234
2D1365, Människa-datorinteraktion, översiktskurs alla X
4K1521, Kommunikation och information AFM X
B3+M3+T3 X

Medieteknik och grafisk produktion

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2000/2001
1234
4K1520, Grafisk teknik, mindre kurs alla X

Kurser som gått för sista gången

2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi
2D1965, Människa-datorinteraktion

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 17 januari 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>