Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas utbildningssida.

Kurser för Media på KTH 2003/2004

(Kurslistor för 2003/2004 finns för D, E, F, T, Media och övriga civilingenjörsprogram. Det finns också kurslistor för tidigare läsår.)

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Datalogi

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 2003/2004
1234
2D1310, Programmeringsteknik Öppen1 X X
K1 X X
K1+CL1 X X
I1+Bio1 X X
2D1320, Tillämpad datalogi I2+Media2+CL2+BIKLMTV4 X X
B+I+K+L+M+T+V+Bio X X
2D1323, Datorgrafik med interaktion alla utom D X
2D1334, Databasteknik alla utom D X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet alla X X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1385, Programutvecklingsteknik E+Med X
F+I2+BIKLMTV X
2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ alla X X
2D1390, Internetprogrammering alla X
2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering alla X
alla X
2D2050, Programmering, grundkurs HMed X X
2D2051, Databasteknik och datorkommunikation HMed X
2D2052, Grundläggande internetprogrammering HMed X

Människadatorinteraktion och kommunikation

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2003/2004
1234
2D1348, Kommunikation och information Media1 X X
2D1400, Interaktiva medier för datatekniker D,Med X
2D1408, Utvärderingsmetoder inom MDI D,E,F,I X
2D1410, Användarcentrerad programutveckling D,E,F,I X X
2D1412, Samordningskurs i MDI för Medieteknik MediaMDI X X
2D1416, Datorstöd för samarbete D,E,F,Iges inte 03/04
2D1418, Språkteknologi alla X
2D1620, Människa-datorinteraktion, introduktionskurs D,E,F,I X
2D1622, Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs D,E,F,I X
2D1625, IT-design för funktionshindrade alla X

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2003/2004
1234
2D1571, Introduktion till medieteknik Media1 X
2D1572, Gestaltning och design Media1 X X
2D1573, Närvaroproduktion på distans Media X X
2D1574, Medieteknik, gk Media2 X X
2D1575, Programsammanfattande kurs i medieteknik Media1 X X X X
2D1576, Mediejuridik, -ekonomi och -affärsutveckling Media4 X
2D1577, Innehåll och uttryck i media Media4 X X
2D1590, Medieperception Media X
2D1591, Produktionsteknik för rörlig bild Media X
2D1592, Bearbetning av rörliga bilder Media X
2D1593, Display- och projektionsteknik Media X
2D2010, Informationsteknik och ingenjörsmetodik HMed X
2D2011, Introduktion till medieteknik för högskoleingenjörer HMed X
2D2012, Multimediaproduktion, tekniskt projekt HMed X
2D2013, Gestaltning och design för högskoleingenjörer HMed X X
2D2020, Medieteknik HMed X
2D2021, Audio- och videoteknik HMed X
2D2022, Kompetens och utveckling inom medieteknik HMed X
2D2030, TV-teknik HMed X
2D2031, Radioteknik HMed X
2D2032, Grafisk teknik HMed X
2D2096, Digital videoproduktion HMed X
4K1575, Programsammanfattande kurs i medieteknik Media4 X X X X

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 30 juni 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>