Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Kurser för Media på KTH 2001/2002

(Kurslistor för 2001/2002 finns för D, E, F, T, Media och B, I, K, L, M, V, Bio. Det finns också kurslistor för tidigare läsår.)

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Datalogi

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 2001/2002
1234
2D1310, Programmeringsteknik B2 X X
T1 X X
K2+Media1 X X
I1+B1 X X
M1 X X
2D1320, Tillämpad datalogi I2+Media2+BIKLMTV4 X X
B+I+K+L+M+T+V+Bio X X

Människadatorinteraktion och kommunikation

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2001/2002
1234
2D1348, Kommunikation och information Media1 X X

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2001/2002
1234
2D1571, Introduktion till medieteknik Media1 X
2D1572, Gestaltning och design Media1 X X
2D1573, Närvaroproduktion på distans Media X X
2D1574, Medieteknik, gk Media2 X X
2D1575, Programsammanfattande kurs i medieteknik Media1 X X X X
2D1590, Medieperception Media X
2D1591, Produktionsteknik rörlig bild Media X
4K1575, Programsammanfattande kurs i medieteknik Media2-3 X X X X

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 12 februari 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>