Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Samtliga Nadakurser på KTH 1999/2000

(Kurslistor för 1999/2000 finns för D, E, F, T och B, I, K, L, M, V, Media. Det finns också kurslistor för förra läsåret.)

Från och med hösten 1998 gäller att endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Datalogi

Kartor över datalogikurserna för D, E, F och B, I, K, L, M, T, V.

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 1999/2000
1234
2D1310, Programmeringsteknik B,I,K,L,M,T,V,Media X X
X X
X X
2D1320, Tillämpad datalogi B,I,K,L,M,T,V X X
X
2D1323, Datorgrafik med interaktion B,E,F,I,K,L,M,T,V X
2D1334, Databasteknik B,E,F,I,K,L,M,T,V X
2D1340, Introduktion till datalogi D X X X
2D1342, Programkonstruktion F X X
2D1343, Datalogi E X
X X
2D1344, Grundläggande datalogi F X X
2D1347, Kommunikation D X X
2D1348, Kommunikation och information Media X X
2D1350, Programmeringsparadigm D X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet alla X X
2D1354, Algoritmer och komplexitet F m.fl.,doktorander X X
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++ B,E,F,I,K,L,M,T,V X
X
2D1359, Objektorienterad modellering, programmering och analys D X X
2D1360, Objektorienterad modellering, programmering och analys E,F X X
2D1365, Människa-datorinteraktion, översiktskurs alla X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1375, Programspråksimplementation alla X X
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1400, Interaktiva medier för datatekniker D ges inte läsåret 99/00
2D1406, Människa-datorinteraktion, grundkurs D,E,F,I X
2D1410, Användarcentrerad programutveckling alla X X
2D1413, Avancerad grafik och interaktion alla X
2D1416, Datorstöd för samarbete alla X X
2D1418, Språkteknologi alla X
2D1420, Datorseende, grundkurs D,E,F,doktorander X
2D1426, Robotik och autonoma system D,E,F,doktorander X
2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system alla X
2D1434, Neuronnäts- och biomodellering alla X
2D1440, Avancerade algoritmer D,E,F,doktorander X
2D1443, Parallella beräkningar D,E,F,doktorander ges inte läsåret 99/00
2D1446, Komplexitetsteori D,E,F,doktorander ges inte läsåret 99/00
2D1449, Kryptografins grunder D,E,F,doktorander X
2D1450, Algoritmisk bioinformatik D,F,doktorander X
2D1464, Större avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F
2D1465, Avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F
2D1469, Databasteori D X
2D1470, Objektorienterade databassystem D X
2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering D X
2D1490, IP-routning inom enkla datornät D X
2D1953, Grafik och interaktionsprogrammering D,F X
2D1954, Programutvecklingsprojekt D,F X X
2D5312, Datorseende I doktorander och teknologer ges ej 99/00 (TL)
2D5323, Probabilistiska metoder i kombinatorik doktorander information saknas
2D5331, Datorstöd för skrivprocessen doktorander information saknas
2D5333, Programverifiering doktorander och teknologer information saknas
2D5338, Social Studies of Work and Technology doktorander information saknas
2D5339, Forskningsmetoder i människa-datorinteraktion doktorander information saknas
2D5341, Objektorienterad Systemutveckling (Reading course on design patterns and object-oriented design) doktorander information saknas
2D5342, Knowledge Discovery and Data Mining doktorander X
2D5345, Introductory Computational Geometry for Geoinformatics Applications doktorander information saknas
2D5347, Aspekter på inlärning och minne doktorander ges inom ramen för Kognitionscentrum
2D5350, Topics in robotics doktorander information saknas
2D5356, Computational Geometry: Algorithms and Applications doktorander information saknas
2D5360, Natural dialogue and communication doktorander X

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 1999/2000
1234
2D1210, Numeriska metoder, grundkurs 1 B,I,K,L,M,V X X
X X
X X
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 B,D,E,I,K,L,M,T,V X X
2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 D,E,F,T X X
X X
2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 D,E,F,T X X
2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2 D,E,F,T X X
2D1257, Visualisering D,E,F,T X
2D1258, Introduktion till högprestandaberäkningar D,E,F,T X
2D1260, Finita elementmetoden D,E,F,T X
2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T X X
2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,E,F,T X X
2D1272, Fysikaliska beräkningar på högprestandadatorer F,master,doktorander X
2D1276, Datorsimuleringar inom kemin D,E,K,master,doktorander ges vartannat år, ges inte läsåret 99/00
2D1280, Strömningsmekaniska beräkningar E,F,T X
2D1285, Numeriska algoritmer för parallelldatorer D,E,F,master,doktorander ges inte läsåret 99/00
2D1290, Avancerade numeriska metoder D,E,F,master,doktorander X
2D1297, Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik D,E,F,T
2D52--, Multi-phase flow doktorander X X
2D52---, Multiskalanalys doktorander X X
2D5212, Analys av numeriska metoder för PDE, del 1 doktorander information saknas
2D5212B, Analys av numeriska metoder för PDE, del 2 doktorander information saknas
2D5213, Approximation doktorander X X
2D5214, Finita elementmetoden doktorander information saknas
2D5219, Numerical (Linear) Algebra doktorander information saknas
2D5223, Rätt ställda problem för partiella differentialekvationer doktorander X
2D5224, Partiella differentialekvationer och asymptotik doktorander information saknas
2D5227, Numerisk lösning av stokastiska differentialekvationer doktorander X X
2D5228, Tillämpad funktionalanalys doktorander information saknas
2D5231, Computational Chemistry doktorander information saknas
2D5232, Numeriska algoritmer för parallelldatorer doktorander och teknologer information saknas
2D5234, Numeriska metoder för ODE doktorander information saknas
2D5237, Visualization in technical applications doktorander ges ej 99/00 (se 2D1257)

Kurser som gått för sista gången

2D1340X, Introduktion till datalogi, D- och E-äldre D,E,F
2D1341, Introduktion till datalogi för F F
2D1346, Kommunikation D
2D1353, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet D
2D1356, Objektorienterad programkonstruktion D,E,F
2D1357, Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk D,E,F
2D1372, Artificiella språk och syntaxanalys alla
2D1384, Programsystemkonstruktion med Scheme D,E
2D1423, Datorseende, fortsättningskurs D,E,F,doktorander
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi alla
2D1921, Numeriska metoder, fortsättningskurs F F
2D1922, Numeriska metoder, fortsättningskurs 2 D,E,F,T
2D1924, Numeriska metoder för fältproblem D,E,F,T
2D1925, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar F
2D1926, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T
2D1927, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,F,T
2D1931, Datalogi, grundkurs F F,T
2D1932, Datalogi, fortsättningskurs T F,T
2D1933, Filsystem och databaser E,F,M,T
2D1934, Översättarteknik D,E,F,M,T
2D1935, Grafisk databehandling, mindre kurs E,F
2D1936, Textbehandling D,F,M
2D1941, Stordatoranvändning med Fortran K,T
2D1942, Programmeringsteknik med Simula E,K,M
2D1943, Grafiska arbetsstationer M
2D1945, Högnivåspråk och programmeringsteknik E
2D1947, Objektorienterad programkonstruktion E,F
2D1952, Kommunikation och kognition D
2D1961, Algoritmer och komplexitet D
2D1964, Objektorienterad programmering med grafik, fortsättningskurs D
2D1965, Människa-datorinteraktion alla
2D1966, Bildbehandling D,M
2D1968, Programstrukturer, fortsättningskurs D
2D1969, Databasteori alla
2D1970, Objektorienterade databassystem alla

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 9 mars 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>