Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Samtliga Nadakurser på KTH 1998/99

(Kurslistor för 1998/99 finns för D, E, F, T och B, I, K, L, M, V. Det finns också kurslistor för förra läsåret.)

Från och med hösten 1998 gäller att endast de teknologer som delfakulteten lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig, måste du alltså först välja kursen vid ditt fakultetskansli som måste godkänna ditt val.

Datalogi

Kartor över datalogikurserna för D, E, F och B, I, K, L, M, T, V.

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 1998/99
1234
2D1310, Programmeringsteknik B,I,K,L,M,T,V X X
X X
X X
2D1320, Tillämpad datalogi B,I,K,L,M,T,V X X
2D1323, Datorgrafik med interaktion B,E,F,I,K,L,M,T,V X
2D1334, Databasteknik B,E,F,I,K,L,M,T,V X
2D1340, Introduktion till datalogi D X X X
2D1342, Programkonstruktion F X X
2D1343, Datalogi E X X
2D1344, Grundläggande datalogi F Ges första gången hösten 1999
2D1347, Kommunikation D X X
2D1350, Programmeringsparadigm D X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet D,E,F X X
2D1354, Algoritmer och komplexitet alla X X
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++ B,E,F,I,K,L,M,T,V X
X
2D1359, Objektorienterad modellering, programmering och analys D,E X X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1375, Programspråksimplementation alla X X
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1384, Programsystemkonstruktion med Scheme D,E X
2D1410, Användarcentrerad programutveckling alla X X
2D1413, Avancerad grafik och interaktion alla X
2D1416, Datorstöd för samarbete alla X X
2D1418, Språkteknologi alla X
2D1420, Datorseende, grundkurs D,E,F och doktorander X
2D1426, Robotik och autonoma system D,E,F och doktorander X
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi alla X X
2D1440, Avancerade algoritmer D,E,F och doktorander X
2D1443, Parallella beräkningar D,E,F och doktorander X
2D1446, Komplexitetsteori D,E,F och doktorander X
2D1449, Kryptografins grunder D,E,F och doktorander ges vartannat år, ges inte läsåret 98/99
2D1450, Algoritmisk bioinformatik D,F och doktorander ges första gången läsåret 99/00
2D1465, Avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F
2D1953, Grafik och interaktionsprogrammering D X
2D1954, Programutvecklingsprojekt D X X
2D1965, Människa-datorinteraktion alla X
2D1969, Databasteori alla X
2D1970, Objektorienterade databassystem alla X
2D5312, Datorseende I doktorander och teknologer ges inte läsåret 98/99
2D5323, Probabilistiska metoder i kombinatorik doktorander ges inte läsåret 98/99
2D5331, Datorstöd för skrivprocessen doktorander ges inte läsåret 98/99
2D5333, Programverifiering doktorander och teknologer ges inte läsåret 98/99
2D5338, Social Studies of Work and Technology doktorander ges inte läsåret 98/99
2D5339, Forskningsmetoder i människa-datorinteraktion doktorander X X
2D5341, Objektorienterad Systemutveckling (Reading course on design patterns and object-oriented design) doktorander ges inte läsåret 98/99
2D5342, Knowledge Discovery and Data Mining doktorander X
2D5345, Introductory Computational Geometry for Geoinformatics Applications doktorander ges inte läsåret 98/99
2D5347, Aspekter på inlärning och minne doktorander ges inom ramen för Kognitionscentrum
2D5350, Topics in robotics doktorander ges inte läsåret 98/99
5U1000, Krama din dator för F F ges av kansli F

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 1998/99
1234
2D1210, Numeriska metoder, grundkurs 1 B,I,K,L,M,V X X
X X
X X
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 B,D,E,I,K,L,M,T,V X X
2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 D,E,F,T X X
X X
2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 D,E,F,T X X
2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2 D,E,F,T X X
2D1258, Introduktion till högprestandaberäkningar D,E,F,T X
2D1260, Finita elementmetoden D,E,F,T X
2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T X X
2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,E,F,T X X
2D1272, Fysikaliska beräkningar på högprestandadatorer F, master, doktorander X
2D1276, Datorsimuleringar inom kemin F, K, master, doktorander X
2D1280, Strömningsmekaniska beräkningar E,F,T X
2D1285, Numeriska algoritmer för parallelldatorer D,E,F,T,master,doktorander X
2D1290, Avancerade numeriska metoder D,F,master,doktorander X
2D52--, Multi-phase flow doktorander
2D521-, Analys av numeriska metoder för PDE, del 2 doktorander X
2D5212, Analys av numeriska metoder för PDE, del 1 doktorander X
2D5214, Finita elementmetoden doktorander ges inte läsåret 98/99
2D5219, Numerical (Linear) Algebra doktorander X
2D5223, Rätt ställda problem för partiella differentialekvationer doktorander ges inte läsåret 98/99
2D5224, Partiella differentialekvationer och asymptotik doktorander ges inte läsåret 98/99
2D5227, Numerisk lösning av stokastiska differentialekvationer doktorander ges inte läsåret 98/99
2D5228, Tillämpad funktionalanalys doktorander ges inte läsåret 98/99
2D5231, Computational Chemistry doktorander X X
2D5232, Numeriska algoritmer för parallelldatorer doktorander och teknologer X
2D5234, Numeriska metoder för ODE doktorander ges inte läsåret 98/99
2D5237, Visualization in technical applications doktorander X X X

Kurser som gått för sista gången

2D1341, Introduktion till datalogi för F F
2D1346, Kommunikation D
2D1353, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet D
2D1356, Objektorienterad programkonstruktion D,E,F
2D1357, Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk D,E,F
2D1372, Artificiella språk och syntaxanalys alla
2D1423, Datorseende, fortsättningskurs D,E,F och doktorander
2D1921, Numeriska metoder, fortsättningskurs F F
2D1922, Numeriska metoder, fortsättningskurs 2 D,E,F,T
2D1924, Numeriska metoder för fältproblem D,E,F,T
2D1925, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar F
2D1926, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T
2D1927, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,F,T
2D1931, Datalogi, grundkurs F F,T
2D1932, Datalogi, fortsättningskurs T F,T
2D1933, Filsystem och databaser E,F,M,T
2D1934, Översättarteknik D,E,F,M,T
2D1935, Grafisk databehandling, mindre kurs E,F
2D1936, Textbehandling D,F,M
2D1941, Stordatoranvändning med Fortran K,T
2D1942, Programmeringsteknik med Simula E,K,M
2D1943, Grafiska arbetsstationer M
2D1945, Högnivåspråk och programmeringsteknik E
2D1947, Objektorienterad programkonstruktion E,F
2D1952, Kommunikation och kognition D
2D1961, Algoritmer och komplexitet D
2D1964, Objektorienterad programmering med grafik, fortsättningskurs D
2D1966, Bildbehandling D,M
2D1968, Programstrukturer, fortsättningskurs D

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 9 oktober 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>