Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas kurser.

Samtliga Nadakurser på KTH 1997/98

(Kurslistor för 1997/98 finns för D, E och F, B, I, K, L, M, V samt för T. Det finns också kurslistor för läsåret 1998/99.)

Datalogi

Karta över datalogikurserna för B, I, K, L, M, T, V och för D, E, F.

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 1997/98
1234
2D1310, Programmeringsteknik B,I,K,L,M,T,V X X
X X
X X
2D1320, Tillämpad datalogi B,I,K,L,M,T,V X X
2D1323, Datorgrafik med interaktion B,E,F,I,K,L,M,T,V X
2D1334, Databasteknik B,E,F,I,K,L,M,T,V X
2D1340, Introduktion till datalogi D,E X X X
2D1342, Programkonstruktion F X X
2D1343, Datalogi E ges inte läsåret 97/98
2D1347, Kommunikation D X
2D1350, Programmeringsparadigm D,E,F X
2D1353, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet D X X
2D1354, Algoritmer och komplexitet alla X X
2D1357, Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk D,E,F X
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++ B,E,F,I,K,L,M,T,V X
X
2D1359, Objektorienterad modellering, programmering och analys D,E ges inte läsåret 97/98
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1375, Programspråksimplementation alla X X
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1384, Programsystemkonstruktion med Scheme D,E,F ges vartannat år, ges inte läsåret 97/98
2D1410, Användarcentrerad programutveckling alla X X
2D1413, Avancerad grafik och interaktion alla X
2D1416, Datorstöd för samarbete alla X X
2D1418, Språkteknologi alla X
2D1420, Datorseende, grundkurs D,E,F och doktorander X
2D1426, Robotik och autonoma system D,E,F och doktorander X
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi alla X X
2D1440, Avancerade algoritmer alla X
2D1443, Parallella beräkningar alla ges vartannat år, ges inte läsåret 97/98
2D1446, Komplexitetsteori alla X
2D1449, Kryptografins grunder alla X
2D1465, Avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F
2D1953, Grafik och interaktionsprogrammering D X
2D1954, Programutvecklingsprojekt D X X
2D1965, Människa-datorinteraktion alla X
2D1969, Databasteori alla X
2D1970, Objektorienterade databassystem alla X
2D5312, Datorseende I doktorander och teknologer ges inte läsåret 97/98
2D5323, Probabilistiska metoder i kombinatorik doktorander ges inte läsåret 97/98
2D5331, Datorstöd för skrivprocessen doktorander ges inte läsåret 97/98
2D5333, Programverifiering doktorander och teknologer ges inte läsåret 97/98
2D5338, Social Studies of Work and Technology doktorander ges inte läsåret 97/98
2D5339, Forskningsmetoder i människa-datorinteraktion doktorander ges inte läsåret 97/98
2D5341, Objektorienterad Systemutveckling (Reading course on design patterns and object-oriented design) doktorander ges inte läsåret 97/98
2D5342, Knowledge Discovery and Data Mining doktorander X X
2D5345, Introductory Computational Geometry for Geoinformatics Applications doktorander X X
2D5347, Aspekter på inlärning och minne doktorander ges inom ramen för Kognitionscentrum
2D5350, Topics in robotics doktorander X X
5B1302, Algebra och kombinatorik F ges av matematiska institutionen
5U1000, Krama din dator för F F X

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 1997/98
1234
2D1210, Numeriska metoder, grundkurs 1 B,I,K,L,M,V X X
X X
X X
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 B,D,E,I,K,L,M,T,V X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 B,D,E,I,K,L,M,T,V X X
2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 D,E,F,T X X
X X
2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 D,E,F,T X X
2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2 D,E,F,T X X
2D1258, Introduktion till högprestandaberäkningar D,E,F,T X
2D1260, Finita elementmetoden D,E,F,T X
2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar D,E,F,T,master,doktorander X X
2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T X X
2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,E,F,T X X
2D1272, Fysikaliska beräkningar på högprestandadatorer F, master, doktorander X
2D1276, Datorsimuleringar inom kemin F, K, master, doktorander X
2D1280, Strömningsmekaniska beräkningar E,F,T X
2D1285, Numeriska algoritmer för parallelldatorer D,E,F,T,master,doktorander X
2D1290, Avancerade numeriska metoder D,F,master,doktorander X
2D5212, Analys av numeriska metoder för PDE, del 2 doktorander X X
2D5214, Finita elementmetoden doktorander ges inte läsåret 97/98
2D5223, Rätt ställda problem för partiella differentialekvationer doktorander X X
2D5224, Partiella differentialekvationer och asymptotik doktorander ges inte läsåret 97/98
2D5227, Numerisk lösning av stokastiska differentialekvationer doktorander ges inte läsåret 97/98
2D5228, Tillämpad funktionalanalys doktorander ges inte läsåret 97/98
2D5234, Numeriska metoder för ODE doktorander X X
5B1451, Analytiska och numeriska metoder för partiella differentialekvationer D,E,F,T och doktorander ges vartannat år, ges inte läsåret 97/98

Kurser som gått för sista gången

2D1341, Introduktion till datalogi för F F
2D1346, Kommunikation D
2D1356, Objektorienterad programkonstruktion D,E,F
2D1372, Artificiella språk och syntaxanalys alla
2D1423, Datorseende, fortsättningskurs D,E,F och doktorander
2D1921, Numeriska metoder, fortsättningskurs F F
2D1922, Numeriska metoder, fortsättningskurs 2 D,E,F,T
2D1924, Numeriska metoder för fältproblem D,E,F,T
2D1925, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar F
2D1926, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T
2D1927, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,F,T
2D1931, Datalogi, grundkurs F F,T
2D1932, Datalogi, fortsättningskurs T F,T
2D1933, Filsystem och databaser E,F,M,T
2D1934, Översättarteknik D,E,F,M,T
2D1935, Grafisk databehandling, mindre kurs E,F
2D1936, Textbehandling D,F,M
2D1941, Stordatoranvändning med Fortran K,T
2D1942, Programmeringsteknik med Simula E,K,M
2D1943, Grafiska arbetsstationer M
2D1945, Högnivåspråk och programmeringsteknik E
2D1947, Objektorienterad programkonstruktion E,F
2D1952, Kommunikation och kognition D
2D1961, Algoritmer och komplexitet D
2D1964, Objektorienterad programmering med grafik, fortsättningskurs D
2D1966, Bildbehandling D,M
2D1968, Programstrukturer, fortsättningskurs D

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 30 april 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>