Nada

Nadas institutionssymbol

^ Upp till Nadas utbildningssida.

Samtliga Nadakurser på KTH 2004/2005

(Kurslistor för 2004/2005 finns för D, E, F, T, Media och övriga civilingenjörsprogram. Det finns också kurslistor för tidigare läsår.)

Endast de teknologer som studievägledningen lagt in i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa en kurs som inte är obligatorisk för dig måste du alltså först välja kursen vid ditt programs studievägledning som måste godkänna ditt val.

Numerisk analys

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2004/2005
1234
2D1210, Numeriska metoder, grundkurs 1 B2 X X
L2 X X
I2 X X
2D1212, Numeriska metoder och grundläggande programmering BD2 X X
M1 X X
P1 X X
T1 X X
2D1213, Numeriska metoder för mikroelektronik ME X X X
2D1214, Numeriska metoder för S S X X
2D1220, Tillämpade numeriska metoder 1 alla X X
2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer 1 alla X X
2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 D2 X X
E2 X X
F2 X X
2D1242, Numerisk analys för F F med matteinriktning X X
2D1250, Tillämpade numeriska metoder 2 D,E,F,T X X
2D1251, Tillämpade numeriska metoder 3 SC X X
2D1252, Numerisk algebra D,E,F X X
2D1253, Numerisk algebra, metoder för stora matriser D,E,F,SC X
2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2 D,E,F,T,SC X X
2D1257, Visualisering D,E,F,T,SC X
2D1258, Introduktion till högprestandaberäkningar D,E,F,T,SC X
2D1260, Finita elementmetoden D,E,F,T,SC X
2D1263, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar D,E,F,T,SC,doktorander X X
2D1266, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 D,E,F,T,SC,doktorander X X
2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 D,E,F,T,SCges inte 04/05
2D1272, Fysikaliska beräkningar på högprestandadatorer D,E,F,SC,doktorander X
2D1274, Elektromagnetiska beräkningar D,E,F,T,SC,doktorander X X
2D1285, Numeriska algoritmer för parallelldatorer D,E,F,master,doktorander X
2D1290, Avancerade numeriska metoder D,E,F,master,doktoranderges inte 04/05
2D1297, Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik D,E,F,T X X X X
2D4220, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1 fov X X
2D4232, Numerical methods for partial differential equations, distanskurs fov X
2D4280, Elektromagnetiska beräkningar fov X X
2D4282, Hedging your portfolio: options, swaptions, derivatives, distanskurs fov X
2D52--, Multi-phase flow doktoranderinformation saknas
2D52---, Multiskalanalys doktoranderinformation saknas
2D5212, Analys av numeriska metoder för PDE, del 1 doktoranderinformation saknas
2D5212B, Analys av numeriska metoder för PDE, del 2 doktoranderinformation saknas
2D5213, Approximation doktoranderges inte läsåret 04/05
2D5214, Finita elementmetoden doktoranderinformation saknas
2D5219, Numerical (Linear) Algebra doktoranderinformation saknas
2D5223, Rätt ställda problem för partiella differentialekvationer doktoranderinformation saknas
2D5224, Partiella differentialekvationer och asymptotik doktoranderinformation saknas
2D5227, Numerisk lösning av stokastiska differentialekvationer doktoranderinformation saknas
2D5228, Tillämpad funktionalanalys doktoranderinformation saknas
2D5231, Computational Chemistry doktoranderinformation saknas
2D5232, Numeriska algoritmer för parallelldatorer doktorander och teknologerinformation saknas
2D5234, Numeriska metoder för ODE doktoranderinformation saknas
2D5235, Computational electromagnetics doktoranderinformation saknas
2D5237, Visualization in technical applications doktoranderinformation saknas
5C1212, Strömningsmekaniska beräkningar E,F,T X X

Datalogi

Kursnummer och kursnamnMålgruppPerioder 2004/2005
1234
2D1301, Datorintroduktion utbytesstudenter mfl X
2D1305, Datalogisk metod MDI-magister X X
2D1310, Programmeringsteknik Öppen1 X X
I1 X X
Media1+CL1 X X
2D1311, Programmeringsteknik med PBL S1 X X
2D1320, Tillämpad datalogi I2+Media2+CL2+BIKLMTV4 X X
B+I+K+L+M+T+V+Bio X X
2D1321, Tillämpad programmering och datalogi BM,M,P,Tkursen ges första gången 05/06
2D1334, Databasteknik alla utom D X
2D1335, Grundläggande internetprogrammering B,I,K,L,M,T,V,Bio X
2D1339, Programkonstruktion F1 X X X
2D1343, Datalogi E2 X
E1 X X
2D1344, Grundläggande datalogi F3 X X
2D1345, Introduktion till datalogi D1 X X X X
2D1349, Projektuppgift i introduktion till datalogi X X
2D1350, Programmeringsparadigm D2 X X
2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet alla X X
2D1354, Algoritmer och komplexitet F4 m.fl.,doktorander X X
2D1363, Mjukvarukonstruktion D3,I3 X X X
2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys alla X
2D1375, Programspråksimplementation alla X X
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens alla X X
2D1385, Programutvecklingsteknik E+Med X
F+I2+BIKLMTV X
2D1387, Programsystemkonstruktion med C++ alla X X
2D1390, Internetprogrammering alla X
2D1396, Bioinformatik Bio3 X
2D1421, Bildbehandling och datorseende D,E,F,T X
2D1425, Datorseende, avancerad kurs D,E,F,T,doktorander X
2D1426, Robotik och autonoma system D,E,F,doktorander X
2D1431, Maskininlärning D,E,F,doktorander X
2D1432, Artificiella neuronnät och andra lärande system alla X
2D1433, Artificiella neuronnät, fortsättningskurs D,E,F,doktorander X
2D1435, Neuronnäts- och biomodellering allages nästa gång hösten 2005
2D1440, Avancerade algoritmer D,E,F,doktorander X
2D1441, Seminariekurs i teoretisk datalogi D,F X
2D1446, Komplexitetsteori D,E,F,doktoranderges inte 04/05
2D1449, Kryptografins grunder D,E,F,doktorander X
2D1450, Algoritmisk bioinformatik D,F,doktorander X
2D1455, Teoretiska grunder för objektorientering D,E,F,doktorander X
2D1456, Avancerad funktionell programmering D,E,F,doktorander X
2D1458, Problemlösning och programmering under press D,E,F X X
2D1460, Programvarudesign, ekonomi och ledarskap I4-PVD X X
2D1464, Större avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F X X X X
2D1465, Avancerad individuell kurs i datalogi D,E,F X X X X
2D1469, Databasteori D X
2D1471, Moderna databassystem och databastillämpningar D X
2D1482, Webbservertillämpningsprogrammering alla X
alla X
2D1490, IP-routning inom enkla datornät D,E,F X
2D1491, IP-routning på Internet och andra sammansatta nät D,E,F X
2D1492, Nätdesign, projektkurs D,E,Fges inte 04/05
2D1493, Seminariekurs i grid- och internetteknik D,E,F,doktorander X
2D1522, Datorteknik och -kommunikation PUB3, m fl X
2D2050, Programmering, grundkurs HMed X X
2D2051, Databasteknik och datorkommunikation HMed X
2D2052, Grundläggande internetprogrammering HMed X
2D4105, Datalogisk metod PVT, fov X X
2D4112, Datalogi I, gk med Javaprogrammering PVT, fovges inte 04/05
2D4117, Datalogi II, algoritmer och datastrukturer PVT, fovges inte 04/05
2D4120, Datorarkitektur PVT, fov X
2D4124, Operativsystem, speciellt Unix PVT, fov X
2D4128, Databasteknik PVT, fov X
2D4129, Webbservertillämpningsprogrammering, distanskurs PVT, fov X X
2D4135, Objektorienterad programmering, analys och design fov X
2D4143, Programutvecklingsteknik med .NET Framework fov X
2D5312, Datorseende I doktorander och teknologerges ej 99/00 (TL)
2D5323, Probabilistiska metoder i kombinatorik doktoranderinformation saknas
2D5328, Aktuella problem inom datorgrafik, VR och visualisering doktoranderinformation saknas
2D5331, Datorstöd för skrivprocessen doktoranderinformation saknas
2D5333, Programverifiering doktorander och teknologerinformation saknas
2D5335, Biological vision and psychophysics doktoranderges inte läsåret 04/05
2D5338, Social Studies of Work and Technology doktoranderinformation saknas
2D5341, Objektorienterad Systemutveckling (Reading course on design patterns and object-oriented design) doktoranderinformation saknas
2D5342, Knowledge Discovery and Data Mining doktoranderinformation saknas
2D5345, Introductory Computational Geometry for Geoinformatics Applications doktoranderinformation saknas
2D5347, Aspekter på inlärning och minne doktoranderges inom ramen för Kognitionscentrum
2D5350, Topics in robotics doktoranderinformation saknas
2D5356, Computational Geometry: Algorithms and Applications doktoranderinformation saknas
2D5361, Behaviour Based Robotics doktoranderinformation saknas
2D5362, Machine Learning doktoranderinformation saknas
2D5600, Tillämpad pedagogik för Nadadoktorander doktorander X
7E1201, Neurovetenskap BMT X

Människadatorinteraktion och kommunikation

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2004/2005
1234
2D1323, Datorgrafik med interaktion alla utom D X
2D1348, Kommunikation och information Media1 X X
2D1378, Text- och bildbehandling alla X
2D1400, Interaktiva medier D,Medges inte varje år
2D1408, Utvärderingsmetoder inom MDI D,E,F,I X
2D1410, Användarcentrerad programutveckling D,E,F,I X X
2D1413, Avancerad grafik och interaktion alla X X
2D1416, Datorstöd för samarbete D,E,F,I X X
2D1418, Språkteknologi alla X
2D1466, Avancerad individuell kurs i MDI D,E,F X X X X
2D1521, Kommunikation och information AFM+PUB3 X
2D1600, Kommunikation i ingenjörsvetenskap D X X
2D1601, Kommunikation och media CL X X
2D1602, Lärande och informations- och kommunikationsteknik CL X X X X
2D1603, Tekniker som transformerar tid, rum och verklighet D,Media X X
2D1620, Människa-datorinteraktion, introduktionskurs D,E,F,I X
2D1622, Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs D,E,F,I X
2D1624, Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning CL X
2D1625, IT-design för funktionshindrade alla X
2D1630, Beteendevetenskaplig metod MDI-magister,alla X
2D1631, Mjukvarustöd för prototypning MDI-magister,alla X X
2D1640, Grafik- och interaktionsprogrammering D,I,magistrar X X
2D1650, Datorspelsdesign alla X
2D1651, Datorspelsdesign med avancerad grafik Interaktiv medieteknik X X
2D4139, Realtidsgrafik och visualisering fovges inte 04/05
2D4150, Människa-datorinteraktion PVT, fovges inte 04/05
2D4152, Beteendevetenskaplig metod PVT, fov X
2D4154, Mjukvarustöd för prototypning PVT, fov X X
2D5339, Forskningsmetoder i människa-datorinteraktion doktoranderges hösten 2002
2D5360, Natural dialogue and communication doktoranderinformation saknas

Medieteknik, grafisk produktion och AFM

Kursnummer och kursnamn MålgruppPerioder 2004/2005
1234
2D1515, Grafisk maskin- och materiallära PUB4, m fl X
2D1517, XML för publicering PUB4, m fl X X
2D1518, Audio- video- och multimediaproduktion PUB4, m fl X X
2D1520, Grafisk teknik, mindre kurs alla X
2D1523, Digital medieteknik alla utom media X
2D1524, Bild- och reproteknik PUB4, m fl X
2D1526, Publiceringsteknik ak PUB3 X
2D1527, Publiceringsteknik, högre kurs PUB4 X X
2D1550, Marknadssystem AFM X
2D1551, Konsumentbeteende AFM X
2D1552, Mediemanagement AFM X X
2D1553, Medieproduktion AFM X
2D1555, IT och organisationer AFM X
2D1571, Introduktion till medieteknik Media1 X
2D1572, Gestaltning och design Media1 X X
2D1573, Närvaroproduktion på distans Media X X
2D1574, Medieteknik, gk Media2 X X
2D1575, Programsammanfattande kurs i medieteknik Media1 X X X X
2D1576, Mediejuridik, -ekonomi och -affärsutveckling Media4 X X
2D1577, Innehåll och uttryck i media Media4 X X
2D1590, Medieperception Media X
2D1591, Produktionsteknik för rörlig bild Media X
2D1592, Bearbetning av rörliga bilder Media X
2D1593, Display- och projektionsteknik Media X
2D2010, Informationsteknik och ingenjörsmetodik HMed X
2D2011, Introduktion till medieteknik för högskoleingenjörer HMed X
2D2012, Multimediaproduktion, tekniskt projekt HMed X
2D2013, Gestaltning och design för högskoleingenjörer HMed X X
2D2020, Medieteknik HMed X
2D2021, Audio- och videoteknik HMed X
2D2022, Kompetens och utveckling inom medieteknik HMed X
2D2030, TV-teknik HMed X
2D2031, Radioteknik HMed X
2D2032, Grafisk teknik HMed X
2D2033, Interaktiv medieteknik HMed X
2D2096, Digital videoproduktion HMed X
2D4027, Digital videoproduktion fovges inte läsåret 04/05

Kurser som gått för sista gången

1E1601, GIS, databasteknik och kartografi
2D1276, Datorsimuleringar inom kemin
2D1280, Strömningsmekaniska beräkningar
2D1340, Introduktion till datalogi
2D1340X, Introduktion till datalogi, D- och E-äldre
2D1341, Introduktion till datalogi för F
2D1342, Programkonstruktion
2D1346, Kommunikation
2D1347, Kommunikation
2D1351, Programmeringsstil
2D1353, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
2D1356, Objektorienterad programkonstruktion
2D1357, Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++
2D1359, Objektorienterad modellering, programmering och analys
2D1360, Objektorienterad modellering, programmering och analys
2D1362, Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion
2D1365, Människa-datorinteraktion, översiktskurs
2D1370, Funktionell programmering
2D1372, Artificiella språk och syntaxanalys
2D1384, Programsystemkonstruktion med Scheme
2D1392, Internets protokoll och principer
2D1406, Människa-datorinteraktion, grundkurs
2D1412, Samordningskurs i MDI för Medieteknik
2D1420, Datorseende, grundkurs
2D1423, Datorseende, fortsättningskurs
2D1424, Datorgeometri i bildanalys och visualisering
2D1430, Artificiella neuronnät och neurofysiologi
2D1434, Neuronnäts- och biomodellering
2D1443, Parallella beräkningar
2D1468, Komplettering av databasteknik för L
2D1470, Objektorienterade databassystem
2D1496, Avancerad Internetdrift
2D1516, Audio- video- och multimediaproduktion
2D1525, Programmering för interaktiva medier
2D1556, Marknadskommunikation och konsumenten
2D1921, Numeriska metoder, fortsättningskurs F
2D1922, Numeriska metoder, fortsättningskurs 2
2D1924, Numeriska metoder för fältproblem
2D1925, Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar
2D1926, Matematiska modeller, analys och simulering, del 1
2D1927, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2
2D1931, Datalogi, grundkurs F
2D1932, Datalogi, fortsättningskurs T
2D1933, Filsystem och databaser
2D1934, Översättarteknik
2D1935, Grafisk databehandling, mindre kurs
2D1936, Textbehandling
2D1941, Stordatoranvändning med Fortran
2D1942, Programmeringsteknik med Simula
2D1943, Grafiska arbetsstationer
2D1945, Högnivåspråk och programmeringsteknik
2D1947, Objektorienterad programkonstruktion
2D1952, Kommunikation och kognition
2D1953, Grafik och interaktionsprogrammering
2D1954, Programutvecklingsprojekt
2D1961, Algoritmer och komplexitet
2D1964, Objektorienterad programmering med grafik, fortsättningskurs
2D1965, Människa-datorinteraktion
2D1966, Bildbehandling
2D1968, Programstrukturer, fortsättningskurs
2D1969, Databasteori
2D1970, Objektorienterade databassystem
2D4020, Desktop video
2D4130, Språkteknologi, distanskurs
2D4230, Beräkningsteknik för linjär algebra, distanskurs
2D4334, Internetprogrammering, distanskurs
2D4501, Objektorienterad realtidsprogrammering
3A1509, Bioinformatik för Bio
4K1515, Grafisk maskin- och materiallära
4K1516, Audio- video- och multimediaproduktion
4K1517, Grafisk teknik, högre kurs
4K1518, Medieproduktion, högre kurs
4K1520, Grafisk teknik, mindre kurs
4K1521, Kommunikation och information
4K1522, Datorteknik och -kommunikation
4K1524, Bild- och reproteknik
4K1525, Programmering för interaktiva medier
4K1571, Introduktion till medieteknik
4K1572, Gestaltning och design
4K1574, Medieteknik, gk
4K1575, Programsammanfattande kurs i medieteknik

Sidansvarig: <www-kurs@nada.kth.se>
Senast ändrad 23 juni 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>